Vážený státe,

 

rád bych věděl, kam mám zajít, abych se mohl úplně odhlásit ze státního
penzijního systému. Mám na mysli podepsání nějakého
prohlášení(reversu),že až budu starý, nebudu od státu požadovat žádný
důchod a na oplátku  teď nebudu na tento systém muset platit. Rozhodl jsem se
totiž, že  bude  jistější, když si sám budu spořit ve fondech,
založím si akciové portfolio  a koupím si na hypotéku nějakou
nemovitost, kterou pak v důchodu buď prodám, nebo pronajmu. Mám
totiž obavu, že jinak teď budu platit vysoké daně a až mi bude 65,
stát řekne: "Sorry, nejsou peníze na důchody - můžou za to předchozí
vlády, to my ne. Jo a vy jste si vedle toho spořil do státem podporovaných
penzijních fondů? Sorry, ale inflace produkovaná minulým vedením ČNB
tyto úspory znehodnotila, nehledě k tomu, že vám ty úspory
zdaníme sedmdesáti procenty, aby bylo na důchody pro ty, kteří si nespořili.
Jak by k tomu ti chudáci přišli, že..." a hlavně vůbec
nevím, zda se těch 65 let k odchodu do důchodu dožiji. Zároveň
bych chtěl úplně přestat platit sociální pojištění, protože si myslím, že v mém
oboru je riziko nezaměstnanosti relativně malé. Platit si toto
pojištění má smysl přeci pouze pro ty, kteří mají
reálný důvod se nezaměstnanosti obávat, ne? Kdyby mi patřila
Petřínská rozhledna, asi bych si ji také nepojišťoval proti
povodni... A nebo bych se možná i proti nezaměstnanosti pojistil,
ale rád bych si sjednal individuální podmínky  v nějaké komerční
pojišťovně, protože mám pocit, že rozumnější (pro obě strany) je
odvíjet výši pojistného od míry rizika a ne od výše příjmů. Také
bych se rád zdravotně pojistil u nějaké komerční pojišťovny, opět
podle míry mé zdravotní rizikovosti (sportuji, nekouřím, nepiji,
nedýchám uhelný prach v dole, nebrousím sklo, nepracuji s trhavinami)
a ne podle výše mého příjmu. Také bych někde rád podepsal papír,
že na smrt mé matky přísahám, že v životě nepoužiji služeb Českých
drah, aby mi mohla být refundována část daní, která do ČD teče.
Také si myslím, že už stát za mé základní a střední vzdělání dostal Ode mne
daní dost. Zas tak dobré ty školy nebyly! Vysokou školu svých dětí platím sám,
takže na školství bych již platit rád přestal.
Nepřijde mi zrovna moc rozumné ani spravedlivé platit školu dětem
sám a ještě ji platit někomu jinému, jenom proto, že se u nás stát
neobtěžoval zřídit studijní obor, který zrovna moje děti potřebují
studovat. Na druhou stranu stát umožnil obrovské skupině lidí
vystudovat střední i vysoké školy a absolventi těchto škol ve
vystudovaném oboru vůbec nenastoupili. Často zastávají pozice ve
funkcích, kdy je jejich vzdělání nadhodnocené anebo zcela mimo obor.
Také by mne zajímalo, jak se vyreklamovat z pravomoci Ministerstva
pro místní rozvoj. Přijde mi totiž poněkud nespravedlivé, že sousední státní
činžák, kde žijí vyvolení v údajně "sociálních bytech", za
poloviční náklady, než jaké platíme my přes ulici v družstevním domě,
je nákladně rekonstruován také z mých daní. Když si budeme chtít
opravit náš družstevní dům, budeme si to muset zaplatit ze svého,
ale ty daně, které platíme i na rekonstrukci sousedního státního
domu, nám už nikdo nevrátí. Přitom v tom státním domě zcela jistě
nebydlí sociálně potřební občané, nejhorší auto, co před ním
parkuje je Octavia. Také bych se chtěl zeptat, kde se na naší radnici
odhlásit od služeb městské policie. Ona totiž naši čtvrť navštíví jen
občas a to výhradně z důvodu montáže botiček na auta, která opět
díky městskému rozhodnutí nemají kde jinde parkovat. Bohužel již
tato městská policie nijak nebrání pravidelnému vykrádáni aut či
sklepů, vandalismu a rušení nočního klidu. Když jsem na toto
městské policisty upozornil, doporučili mi, abychom si zřídili
"domobranu" po vzoru některých sídlišť v jiných městech, nebo
abychom si najali hlídače(ta drzost!). To druhé bych velice rád udělal - spočetl jsem si,
že kdyby se náš blok pěti domů složil na nočního hlídače, vyšlo
by to na cca 200,-Kč na jednu domácnost. Věřím, že o
té doby by krádeže ustaly. Jen nevím, jak odhlásit a neplatit
služby městské policie, kterou bychom pak nepotřebovali.
