> -----Original Message-----

> From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]

> Sent: Friday, December 19, 2008 7:03 AM

> To: {...}

> Subject: zveřejnění?

Dobrý den pane {...},

   na té své stránce http://www.volny.cz/tpeceny/politika zavádím i rubriku 'Názory jiných lidí'. Mám na ní vyvěsit, i s Vaší mailovou adresou, naši předešlou korespondenci? (Zatím nemám rozmyšleno, jestli tam mám také psát své odpovědi vždycky, jen tehdy, jsou-li potřebí k porozumění části některého dopisu, nebo vůbec ne.)

   Děkuji Vám,

      Tomáš Pečený

 

 

> -----Original Message-----

> From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]

> Sent: Friday, November 21, 2008 10:57 PM

> To: {...}

> Subject: RE2: Poděkování za odkaz na Vaše stránky

Dobrý večer pane {...},

> komunismu si nic moc nepamatuji, a tato minulost mě už nezajímá. Dívám

> se hlavně do budoucnosti. Důvod proč Vám píšu je následující, a to

> zabránit jakékoli vojenské přítomnosti cizího státu na našem území.

   v odpovědi na ten soubor textů mi jiný člověk vynadal prakticky za všechno, co jsem kdy v životě udělal. Měl by Vás zajímat kousek mé odpovědi jemu, protože takhle natvrdo by nebylo dobře to do veřejného článku psát, tam mám jen náznaky, možná pro člověka Vašeho věku už ne dost srozumitelné. (Kvůli možným mezinárodním důsledkům i důvěryhodnosti naší státní reprezentace v očích jejich kolegů ze států Unie; nejsem politik/diplomat, abych byl schopen patřičně taková sdělení dávkovat jiným politikům, kteří mají v řadě věcí jiný zájem než my.)

:

> nevíte vůbec nic. A upřímně řečeno, podezírám vás, že o genocidách a

> zlu v Nikaragui, Guatemale nebo tom, co se dělo v Panamě víte podobně málo.

ale vím. A až uvidím, že se Nicaraguičani starají o heydrichiádu a o naše hranice tak, jak se k nim teď de facto vyjadřuje p. Sarkozy, tak se budu také víc míchat do záležitostí u nich.

 

   Ono jde teď také ("až na prvním místě") o takovéhle věci. Prosím Vás přečtěte si ty práce historiků, které tam doporučuji, nebo si nechte dobře a důkladně vyprávět o co jde; ve Vašem případě už od prarodičů, babičky nebo dědy.

      Tomáš Pečený

 

 

> -----Original Message-----

> From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]

> Sent: Tuesday, November 18, 2008 1:29 AM

> To: {...}

> Subject: RE: Poděkování za odkaz na Vaše stránky

Dobrý den pane {...},

   prosím Vás, podívejte se na konec toho mého hlavního článku ('Pitomost socializmu...' o tom radaru. Ten článek doufám není jen óda na dobrotu západních mocností a boj proti bývalému Rudému ďáblu. On je to rozklad proti cestám, kterými se do našich myslí dostávají zárodky těch ďáblíků, které tam potom propagandisté tak dovedně pěstují. Na konci je tam odkaz na 'Komentáře' a na jejich konci je také kousek o těch věcech, které tu nazýváte válečnými plány cizí mocnosti. Mně prostě tak špatně válečné nepřipadají; my jsme to ještě zažili doopravdy, a to nebyly ještě žádné atomovky a nervové plyny, mezikontinentální rakety teprve začínaly a padaly tenkrát jinam.

   Mne prostě nenechává v klidu stát, který moc trvá na svých jaderných zařízeních a jehož nejvyšší představitel soustavně veřejně prohlašuje, že náckovské koncentráky jsou propagandistický výmysl těch zlých kolonizátorů. A nenechával jiný stát s podobnou mentalitou, jehož nejvyšší představitel nechal bojovým plynem vymordovat městečko svých vlastních občanů; a po zboření těch mrakodrapů vykřikoval, stejně jako kdysi v obdobné situaci Hitler, jací jsou ti zápaďáci slaboši a že jim to svými zbraněmi hromadného ničení ukáže. (Kousek textu o tom mám i v předchozím článku, tom s titulkem o Pekárkovi.) Ta bojovná shromáždění po vzoru náckovských, která na tuto notu v takovém rozsahu navazovala také nebyla nevinnými hrátkami robátek z mateřské školky. Tak pozor, abychom si tu protizákladnovou ideologii nenechali hloupě naroubovat od těch, kdo na tom mají zájem (nebo si to aspoň myslejí, podle mne ukvapeně a v důsledku pro sebe zničujícím, tak, jako se blbě choval Sovětský Svaz k Hitlerovi).

