From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, October 28, 2011 6:23 PM
To: 'jirina.siklova@ecn.cz'; 'culik@blisty.cz'; 's.a.hosek@tiscali.cz'
Subject: k soužití národností v Česku

 

Dobrý den paní doktorko Šiklová, pane doktore Čulíku a pane inženýre Hošku,

    prosím podívejte se i do textu pana profesora Kvačka, jak na něj odkazuji v komentáři k pokusu o korespondenci se Sudetendeutsche Landsmannschaft.

         Tomáš Pečený

 

==============================================================================================

 

From: Tomas Peceny
Sent: Wednesday, October 05, 2011 5:51 PM
To: 'Stanislav Hošek'
Subject: RE: výzva k organizovanému vraždění?!

 

Dobrý den pane inženýre,

    nechat diskuse je podle mne dobře tehdy, když se zakládá na doložitelných faktech a zbývá jen osobní víra, aspoň u jednoho z oponujících partnerů pak nutně iracionální a tedy sice společensky škodlivá, ale diskusí neodstranitelná. Doufejme, že to není náš případ:

2.  Prosím uvažte, kolik z těch Vašich odsudků prezidenta Klause vyplývá z Vašeho osobního postoje k němu podle toho citovaného setkání; o tom jste psal už v prvním dopise. Té věci se týká třeba i ta prezidentova diskuse s paní doc. Cvrčkovou, jak v té korespondenci o píšu u slova 'brilantní', i moje poznámka v podčárníku dopisu prof. Bělohradskému o hudbě a zejména tam televizní diskuse u slova 'zkušeností'.

     Kdybyste si zkusil odpovědět na tu otázku všem levicovým, které se pořád vyhýbáte, a možná se ještě podíval do mého článku jak zacházet s trhem, přišel byste na to, že zavedení tržního hospodářství opravdu není hrdelní zločin, a také že odboráři lidem neprospívají.

3. je Vaše přehlédnutí, nešlo o mne.

4. Neznám žádnou “nezbytnou míru ponižovaných a utlačovaných”. Tvrdím, že současný globální kapitalismus už nejen vykořisťuje naprostou většinu lidí, jako to dělal předsocialistický kapitalismus národní, ale většinu lidstva zotročuje v nové formě feudální závislosti. Dokonce se technicky připravuje na její likvidaci. Já jsem nevymyslel “zlatou miliardu”, která podle globálních vládců má přežít a jí pak má sloužit jakási obslužná elita do doby, než dojdou zdroje i pro její existenci. Pak bude také zlikvidovaná.

a

5. Vedle tohoto výhledu je individuální teror vůči konkrétním příslušníkům světovládců přijatelnou, i když fakticky nic neřešící aktivitou.

Prosím o citaci některého z 'globálních kapitalistů', tedy o seriozní pramen informací o tom, že aspoň ten jeden/on plánuje svět tak, jak to popisujete. Jinak to Vaše tvrzení jen dále rozvíjí Leninovu, Goebbelsovu a mj. Bělohradského levičáckou PRopagandu. V ní už je to násilí obsaženo aspoň implicitně, důsledky jsme zažili.

6. Současný náš svět není demokracií, ba dokonce už ani tou formální. A klid potřebují vládci vždycky k tomu, aby mohli udržet svá privilegia.

Prosím o citaci seriozní vědecké práce o tom, že naše republika 'není demokracií, ba dokonce už ani tou formální' . Na svět pak už jen prostá logika. O tom násilí viz v předchozím bodu.

7. I to je jen Vaše osobní přesvědčení o účelnosti Vašeho úsilí o kolektivistickou formu společenského uspořádání a o Vaší schopnosti předvídat jeho praktické účinky. Tím jen deklarujete svou levicovost, kterou jste předtím popíral; totiž svou levicovost podle té mé definice, které jste jen nadával.

   Nikoliv nepřáteli, ale těmi, kdo mu škodí, byť nevědomky. Právě tak, jako naší republice.

 

Rozum do hrsti!

     Tomáš Pečený

 


From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Tuesday, October 04, 2011 7:24 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: výzva k organizovanému vraždění?!

 

Proboha, nechejme těch nesmyslných debat.

1. Parašutisti – Šlo o oficiálně vyhlášenou válku a dokonce o oficiálně vyhlášený odboj. Ten, kdo všechny vojáky považuje za vrahy, tak může i je za vrahy počítat. Já jejich čin považoval z jiné pozice za zločin vždycky, tak jako činy těch partyzánů, díky jejichž činnosti zemřeli nezúčastnění a dokonce i děti. Napsal jsem o tom již za nadvlády KSČ dost obsáhlou recenzi na jeden román o sovětských partyzánech na území SSSR. Samozřejmě neotištěnou, ale ještě obsáhlejším textem kritizovanou.

2. Klaus je podle mých znalostí zločinec. V prvé řadě vlastizrádce. Když ho Havlijáni nechtěli do vlády, soukromě se přihlásil na velvyslanectví USA v Praze a tam sliboval, že v zemi nastolí tržní hospodářství. Existuje o tom zápis velvyslance, který podle mých znalostí nebyl ještě před pěti lety celý odtajněn. Jako předseda vlády nechal prosadit v parlamentu zabavení všeho státního majetku a sám se pasoval za jeho správce. Následně ho většinou zašantročil. Za to by v mnoha zemích světa ještě dneska dostal trest smrti. To, že někdy, někde provede něco, s čím se dá souhlasit, je “třešničkou” na dortu jeho zločinů. Společnou řeč s ním se nedá absolutně hledat, protože on poslouchá jen sebe, uznává jen to, co je jeho přesvědčením a je ochoten realizovat jen to, co on sám vymyslí. Většinou oponentů pohrdá, ty slušné pak v debatě zastrašuje a znalejším se vyhne. Udělal to i mně, když se měl se mnou střetnout v rozhlase ještě jako ministr financí, který tehdy měl tu drzost a kafral do odborů, aniž o nich něco věděl.

3. Nevzpomínám si, že bych Vás označil za šovinistu.

4. Neznám žádnou “nezbytnou míru ponižovaných a utlačovaných”. Tvrdím, že současný globální kapitalismus už nejen vykořisťuje naprostou většinu lidí, jako to dělal předsocialistický kapitalismus národní, ale většinu lidstva zotročuje v nové formě feudální závislosti. Dokonce se technicky připravuje na její likvidaci. Já jsem nevymyslel “zlatou miliardu”, která podle globálních vládců má přežít a jí pak má sloužit jakási obslužná elita do doby, než dojdou zdroje i pro její existenci. Pak bude také zlikvidovaná.

5. Vedle tohoto výhledu je individuální teror vůči konkrétním příslušníkům světovládců přijatelnou, i když fakticky nic neřešící aktivitou.

6. Současný náš svět není demokracií, ba dokonce už ani tou formální. A klid potřebují vládci vždycky k tomu, aby mohli udržet svá privilegia.

7. Já osobně nevolám po nějakém experimentu. To neoliberální světavládci totiž experimentují. Jejich individualistická kontrarevoluce vůči pomalu se tvořícím kolektivistickým režimům vrhla svět na zpětnou trajektorii a to nemusí dobře dopadnout.

     Závěrem Vám sděluji, že nevidím důvod odpovídat neustále na Vaše dotazy, protože stejně jako Klaus považujete ty své názory předem za pravdivé a všichni ostatní ať je nějak akceptují. Jinak jsou ve Vašich očích nepřáteli lidstva a nebezpečím pro jeho dějiny.

Hošek  

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, October 03, 2011 11:43 AM
To: 'Stanislav Hošek'
Subject: RE: výzva k organizovanému vraždění?!

 

Dobrý den pane inženýre,

1. Můj web se nenazývá komunistický, ale komunitistický, pokud alespoň trochu víte, jaký je v tom rozdíl.

pardon, to se snadno přehlédne; podle obsahu jsem to nepoznal. Ačkoliv Vy jste se vlastně od komunistické strany distancoval a také nevím o tom, že by teď výslovně vyzývala k politickým vraždám.

2. Pojem “komunisticko-sudeťácký” je Váš, nikoliv toho Martina, pokud se nemýlím.

Ano, viz mj. to usnesení KSČ v tehdejších i pozdějších souvislostech.

3. Jestliže někteří ústavní činitelé ČR oslavují minulé vrahy s politickou motivací, nemám nic proti tomu, když některý občan iniciuje budoucí.

    Jsou také parašutisti, vyslaní za války k zabití Heydricha, podle Vás 'vrahové s politickou motivací' jako podle Dr. Čulíka viz */ ? O boji proti rudé totalitě v Česku jsem svůj názor vysvětlil v odkazu slovníček newspeaku mj. u slov 'bratři Mašínové'. Všimněte si prosím také, že ten Vámi tak ostouzený prezident Klaus k rozdmýchávání vášní kolem nich nepřispěl. Ono je dobře hledat společnou řeč, kde to jen trochu jde. Budete mu i v té věci nadávat do šovinistů, i ten Martin, že kašle na nás ostatní?

    Ještě jste mi pořád neodpověděl ani na dávný dotaz 'existují-li teď u nás vůbec ti ponižovaní a utlačovaní (nad nezbytně nutnou míru, danou zákonností a "dobrými mravy") ' o kterých pořád píšete. Aby se kvůli nim měly dělat další experimenty se změnou společenského řádu, navíc směrem, který jste také nedokázal obhájit odpovědí na tu otázku všem levicovým. Natožpak vraždit. Kolik tu podle Vás a toho Martina bylo od sametovky prorežimích politických vražd?!

