Zeptejme se vedoucích světových politiků, proč se nemohou dohodnout!

   Víme, jak dobrý výsledek měla spolupráce Sovětského svazu, USA, Velké Británie, Francie, Československa a dalších států v boji proti Hitlerovi a jeho spojencům. Přitom to byly státy, oficielně založené na protichůdných principech a k té spolupráci je přimělo společné existenční ohrožení Hitlerovou světovládnou ambicí. Teď jsme zase v takové situaci, místo Hitlera tu máme organizované teroristy a situace je ještě kritičtější, protože technika a organizace ničení dosáhla stavu, kdy příliš mnoho lidí může snadno spustit pozabíjení nás všech i všeho živého na Zemi. Opravdu se musíme jen trpně dívat, jak se světoví politici nedokážou domluvit? Opravdu se musíme jen hloupě dívat, jak lidi v Sýrii kvůli tomu trpějí a řešit, co s těmi miliony lidí, kteří v takové situaci zoufale utíkají do neznáma?

   Politika je umění možného. Zkusme si ověřit, kolik lidí je ochotno se trochu angažovat a uspořádat si diskusi a hlasování o otázce, kterou je zapotřebí těm politikům položit a o výzvě světovým médiím k tomu položení dotazů a k veřejné diskusi důsledku těch odpovědí. Ty lidi v České republice vyzýváme k založení 'Hnutí pro otázku světovým politikům'; první přiblížení té výzvy médiím navrhujeme v tom textu. Vyzýváme také lidi v dalších státech OSN o podporu té naší snahy v České republice i k zakládání takových hnutí u nich a k budoucí jejich součinnosti,
                                                  autoři možného scénáře vývoje světa a jejich jménem
                                                                Tomáš Pečený (Prosím lidi o návrhy otázky (předkládaného řešení) a formulací příslušných dotazů i o návrhy stanov toho vznikajícího Hnutí; to jsem připraven zveřejňovat podle pravidel u seznamu korespondence Názory jiných lidí; můžete si tedy vyžádat anonymizaci; zejména i v případě sdělení o petici, že
-a/ podporujete tu snahu ze zahraničí nebo v Česku vážně uvažujete o jejím podepsání
-b/ jste rozhodnuti k podpisu té petice požadující, aby to Hnutí vzniklo, kterých je v České republice potřeba tisíc.
Tato sdělení budu považovat ve smyslu těch pravidel za soukromá. Počty občanů obou těch kategorií v jednotlivých státech, kteří se tak ohlásili, budu průběžně zveřejňovat. (Moje prosba, abyste odpovídali na aktuální text v té vyvěšené korespondenci, se té věci netýká, protože neodpovídáte na korespondenci, ale na článek. Datované verze toho článku i našeho prvního přiblížení té výzvy médiím nechám vyvěšeny všechny; ty výzvy s označením 'Zeptejme se vedoucích světových politiků, proč se nemohou dohodnout!'.)