Vidím podstatnou část dalšího projevu pana prezidenta Havla (*/ ):'Spatřovat tragický konec tisíciletého soužití Čechů s Němci jen v poválečném vysídlení Němců znamená dopouštět se nebezpečného zjednodušení. Fyzickým koncem tohoto soužití ve společném státě odsun nepochybně byl, toto soužití tehdy skutečně zemřelo. Ale smrtící ranou, která to způsobila, bylo něco jiného: fatální selhání velké části našich občanů německé národnosti, kteří před demokracií, dialogem a tolerancí dali přednost diktatuře, konfrontaci a násilí, ztělesňovanými Hitlerovým nacionálním socialismem, a dovolávajíce se svého práva na vlast, své vlasti se ve skutečnosti zřekli. 
Václav Havel, Praha, Univerzita Karlova, 17. února 1995

'.

      Tomáš Pečený                         14. 6.13

 


Náš život bohužel není natrvalo. Teď se mohu jen smutně připojit k těm, kdo litují jeho odchodu.

      Tomáš Pečený                         18.12.11

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, December 12, 2011 10:29 AM
To: 'secretariat@forum2000.cz'
Subject: dotaz jeho ctihodnosti dalajlámovi a prezidentu Havlovi

 

Dobrý den,

    jeho ctihodnost dalajlámu jsem slyšel v televizi, že se hlásí k marxizmu. Prosím položte mu otázku, kde na světě se už systém založený na marxizmu osvědčil ve prospěch lidí; a pokud o takovém případu neví, tak z čeho usuzuje, že právě on je schopen předvídat vývoj společnosti do té míry, aby ten sociálně inženýrský projekt lidstvu svou morální vahou doporučoval. Anglicky je otázka ve stejném smyslu formulována na mých stránkách jako 'a question to all leftists'.

    I prezident Havel má pokud vím výhrady k volnému trhu. Prosím požádejte i jeho o odpověď na tu otázku všem levicovým; dosud na ni nedokázal odpovědět nikdo, kdo takové názory hlásá a prosazuje.

    (Svůj názor o nemožnosti 'projektovat vývoj společnosti' jsem popsal u těch slov v textu Neuskutečnitelnost prospěšného socializmu .)

    Tyto dotazy vyvěšuji ke zveřejňované korespondenci na těch svých stránkách. Jsem si jist, že odpovědi obou těch velevýznamných osobností by zajímaly mnoho lidí a rád bych tam proto vyvěsil i ty případné odpovědi.

        Děkuji oběma těm osobnostem i Vám,

             RNDr. Tomáš Pečený


 

     {Viz i korespondence pro primáře MUDr. Ilju Kotíka,

           RNDr. Tomáš Pečený 28.1.11}

 

 

     {Viz i článeček u sv. Václava 17. listopadu 2010; tam je i o prezidentově návrhu pomoci řešení politických patů a nespolupráce přímou volbou prezidenta,

           RNDr. Tomáš Pečený 2.1.11}

 

 

     {Podle návodu prezidentovy sekretářky se tedy orientuji podle jeho veřejného projevu, totiž zejména toho, který jsem poslouchal 14.11.09 večer na ČT1HD po oslavě 20 let od sametové revoluce. Ten projev podle mne nebyl sestříhaný a je tedy věrohodným pramenem. Václav Havel v něm z praktických věcí zdůraznil zejména potřebu regulace politických stran Centrální bankou s tím, že ví, že taková regulace bude ku prospěchu společnosti. Tím podle mne naplnil všechny definiční znaky levicového politika a potvrdil tím své zařazení v početném zástupu umělců, kteří tu levicovost propagují. K jeho pověstnému výroku o konzumu viz v mém dopisu ekonomovi u toho slova.

     Celá ta oslava měla i pro mne velmi emotivní náplň; připomněla mi, že shromáždění na Letné 1989 považuji za jeden z nejsilnějších kulturních zážitků v životě. Ale tím mi připomněla i emoce za srpna 1968 a také mé přesvědčení, že Václav Havel měl své renomé světově uznávaného literáta a VIP a svou statečnost a invenci v odporu proti důsledku levicovosti zúročit lépe, než de facto šířením 'blbé nálady' a pomáháním zavádění Pražského jara do USA. Další jeho, podle mého názoru hrubé, chyby jsem popsal v dopisu panu Beerovi a v odkazu výsledek referenda, viz u (prvních písmen) prezidentova jména, a vidím ve Vopěnkově projevu citovaném v odkazu komentáře toho článku o socializmu. V tom svém projevu také Václav Havel použil termín 'čecháček', viz v těch komentářích u slova 'čecháčkovské'. Ani přístupem jeho sekretariátu k diskusi se mnou nejsem nadšený, viz v tom dopisu blízko slova 'rovnější'. Přitom ho nepovažuji za tak nemajetného, aby nemohl kvalitní sekretářské a technické služby používat. Za povážlivý mám také jeho osobní přístup k pavědě, pro ty levicové tak charakteristický, viz */ u řetězců 'pavěd'; ten přístup ho pokud vím mohl zabít.

