{Jazykovědnou popularizační práci paní Mgr. Loucké jsem dlouho obdivoval mj. v jejích článcích ve Vesmíru. Pro zveřejnění doplňuji tuto vysvětlivku k začátku korespondence a doplňuji tři své formulace, jak jsem je měl napsat.

     Tomáš Pečený, i 10.9.11}


From: Tomas Peceny

Sent: Tuesday, May 24, 2011 8:57 PM
To: 'Pavla Loucka'
Subject: česká vlajka - mladí lidé - osud jazyka Lužických Srbů

 

Dobrý den paní Loucká,

    prosím Vás podívejte se přece jen na konec mého článku o loyalitě, už jen proto, že tam také cituji Vaše poznatky. Vy takové obavy nemáte?

    Dík,

            Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, December 25, 2010 8:51 PM
To: 'Pavla Loucka'; ''vladimir.spidla@gmail.com' {pardon, tady je překlep v adrese, TP}
Subject: RE: definice levicovosti; otázka všem levicovým. Dodatečné PF

 

Dobrý den paní Loucká a pane doktore Špidlo,

     doufám, že

> To, co Vy vydáváte za pravicovost (respektování názorů jednotlivců), je ve skutečnosti demokracie,

tak není. Já tou definicí chci říci (ale možná správně nevyjadřuji), že jde o myšlenkový přístup jednotlivých lidí, i ten levicový; ne že by ho nemohli vyjádřit ve volbách, nebo to ta nadřízená instituce nerespektovala, nebo je dokonce někdo k něčemu nutil (to už by bylo podle mé definice to 'levičáctví').

 

     Přeju Vám oběma ještě úspěchy do nového roku, když už Vánoce doufám také prožíváte v pohodě. PF 2011 aspoň nezatíží Vaše mailové schránky,

          Tomáš Pečený

 


From: Tomas Peceny

Sent: Wednesday, December 22, 2010 9:09 AM
To: 'Pavla Loucka'
Subject: EU a jazyky

 

Dobrý den paní Loucká,

    když jsem nedávno viděl v televizi tu ukázku, jak se císař pán podepsal i česky, zřejmě na naléhání svého oceňovaného architekta a velkorysého mecenáše Hlávky, připomnělo mi to problémy našich vlastenců s udržením českého jazyka. Lužickým Srbům se to jak vidím nepodařilo, o tom jste mi i Vy napsala. Přitom argumenty Josefa II o tom, že stát potřebuje kvůli efektivnosti jednotnou řeč, ve vojenství pro bojovou činnost nepochybně, mají také svou váhu a víme, že v donedávna úspěšných USA se angličtina používá povinně. EU aspiruje na srovnatelnou úlohu ve světě a s druhé strany je hodně kritizována za byrokratičnost; na té se jistě překládání do mnoha jazyků podílí.

 

   Jak byste viděla, kdyby se ve státech EU začalo diskutovat o tom, jestli překládání tolika nadstátních jednání a dokumentů do mnoha jazyků je nezbytné pro zachování těch jazyků jako funkčních na území menších členů a identity jejich obyvatel, tedy i nás Čechů. Možná by ta diskuse mohla přerůst až ve vyjádření potřeby omezení jen na několik jazyků, snad vybraných celoevropským referendem, nějak tak jako Evropská komise používá jen němčinu, angličtinu a francouzštinu. Rozhodně bych byl proti tomu, aby se ten výběr (kromě vojenství a snad dopravy, kde je pokud vím i vzhledem k NATO už zavedena angličtina) omezil na jeden jazyk; protože s tím už máme moc špatné zkušenosti: vede to k podřízenosti všech ostatních národů tomu, který tím univerzálním jazykem mluví, až k rozpouštění těch ostatních národů a jejich asimilaci do toho vedoucího. (Od pana Pynsenta jsme už po sametovce slyšeli, zdá se v dobrém úmyslu, že čeština je jen takový folklór. A hned se ukázalo, totiž na jeho výroku, že Vančurovo Rozmarné léto je kýč, co mu z toho vyplývá pro pohled na naši kulturu a co tedy z toho dobrého úmyslu zbude.) Platilo by to podle Vás také tak nezvratně, kdyby těch univerzálně užívaných jazyků bylo několik a každý člověk by si mohl vybrat, který bude používat? Já bych skoro řekl, že platilo.