    Jak jsem Vám už psal, necítím se kompetentní k právnímu rozboru; ale připadá mi zvláštní, že Vás při Vašich zkušenostech ta věc zřejmě nechává klidným. Právo, když bylo vytvořeno v potřebném klidu, je pro demokratickou společnost užitečné a disponuje účinnými prostředky. (Prosím neodpovídejte na to tou propagandou o celkové zkorumpovanosti našeho národa a státu, viz mj. moje kritika prof. Bělohradského a odkaz odtamtud.)

        Tomáš Pečený

 


From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Monday, October 03, 2011 6:47 AM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: výzva k organizovanému vraždění?!

 

Drahý pane.

1. Můj web se nenazývá komunistický, ale komunitistický, pokud alespoň trochu víte, jaký je v tom rozdíl.

2. Pojem “komunisticko-sudeťácký” je Váš, nikoliv toho Martina, pokud se nemýlím.

3. Jestliže někteří ústavní činitelé ČR oslavují minulé vrahy s politickou motivací, nemám nic proti tomu, když některý občan iniciuje budoucí.

 

 

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, September 30, 2011 3:35 PM
To: 's.a.hosek@tiscali.cz'
Subject: výzva k organizovanému vraždění?!

 

Dobrý den pane inženýre,

    připadá Vám v pořádku, že na tom Vašem 'komunistickém webu Standy Hoška' vyzývá pisatel Martin ve jménu zoufalství lidí v Česku a frustraci z toho, že na ně politici kašlou k organizovanému vraždění komunisticko-sudeťáckého stylu?

         Tomáš Pečený

 

 

Zase viz na stránkách Ing. Hoška u jména Pečený.

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, September 24, 2011 4:28 PM
To: 'Stanislav Hošek'
Subject: RE: Sdělení

 

Dobrý den pane inženýre,

    už dřív jste projevil pohoršení nad tím, že uvažuji jinak, než jste zvyklý. Co kdybyste raději zkusil odpovědět na tu otázku všem levicovým, když jste prožil osobně, kam ty komunistické snahy vedou? (Vaše inženýrské vzdělání je spíš zaměřeno na praktické uplatňování již známých věcí, než to moje fyzikální, i když jsem ho na vlastní svou vědeckou práci skoro nevyužil.) Řekl bych, že Váš odpor k prezidentu Klausovi má podobný základ. Neměl byste tím škodit národu a republice.

    Podívejte se na to varování z Vaší stránky ('Vypjatý odpor vůči EU, který Klaus prezentuje, je totiž opírán stále zřejměji o rádoby národovectví, až český šovinismus') před českým nacionalizmem, údajně produkujícím nedůvěru k těm málo demokratickým postupům EU. Význam toho Vašeho výroku je dojemně shodný s bodem 8. z 20 bodů oficiálního programu Sudetendeutsche Landsmannschaft ,'8.  Expanzivní český nacionalismus využil v r. 1945 ve spolku se sovětským imperialismem zhroucení Německé říše k tomu, aby vyhnal sudetské Němce z jejich rodové sídelní oblasti a okradl je o jejich národní majetek. '.

    To chcete svým lepším komunizmem navázat zase na PRopagandu proti českým demokratickým prezidentům, jako byly výroky typu 'Zásluhou KSČ roste odolnost českého pracujícího lidu vůči protiněmecké šovinistické agitaci benešovských stoupenců' v tom komunistickém usnesení z r. 1940? Také Vaše kriminalizující výroky o prezidentu Klausovi, které jste odvodil od toho, že se tu významně zasloužil o zavedení kapitalizmu, jsou dojemně shodné s tím, co nám o něm jako opravdovou kriminalitu podstrkuje PR tisku cizích vlastníků a přisluhujících médií.

    O skutečné povaze Vašeho "strachu" z diktatury v Česku vypovídá podpora končící (doufám) diktatuře v Libyi na té Vaší stránce. Málo diktátorů pochopí jako ti sovětští, kam to vede a vzdají to sami; právě toho Hitlera, ale i většinu ostatních, bylo třeba odstranit vojensky. Tak také vidím Vaše "doporučení", abych 'přestal psát a běžel do ulic činit'. Já bych radši zůstal demokrat a neřešil věci nátlakovými akcemi na ulici.

 

    Před časem jste doporučil, abychom si každý nechali svůj názor a druhému do něj nevrtali. Když ty Vaše projevy nebudou tak škodit nám všem, bude docela fajn {pro zveřejnění dodávám: a doufám hlavně k obecnému prospěchu}, když si budeme psát o reálných věcech, třeba o té těžbě a o energetických surovinách.

    Ten odhad, kolik je uranu v těch zásobách zbraní, jsem zatím nikde neviděl, zkusím to teď orientačně: Těch hlavic je řádově snad 10 000, i to kritické množství toho správného izotopu uranu znám jen hodně orientačně, snad 5 kg. To by znamenalo, že toho izotopu (nuklidu) uranu nebo ekvivalentního množství plutonia je v těch zbraních řádu 100 tun. (Vytěžené množství jen v Česku bylo pro všechen uran asi 100 000 tun, toho izotopu je tam, pokud se pamatuji z mládí, snad 1%, separace nebude 100% účinná a něco se už spotřebovalo na energetiku, takže mi ta čísla řádově souhlasejí.) Ten odhad znamená, že ani uran a plutonium z těch hlavic nevyřeší ten případný nedostatek nadlouho.

          Tomáš Pečený

 


From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Saturday, September 24, 2011 12:22 AM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: Sdělení

 

Když je Vám tak všechno nezpochybnitelně jasné, tak přestaňte psát a běžte do ulic činit.

Hošek

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, September 23, 2011 10:57 AM
To: 'Stanislav Hošek'
Subject: RE: Sdělení

 

Dobrý den (s tou podmínkou) pane inženýre,

     věřte mi, že rozumové poznatky bývají užitečné, jsou-li správně. Toho se týká ta anketa s otázkou všem levicovým. A když už je tak jasné, rozborem i praxí, že něco užitečně fungovat nemůže, není dobře si za to vylévat rozčarování na národu, republice a jejím prezidentovi.

     K té potřebě, abych reagoval na texty z Vašeho blogu: Na ty by přece měli účinně reagovat všichni lidé z České republiky, když nás tak smrtelně ohrožujete!

     Jak věrohodně tu mohou, podle Vás, působit komunistovy rozšiřované extrémní obavy o demokracii, když tam hned vedle napadáte ČSSD za státotvornost? Prosím Vás, podívejte se na ten dopis prof. Bělohradskému a komentář k němu. A na ten základní dotaz pro Sudetendeutsche Landsmannschaft a na informace v komentáři k němu. A na ten Goebbelsův projev a na české komunistické usnesení ze začátku Protektorátu, odkazem na začátku toho mého textu o neuskutečnitelnosti prospěšného socializmu. Opravdu chcete znova postupovat zase tak?!

     Rozum do hrsti!

          Tomáš Pečený

 


From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Thursday, September 22, 2011 11:50 PM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Sdělení

 

Dobrý večer.

     My havíři nadáváme jinak, než píši v blogu. Kdyby záleželo na mně, tak ten kmotr všech mafií by dávno seděl a tedy se ani nemohl stát prezidentem.

     Nemyslím, že je nějak potřebné, abyste reagoval na mé texty z blogu. Je psán spíše pro mé nejbližší známé. Ony jenom upouštějí páru mého odporu. Pokud chci skutečně zaujmout veřejnost, pak to napíši třeba do BL, nebo na jiný web.

Hošek

 

 

Viz na stránkách Ing. Hoška u jména Pečený.

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, March 01, 2011 1:29 AM
To: 'Stanislav Hošek'
Subject: RE: co je to levicovost

 

Dobrý den pane inženýre,

    děkuji Vám za odpověď, i když mne nepotěšila. Doufal jsem, že jste se tou persekucí po sovětské okupaci přece jen začal těmi věcmi víc zabývat a že ten zjevný důkaz neuskutečnitelnosti prospěšného systému podle těch vašich komunistických představ Vás přesvědčí, abyste ty představy podrobil rozumovému rozboru. Nestalo se tak, stejně jako u těch ostatních i salonních komunistů, jimž a o nichž tu píšu. Škoda. Takový stav a řeči jsou právě to, co vede svět do těch průšvihů, to je doufám na té mé stránce zdokumentováno důkladně. Na tom, byť oba zřejmě neúmyslně, spolupracujete právě s teoretiky typu pana profesora Bělohradského a s Britskými listy; raději se nebudu pouštět do právního pohledu na tu věc. {Pro zveřejnění dodávám 27.9.11: nejsem právní odborník, abych uměl s dostatečnou pravděpodobností poznat její nezákonnost a mám za to, že od toho jsou tu příslušné instituce, viz i v odkazu výsledek referenda u slova 'neviděl'.} Asi bych to měl napsat přímo i panu Bělohradskému, pan doktor Čulík to už ode mne napsané viděl. Že ten nezájem lidí o volby nevidím jako důsledek jejich vlastního rozboru jak zastupitelská demokracie nestačí (byť na tom propaganda účinně pracuje, jak píšu), ale jako důsledek toho, že se teď lidi mají příliš dobře; tak, jak o tom psával Miroslav Holub o Americe, že jim to připadá samozřejmé a česky řečeno, je 'pálí dobré bydlo'. Ale ten věhlasný filozof asi nebude na tak samozřejmý názor zvědavý a já také nestíhám.

    Připadá mi zajímavé po té korespondenci, že ta Vaše definice levičáků je v důsledcích přesně shodná s tou mou.