Zároveň již dlouho zjišťuji, kde je možné se odhlásit od služeb Policie ČR,
která se mi již delší dobu jeví jako zcela zbytečná. Podle
informací z internetu, tisku a všech televizí usuzuji, že 30% všech
vyšetřovaných případů souvisí s případy, které zavinili a nebo
spoluspáchali přímo policisté, dalších 30% zavinili naši politici, rodinní
příslušníci politiků a přátelé našich politiků (zde policisté nic
nevyšetřují a pokud náhodou i vyšetří, tak ve finále odloží) a
dalších 40% trestních činů spáchali recidivisté a barevné menšiny.
Pokud z této skupiny je náhodou něco vyšetřeno, u soudu jsou
recidivisté potrestáni jen minimálními tresty (nelze je zavřít,
protože věznice již nyní jsou přeplněné) a Rómové jsou většinou
propuštěni bez trestu.Proto bych se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že
prý žijeme ve svobodném státě, na jaký úřad mám zajít, abych si mohl
zaškrtat, které služby od státu chci a které ne. Je přeci nesmysl
platit něco,co nepoptávám, ne? Myslím, že bych s chutí
odhlásil i služby Statistického úřadu, Výzkumného ústavu
pedagogického, Školských úřadů, Ústavu státu a práva, Úřadu pro
státní informační systém, Energetického regulačního úřadu,
Telekomunikační úřadu, Národního bezpečnostního úřadu, Grantové agentury,
Úřadu pro ochranu osobních údajů, 73 Úřadů pro zastupování
státu ve věcech majetkových a několika desítek naprosto zbytečných
dalších. Také by bylo dobré, kdyby bylo možné nějak určit cenu
jednotlivých služeb, které nám stát poskytuje. Proto je ale zapotřebí,
aby tyto služby byly nabízeny na tržním principu a v prostředí
konkurence. Když si totiž jdu koupit housku za 5,-Kč, jasně tím
demonstruji, že ta houska pro mne má větší cenu, než mých 5,-Kč,
resp. že houska je pro mne to nejlepší, co si za těch 5,-Kč mohu
koupit. Také koupí té konkrétní housky demonstruji, že právě tato
houska od tohoto konkrétního pekaře je to, co preferuji. Každý den tak
vlastně svými peněženkami hlasujeme, co je pro nás důležitější a
vhodnější. Se státními službami to tak není. Neznáme jejich cenu.
Nevíme, zdali by je konkurence nenabídla levněji a kvalitněji. A
hlavně nemáme možnost se rozhodnout, zda-li o ty služby za daných
podmínek stojíme. Můžeme odmítnout státní vzdělání a zaplatit si
soukromou školu, ale povinnosti platit na státní školství nás to
nezbaví. Obdobně musím platit za možnost příjmu ČTV a ČRo, i když
je vůbec nesleduji, ze svých daní přispívám na Telekomunikační
úřad, který podporuje navyšování cen Telefonicou O2, nebo si
platím např. Energetický regulační úřad, který odsouhlasil další zdražování
elektrického proudu, tak že ČEZ má zcela astronomické zisky,
tak že raději nakupuje elektrárny v Rumunsku či Bulharsku, tak
aby nemusel zlevnit elektrický proud v Česku. A tak je to se všemi
státními službami - buď si jejich poskytování stát monopolizuje
úplně, takže vůbec nemáme volbu, nebo na výběr máme, ale přesto
pak musíme platit i tu státní službu, kterou jsme ale nahradili
placenou službou od konkurence. Například nechápu, proč v každém
bývalém okresním městě musí být OSSZ, VZP a další zdravotní pojišťovny
se svým aparátem pro výběr a kontrolu pojistného, když se výpočet
pro odvod pojistného provádí u zaměstnavatele ze stejného mzdového
základu. Vybrané peníze jsou z příjmových účtů (OSSZ a ZP) stejně
převedeny do jednoho měšce, ze kterého se provádějí následné výplaty
do sociálních a zdravotních položek. Dále bych chtěl být
seznámen s cikánem, kterého živím ze svých daní a dalších plateb.
Zcela zločinecký se mi zdá systém, kdy si musíme vydržovat armádu
půl milionu nepracujících cikánů, cikánek a jejich dětí, když naopak
v ČR musíme zaměstnávat legálně, pololegálně a na černo, více než
400 tisíc cizinců. Vydržování cikánů nás stojí při velice
zjednodušeném výpočtu minimálně 20 miliard ročně. Bylo by
dobré, kdyby antimonopolní úřad přinutil stát vzdát se svých monopolů
na sociální pojištění, na emisi peněz, na rozhodování sporů, na
zajišťování pořádku, atd...). Také by ten  antimonopolní úřad měl
postihnout sám sebe za monopolizaci práva na rozhodování
antimonopolních kauz. Problém asi bude v tom, že instituce, které
by nás měly i před státem chránit (od Antimonopolního úřadu až po
Ústavní soud) jsou vlastně jeho součástí. A tak bych byl rád,
kdybyste mi poradili, jak mám zajistit svoji svobodu, jak přestat
být nevolníkem, jak platit pouze za to, co poptávám, jak sám rozhodovat
o svém životě a majetku.
Děkuji, s úctou Váš Občan + dalších 2 156 823 souhlasících.
Dopis státu ... připočítej se a pošli dál ( chceš-li)