     Dík,

          Váš

              Tomáš Pečený

 


From: Pavla Loucka
Sent: Monday, November 15, 2010 5:58 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: definice levicovosti; otázka všem levicovým - ještě upřesnění

 

Omlouvám se, opravdu mám moc práce. Děkuji za pochopení.

Pavla Loucká

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, November 15, 2010 4:52 PM
To: 'Pavla Loucka'
Cc: 'vladimir.spidla@gmail.com'
Subject: RE: definice levicovosti; otázka všem levicovým - ještě upřesnění

 

Empatie; ano, ale, jak říkával můj táta:

    "odsaď až podsaď ".

    Přílišná empatie do pocitůpředstav náckovského politika nebo zkorumpovaného redaktora či jiného gangstera nebo pocitů jeho milenky se celospolečensky jistě moc neosvědčuje,

           Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, November 15, 2010 3:29 PM
To: 'Pavla Loucka'
Cc: 'vladimir.spidla@gmail.com'
Subject: RE: definice levicovosti; otázka všem levicovým

 

Dobrý den paní Loucká,

     děkuji Vám za tu odpověď. Empatie je jistě to, co lidé a jejich společenství nesmírně potřebují. Ale v demokratické volební soutěži (nic lepšího neznám) jde přece i o to jasné vysvětlování, o co kterému kandidátovi či celé straně jde; a to tak, abychom tomu my "lid" rozuměli. O tom si nemyslím, že je to zbytečně komplikující požadavek a ta jasná terminologie je k tomu podle mého názoru hodně zapotřebí. Uvidíme, k čemu dospěje pan doktor Špidla.

     Zdraví a co možná pohodu,

          Váš

               Tomáš Pečený


From: Pavla Loucka 
Sent: Monday, November 15, 2010 11:28 AM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: definice levicovosti; otázka všem levicovým

 

Dobrý den, pane Pečený,

vidím, že se mi nepodařilo vysvětlit, co jsem měla na mysli, chápete to úplně jinak, než to bylo míněno. Patrně moje chyba. Bohužel Vám teď opravdu nemůžu odpovědět. {...} Snad jen povzdech, připadá mi, že to zbytečně komplikujete. Víc než terminologii potřebujeme schopnost naslouchat a schopnost empatie.

Se srdečným pozdravem

Pavla Loucká

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, November 15, 2010 8:12 AM
To: 'Pavla Loucka'
Cc: 'vladimir.spidla@gmail.com'
Subject: RE: definice levicovosti; otázka všem levicovým

 

Dobrý den paní Loucká,

     prosím Vás, souhlasíte s tím, co jsem psal o té potřebě neutrálnosti a o správném používání termínů v (demokratické) politice?

     (Logické úsudky o materiálních záležitostech mi docela jdou, řekl bych. Vyznat se v pociťování a jeho (pře)kompenzaci bohužel není můj obor.)

     Takže tím mým technickým způsobem uvažování: Regulace státem a příslušnými institucemi v přiměřené míře přece není opak demokracie. To bychom museli považovat třeba kontrolu léčiv Státním ústavem pro kontrolu léčiv za nedemokratickou; to mi připadá úplně absurdní. Já nemám na mysli to, co nazýváte karikaturou levicovosti, pro to používám termín 'levičáctví' (ovšem ani ten se tomu politologovi nelíbil; používal ho Lenin pro něco jiného) a konkrétněji slangový 'totáč' (proti spisovné 'totalitě' v tom smyslu protestuje také a já.mu to vyvracím ve smyslu zkušenosti své a blízkých lidí; totiž s tím, že pro takové sdělení vlastních zkušeností a názoru snad nemusím být vědec politolog).

     Tím důrazem na sociální ohledy máte na mysli mzdovou nivelizaci? Ono to také může znamenat ten mlhavý PR termín – propagandistický klacek na ty, kdo dávají přednost určité metodě k vylepšování sociální situace všech lidí. Sociální ohledy má přece ve vlastním zájmu každý demokratický politik*/ a jde o to, kterou z cest se mají nejlépe naplňovat. Mně nesedí Váš postulát, že  nelze vyjádřit obecně, na co zastánce toho či onoho směru spoléhá. Já se to jak víte naopak podle toho snažím třídit.