    {...}

    Na Vašem místě bych se podíval aspoň na tu mou korespondenci se základním dotazem na Sudetendeutsche Landsmannschaft a s komentářem k tomu. A na ten Goebbelsův projev, odkazem na začátku toho mého textu o neuskutečnitelnosti prospěšného socializmu; když Vám tolik vadějí ti mocní kapitalisti.

    Přeji Vám stálé zdraví,

         Tomáš Pečený

 

From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Monday, February 28, 2011 12:12 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: co je to levicovost

 

Dobrý den.

     Já již, podle mého soudu, nemám tolik času, abych jim plýtval na soukromé diskuse. Proto jsem se definitivně rozhodl, asi tak před půl rokem, že přestanu korespondovat s jednotlivci a budu pouze uveřejňovat své texty tam, kde o ně budou jevit zájem. Momentálně na webech Britské Listy (osobní texty) a Deník Referendum (účastník diskusí). Dostal jsem se totiž do situace, že jsem nestíhal odpovídat na došlou korespondenci, pokud jsem chtěl odpovědět zasvěceně a zbytečně nedávat příležitost k dalším a dalším otázkám. To, co by mně nikdy nikdo nezveřejnil, publikuji pak na svém blogu http://nnnnn.bloguje.cz/ , který pro mé duševno funguje opravdu jako soukromý deník, v němž ventiluji všechno, co mne irituje a tím, že to vypíši, se toho přece jenom zbavím.

     Samozřejmě, že už nevím, na co Vám dlužím odpověď. Ale abych přece jenom reagoval na první věty posledního Vašeho dopisu, tak tvrdím. Já nejsem levičák, a ani si levici nijak nedefinuji. Byl jsem od časného dětství komunistou, a jsem jím dosud, i když jsem nebyl členem strany toho jména, vyjma roků 1967 až do dubna 1969, kdy jsem do ní ve svých třiceti letech dobrovolně vstoupil, protože tehdy nejvíc odpovídala mému celoživotnímu přesvědčení i dobrovolně z ní odešel po hnusném chování Brežněvova politbyra. Dokud bude existovat smrt, dotud budou lidé věřit v boha, či bohy. Dokud budou moci jedni lidé žít z činnosti jiných, dotud budou zase jiní lidé věřit v komunistickou spravedlnost. Osobně mi je jedno, kolik jich bude. Amen.

     V mých očích je svět zásadně rozdělen na několik desítek tisíc globálních, finančních oligarchů, skrytě ovládajících celý zbytek lidstva. Levičáci jsou v mých očích všichni, kdo zásadně odmítají nadvládu této hrstičky z mnohamiliardové populace.

Hošek

PS. Ať to mám všechno z krku.

Ad.1 Nějak si sice neuvědomuji, že bych specificky v poslední době vyzýval k organizovanému odporu, nadtož odborářskému, ale zrušení současného systému v ČR i globálního, považuji za naprosto nutné a odpor kohokoliv vůči němu považuji proto za přínosný.

Ad.2 {...} Klíma se na Zemi mění, je naprosto jedno, jak vlivně se na tom podílí činnost lidí. Ovšem rozhodující je, že lidstvo se bude muset na změny adaptovat, což přinese dneska ještě nepředvídané sociální problémy, vedle nichž nedávná finanční šaráda byla srandičkou.

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, February 27, 2011 11:30 AM
To: 's.a.hosek@tiscali.cz'
Cc: 'vladimir.spidla@gmail.com'
Subject: co je to levicovost

 

Dobrý den pane inženýre,

     před časem jste mi napsal (všechno je na mých stránkách v té uveřejněné korespondenci s Vámi) k mé definici levicovosti, Vašemu protestu proti ní a mému dotazu (pardon za formu, reagovala na konkrétní výrok toho přírodovědce) 'Jakou definici používáte Vy? Já jsem nabyl dojmu, že vyznavači Vašeho pohledu na svět si to definují tak, že pravičáci jsou samí hajzlové, vykořisťovatelé, zločinci a fašisti, zatím oni sami jsou levicový opak těch zmíněných.':

    Já si:

Ad. 1 obvykle nic sám nedefinuji,

Ad. 2 své názory časem modifikuji podle vývoje poznání,

Ad. 3 takže v dané věci se momentálně nejvíc přikláním k názoru Václava Bělohradského, publikovaného v knize esejů „Společnost nevolnosti“, v její XV. kapitole nazvané „Levice kontra pravice“ s podtitulem „Slyšet led růst“.

    Tu Bělohradského knihu jsem si půjčil a část jí přečetl, zejména tu citovanou kapitolu. A vidím, že jednak není s tou mou definicí v rozporu (levice opravdu chce regulovat) a jednak jen kultivovanou formou vyjadřuje to, co jsem Vám napsal: pan profesor Bělohradský tam píše, že pravicoví jen obhajobou svobody bezohledně přenášejí negativní dopady růstu výroby a globalizace na ty, co se nemohou bránit. Výzva k organizovaným i odborářským akcím proti tomu je obsahem Vašeho nedávného článku v Britských listech. V té kapitole nazvané 'Levice kontra pravice' vidím hrubé věcné chyby v tom, že pan profesor označuje argumenty prezidenta Klause ke globálnímu oteplování za jen ideologické; přitom sám i ze svého oboru a ze svých odborných koníčků vím, že ty argumenty jsou odborné a správné. (K těm protestním akcím si Vás dovoluji upozornit na svůj článek odborářští vyžírkové a výhledy těch, kdo je poslechnou o té velkovyděračské akci pánů Kubka a Engela, na starší akademická jatka? a konec české vědy?, i na tu korespondenci s akcí inventura demokracie. A k akcím 17. listopadu na svůj článek u sv. Václava 17. listopadu 2010.)

     Na to, že hojně užívané definice levicovosti jsou samochvalné a že ta chvála má být věcí nikoliv definice, ale následné analýzy, jsem upozornil filozofa Dr. Špidlu , k jeho slibu se o té definici vyjádřit. I s tím, že za součást takové analýzy považuji tu svou otázku, na kterou jste mi Vy ještě pořád neodpověděl a kterou jsem mezitím důkladně zformuloval jako otázku všem levicovým a vyzval jsem k odpovědi na ni jak víte mj. i Svaz mladých komunistů a jeho prostřednictvím a prostřednictvím Dr. Čulíka i zahraniční levicové teoretiky.

     Přeju Vám ještě hodně dodatečně zdraví, pohodu a úspěchy do nového roku, PF 2011 ,

          Tomáš Pečený

 

===============================================================================

{Viz kopie dopisu pro inventuru demokracie 22.12.10,

                Tomáš Pečený}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, August 29, 2010 1:41 AM
To: 's.a.hosek@tiscali.cz'
Subject: ještě k sluneční enegiii

 

Dobrý den pane inženýre,

     k těm slunečním bateriím pro energetiku jsem připsal ještě poznámku pod čáru do článku výchova, vzdělání a propaganda.

     Zdraví a pohodu,

          Tomáš Pečený

    


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, August 23, 2010 1:45 PM
To: 'Stanislav Hošek'
Subject: RE: plyn z břidlic

 

Dobrý den pane inženýre,

      děkuji Vám za odpověď. To, že rozumní geologové v ČSSR utajovali skutečný stav zásob této komodity před sověty moc chválím. Pumpování kyseliny do podzemí a následná manipulace se sprostě jedovatými a žíravými roztoky v podmínkách tehdejší "ochrany životního prostředí" se mi vůbec nelíbilo. Uranovou odměnu za naši záchranu před nácky už od nás SSSR inkasoval dostatečnou. Nevíte, kolik byla v té době světová cena těch snad 100 000 tun uranu? To k těm odhadům z konce mého hlavního textu o socializmu, kolik každého z nás ty socialistické režimy stály.

      Ten stav světových zásob uranu je horší než jsem myslel. Nevíte náhodu rovnou, kolik energie je v plutoniové a uranové části stávajících zásob jaderných zbraní? (Že by se, až bude zle, nejdřív 'překovaly meče v pluhy'. Ten odhad bych doufám uměl ze zveřejněných dat o tom počtu zbraní spočítat i sám.) Jejich hlavní termojaderná část nepůjde mírově (tokamaky) pokud vím hned tak využít. O tom mi ten kamarád poslal citace, že je to 'už 50 let pořád perspektiva na 50 let'; dělat na Zemi stacionární kousek vnitřku hvězdy není žádná legrace. Poslal mi (hodně předběžné) zmínky i o možnosti využít kinetickou energii pomalých mořských proudů. Ten můj mladší příbuzný, kterého občas cituji, je toho názoru, že technický pokrok i v těch věcech se podstatně, doufejme v rozhodující míře, zrychlí, až bude ten nedostatek opravdu akutní; já sám nemám o těchhle ekonomických aspektech dost přehled.  

      Ta moje "futurologická vize" by byla asi ještě krátkodobější, než jsem myslel a třeba na orbu by tu vyrobenou energii spotřebovávala také. Jsem rád, že máme stejný názor na to pálení.

      Fandím slunečním bateriím; psal jsem i Vám, že jsem malinké kdysi dělal vlastnoručně, a dovedl bych si představit (i tu) technologii výroby ve velkém - Czochralského tažičky rozměrů ocelářské vysoké pece atd. Sahara a jiné pouště jsou dost velké a křemíku je (i tam) dost; energeticky by to mělo vyjít také, i s výrobou krycího skla (nevím, není-li šikovnější dělat tepelné elektrárny s otočnými zrcadly; ale nejspíš by se v podmínkách těch pouští dal navátý písek z krycího skla baterií odstraňovat levněji, než udržovat mechanické stroje a ta zrcadla). A skladování energie a snad i část transportu vodíkovým hospodářstvím. (Mám i móc teoretickou představu o využití jiných neobydlených ploch, snad moří, pro ten účel.)