     Ale pan prezident tohle skoro všechno vlastně ví, jak je vidět i z jeho následujících citátů (pramen). Plně s ním souhlasím, že

   'Nenávist kalí zrak a tím znemožňuje hledat pravdu.',

   'Čelit zlu se přirozeně musí, ale plet koukol zrušením pole není věru ta nejlepší cesta.', v jednom smyslu i

   'Změní-li se člověk k lepšímu, stane se to jaksi "samo sebou", z podstaty duše a života, pod tlakem zkušeností, nikoliv tedy proto, že si to člověk naplánoval.'; a skláním se před jeho výsledkem experimentu

   'Vězení mi připadá trochu jako taková "futurologická" laboratoř totality.'.

           RNDr. Tomáš Pečený 17.5.10 a 17.9.10}

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, September 07, 2010 7:08 PM
To: 'vaclav.havel@volny.cz'
Subject: k pramenům informací o špíně v Česku po sametové revoluci

 

Dobrý den pane prezidente,

    na stránce mých politických názorů mám své občanské krédo o socializmu, které jsem se Vám, jako svému věkovému vrstevníkovi, neúspěšně pokusil předložit prostřednictvím paní Tančevové. O ty věci se zajímám dál a čím dál víc se mi ukazuje, jakou roli hrají určitá média v politickém vývoji u nás. Podstatnému článku o té věci jsem dal zase provokativní název, v naději, že tak přitáhnu pozornost víc lidí. Prosím Vás, podívejte se na ten článek a vezměte v úvahu konkrétní důkazy, které přináší.

    Obracím se na Vás jako na citlivého umělce {...}. Před léty jste pronesl, pokud vím v Rudolfinu, projev, který hodně odsoudil vývoj v Česku po sametové revoluci. Byl bych Vám i jménem svých čtenářů velmi zavázán, kdybyste odhadl, kolik z informací, které Vás k tomu projevu vedly, jste získal prostřednictvím toho česky psaného tisku s cizími vlastníky; i nepřímo opakováním těch informací v našich i veřejnoprávních médiích. V té souvislosti Vás prosím i o souhlas s uveřejněním Vaší odpovědi {...}.

    Děkuji Vám,

        s úctou,

             RNDr. Tomáš Pečený

================================================================================================================

 

> -----Original Message-----

> From: dutkova.jaroslava@volny.cz [mailto:dutkova.jaroslava@volny.cz]

> Sent: Monday, August 31, 2009 4:04 PM

> To: Tomas.peceny

> Subject: Re: opakování prosby

>

> Vážený pane Pečený,

> bohužel vám nemohu pomoci, v Kanceláři Václava Havla již nepracuji.

> S pozdravem Jaroslava Dutková.

>

> ----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----

> Od: "Tomas.peceny" <t.peceny@volny.cz>

> Komu: dutkova.jaroslava@volny.cz

> Předmět: opakování prosby

> Datum: 30.8.2009 - 20:00:07

>

> > Dobrý den paní Dutková,

> >

> > paní Tančevovou jsem poprosil, aby upozornila prezidenta Havla na článek o socializmu, který považuji za své občanské krédo, a aby pro mne našla odkaz na prezidentův článek týkající se pojmu pravicovosti nebo se ho přímo zeptala. Tu korespondenci posílám dále v tomto dopisu. Protože se mi začala vracet jako nedoručitelná, našel jsem znova adresu kanceláře a posílám tu prosbu teď znova.

> >

> > Děkuji Vám,

> >

> > RNDr. Tomáš Pečený

> >

.> -----Original Message-----

> From: Mail Delivery System [mailto:MAILER-DAEMON@relay3.volny.cz]

> Sent: Saturday, August 29, 2009 6:52 PM

> To: t.peceny@volny.cz

> Subject: Undelivered Mail Returned to Sender

> This is the mail system at host relay3.volny.cz.

> I'm sorry to have to inform you that your message

> could not

> be delivered to one or more recipients. It's attached

> below.

> For further assistance, please send mail to postmaster.

> If you do so, please include this problem report.

> You can

> delete your own text from the attached returned message.

>                    The mail system

> <tancevova.sabina@volny.cz>: host m10.volny.cz[212.20.96.75]

> said: 552

>     Requested mail action aborted: user's mailbox

>     is full (in reply to end of DATA command)

> >

> -----Original Message-----

> From: Mail Delivery System [mailto:MAILER-DAEMON@relay2.volny.cz]

> Sent: Saturday, August 29, 2009 8:50 AM

> To: t.peceny@volny.cz

> Subject: Undelivered Mail Returned to Sender

> This is the mail system at host relay2.volny.cz.

> I'm sorry to have to inform you that your message

> could not

> be delivered to one or more recipients. It's attached

> below.

> For further assistance, please send mail to postmaster.

> If you do so, please include this problem report.

> You can

> delete your own text from the attached returned message.