 

     S tou levicovostí a pravicovostí je opravdu potíž. Takže Vás prosím o názor, je-li třeba tu levicovost a pravicovost opravdu vyloučit z jazyka. (Paní profesorka Dvořáková ten termín používá; mně by jeho vyloučení přineslo potíže, které jsem jí popsal u slova 'tristní' a bylo by třeba přeorientovat celou jazykovou výbavu médií, politiků i řadových lidí.)

     Pokud nevyloučit, prosím Vás, abyste mi pomohla vysvětlit (i použitím těch citovaných odpovědí dvou nejrenomovanějších politologů, jaké si dovedu představit), co znamená ta lepší levicovost v obecném jazyce, podle toho svého požadavku a tak, aby to vysvětlení nebylo již použitým PR termínem (to by bylo snad nejhrubší porušení toho zmíněného nároku na neutrálnost).

     Nebo to raději nechme až na Dr. Špidlu?

:

     Děkuji Vám,

          Tomáš Pečený

 

*/ Kdybyste snad s tímhle nesouhlasila, prosím Vás, abyste se přece jen podívala na smysl té otázky všem levicovým a do té Benešovy 'Demokracie dnes a zítra' viz o socializmu u řetězce 'str. 339' (mohu Vám ji půjčit či poslat tu stránku mailem).

 


From: Pavla Loucka
Sent: Sunday, November 14, 2010 4:24 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE:
definice levicovosti; otázka všem levicovým

 

Dobrý den, pane Pečený,

obávám se, že nejde o češtinu, ale o to, k čemu má definice sloužit. Pravicovost/levicovost je orientace určitým směrem, který v definici musí být charakterizován obecně (kupř. důrazem na sociální ohledy). Na co zastánce toho či onoho směru spoléhá, je už další rovina, kterou navíc  nelze vyjádřit obecně. U nás vskutku vnímáme levicovost jako řízenost (neřku-li diktaturu), což je tím, že jsme nic lepšího nezažili. To, co Vy vydáváte za pravicovost (respektování názorů jednotlivců), je ve skutečnosti demokracie, a ta ve fungujícím demokratickém systému může být jak  levicová, tak pravicová. Nemám-li ráda „levicovost“, myslím tím karikaturu levicovosti v Čechách. Definice ale musí být nadřazena všem pocitům, včetně mé alergie.

Srdečně zdraví

Pavla Loucká

    


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, November 11, 2010 9:40 PM
To: 'Pavla Loucka'
Cc: 'vladimir.spidla@gmail.com'
Subject: RE: definice levicovosti; otázka všem levicovým

 

Dobrý den paní Loucká,

     Vás jsem se pokusil nalákat dopisem z 26.2.10 k příspěvku o správném vyjadřování v pojmech 'pravicový' a 'levicový' a o vyjadřování v politice, jasném i nám "lidu"; to jsou věci, kterých se teď ta korespondence s Dr. Špidlou týká. Ta 'otázka všem levicovým' skutečně není myšlena pro Vás. K té husí kůži: můj sen je, že samy definice by měly být citově i věcně co možno neutrální. Také proto, že sám vytýkám "píár" PRopagandě zneužívání termínů k podsouvání nějakého záměru. Závěry pro další činnost lidí, zejména i pro volby, by měly vyplývat teprve z dalších informací a rozborů, pro jejichž správné získání a zpracování jsou ty termíny zapotřebí. Moc by mne zajímalo, jestli ty moje definice 'levicové' a 'pravicové' politiky pociťujete jako dostatečně neutrální právě Vy, známá specialistka správné češtiny. A mělo by to zajímat i mé partnery v těch diskusích.

     Děkuji Vám,

          Tomáš Pečený

 

 


From: 'Pavla Loucka'
Sent: Thursday, November 11, 2010 10:29 AM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: RE: definice levicovosti; otázka všem levicovým

 

Dobrý den, pane Pečený,

odjíždím na sympozium, tedy posílám jen stručný pozdrav. Uvedená korespondence mi připadá zmatená, zřetelně formulovanou otázku jsem nenašla. Třeba je to tím, že jde výhradně o „otázku všem levicovým“, a nikoli nám, obyčejným občanům, jimž při pouhé připomínce levicovosti naskakuje husí kůže.