      Když lidstvo nebude (zase) blbnout nějakými chimérami, tak si poradí.

      Zdraví a pohodu,

         Tomáš Pečený

 


From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Monday, August 23, 2010 8:59 AM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: plyn z břidlic

 

Dobrý den.

     Zásoby uranu jsou ještě pořád přísně střeženým tajemstvím a pokud nějaká čísla jsou vůbec zveřejňována, tak jsou záměrně, či nevědomky nepravdivá. Situace je dokonce tak prekérní, že samotní geologové v ČSSR už kdysi utajovali skutečný stav zásob této komodity, údajně před sověty. Zásadní informace s vysokou pravděpodobností ale zní. Při současných technologiích výroby energie z jádra jsou zásoby uranu celosvětově menší než zásoby všech fosilních paliv. Problém je pouze v tom, že využívání uhlíkonosných surovin k výrobě energie, je to nejhorší plýtvání, jaké naše civilizace připustila.

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, August 22, 2010 3:24 AM
To: 'Stanislav Hošek'
Subject: RE: plyn z břidlic

 

Dobrý den pane inženýre,

    děkuji Vám za odpověď. (Mně ten článek nepřipadá nijak rusofobní ani amerikomilostný, ani podle mého názoru neplete možnost nahradit plynovody tankery a těžbu uhlovodíků z břidlic. Politický mi připadá jen v tom smyslu, že jedná o evropské a naší energetické bezpečnosti. Autoři toho informativního článku podle textu ze své znalosti těch dat o těžbě a zásobách vycházejí.)

    Ten Váš údaj o asi necelém trojnásobku energetické výtěžnosti (ve smyslu Hallových publikací, viz */) mne dost uklidňuje, bál jsem se, aby to už nebylo  méně než jedna. Také Váš odhad, kterému rozumím tak, že ještě asi aspoň půl století nebude ropa tak drahá, aby se ta těžba z dalších zdrojů uhlovodíků vyplatila, je optimističtější, než jsem si myslel. Na to vypražování by se podle mne dala používat i sluneční energie koncentrovaná zrcadly.  (Ne že by se mi líbilo pálení těch uhlíkatých hmot pro energetiku; už ve škole jsme se učili že pan profesor Mendělejev říkával 'Topit se dá i bankovkami.'. Aby pak pro výrobu plastů stačily recentní organické materiály a nebylo to zase moc na úkor výroby potravin; i když jejich produkce se zvyšujícím se obsahem CO2 ve vzduchu zatím roste.)

    Máte přehled, na jak dlouho vystačí (při současném trendu nárůstu potřeby energie) zásoby uranu? Pokud vím tak snad na stovky let. O tom jsem psal tomu kamarádovi "

     Tady se množí informace o elektromobilech, ale to by se muselo jaderných elektráren nastavět moc; a viděl bych to dost nerad, jako vyčerpávání uranu - poslední přijatelně drahé energetické suroviny, kterou umíme využít; a tedy předběžně i jako téma k úvahám, jestli by se nemělo celosvětově s tím uranem víc šetřit a jestli to stojí za organizaci experimentu v (potřebně izolované) části globální ekonomiky o tom, jestli poškozování trhu takovým opatřením může být únosné; když je de facto jisté, že teoreticky se to správně předpovědět nedá. {...} To by byl zase opravdu ale opravdu drahý experiment; představ si jen náklady na ochranu hranice, = železné opony, toho experimentálního snad subkontinentu proti pašování uranu a migraci lidí. A těžko se dá globálně využít ten recept se zkouškami malých změn a jejich vyhodnocováním: to omezení z principu není malá změna.

       Takže mi zase vychází, že je potřebí výchova lidí, aby začali přijímat, vždy asi v druhé čtvrtině fáze konjunktury, rozumný kousek těch dobrovolných (= kontrolovaných od sousedů přes drby) omezení spotřeby a postupně přecházeli na ten způsob života, který jsem popsal v té futurologické vizi."

...

a předtím

     "abychom z té energetické situace nedělali makroekonomicko-prognosticky horror:

Já nevím, jak si to představuješ Ty, ale když lidi nic lepšího nevymyslejí (spíš bych řekl, ze ano), tak podle mne s rostoucí cenou energie budeme muset povlovně přejit k pohodlnosti menši než tady za totáče (to je pro Bangladéšany nebo byla pro naše předky před pár staletími nedostižná meta): postupně (během generaci) bude přibývat vlastni (zdravé živočišné) aktivity:  jezdit víc na kole, {...} zase si odvyknout mít na stole čerstvou kytku vypěstovanou v Namibii a jahody z Ekvádoru (to jsem teď koupil v Bille) a prázdniny trávit v Tunisu; spíš chodit na dříví do lesa, později snad i mávat (lehkou titanovou? to snad ani není šikovnější) kosou a cepem. A mít domek dobře izolovaný a na střeše sluneční kolektor. Na výrobu takových věci, Internet a dopravu vlakem bude stačit  jaderná + dnes známá alternativní energie ještě mnoho set let, dál moje futurologické vize nesahají (v době svatého Václava bych byl asi těžko předpověděl Internet, televizi, mobily, tryskáče, haly strojů v textilkách i u Bati a turistiku do kosmu). A když pak ten přechod bude globálně tržně, po desítky a pokud možno stovky let, tak to nebude ani psychologicky kocovina po mejdanu. (Vzpomínáš  na totáčové 'Jak se máš?'  'Průměrně, hůř než včera a lip než zejtra.')".

 

    Zdraví a pohodu,

         Tomáš Pečený

 

{Anotace toho článku (Filip Černoch, Petr Ocelík "Obr na hliněných nohou") je mj. na stránkách **/ .

      Tomáš Pečený 22.8.10 }


From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Wednesday, August 18, 2010 11:11 AM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: plyn z břidlic

 

Dobrý den.

     Nejsem schopen vyjádřit se k politizujícím, rusofobním a amerikomilostným textům, jimž chybí to základní a sice data o těžbě, bilančních a dalších zásobách atd. Text z technického hlediska autoři pletou dvě věci dohromady. Možnost nahradit plynovody tankery a těžbu uhlovodíků z břidlic.

     Zkapalňování plynů je známé víc jako sto let. Jeho využití k přepravě je funkcí velikosti ložiska, jeho vzdálenosti od spotřebitelů a blízkosti k moři. Laicky řečeno pro obrovská ložiska je při jakékoliv vzdálenosti na zeměkouli plynovod zatím levnější. Nikdo ale dneska neodhadne, co se stane, když se oteplováním planety začne rozmrazovat permafrost tundry v Rusku. Pak se s vysokou pravděpodobností stavba produktovodů setsakramentsky prodraží. Ony nejsou laciné totiž ani dneska. Jsou úseky, kde je cena vyšší, než kdyby v normálních podmínkách ty roury byly ze zlata, jak mi kdysi dávno řekl jeden ruský inženýr. Při tak velkém oteplení by se ale oteplil i Severní Ledový oceán, a umožnil celoroční možnost plavby, takže kdo ví. Jelikož se ale používá tankerů na převoz kapalných plynů již víc jak půl století a pořád neohrozily plynovody, považuji text, za nějž děkuji, za typickou manipulaci neznalců. 

     Druhým problémem, který autoři prezentují, jsou uhlíkonosné břidlice a písky. Ony jsou totiž břidlice s uhlím, ropou, lehkými uhlovodíky, lidově plyny a různě kombinovanými uhlíkovými sloučeninami a rovněž tak písky, ty ovšem bez toho uhlí. Těch všech substancí je na světě tak obrovské množství, že skutečně budou jednou hlavní surovinou pro získávání fosilních paliv, pokud ta budou pořád ještě hlavním energetickým zdrojem. Jedno je jisté. Státy, které již vyčerpaly hlavní zásoby ropy a plynu na svém území, v zájmu energetické nezávislosti rozvíjí technologie získávání energetických zdrojů z břidlic a písků. To ale není vůbec laciný proces a hlavně je nesrovnatelně méně energeticky efektivní. Z těch písků a břidlic se většina uhlovodíků musí vypražit, na což je zapotřebí velkého množství tepelné energie. Plyny, které se uvolňují bez vypražování, jsou vždycky pouze přechodnou a relativně krátkodobou epizodou při těžbě každého konkrétního ložiska. Pokud mně je známo, ekvivalent energie jednoho barelu ropy vytěží v Iráku průměrně 30 barelů ropy, v Rusku méně než deset a z těch písků ani ne tři. S hloubkou ložiska břidlic to bude ještě méně. Takže je ještě nejméně půl století daleko doba, kdy se všechna ta ložiska břidlic a písků stanou nosným zdrojem fosilních paliv. A to se ještě může ukázat exploatace ložisek metanových koloidů v hlubokém moři na nějakou dobu lacinější, takže by se těžba z břidlic ještě oddálila.

     Přiznám se, že vůbec nevím, kolik zásob břidlic a písků má Rusko, ale vzhledem k tomu, že severská Kanada má zatím největší známé, nepochybuji, že v Rusku jsou rovněž. Ovšem v bilančních výpočtech je odborníci a národohospodáři asi záměrně neudávají.

