MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE Spálená 2, 112 16 Praha 2

RNDr. Tomáš Pečený

{...}

doručovací adresa: ID DS: {...}

Si 635/2013                                                                                                 Praha 16.09.2014

Věc: Oznámení dle ust. § 17 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane doktore,

dne 1.12.2010 nabylo účinnosti Opatření předsedy Městského soudu v Praze č. 31/2010, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, za úhradu. Nedílnou součástí tohoto opatření a jeho přílohou byl sazebník. Toto Opatření bylo změněno dne 4.8.2011 v souladu s Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 14.7.2011 č.j. 286/2011-OT-OST, kterou se stanoví sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vámi požadované rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 56 T 4/2013 je již k dispozici, má 80 stran. Anonymizace jedné stránky zabere jedné pracovnici cca 3 minuty, rozhodnutí obsahuje velké množství osobních údajů, které jsou na základě právních předpisů o ochraně osobních údajů třeba před poskytnutím rozhodnutí anonymizovat.

K Vaší žádosti o poskytnutí informace - uvedeného rozhodnutí Městského soudu v Praze Vám Městský soud v Praze proto oznamuje, že na Vás požaduje úhradu ve výši 200,-Kč za 1 hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledání požadovaných informací, daném případě za 4 hodiny nutné k anonymizaci požadovaného rozhodnutí.

Povinný při stanovení výše úhrady vycházel rovněž z rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 31.5.2011 č.j. 175/2011-OT/OSV/4, podle kterého: „Provedení anonymizace požadovaných rozhodnutí je přirozeně součástí vyřizování žádosti o informace, přičemž vyhledávání chráněných informací a jejich následné znečitelnění je třeba zahrnout do celkového vyhledávání informací, které se i v důsledku nutné anonymizace může stát mimořádně rozsáhlým.“

tel.: 221 931 111, fax: 224 947 049, e-mail: Spalena@msoud.pha.justice.cz, ID datové schránky: snkabbm INFO-CENTRUM, tel.: 221 932 637, 221 932 261, 221 932 641, e-mail: info@msoud.pha.justice.cz