Srdečně zdraví

Pavla Loucká

{to je odpověď na kopii posledních dopisů Dr. Špidlovi}

===================================================================================================================

Subject: RE: definice levicovosti; otázka všem levicovým

From: Tomas Peceny

Sent: Sunday, October 10, 2010 11:57 PM
To: 'Pavla Loucka'
Subject: RE: měl bych dávat větší pozor

 

Dobrý večer paní Loucká,

   to 'křídlo' je i technicky správně: proudem vzduchu se nafoukne do profilu, který při obtékání nese.

   A názornější ukázku než tu kvadrupední lokomoci k trofickému zdroji jsem nikdy neviděl

   Dík Vám,

        Tomáš Pečený

 

 

From: Pavla Loucka Sent: Sunday, October 10, 2010 2:25 PM
To: 'Tomas Peceny'
Subject: RE: měl bych dávat větší pozor

 

Dobrý den, pane Pečený,

v podstatě jste si odpověděl sám – překlad cizího slova do češtiny musí znít tak přirozeně, aby jej uživatel přijal bez rozmýšlení. V obrozenské době byla trochu jiná situace, a přesto se z neologismů, které navrhl geniální Josef Jungmann, ujala jen nepatrná část. Ty, které přežily (např. vzduch), jsou ovšem živé dodnes.

Nejsem nepřítelem cizích slov, bez cizojazyčné odborné terminologie se neobejdeme. Záleží ale na tom, zda skutečně jde o odborný článek, nebo o jeho popularizaci. V druhém případě je třeba dbát na srozumitelnost. Vadí mi, jestliže jsou cizí slova používána nadbytečně. Někteří autoři vyjadřují „odborně“ i triviality, což mi připadá legrační. Jako příklad ráda uvádím slovní spojení „kvadrupední lokomoce k trofickému zdroji“ použité v odstavci o přikrmování lesní zvěře. Autorovi se ale neposmívám, nemohl za to, ve škole po něm tento způsob vyjadřování požadovali.

Podle mého názoru nemá smysl náhrady cizích slov pracně vytvářet, ty nejlepší vznikají spontánně. Český termín „křídlo“ se mi líbí.

Se srdečným pozdravem

Pavla Loucká    

 

 

From: Tomas Peceny
Sent: Wednesday, October 06, 2010 7:17 AM
To:
'Pavla Loucka'
Subject: měl bych dávat větší pozor

 

Dobrý den paní Loucká,

   s tím vymýšlením jsem to přehnal jako ten obrozenecký tvůrce slov. Jen jsem odeslal tu minulou odpověď, sám jsem pro ten padákový kluzák použil výraz 'křídlo', který instruktoři používají,

   Váš

        Tomáš Pečený

 


From: Tomas Peceny

Sent: Monday, October 04, 2010 9:50 PM
To: 'Pavla Loucka'
Subject: RE: další moje "jazykovědné postřehy"

 

Paní Loucká,

    na Vaši odpověď se ovšem těším. Rád bych ji zase vyvěsil na tu svou stránku k naší korespondenci v Názorech jiných lidí, abych ji mohl snadno ukázat dalším lidem, mj. svému šéfovi z dřívějšího zaměstnání, který na češtinu zpráv moc dbal a zle se ho dotýkaly tvary typu 'provést měření'.

    My doma televizi máme; některé pořady, např. ten seriál o F.L. Věkovi nebo Toulavou kameru se vyplatí vidět. Sám mám rád i staré české filmy (Pudr a benzin, Eva tropí hlouposti) a televizí se k nim člověk snadno dostane. Když vidím Vaši obavu z promarněného času, vzpomínám si na výrok 'Jsem schopen odolat všemu kromě pokušení.' jedné z postav mé oblíbené knihy W.S. Maughama 'Na ostří nože'.

    Váš

         Tomáš Pečený

 

 


From: Pavla Loucka
Sent: Monday, October 04, 2010 2:57 PM
To: 'Tomas Peceny'
Subject: RE: další moje "jazykovědné postřehy"

 

Dobrý den, pane Pečený,

zatím Vám jen děkuji za dopis, odpovím později (odcházím na nějakou oslavu). Váš dopis mě pobavil, „bedna“ je pro mě tak levicová (nebo prostě jen konzumní?) záležitost, že ji dosud nemám. Bála bych se sama sebe, že bych se na některé programy dívala, kdybych měla příležitost. Říkám si,  škoda každé promarněné chvilky.