     S pozdravem

Hošek

 

{Na té stránce pana Ing. Hoška v Britských listech vidím i řadu jeho nedávných článků (převážně odsuzujících zastupitelskou demokracii a naši politickou realitu ve srovnání s totáčem); pan inženýr je tedy stále aktivní, ale k odpovědi na mou zásadní 'Otázku všem levicovým' jsem ho nepřiměl. K některým problémům, třeba souvisejícím s potřebnou zdravotní péčí zejména ve stáří a naší spoluúčastí na ní, nebo s úklidem ulic od sněhu, vyjadřuji na těchto svých stránkách opačný názor; ovšem i já bych rád viděl, kdyby se zkušenosti snadněji předávaly dalším generacím. Vidím, že i pan inženýr se zamýšlí nad květnovým pořadem České televize 'zabíjení po česku', v souvislosti s kterým jsem ve dvou článcích zveřejnil svůj odsudek objektivity České televize a poukazy na příliš silné cizí zájmové vlivy i v jejím vysílání.

      Tomáš Pečený 15.8.10}

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, August 15, 2010 2:28 AM
To: 'Stanislav Hošek'
Subject: plyn z břidlic

 

Dobrý den pane inženýre,

     prosím Vás podívejte se na tenhle článek (Filip Černoch, Petr Ocelík, Respekt XXI,102 (2010) č.26/27). Má ten plyn z břidlic opravdu takový význam? Mají ho USA opravdu tolik? To by ho snad měli začít hromadně využívat pro pohon aut; využívají? Ten dotaz také posílám tomu svému kamarádovi do USA a prosím ho o jeho znalosti o energetické výtěžnosti té těžby. To by mohla být významná technika, která by ten světový energetický problém odsunula.

     Prosím Vás o vyjádření v rámci té korespondence s Vámi na mou stránku. Na ní mám také obecnou úvahu o tom, kdy by lidstvo mělo 'opatření nápravy' takových zásadních problémů intenzivně dělat, u těch slov v článečku výchova, vzdělání a propaganda.

     Jak to vidíte Vy?

     Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 

===========================================================================================

{V Britských listech vidím stránku pana Ing. Hoška.

      Tomáš Pečený 28.2.10}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, November 24, 2009 12:49 AM
To: 's.a.hosek@tiscali.cz'
Subject: levicovost a psychologie

 

Dobrý den pane inženýre,

    před časem jste mi psal mj. o terminologii. Na tu svou stránku názorů píšu dál a ke zmínce o (mé) psychologii z Vaší korespondence se tam teď vztahuje i kousek odkazu termíny toho hlavního článku o socializmu.

    Ve věci energetiky z fosilních a nerostných zdrojů "se svět zatím obešel bez té mé výzvy"; možná ta drahá energie bude opravdu problém. A to se člověk dočte i o takových věcech, jako je možnost oddalování Země od Slunce , během desítek milionů let (odkaz J.Grygar), jako přípravu na to, až bude Sluníčko zlobit ještě víc než teď a hřát už opravdu moc. Tu hlavní energii by sice musel dodat Jupiter ze svého oběžného pohybu, ale i na tu manipulaci postupně většími a většími pomocnými tělesy by bylo dost energie zapotřebí. Ještě že to není aktuální problém.

    Zdraví a pohodu,

         Tomáš Pečený

 

========================================================================================================

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, January 01, 2009 6:48 AM
To: 'Stanislav Hošek'
Subject: k perspektivám energetiky

Dobrý den pane inženýre,

   prosím podívejte se na korespondenci 'Bez souhlasu6' na těch mých stránkách. {...}

   Jak tam píšu v úvodní poznámce, vážně uvažuji o tom, uveřejnit na těch svých stránkách výzvu k rozboru těch perspektiv energetiky, založenému na tom pojmu energetické návratnosti: totiž k získání časové posloupnosti hodnot té energetické návratnosti v odvětvích globálně reprezentativních a zároveň časové posloupnosti příslušných nákladů na zlepšování té energetické návratnosti. To je ovšem výzva pro odborníky ve Vašem oboru a současně pro ekonomy. Kombinace těch uvedených posloupností by podle mého názoru (teprve) umožnila patřičně relevantní extrapolaci do budoucna.

   Děkuji Vám za pozornost,

       Tomáš Pečený

 

========================================================================================================

 

 -----Original Message-----

 From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]

 Sent: Friday, December 19, 2008 3:25 PM

 To: 'Stanislav Hošek'

 Subject: nový poznatek; poděkování - RE: zveřejnění?

 

Dobrý den pane inženýre,

   děkuju Vám; teď jsem si tu korespondenci znova přečetl a vidím, že jeden svůj předchozí názor musím opravit: Podle nových informací, které jsem získal (bohužel ne na základě Vašeho tehdejšího upozornění; jeho forma mi tehdy nesignalizovala závažné sdělení), opravdu spíš nejsou zásoby fosilních paliv pro potřeby energetiky (včetně dopravy) dostatečně "nevyčerpatelné" a lidstvo se musí tou věcí vážně zabývat.

   Na základě toho článku o socializmu se mi totiž ozval mladší kamarád, spolupracovník z TESLA Jenerálka z osmdesátých let, s nímž jsme tam vášnivě diskutovali i o politice. On je to syn disidenta, profesora historie na Filosofické fakultě UK, pak deratizátora; a měl moc bojovné názory, já jsem ho tenkrát mírnil, že proti Grečkovým atomovkám se špatně bojuje dlažebními kostkami. Pak změnil pracoviště, kolem sametovky byly jiné starosti a pak už jsem se po něm ohlížel marně; ale pořád mi jeho další osud vrtal hlavou.

   Takže teď, když se mi ozval, jsme si během těch čtrnácti dnů vyměnili desítky mailů; on totiž žije od. r.  1991 v USA. A tam propadl právě horování s varováním lidstva před katastrofou, až se za dohlednou dobu vyčerpají zásoby fosilních paliv; o té věci snad také byl článek v Britských listech. Nejdřív jsem mu odpovídal nadšeně, fotkami z přečerpávací "akumulátorové" elektrárny ČEZ v Jeseníkách a dalšími svými poznatky; sám jsem totiž kdysi vlastnoručně dělal malé sluneční baterie, při pobytu v těch Jeseníkách jsem tam viděl pokusné větrníky (a hned si opatřil a přepočítal jejich technické údaje) a ta věc mne pořád zajímá. Jenže on to bere úplně zásadně přes nějakou dost podezřelou obecně termodynamicko-ekonomickou teorii. Tolik na vysvětlenou.

 

   Vám také přeju šťastné Vánoce a úspěchy v novém roce,

      Tomáš Pečený

 

> -----Original Message-----

> From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]

> Sent: Friday, December 19, 2008 11:18 AM

> To: Tomas.peceny

> Subject: Re: zveřejnění?

>

> Vážený pane Pečený.

>

> 1. Samozřejmě že můžete, já bych si vymínil, kdybych některý svůj text

> považoval pouze za soukromý.

>

> 2. Jen si dovoluji Vám sdělit, že jsem měl nějaké problémy, takže jsem

> fakticky naši korespondenci ještě neukončil. Naivně doufám, že přes svátky

> budu mít čas v ní pokračovat.

>

> Přeji hezké Vánoce a splnitelný další rok.

>

> Hošek

>

>

>

> ----- Original Message -----

> From: "Tomas.peceny" <t.peceny@volny.cz>

> To: <s.a.hosek@tiscali.cz>

> Sent: Friday, December 19, 2008 6:57 AM

> Subject: zveřejnění?

>

>

> Dobrý den pane inženýre,

>    na té své stránce zavádím i rubriku 'Názory jiných lidí'. Mám na ní

> vyvěsit, i s Vaší mailovou adresou, naši předešlou korespondenci? (Nejspíš

> celou. Zatím nemám rozmyšleno, jestli tam mám také psát své odpovědi

> vždycky, jen tehdy, jsou-li potřebí k porozumění části některého dopisu,

> nebo vůbec ne.)

>    (V případě Vašeho souhlasu se stane veřejně jasné, kdo je ten pisatel,

> citovaný v odkazu 'chudáci' z odkazu 'úspěchy', tedy v souboru

> http://www.volny.cz/tpeceny/politika/kral/chudaci.htm .)

>    Děkuji Vám,

>       Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, November 24, 2008 7:46 PM
To: 'Stanislav Hošek'
Subject: RE: Omluva

 

Dobrý večer,

     prosím Vás přečtěte si větší kus. Zejména ten o životní úrovni řadových lidí v obou systémech a porovnejte si ho se svou zkušeností; součást toho komplexu textů je i povídání o mých zkušenostech se vzdělanými lidmi a politikou. Prosím Vás zamyslete nad tím, existují-li teď u nás vůbec ti ponižovaní a utlačovaní (nad nezbytně nutnou míru, danou zákonností a "dobrými mravy"; těmi v určitých případech míním i přiměřené dodržování antické zásady 'Jsi-li v Římě, chovej se jako Říman').

Pak mi prosím ještě konečně odpovězte s vyslyšením mé prosby v závěru článku.

Podmínky, za kterých Vám někdo, koho jste k tomu opakovaně energicky vyzval (např. já), může přinést informace a očekávat je od Vás, bych na Vašem místě stanovoval až potom;

     dík za pozornost,

          Tomáš Pečený

 

 

 


From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Monday, November 24, 2008 3:32 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: Omluva

 

Dobrý den.

     Vaše celoživotní snažení má v sobě jeden "evoluční“ zádrhel. To, co se Vám jeví jako „katastrofálně neosvědčený“ systém organizace společnosti, se všem lidem zdaleka jako takový jevit nemusí a také se ani skutečně nejeví. A to ani po důkladných analýzách. Nebo si fakt myslíte, že reálný pokus o něj, který trval zatím jen několik desetiletí, byl pro celodějinně utlačované, ponižované až persekvované fakt tak tragicky neúspěšný, v celém tom toku dějin dlouhých několika tisíciletí nepřerušeně trvající nadvlády jim nadřazených sil?

