Církevní restituce a 25. únor 1948

k projevům řady odpůrců těch restitucí, mj. ke kopii projevu Lenky Procházkové, kterou mi teď známý poslal

Tomáš Pečený

 

    Ty projevy, i ten který znám jen v té kopii, jsou neseny dobře známým duchem: 'Demokraticky zvolené naše vlády jsou zločinné, vykořisťují nás a olupují tak, jako nás oloupily privatizací po sametové revoluci. Na tom ovládání vykořisťovaných se církve podílely a proto je potřebí této jejich činnosti zabránit.', všechno ovšem vyjádřeno jazykem čeledníku a s hrubými věcnými chybami. Důsledky takového přístupu v předchozích generacích jsme všichni nesli celý můj život, jak o tom píšu v základním textu těchto svých stránek Neuskutečnitelnost prospěšného socializmu a konkrétně v jeho závěru o penězích každého z nás. I ze své zkušenosti vím, že pozornost k ostatním lidem, tak jak ji ty náboženské instituce různorodou kulturní formou lidem v naší uspěchané době připomínají, je dobrá pro rovnováhu vlastní mysli i užitečná pro ty potřebné zejména nemocné, kteří tak dostanou pomoc a morální podporu. Tím mám ovšem na mysli jen náboženství a náboženské organizace tolerantní a nezapomínám, že je potřebí dávat pozor na to, do jaké míry přispívají k míru a nenásilí.

    Plně souhlasím se záměrem odluky církví od státu, která je součástí toho restitučního zákona; ten zákon má tu odluku právě umožnit. Jako příznivec tržního hospodářství nesu těžce teď, kdy se všude šetří i pracovními místy, že každé církvi platíme tolik duchovních a jejich pomocníků, kolik ona sama uzná za vhodné a vyžádá si. Vítám ochotu katolické církve, která ze svého restituovaného majetku pomůže i menším církvím a náboženským společnostem, aby i ony teď mohly začít spoléhat jen na své příznivce.

    Za naprosto nepřekročitelnou  hranici všech restitucí, a tedy i té církevní, považuji tu zákonnou, 25. únor 1948, a jako vždy nesmírně oceňuji v těch věcech přístup prezidenta Klause i jeho korektní přístup k představitelům těch církví zřejmý z jeho navazujícího dopisu. Vydávaný majetek tedy musel být podle československých zákonů průkazně ve vlastnictví těch církví k tomu 25. únoru 1948. Pokud se jedná o nedodělky dokumentace pozemkové reformy z r. 1947, které způsobil komunistický puč v tom únoru 1948, musejí podle mne být ošetřeny přesně daným způsobem a nesmějí být významnou částí vydávaného majetku, protože si nedělám iluze, že taková opatření budou přesná na halíř; každá taková změna vlastnictví, i ta, která vrací majetek uloupený komunisty, má určité ztráty. Podle toho, co o věci vím, byla privatizace po sametovce u nás daleko nejkorektnější a pro lidi nejvýhodnější v dalekém okolí včetně privatizace ve vyspělých zemích, proto velmi pozorně sleduji PRopagandu o naší celkové zkorumpovanosti, viz mj. o České televizi. Ta PRopaganda je vedena záměrem napadat poválečný transfer Němců a náhradu částečky jimi způsobených škod konfiskací jejich majetku; na to už léta upozorňuji. Jako nebezpečnou vidím kombinaci té PRopagandy de facto komunistické (zmínění odpůrci toho zákona) a té hnědé; obě nám v jejich zájmu soustavně vnucují, jací jsme všichni špatní a zkorumpovaní a vzájemně se podněcují; oba ty projevy levicovosti se dobře shodovaly už při vzniku druhé světové války; o tom jsou důkazy v tom textu o socializmu. Dávejme si na to velký pozor!

 

    K praktickému provedení těch restitucí:  Neznám podklady pro výpočet finančních částek, které mají být v zákoně uvedeny a považuji za samozřejmé, že v úhrnu nemohou překročit celkový majetek církví k tomu datu, který nebude vydán věcně. A to případně s přiměřeným uvážením časového vývoje. Ty věci musejí podle mne být v tom zákoně výslovně a srozumitelně obsaženy!