{ Tento dopis jsem dostal 4.10.12 po 23:00 jako přílohu toho dopisu Č. j.: MZDR 22072/2012, odeslaného

Wednesday, October 03, 2012 3:04 PM,

       Tomáš Pečený}

 

 

 

Vážený pan

RNDr. Tomáš Pečený

e-mail: tomas.peceny

V Praze dne 27. 6. 2012

Č. j.:MZDR 22072/2012

 

 

 

 

 

Vážený pane doktore,

sděluji Vám, že vyřízení Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, je v kompetenci odboru komunikace s veřejností, do jehož působnosti vyřizování těchto žádostí spadá.

O Vašem předchozím návrhu na zkoušku funkčnosti projektu IZIP za účasti Vaší a případně dalších osob byl pan ministr informován. Ministerstvo zdravotnictví však o takovém mimořádném způsobu prověřování neuvažuje a za současné situace ho nepokládá za potřebný.

 

S pozdravem

 

Ing. Helena Rögnerová

ředitelka odboru

dohledu nad zdravotním pojištěním