     Zavání skoro tragikou, že se pasujete do role jakéhosi objevitele, nebo alespoň zvěstovatele „pravd“, které jiní s Vámi nechtějí sdílet. Chybí totiž už jenom to, abyste nás k nim nějak chtěl nutit.       

     Pokud bychom někdy spolu chtěli vůbec vážně a seriozně debatovat, museli bychom - asi oba - přijmout některé základní postuláty k další diskusi. Jedním z prvních by bylo, že ani jeden z nás nebude a priori považovat své názory za nadřazené názorům toho druhého.

     Zatím se mějte dobře

Hošek

  

----- Original Message -----

From: Tomas.peceny

To: 'Stanislav Hošek'

Sent: Monday, November 24, 2008 11:54 AM

Subject: RE: Omluva

 

Dobrý den pane inženýre,

není zač se omlouvat, zvlášť Vy, když jste si prožil svoje; já jsem si to dokázal zařídit klidněji, i o tom je v tom dlouhém textu zmínka. Takže pro Vás to je jistě daleko emotivnější téma než pro mne.

Tu 'pitomost' v nadpisu používám záměrně (a pro sebe hodně riskantně; stačí jedna věcná chyba a Britské listy i jiná média budou plná článků o tom, jaký jsem vůl; těch postižených je moc a jsou to lidé schopní se ozvat). On ten text je totiž míněn hlavně jako polemika s těmi, kdo z akademické půdy, s pocitem morální převahy, propagují to uspořádání společnosti, které se tak katastrofálně neosvědčilo a podle toho mého rozboru, ke kterému jsem pracně dospíval léta, prostě ani fungovat nemohlo. Ti hlasatelé se z té své pociťované převahy nemohou psychologicky vybabrat jinak než takovouhle provokací, o tom tam píšu. Proto je ten článek také v Britských listech, to je časopis vycházející z univerzitního pracoviště a nešetří nehrubšími útoky de facto na samu podstatu současného systému a na lidi, kteří ten (podle mého nejlepší dosud poznaný) systém budují.

Oceňuji Dr. Čulíka, že takový text uveřejnil – podívejte se, že obsahuje i ostrý útok na jeho nejbližšího spolupracovníka Kotrbu. A obsahoval ho i ten minulý o Pekárkovi; to mi došlo, až když k němu Dr. Čulík přidal úvodní poznámku, že je reakcí na Kotrbův článek. Slovo reakcí je hodně šetrné, ono je to mnohostranné popření všeho toho, co Kotrba hlásá.

S vydáním toho konglomerátu textů v Britských listech je ale technická potíž. Kvůli jeho složitosti a rozsahu (ono je to něco jako mé občanské krédo) jsem ho napsal "fulltextově", v představě, že tak dobře využiji "internetovitost" toho časopisu. Jenže jeho redakční systém to neumožňuje a tak jsme si od září psali s Dr. Čulíkem, co s tím; jemu připadal i rozsah nepublikovatelný a pro něj by to byly týdny práce nějakého softwarového specialisty; to mi došlo, až když mi to napsal a je to pravda; přitom jsem mu pořád psal, že na své šachové stránce to poměrně snadno používám, a tak mi nakonec sám navrhl, abychom to udělali s tím odkazem.

 

K tomu obsahu: on je určen i pro Vás. Pro mě jste, podle té předchozí korespondence, typický představitel těch, kteří si ještě mají dobře rozmyslet tu možnost fungování systému založeného na levicovosti a škodlivost levicových postupů v politice a ekonomice vůbec, zejména na výslednou životní úroveň "pracujících" a na morální stav společnosti. A dobře posoudit propagandu o škodlivosti toho současného systému a jeho pravicových politiků. Proto jsem ten odkaz chtěl poslat právě Vám, jako jednomu z prvních.

{...} už mi odpověděl také, ale on ten můj text nezná (pochopitelně) celý a tak se, stejně jako v té předchozí výměně dopisů, trochu míjíme v tom, o čem je řeč.

Dík za pozornost,

     Tomáš Pečený

 

 

 

==================================================================================

 


From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Monday, November 24, 2008 8:48 AM
To: Tomas.peceny
Subject: Omluva

 

Vážený pane doktore.

1. Omlouvám se za to, že si špatně pamatuji, takže ani nevím, že jsme si již psali.

2. Omlouvám se za to, že svou reakcí na Váš text jsem Vám přidal starostí.

3. Omlouvám se, že již delší čas se přikláním k názoru, že dneska nejen u nás, ale prakticky nikde ve světě, se skutečná levice v politické praxi nevyskytuje.

4. Omlouvám se za to, že již dlouhé desítky let nepovažuji bývalé sovětské režimy za levicové, že již více jak deset let za levicové nepovažuji ani současné komunistické strany, nadtož pak sociálně demokratické, nikde ve světě. A dokonce za levicové nepovažuji ani dosud projektované socialismy. Tento postoj nejlépe pak vystihuje právě mnou zmíněná kapitola Bělohradského. Ale hlavně, začínám vnímat, že tento pohled na levici již není menšinový a naopak se velmi rychle prosazuje mezi odborníky, kteří se levicí opravdu seriózně zabývají.

5. Omlouvám se za to, že mne především upoutal hned název Vašeho textu, který pak byl jediným impulsem k mé reakci. Přiznám se, že jsem Vaší anotaci v BL ze dne 18.11. moc nerozuměl a až nyní jsem pochopil, že jsem již při prvním jejím čtení měl kliknout na Vaši webovou stránku http://www.volny.cz/tpeceny/politika/kral/Kral.htm , což jsem udělal až nyní. Na ní editovaný text je ale příliš obsáhlý, než abych na něj tak rychle mohl reagovat. Ale slibuji, že si jej přečtu. A pokud v něm bude něco, co mne vyprovokuje k názoru, ozvu se.

6. Nakonec, ale hlavně, se omlouvám za to, že po mnohaleté masáži našich médií jsem již přímo alergický na spojování slov socialismus, či komunismus s přídavnými jmény, přívlastky, přísudky a dalšími gramatickými prvky, jež jsou vulgární, či jakkoliv dehonostující. A tak, když jsem viděl slovo pitomost vedle slova socialismus, uvědomil jsem si například, že všichni sociální myslitelé posledních dvou set let, kteří kdy psali o socialismu, jsou zde položeni vedle pitomosti. Mimo jiné, nesnáším například ani slovo totáč, pokud ho pronáší vzdělanec. Patří do „huby“ spíše hospodským politikářům.

Tím reaguji hned na první větu vašeho textu ze zmiňovaného webu. Socialismus totiž ani zdaleka není to, nebo pouze to, v čemž jste žil. Za socialismus se považují i společenství třeba skandinávské současnosti, ale je to především projekt, alternativa, na níž pracují myslitelé více jak dvě storočí a také jej jako socialismus tehdy i nyní pojmenovávají. Takže když Vy a já píšeme o socialismu, tak fakticky každý píšeme o něčem jiném. A nejen píšeme, my myslíme v jiné „výrokové krajině“ ba dokonce žijeme v jiném virtuálním světě, který má stále se zesilující až dominantní vliv na ten náš reálný.

PS. Dovolte mi otázku. Proč celý text z Vašeho webu jste nezaslal do BL? a nebo zaslal, jenže nebyl v nich vyvěšen?

 

Hezký den přeje

Hošek

 

Dobrý den pane {...},

    omlouvám se Vám, že Vaše sdělení bez předchozí domluvy s Vámi přeposílám pro vysvětlení dalšímu člověku. U tak obecného tématu to snad není ode mne neodpustitelný prohřešek.

Pan inženýr Hošek totiž protestoval proti mé terminologii pravicovosti a levicovosti z úvodu popisu mého občanského postoje článkem o socializmu na http://www.volny.cz/tpeceny/politika/ , na který je odkaz v http://www.blisty.cz/2008/11/18/art43854.html . Ta definice je založena na názoru, který jsem prezentoval v dotazu Vám a podle mne není v rozporu s Vaším sdělením a literaturou, kterou jste mi doporučil, možná snad jen se zněním toho vládního dokumentu, ve smyslu o extremizmu; tu stránku se mi teď nedaří otevřít.

Pokud byste snad zjistil, že to moje vymezení pojmů

    Použitá terminologie: 'levicovým' tu rozumím postoj, spoléhající hlavně na řízení a regulaci lidské činnosti institucemi nadřazenými jednotlivým lidem, zejména státem, tedy řídící se představami někoho jiného, než lidí samých, co je pro ně dobré; 'pravicovým' ten, který co nejvíc spoléhá na vlastní rozhodování jednotlivých lidí; 'levičáckým' ten, který fundamentalisticky dotahuje levicový postoj až do totalitních důsledků. Ta terminologie nemusí přesně souhlasit s významem, který těm termínům dávají někteří jiní autoři. V tom bývá pramen nedorozumění, i záměrně vyvolávaných, viz dále; mně se jiné termíny najít či vymyslet nepodařilo. Pro ten můj význam 'pravicový' by to mohl být termín 'spontánní'; ale pro ten jeho opak mne nenapadá nic moc šikovného a nepovažuji se za kompetentního do tak závažné věci novou terminologii zavádět. Pokud vám ty pravo-levé termíny vadí, upravte si prosím celý text i text odkazů záměnami
pravicový -> spontánní
levicový -> nespontánní
levičácký -> 'totálně nespontánní'.
     Těm termínům budu rozumět a používat je pak i v případné diskusi.

není správně použitelné k takovému popisu v Britských listech, byl bych Vám zavázán, kdybyste mi to sdělil, abych ten článek patřičně opravil, 

Děkuji Vám

        RNDr. Tomáš Pečený

 

Dobrý den pane inženýre Hošku,

     Vy jste se mi o tom svém stupni vzdělání zmínil sám, 10.9.2007, když jste mi na můj dotaz popsal svůj osud za totáče. Váš dopis 'Zero' jsem dostal právě když jsem Vás sám chtěl na ten svůj souhrnný výklad upozornit.

