Zeptejme se vedoucích světových politiků, proč se nemohou dohodnout!

   Víme, jak dobrý výsledek měla spolupráce Sovětského svazu, USA, Velké Británie, Francie, Československa a dalších států v boji proti Hitlerovi a jeho spojencům. Přitom to byly státy, oficielně založené na protichůdných principech a k té spolupráci je přimělo společné existenční ohrožení Hitlerovou světovládnou ambicí. Teď jsme zase v takové situaci, místo Hitlera tu máme organizované teroristy a situace je daleko kritičtější, protože technika a organizace ničení dosáhla stavu, kdy příliš mnoho lidí může snadno pozabíjet nás všechny i všechno živé na Zemi. Opravdu se musíme jen trpně dívat, jak se světoví politici nedokážou včas domluvit?

   Politika je umění možného. Zkusme si ověřit, kolik lidí je ochotno se trochu angažovat a uspořádat si diskusi a hlasování o otázce, kterou by měla média těm politikům položit a veřejně prodiskutovat důsledek jejich odpovědí. Ty lidi vyzýváme k založení 'Hnutí pro otázky světovým politikům'; první přiblížení příslušné výzvy světovým médiím navrhujeme v tom textu,
                                                  autoři možného scénáře vývoje světa a jejich jménem
                                                                Tomáš Pečený (Zájemci se zatím hlaste mně; návrhy těch otázek mohu zatím zveřejňovat podle pravidel u seznamu korespondence Názory jiných lidí, můžete si tedy i vyžádat anonymizaci.)