Srdečně zdraví

Pavla Loucká

 

 

 

From: Tomas Peceny

Sent: Monday, October 04, 2010 1:31 PM
To: 'Pavla Loucka'
Subject: další moje "jazykovědné postřehy"

 

Dobrý den paní Loucká,

     když se (krátce po mém nástupu tam) měnila Československá televize na Českou, hledali zase vhodný oficielní název. K termínu 'rozhlas', který se kdysi povedl a ujal, se zatím nepodařilo vytvořit vhodný český ekvivalent slova 'televize'. Tenkrát mne napadlo, že už existuje hodně užívaný slangový termín 'bedna' ('Co je dneska v bedně?') a dokonce, že pro tu organizaci by se název 'Česká bedna' "docela hodil". Po poznatcích o její levicovosti, teď z mých stránek politických názorů, by byl v tom smyslu výstižný; i když s tou českostí kdo ví ... .

     Jiný takový termín, pro který snad není dobré české slovo, je 'windsurfing'. Na něm se vozím a kdysi jsem redaktorovi zájmového časopisu navrhl termín 'plachtík', když vím, že 'větroň' se ujal. Ale on mi vysvětlil, že takové pokusy o umělé vytváření termínů nepovažuje za vhodné (viz i ten "tvůrce" nových českých slov z F.L. Věka). Že by to, jako s 'laser'-em (lejzrem?), nakonec dopadlo na 'vindserfink'?

     Také pro paraglide, na kterém se ještě pokouším létat, je jen dvojslovný název 'padákový kluzák'; ten bych také raději viděl kratší ('plachtoň'?), už jen proto, že je zase tendence ho nahrazovat zkratkou PK. To mi připomíná snad nejstrašlivější "české" slovo 'ótéřeťák' pro vedoucího nebo pracovníka oddělení označovaného kdysi OTŘ (organizace a technika řízení či snad odbor techniky řízení). Tam teď máme samý 'management'.

     Děkuji Vám za pozornost,

          Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas Peceny

Sent: Sunday, June 06, 2010 12:34 PM
To: 'Pavla Loucka'
Subject: RE: náš vztah se Slováky a naše jazyky

 

Paní Loucká,

     dík Vám za ten pohled a ty informace,

          Tomáš Pečený

 


From: Pavla Loucka
Sent: Sunday, June 06, 2010 12:23 PM
To: 'Tomas Peceny'
Subject: RE: náš vztah se Slováky a naše jazyky

 

Dobrý den, pane Pečený,

slovenština mi nepřipadá „starosvětská“, to by byl příliš zjednodušený pohled. V češtině byste našel řadu archaismů oproti slovenštině. Hledat lze i naopak, nicméně slovenština je mladá (se vším, co k mládí patří).  Bylo by to dlouhé povídání, ale na to nemám čas (omlouvám se). Samozřejmě i mně zní slovenština mile a souhlasím se Slováky, že čeština je oproti slovenštině tvrdá. (Obojí má svůj půvab.) V měkkosti a starosvětskosti nevidím souvislost, „starosvětskost“ je ovšem dost vágní pojem a každý si pod ním představuje něco jiného .

Srdečně zdraví

Pavla Loucká

 


From: Tomas Peceny
Sent: Sunday, June 06, 2010 11:18 AM
To:
 'Pavla Loucka'
Subject: náš vztah se Slováky a naše jazyky

 

Dobrý den paní Loucká,

    Vaší profese se také týká text z mého dopisu p. Beerovi u slova 'starosvětská'. Nevidíte to podobně?

   

    Zdraví a pohodu,

        Váš

            Tomáš Pečený

 


From: Pavla Loucka 
Sent: Thursday, May 27, 2010 1:24 PM
To: 'Tomas Peceny'
Subject: RE: zatim jen strucne

 

Dobrý den, nechám to na Vás, vyberte si z korespondence to, co se Vám hodí, a Vesmír komentujte po svém, vždyť je to Váš názor. {...} se nevyjadřuji, protože bych těžko dokázala být objektivní, když se mě ta věc týká osobně. Ze zkušenosti ale vím, že podobné průšvihy nakonec vždycky člověka něčím obohatí.  