     Vaše názory jsem si zařadil podle Vašeho sdělení "Ten pro mne celkově vyzněl jako „práce“ minulých fachidiotů z Ústavu marxismu-leninismu, specializujících se na vyhledávání "argumentů" za každou cenu obhajujících vládnoucí doktrínu. Takže jakákoliv polemika s kýmkoliv, včetně ..., pro mne již dávno ztratila smysl. Musel jsem ... několikrát jednat a on měl již tehdy perfektně vypěstovanou techniku neposlouchat názory odporující jeho víře. A pokud jsem někdy narazil na práce CEPu, tak jsem si ověřil, že tato komunikační technologie je vlastní celé instituci.

    ...

     ....  jsem zaznamenal, že jste  jedním z nezlomných obhájců privatizace. Pak prosím dokažte v BL, i když pro Vás osobně nejsou „echt“, že ta její česká forma, označovaná lidmi mého rangu za superloupež, nemá žádnou souvislost se současným rozpočtovým deficitem. "

     Tu knihu Václava Bělohradského jsem nečetl; jeho názory, které znám, považuji za rozumné; nevím o tom, že bych tou svou definicí porušoval většinovou úmluvu odborníků. Přeposílám Vám tady sdělení odborníka z oboru, které se té terminologie také týká.

     Jak píšu v tom svém souhrnu, nemyslím si, že každý společenský systém musí být v principu založen na ohlupování lidí ideologií a z nich vyprodukovaných stupidit služebnických médií. O tom, jak je to právě se vztahem médií k naší republice, tam mám podstatný kus hlavního textu u řetězce "Ke zošklivování svobody" a od "televize, řízená od Vůdců"; rozhodně si nemyslím, že by byla vůči té republice příliš služebnická. Problém vytváření virtuálních realit v moderní společnosti je ovšem vážný, to je téma na samostatné knihy, mnohokrát už pojednané. Sám o něm mám hodně informací od člověka, kterého velmi dobře znám a plně mu věřím. A ve shodě s ním vidím, že ale i samo poukazování na tu věc bývá nástrojem propagandy; o propagandu v tom mém článku právě jde; použití těch termínů v tom rozboru, s výslovným upozorněním na potíže s nimi spojené, mi tak hloupé nepřipadá.

      S úctou,

              RNDr. Tomáš Pečený

 

{...}

 


From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Sunday, November 23, 2008 9:05 AM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: Zero

 

Milý pane Pečený.

     Já si:

Ad. 1 obvykle nic sám nedefinuji,

Ad. 2 své názory časem modifikuji podle vývoje poznání,

Ad. 3 takže v dané věci se momentálně nejvíc přikláním k názoru Václava Bělohradského, publikovaného v knize esejů „Společnost nevolnosti“, v její XV. kapitole nazvané „Levice kontra pravice“ s podtitulem „Slyšet led růst“.

     Nějak si nevzpomínám, že bychom se znali, takže nevím, odkud naopak Vy víte, že mám inženýrský diplom. A tak neskromně předpokládám, že o mém životě víte trochu víc. Proto jsem zatím pouze s úsměvem zaregistroval, že mne přiřazujete k jakési myšlenkové komunitě, kterou přesně nedefinujete. Pokud totiž vůbec k nějaké patřím, pak pouze k jakémusi neinstitucializovanému společenství lidí, kteří se po celý svůj život více či méně úspěšně brání tomu, aby nezhloupli pod vlivem momentálně vládnoucích ideologií a z nich vyprodukovaných stupidit služebnických médií.

PS: Skoro celý den mi nešel „net“, tak se omlouvám, že reaguji pouze na Váš první „mejlík“.

Pěkný den v zasněžené krajině přeje

Hošek

  ----- Original Message -----

From: Tomas Peceny

To: 'Stanislav Hošek'

Sent: Friday, November 21, 2008 8:35 PM

Subject: RE: Zero

Dobrý večer pane inženýre,

     já jsem si tu definici nevymyslel; ta se opravdu a podle mého většinově, používá; i když bych teď musel někde hledat,abych Vám, kromě toho Reflexu, ukázal, kde.

     Jakou definici používáte Vy? Já jsem nabyl dojmu, že vyznavači Vašeho pohledu na svět si to definují tak, že pravičáci jsou samí hajzlové, vykořisťovatelé, zločinci a fašisti, zatím oni sami jsou levicový opak těch zmíněných.

     Dík,

          Tomáš Pečený

 


From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Friday, November 21, 2008 4:56 PM
To: t.peceny@volny.cz
Subject:
Zero

 

Milý pane Pečený.

     Považovat za levici to co chcete (bez ohledu na většinovou úmluvu odborníků), je sice dokladem přemýšlení, ale bohužel samo přemýšlení ještě vůbec není zárukou ani rozumnosti, ani chytrosti, ani moudrosti. Takže může jít třeba pouze o důkaz pitomosti.

     Pěkný den přeje

Stanislav Hošek

s.a.hosek@tiscali.cz

 

======================================================================================

 


From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Monday, September 10, 2007 11:08 AM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: Poděkování; ehm, ehm

 

Milý pane Pečený.

Jenom kratičce.

     Omlouvám se za záměnu Práva a Rudého Práva. Asi to bylo způsobeno tím, že lidé z okruhu opačné části politického spektra než jsem já, je velice často nerozlišují.

     K ostatnímu se nebudu vyjadřovat, protože to není na dopisování, ale spíše na dlouhé osobní debaty, v nichž by se mnohé možná pomalu vyjasňovalo.

     Opakuji jenom to, co jsem již napsal. My dva si zůstaňme na svém.

     Jenom děkuji za to, že jsem se nad Vaším mnohomluvným dopisem zase celkem solidně bavil. Především z Vašich otázek na mou osobu, jako zda nejsem proutkař, astrolog, či dokonce kritik KSČ z levicových pozic To bylo nejvíc k smíchu, protože jsem byl právě od funkcionářů KSČ zařazen mezi pravičáky, které pak dvacet let sledovala pravidelně StB. A já coby inženýr pracoval těch dvacet let jako horník v dolech, protože jsem chtěl vydělávat alespoň trochu na úrovni pro své tři děti, a tak jsem nešel topit do nějaké kotelny v Praze, aby se ze mne stal disident. Je ale pravdou, že v roce 1969 jsem chtěl jít pracovat jako razič na metro do Prahy, ale ani tam mne nechtěli.

S pozdravem

Hošek

 

    

 

----- Original Message -----

From: Tomas Peceny

To: 'Stanislav Hošek'

Sent: Friday, September 07, 2007 3:01 PM

Subject: RE: Poděkování; ehm, ehm

 

Dobrý den pane Hošku,

     neměl byste před ostrým odmítnutím mé odpovědi, zahrnující i ostré odmítnutí mne sama či z něj vycházející, si tu mou odpověď pořádně přečíst?

> reprezentantem stupidity, tak obecné v dnešní době, kdy každý žvaní o všem, aniž o tom něco ví.

>     Pro mne kupříkladu jste se i Vy osobně naprosto jasně vykreslil, když jste mi napsal, že deník Právo je

> totalitní, což je v mých očích dostačujícím důkazem, že ani nevíte, co to ta totalita vlastně je.

 Ale v tom mém mailu se píše

> citace prosím jiné než z totalitního Rudého Práva.)

   Opravdu mi nevěříte, že v režimu u nás do r. 1989, obecně označovaném a chápaném jako 'totalitní', byl deník ÚVKSČ jménem Rudé Právo, hlásající tu totalitní ideologii a výmysly jejích propagandistů? (Viz slogan: 'lže, jako když Rudé Právo tiskne', který používali všichni lidé, které osobně znám.)

 

    S nadávkami {...} polemizovat nebudu. Ale zkuste si někdy {...} argumentaci o těch zásobách přečíst, nejsnadněji na http://www.klaus.cz . Jak jste správně pochopil, dívám se tam. Nikdy jsem tam neviděl nic o tom, v které geologické vrstvě nebo v které lokalitě je kolik ropy nebo jiného nerostu; v tom podle svých slov budete odborník. Ale viděl jsem tam řeč o cenách (např. mědi) a jejich vývoji, i o tom, že se katastrofisté opakovaně v té věci mýlí, jak ilustruje sázka s jedním z nich. Tomu o té sázce věřím opravdu bez ověřování; po určitých zkušenostech s určitým pramenem mu mohu a mám takovou věc věřit, abych se nezahrabal v ověřování dostatečně pravděpodobně správných dílčích informací; proto souhlasím i s Vaším termínem, že ve věci ekonomiky využívání nerostných zásob je pro mne prezident profesor Klaus guru. Tak jako on, prezident ~profesor Masaryk a prezident Dr. Beneš ve věci myšlenkových a organizačních základů, na nichž se má budovat naše republika.

    Snad budete souhlasit - prezident E. Beneš (volně podle jeho knihy Demokracie dnes a zítra jeho přednášek v USA 1939, vydané 1946): Demokracie skutečně má ty chyby, z nichž ji propaganda totalitních systémů obviňuje. Ale samy ty totalitní systémy mají i tytéž chyby a v daleko větší míře.

   Nevím, jestli víte, jak (tam) E. Beneš zdůrazňoval, že podniky po socializaci musejí dodržovat systém kontroly hospodárnosti, zavedený v kapitalizmu (tedy tržní). A že Baťa ve svých podnicích uplatnil tržní hospodaření uvnitř podniku; snad ho vynalezl ve světovém měřítku.

