Šach

Šachový program i pro výuku hry a pro komunikaci mezi šachisty po celém světě. Byl vytvořen úpravou GNU Chess. Pracuje pod Windows95 a vyššími.

Českou verzi Šach si můžete bezplatně stáhnout zde. Je to verze programu, která v nápovědě O programu hlásí datum 12. února 2004 a která obsahuje soubor nápovědy chess.chm z 12.2.2004. Malá změna proti první verzi programu se týkala zlepšení české terminologie, způsobu zavírání nápovědy a formálních změn (vynechání komentářů úpravy) ve zdrojových souborech. (Prosím vstupte sem jen budete-li opravdu stahovat): Přístup ke stažení

Původní program lze nalézt na adrese Winsite jako CHESS321.ZIP .

Program Šach umí kromě řady jiných věcí i přehrávat partie zapsané jako posloupnost tahů. Další způsob zápisu, moderní mezinárodní, je v příkladu na následujícím obrázku.

Takový zápis (i bez úvodních informací) lze přehrávat doplněným programem, který se jmenuje Přehrávání, a to v součinnosti s ovládacím prográmkem Přehraj.

Další ovládací prográmek Velký umožňuje takové partie i vyhledávat v souboru více než 100000 partií, který jako součást GNU šachů lze také stáhnout z Internetu. (Podrobněji viz v instalačních instrukcích následujících programů.) Při studiu šachové literatury si můžete partie příkladů z knihy většinou vyhledat v uvedeném souboru a pohodlně přehrát.

Českou verzi Přehraj, Přehrávání a Velký si můžete bezplatně stáhnout zde. Je to verze programu, která v nápovědě Přehrávání O programu hlásí datum 25. března 2004, obsahuje soubor nápovědy chess.chm z 31.3.2004 a která v informacích O programu Přehraj i Velký oznamuje verze 1.0.0 . (Prosím vstupte i sem jen budete-li opravdu stahovat): Přístup ke stažení

Případné připomínky mi prosím pošlete na . (Prosím přesvědčte se stiskem tlačítka Aktualizovat Vašeho internetového prohlížeče, že tu adresu vidíte obnovenou a nikoliv uschovanou v tom prohlížeči od dříve. Za jejím prvním písmenem je tečka '.') Tu adresu jsem musel změnit, protože předchozí se stala terčem automatizovaných útoků. Tady je ve formě, kterou je potřebí opsat. Prosím použijte ji jen, když mi budete psát a nezapisujte ji vůbec do adresáře Vašeho poštovního programu. (Používání dobrého protivirového programu je v současné situaci samozřejmostí.)

Uvítal bych kontakt s Vámi, máte-li možnost zajistit překlad do dalšího jazyka. Děkuji.

Tomáš Pečený

Počet návštěv na této stránce:

Počítadlo.cz