>                    The mail system

> <tancevova.sabina@volny.cz>: host m10.volny.cz[212.20.96.75]

> said: 552

>     Requested mail action aborted: user's mailbox

>     is full (in reply to end of DATA command)


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, August 29, 2009 8:49 AM
To: 'tancevova.sabina@volny.cz'
Subject: uveřejnění

 

Dobrý den paní Tančevová,

   podle svého zvyku si Vás dovoluji upozornit na to, že tu korespondenci jsem v rubrice 'Názory jiných lidí' té stránky svých politických názorů už zveřejnil.

   S úctou,

      RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, June 29, 2009 12:03 PM
To: 'tancevova.sabina@volny.cz'
Subject: RE: FW: prosba

 

Dobrý den paní Tančevová,

   dík za zprávu, tu situaci si dovedu dobře představit. Ale kdybyste mi mohla dát odkaz na nějaký ten prezidentův text o tom, na co jsem se ptal (viz v textu předchozího dopisu dále), hodně byste mi pomohla. Tím by se rovnou vyřídila i moje upřesňující prosba z 27.6.  

   (Mediální výklady, na nichž je ta zmiňovaná notorická znalost založena, nejsou dost přesné, i proto, že jsou většinu zatíženy nějakým zájmem.)

   A možná časem, až budete mít větší klid, by neškodilo pana prezidenta upozornit na to moje občanské krédo, o němž jsem Vám napsal nejdřív.

   Ještě jednou Vám děkuji,

      RNDr. Tomáš Pečený

 

 

 

> -----Original Message-----

> From: tancevova.sabina@volny.cz [mailto:tancevova.sabina@volny.cz]

> Sent: Monday, June 29, 2009 10:10 AM

> To: Tomas.peceny

> Subject: Re: FW: prosba

>

> Vážený pane Pečený,

>

> nezlobte se, ale Václav Havel je nyní v zahraničí a bude teměř

> celé léto mimo Prahu. Je zavalen neskutečným množstvým různých

> žádostí, žádostí o stovky interveiw, pozvání a pod., ani to

> nestíháme vyřizovat a odpovídat a navíc pracuje na dvou vlastních

> projektech, které mají samozřejmě prioritu. Nezlobte se tedy, že

> se nebude věnovat Vaší žádosti. Navíc myslím, že jeho politické

> názory jsou notoricky známé..

>

> Děkuji Vám za pochopení a zůstávám s pozdravem.

>

> Sabina Tančevová


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, June 27, 2009 1:01 AM
To: 'tancevova.sabina@volny.cz'
Subject: FW: prosba, možná jen o odkaz

 

Paní Tančevová,

     je možné, že pan prezident na tu otázku už odpověděl v nějakém svém zveřejněném textu. Ale o takovém textu nevím a samozřejmě bych byl vděčen i za odkaz na něj.

     Děkuji Vám,

          RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, June 27, 2009 12:47 AM
To: 'tancevova.sabina@volny.cz'
Subject: FW: prosba

 

Dobrý den paní Tančevová,

     vyhlásil jsem, že korespondenci o politických souvislostech na té své stránce zveřejňuji a dodržuji to důsledně. {...} bude mně trapné, že tak významný a vážený člověk se tím dostane vedle lidí, kterých si pro jejich názory a politické postoje opravdu nevážím a jsem si jist, že pan prezident také ne. Prosím Vás, pokuste se pro mne aspoň velmi velmi stručnou odpověď zprostředkovat. ({...})

     Děkuji Vám,

          RNDr. Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, May 31, 2009 3:12 PM
To: 'tancevova.sabina@volny.cz'
Subject: FW: prosba

 

Dobrý den paní Tančevová,

     prosím Vás, zeptejte se pro mne pana prezidenta, jestli se sám považuje za pravicového politika, jestli si tu pravicovost nějak definuje a jak. O tom se v poslední době psalo a ta terminologie není obecně dost jasná. O té terminologii píši mj. v úvodu toho článku o socializmu. Ten článek má nepříjemně provokativní název, ale v něm i v dalších textech a zejména v korespondenci s dalšími lidmi na té stránce vysvětluji proč.

     Děkuji Vám,

          RNDr. Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, May 24, 2009 3:08 PM
To: 'tancevova.sabina@volny.cz'
Subject: prosba

 

Dobrý den paní Tančevová,

    byl bych rád, kdybyste upozornila prezidenta Havla na moje internetové stránky, zejména jejich část Politické názory . Je tam i komplex textů o socializmu, který považuji za své občanské krédo a který vysvětluje mně dostupný přehled o termínech politické 'pravicovosti a 'levicovosti' a o jejich použití. Můj názor na některé věci, související i s posledními postoji pana prezidenta, je tam vyjádřen hodně drsně v článečku k demokracii v EU a k obhajobě našich státních a národních zájmů ekologisty .

    Pan prezident je můj přesný věkový vrstevník a tak mám naději, že by ho mohly ty moje názory zajímat.

    Děkuji Vám,

       RNDr. Tomáš Pečený