 

>...Vy svým příspěvkem do BL. Ten pro mne celkově vyzněl jako „práce“ minulých fachidiotů z Ústavu marxismu-leninismu, specializujících se na vyhledávání "argumentů" za každou cenu obhajujících vládnoucí doktrínu. Takže jakákoliv polemika s kýmkoliv, včetně Vašeho prezidentského guru, pro mne již dávno ztratila smysl.

     Proč ji tedy vedete??

      

     Nebo máte za to, že tím popsaným přístupem přispějete k lepším vztahům mezi lidmi v Česku, k vylepšování 'blbé nálady' a celkovému rozkvětu naší země a našeho státu?  (I na takový přístup má můj 'guru' jasný názor http://www.klaus.cz/klaus2/asp/clanek.asp?id=wFYl3mgsTzI6 .)

     Nechcete zkusit vyvrátit přece jen věcně některé z mých tvrzení v tom článku? (Vy ve svém oboru propagujete proutkaření jako základní metodu průzkumu a v osobním životě se řídíte podle astrologie?) A nechcete (mi?) popsat konkrétně svou doktrínu, na níž má stát naše republika? (Má to vůbec být republika? Nebo aspoň náš stát? Má v něm někdo konkrétní vládnout a nějakým konkrétními prostředky? Jak se má určit, kdo to bude, když vládnoucí doktrína je a priori špatná? Jak se podle té Vaší doktríny pozná, co a kolik se má těžit a vyrábět?)

     Teď teprve vidím

>     Doporučuji Vám z celého srdce, nesnažme se o debatu. Čtěte si své noviny, a další texty a já si budu číst

> své, jak to konečně radil celému národu již dávno Váš šéf. Oba si pak do hrobu odneseme své nezlomné

> přesvědčení a budeme spokojeni sami se sebou. Na pohybu světa stejně nic nezměníme.

> S pozdravem

     ; tak nevím. K tomu, jak to bylo s tou privatizací, jsem spíš já požadoval důkaz (tím porovnáním) o tom, co mi připadá jako vystřižené z komunistické propagandy (podle mne i zkušenosti demokratických systémů se lidem má spíš věřit a o jejich špatnosti požadovat bezpečné důkazy. Vždycky existuje spousta údajů, které velmi dobře mohou být samoúčelným politikem a sloužit k propagandě zamlžením situace už jen tím, jak je jejich ověřování pracné.); ale Vy jste zase psal to

>   fachidiotů z Ústavu marxismu-leninismu

    ; tak opravdu nevím, co sledujete. Nejste Vy nakonec jeden z těch (byli takoví i disidenti), pro které byla politika KSČ do r. 1989 příliš pravicová? Ale řekl bych, že jste spíš typický reprezentant těch mnoha mých kolegů, kteří také jen vykřikují hnusem nad vládou 'neviditelné ruky trhu' a nad loupežnictvím naší politické reprezentace. Aniž by byli schopni položit konzistentní alternativu ani k nápravě věcí nějak rozumně přispět. Podívejte se do toho L. von Misese, tam to je jasně. A když vidím názory svého 'guru', mám pocit, že snad ty jednotlivé lidi a jejich "osobité" názory zná sám z rozhovorů s nimi.

    Prosím podívejte se také na formu Vašeho prvního dopisu a na zdůvodnění toho, jak mne vidíte Vy; které z alternativ argumentace-víra to podle Vás odpovídá lépe?

Obecné poznámky:

- Neschopnost rozeznat pokrytectví a zásadní logické chyby ideologie i apriorní obviňování konkurenčního přístupu z těchto špatností je typický syndrom věřícího. V institucích založených na ideologii je pod sankcemi vyžadován.

- Je velmi snadné podlehnout pocitům, že 'jinde je to lepší než doma' i 'jako kvalifikovaný myslící člověk jsem proti nějaké propagandě imunní' a propaganda to bohatě využívá.

- Existují i jiné zdroje informací o těch konkrétních hospodářských jevech než jsou volební projevy lídrů KSČM, Soc. dem. a odborů a jim poplatných médií; dnes totiž zejména Internet.

- Potřebným dílčím výsledkem levičácké propagandy je stav "Já se o politiku nestarám, ani se o ní s nikým bavit nebudu, dyť je to jen svinstvo!".

 

     Nevím, jestli jste přehlédl záměrně, že jsem technik a praxí informatik, nikoliv ekonom; ale to jsem v tom článku napsal. Svým vzděláním, spíš určeným pro základní výzkum a svou praxí v aplikovaném výzkumu i práce pro vědecká pracoviště jsem získal doufám dostatečnou představu o tom, co je seriozní argumentace. Mám za to, že ten můj rozbor ve vysvětlivkách článku vychází přiměřeně z mé kvalifikace a obsahuje dostatečné argumenty. Věřte mi, že to není zkratová reakce ani bezhlavé přijetí dnešního oficiálního názoru. I když teď žiju docela spokojeně v systému, na který jsem se celý život těšil, protože jsem měl dost informací o technické převaze kapitalizmu i o životní úrovni lidí v něm (a proto tak špatně snáším třeba poznámky o "konzumní společnosti"). Ty problémy mi vrtaly hlavou léta, jak jsem v tom článku zmínil: Také třeba proč nefunguje socializmus, když všechna relevantní náboženství posledních dvou tisíciletí vždycky usilovala o altruizmus a když zjevně není pravda, že za to může nedostatečné nadšení a nedostatečná připravenost lidí? A moje práce v České televizi (viz můj profil 'o autorovi' v BL) mi také dala dobré podněty i metodiku pro takový rozbor.

 

          Tomáš Pečený

 


From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Friday, September 07, 2007 10:35 AM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: Poděkování

 

Dobrý den pane Pečený.

     Konkrétně mne v den mého dopisu rozesmál článek na webu CEPu, o nevyčerpatelnosti zásob ropy. Jak jsem si pak zjistil, autor je dokonce nějakým činitelem v CEPu. I kdybych nebyl geolog, tak názor dotyčného pána by pro mne patřil do dílny dnešních pokleslých bavičů. A jelikož jsem geolog, musím říci, že ten pán věci vůbec nerozumí a je doslova reprezentantem stupidity, tak obecné v dnešní době, kdy každý žvaní o všem, aniž o tom něco ví.

     Abych navštívil web CEPu, k tomu jste mne vyprovokoval Vy svým příspěvkem do BL. Ten pro mne celkově vyzněl jako „práce“ minulých fachidiotů z Ústavu marxismu-leninismu, specializujících se na vyhledávání "argumentů" za každou cenu obhajujících vládnoucí doktrínu. Takže jakákoliv polemika s kýmkoliv, {...}, pro mne již dávno ztratila smysl. {...} měl již tehdy perfektně vypěstovanou techniku neposlouchat názory odporující jeho víře. A pokud jsem někdy narazil na práce CEPu, tak jsem si ověřil, že tato komunikační technologie je vlastní celé instituci.

     Pro mne kupříkladu jste se i Vy osobně naprosto jasně vykreslil, když jste mi napsal, že deník Právo je totalitní, což je v mých očích dostačujícím důkazem, že ani nevíte, co to ta totalita vlastně je. Ono totiž jde o přesně definovaný termín z oboru politické filosofie a není proto slovem publicistické hatmatilky, nadtož nadávky pro všechno, co se komu nelíbí.

     Na závěr jen jednu poznámku. Předpokládám, že jste ekonom, protože jsem zaznamenal, že jste  jedením z nezlomných obhájců privatizace. Pak prosím dokažte v BL, i když pro Vás osobně nejsou „echt“, že ta její česká forma, označovaná lidmi mého rangu za superloupež, nemá žádnou souvislost se současným rozpočtovým deficitem. Na takovou odbornou práci se opravdu, ale opravdu moc těším.

     Doporučuji Vám z celého srdce, nesnažme se o debatu. Čtěte si své noviny, a další texty a já si budu číst své, jak to konečně radil celému národu již dávno Váš šéf. Oba si pak do hrobu odneseme své nezlomné přesvědčení a budeme spokojeni sami se sebou. Na pohybu světa stejně nic nezměníme.

S pozdravem

Hošek

 

From: Tomas Peceny

To: 'Stanislav Hošek'

Sent: Wednesday, September 05, 2007 10:47 PM

Subject: RE: Poděkování

 

Dobrý večer pane Hošku,

     legrace není nikdy dost. Prosím Vás, mohl byste mi poslat ukázku toho, v čem s CEP na základě seriozních informací nesouhlasíte? (Prosím i citace původu těch informací, odkud, ročník, stránky a pod.; ty citace prosím jiné než z totalitního Rudého Práva.)

     Děkuji Vám

          Tomáš Pečený

 


From: Stanislav Hošek [mailto:s.a.hosek@tiscali.cz]
Sent: Wednesday, September 05, 2007 1:03 PM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Poděkování

 

Milý pane Pečený.

     Děkuji Vám, že jste mne prostřednictvím Britských listů upozornil na CEP. Ihned jsem si našel jeho web a musím se přiznat, že již velice dlouho jsem se tak srdečně nezasmál, jak nad příspěvky tituly ověnčeného pana Loužka. Jestli jsou v CEPu všichni takoví odborníci, musí to být výborný kabaret. Jen se divím, že CEP nebyl dosud objeven ČT a ta jej nedokázala vytěžit, když její zábavné programy jsou tak nezáživné.

     Ještě jednou upřímné poděkování.

Hošek

s.a.hosek@tiscali.cz