Pavla Loucká

 

 

From: Tomas Peceny
Sent: Thursday, May 27, 2010 12:30 PM
To: 'Pavla Loucka'
Subject: RE: zatim jen strucne

 

Dobrý den paní Loucká,

    děkuji Vám moc i za ten souhlas k uveřejnění. Necháte na mně, co z celé té naší korespondence vytečkuji?{...} Té Vaší osobní situace se týká i můj dopis autorce článku O příživnících... {...}

    Zdraví a co možná pohodu,

        Váš

             Tomáš Pečený

              {...}

 


From: Pavla Loucka 
Sent: Thursday, May 27, 2010 11:55 AM
To: 'Tomas Peceny'
Subject: zatim jen strucne

 

Dobrý den, pane Pečený,

odpovídám zatím jen stručně, abyste věděl, že Váš dopis došel. Je v něm spousta podnětů, na které momentálně nestihnu odpovědět.

Moji odpověď můžete klidně zveřejnit ve své korespondenci. Kdyby měla být publikována ve Vesmíru, musela bych ji přepracovat (z nedostatku času jsem to napsala dost chaoticky). {...} Proto odpovím později.

Musím přiznat, že o lužické srbštině toho vím málo (v rozsahu „úvodu do studia slovanských jazyků“). Sice jsem kromě bohemistiky vystudovala slavistiku, ale zkoušky mám jen z jazyků jižní slovanské větve (a ze  slovenštiny, ta je západoslovanská). Je hloupé říct „my jsme to ve škole neměli“, člověk by to měl nastudovat sám, jenže především se musím uživit (takovou prací, jaká se zrovna nabízí). Nestěžuji si, je to cenná životní zkušenost J

S přáním krásného léta

Pavla Loucká

 

    

 

From: Tomas Peceny
Sent: Thursday, May 27, 2010 7:54 AM
To: 'Pavla Loucka'
Subject: uveřejnění (RE: dvojné číslo)

 

Dobrý den paní Loucká,

    děkuji Vám moc za to podrobné vysvětlení. Jsem si prakticky jistý, že přímo v té podobě by bylo zajímavé i pro spoustu dalších lidí. Neuveřejníte ho třeba ve Vesmíru? (Mohla by to být třeba 'odpověď na každou otázku' – totiž tu z mého dopisu.) Nebo byste souhlasila s tím, že ji zahrnu (všechnu, s obvyklým vynecháním osobních podrobností {...}) do zveřejněné korespondence Názory jiných lidí vedle toho psaní s panem Szczygiełem? Jiní velmi kvalifikovaní lidé tam napsali i věci, které jsou jejich osobním stavem poznání resp. názorem jako lidí – ta moje stránka není vědecké periodikum, kde by všichni museli každé své slovo pracně dokládat. Snad by ta úroveň byla dostatečná i pro Vás a stálo by Vás to už jen maličko času.

    Ta ukázka 'dwě serbskej wjesce' znamená 'dvě srbské vesnice'? Rozumím Vám správně, že plurál by byl jinak? (Já jsem takový "jazykovědec", že slovo aorist jsem v životě viděl jen v Žákových "študáckých" knížkách.)

    Moc mne potěšilo, že s tím zájmem slyšet používaný duál jsem nebyl sám; a vidím, že jste dopadla podobně. My jsme tam ovšem nejeli kvůli té jazykové stránce, ale zastavili jsme se k tomu po cestě na Rujánu snad v Cottbus*/. I pak v tom severním Německu jsme viděli zajímavé pozůstatky Slovanů (místní jméno Prerow) a u Jaromarova hradiště jsme si se zájmem přečetli (tenkrát zřejmě oficielní) informaci, že to hradiště vyvrátili (právě) Dánové.

    Táta mi kdysi řekl, že snad i jméno Berlín je původně slovanské. K těm 'odpovědím na každou otázku': do Vesmíru jsem poslal (neúspěšně) genetikům dotaz, co je pravdy na tom (skoro vtipu), že my Češi jsme geneticky méně Slovani, než Němci z býv. NDR. To by byla legrace v souvislosti s mj. Henleinovým, Hitlerovým a Frankovým plánem (a příslušnou propagandou o které píšu na té své stránce) docílit i na našem území vyšší rasovou úroveň patřičnou germanizací.

    Teď vidím, že jste možná nedostala ani ten můj předchozí dopis, viz dále.

    Zdraví a pohodu,

          Váš

               Tomáš Pečený

 

PS. {...}

*/ Jeden významný ještě o trochu starší člověk se pozastavoval nad tím, že používám název Weimar. I tady by se jistě dožadoval jména Chotěbuz. Jeho pocity docela chápu: před několika lety se mne nějací Angličané ptali, jestli jsou správně na Wenzelsplatz a já jsem k nim měl podobnou přednášku.

    O Lužici a státoprávním uspořádání mám zmínku u kmenu slova toho jména v článku */, na který odkazuji z textu o socializmu.

 


From: Pavla Loucka 
Sent: Wednesday, May 26, 2010 10:33 PM
To: 'Tomas Peceny'
Subject: RE: d
vojné číslo

 

Dobrý den, pane Pečený,

 

Váš dotaz jsem skutečně nedostala, protože moje adresa do redakce Vesmíru už neexistuje. Po dva měsíce byla přesměrována na moji novou adresu, nedávno ale bylo přesměrování zrušeno.

S lužickou srbštinou je to složité. Vyvinula se z jazyka polabských Slovanů (ti v 10. století vymřeli, avšak jejich jazyk bylo možno do jisté míry rekonstruovat, nějaké prameny se zachovaly; polabští Slované duál měli). Nejstarší dochované lužickosrbské texty pocházejí z doby nedávné (asi z r. 1530), kdy už byl duál v češtině zaniklý. Zpočátku se lužická srbština do značné míry inspirovala němčinou (psala německým písmem i pravopisem), teprve někdy kolem roku 1680 přešla na písmo, pravopis i gramatiku čerpající v Horní Lužici ze staré češtiny, v Dolní Lužici z polštiny). Lužice dlouho patřila k Zemím koruny české, odtud ty české vlivy.

Lužická srbština tedy vznikla nedávno, a přitom už léta vymírá, tudíž se v případě horní lužické srbštiny přinejmenším nevyvíjí - uchovává si tu a tam duál (dwě serbskej wjesce) a snad i aorist a imperfektum (dolní lužická srbština už prakticky neexistuje).

Pár slov k duálu:  Je to kategorie stará, předpokládáme ji už v indoevropském prajazyce (zbytky duálu jsou kromě slovanských jazyků i v litevštině, gótštině či staré řečtině). Soustava duálových tvarů se však nikde nevyvinula úplně. A nikdy se duál nevyskytoval u všech substantiv. Nejdřív byl patrně u těch, která se zhusta vyskytují ve dvojici, ale i u těch, která se dostanou do dvojic nahodilých.

Vtip je v tom, že tyhle staré tvary v okolních slovanských jazycích už tenkrát dávno nebyly. V lužické srbštině jsou zdánlivě dodnes, ovšem lužickou srbštinou se málo mluví, jazyk stagnuje v izolovaných ostrůvcích, nemá dynamický charakter propojené jazykové sítě (byť byla hornolužická srbština v dobách nedávných uznána za paralelní úřední jazyk vedle němčiny).  Někdy po roce 1948 budyšínský úřad nahradil některé duálové tvary  plurálovými, nicméně v dialektech zůstal duál zachován (pokud ovšem zůstaly zachovány dialekty).

Všude se o lužickosrbském duálu píše. Dvakrát jsem jela do Budyšína na nějaké národopisné slavnosti v naději, že duál uslyším na vlastní uši, ale neměla jsem štěstí. Je třeba si představit, že lužická srbština je souhrnný název jazyků používaných na území Lužice. Duál tam asi mnohde byl, ale svou roli sehrál i vzor češtiny, resp. její už tehdy zastaralé verze. A jak je to s jazykem v Lužici dnes, tím si nejsem jista. Člověk by tam musel nějaký čas žít.

  

Se srdečným pozdravem

Pavla Loucká

 

From: Tomas Peceny
Sent: Wednesday, May 26, 2010 3:55 PM
To: 'Pavla Loucka
Subject: FW: dvojné číslo

 

Dobrý den paní Loucká,

    nevím, jestli jste dostala ten můj mail, tak Vám ho raději posílám znova,

       zdraví a pohodu,

            Váš

                Tomáš Pečený

  

 


From: Tomas Peceny
Sent: Sunday, April 25, 2010 8:31 PM
To: ''Pavla Loucka'
Subject: dvojné číslo

 

Dobrý den paní Loucká,

    ten krásný příklad jsem bohužel nenašel ani listováním ve starých výtiscích Vesmíru, ani dotazem tomu odborníkovi. Škoda; takový už je život.

    K Vaší profesi se vztahuje ještě kousíček z těch mých stránek: V dopisu p. Szczygiełovi vzpomínám na dávný pokus najít někoho, kdo ještě používá dvojné číslo víc než my v těch zbytcích, o kterých jsme se učili kdysi ve škole. Kdybyste věděla, jestli si lužicko-srbskou obdobu tvarů 'jedna ryba', 'dvě rybě', 'tři ryby' představuji správně, a měla chvilku času mi o tom pro mé všeobecné vzdělání odpovědět, potěšila byste starce. Možná by to zajímalo i další čtenáře Vesmíru.

   

    Dík Vám za to pomáhání i za pozornost tomuhle mému dotazu;

        zdraví a pohodu,

            Váš

                Tomáš Pečený

 

 

==============================================================================================


From: Tomas Peceny

Sent: Friday, February 26, 2010 3:56 PM
To: 'Pavla Loucka'
Subject: RE: hledani obrazku ve Vesmiru

 

Dobrý den paní Loucká,

    děkuju Vám moc za Vaši snahu o pomoc; bohužel ani v těch článcích nejde o ten krásný příklad.

 

    Já vlastně fušuju do řemesla i Vám (jako tolika odborníkům jiných oborů), na své stránce politických názorů (původně na www.volny.cz/tpeceny ). Totiž snahou o správné vyjadřování v pojmech 'pravicový' a 'levicový', které jsem na začátku toho svého psaní považoval za samozřejmé, definovatelné mj. výčtem jmen příslušných politiků. Ale všechno je jinak, jak je vidět z odkazu termíny mého provokativního článku o socializmu (který považuji za své občanské krédo) a z korespondence, na kterou jsou tam odkazy; a z úvodu toho článku. (I Vám se výslovně omlouvám za výraz z odkazu od náhradních termínů v tom úvodu, byť mně připadá asi nejvýstižnější; 'šikanou' rozumím určitý typ.)

    Ono to všechno souvisí ("se vším", viz naše dávné "studium" marxizmu): ten příklad, s jehož hledáním jste mi pomáhala, jsem totiž slíbil předsedovi Svazu mladých komunistů. A celé to své psaní o pavědeckosti marxizmu jsem začal diskusí v reakci na Vopěnkův článek Veřejný anonym ve Vesmíru. I v surově nadepsané poznámce o vlivu vlastníků na obsah česky psaného tisku jsem rozvinul to, co mne napadlo při čtení Vesmíru.

 

    Vyjadřování o politice, jasné i nám "lidu", bych považoval za moc důležité; o tom jsme jednali i s paní prof. Dvořákovou, viz v tom odkazu o termínech. Hodně se tomu věnuji v odkazu slovníček newspeaku z toho článku o socializmu.

 

    Dík Vám za to pomáhání i za pozornost tomuhle mému přiznání,

        zdraví a pohodu,

            Váš

                Tomáš Pečený

 

PS. {...}

 


From: Pavla Loucka 
Sent: Friday, February 26, 2010 1:30 PM
To: Tomas Peceny
Subject: hledani obrazku ve Vesmiru
{Šlo o článek , brilantně ukazující možnost vytvoření nesmyslného systému logicky zcela správně z výchozích předpokladů (axiomů) jen "malinko" nesprávných, který jsem chtěl najít pro jiného korespondujícího. Ale už jsem ho nenašel ani s tou pomocí.}

 

Dobrý den, pane Pečený,

pěkně Vás zdravím. Nevím, co přesně hledáte, ale napadly mne dva články s geometricky pozoruhodnými obrázky:

Jiří Fiala: Jak přijít úsečce na kloub, Vesmír 87, 258, 2008/4,

Jiří Fiala: Jedenapůlrozměrný prostor, Vesmír 84, 734, 2005/12.

S přáním příjemného víkendu

Pavla Loucká