   Obezřetnost nemůže být na škodu. A jestli tu bude pár set vojenských specialistů USA a Ruska u elektronického zařízení nám může být úplně jedno, hlavně když si to jedni nebudou vykládat jako útok na druhé; těm ostatním se v nejhorším společně ubráníme. Rozmyslete si prosím dobře, jestli znáte všechny relevantní souvislosti a jestli jste schopen náš stát zodpovědně řídit a jestli takových je mezi těmi bojovníky proti základnám opravdu tolik, aby jejich hlas mohl být patřičně respektován. V tom svém povídání mám také kapitolku (odkaz 'výsledek referenda') o přímé demokracii: podívejte se tam prosím, jak to vidím já se zmanipulovatelností takové volby; a uvažte, jestli to můžete důvodně popřít. Takové postupy už známe ze začátků náckovské i komunistické přípravy na uchvácení moci; tím neříkám, že teď zajdou tak daleko, ale mohou nadělat spoustu škody a v nejhorším případě škodu totální - tady poušť.  Pozor na to, že zručný manipulátor Vám samozřejmě podstrkuje, jak je možné, že tolik lidí se v (jeho) průzkumech vyjadřuje proti a že je to demokracie na kočku, když si na vládu z té ulice nemůžete v té věci hned účinně došlápnout. Prosím Vás, rozmyslete si, jak asi spontánní (kdo platí ty reklamy na něj!) je takové shromáždění, na které mne tak naléhavě zvete, a kolik lidí z něj tomu problému opravdu věnovalo ty potřebné měsíce analýz.

   Dík za pozornost,

      Tomáš Pečený

 

 

> -----Original Message-----

> From: {...}

> Sent: Monday, November 17, 2008 9:59 PM

> To: t.peceny@volny.cz

> Subject: Poděkování za odkaz na Vaše stránky

Vážený pane Pečený.

 

Děkuji za Váš rozhodný postoj v otázce boje proti rudému Ďáblu. Pravděpodobně od Vás jsem dne 17.11. cca v 17:30 hod na Národní třídě dostal lísteček ve formě vizitky s odkazem na Vaše internetové stránky. Velmi zajímavé čtení, s jedinou drobnou vadou na kráse, a to skutečností, že tzv. reálný socialismus je již téměř 20 let minulostí a při pohledu na současnou situaci ( členství ČR v EU a NATO, globální kapitalismus, naprostá vojenská převaha USA ve světě  atd ) není možný návrat tohoto systému, i kdyby si ho přálo 99,9999 % našich spoluobčanů a stavěli se kvůli tomu na hlavu. Faktem je, že většina Vašich názorů uvedených na Vašich stránkách je přinejmenším zvláštní, až servilně nekritický postoj k USA. Nebudu s Vámi polemizovat o nezměrné dobrotě USA a západních států obecně, ani o zrádné Francii ani o tyranském SSSR - to bycho spolu mohli v nějakém restauračním zařízení patrně do časných ranních hodin. Dnes je mi 29 let, tzn v době pádu "režimu" mi bylo 10 - takže z toho "zlého" komunismu si nic moc nepamatuji, a tato minulost mě už nezajímá. Dívám se hlavně do budoucnosti. Důvod proč Vám píšu je následující, a to zabránit jakékoli vojenské přítomnosti cizího státu na našem území. Vaše zkušenosti z let 1939-45 a 1968 - 91 Vám mohou dát zapravdu, že jakákoliv vojenská přítomnost cizího státu u nás je krajně nežádoucí. Pochybuji, že na demonstraci dne 17.11.2008 byly nějací představitelé minulého režimu ( politici, příslušníci STB, představitelé ekonomických kruhů ) - ti jsou již v ODS. Ti co se toho dne v podvečerních hodinách sešli byli převážně lidé, kteří chtějí zabránit okupaci ČR cizí velmocí - takže žádní "bolševici" zde skutečně nebyli.

Domnívám se, že se s Vámi shodnu na skutečnosti, že svoboda a demokracie jsou jedny z nejdůležitějších hodnot v moderním státě jako je Česká republika. A určitě se s Vámi shodnu, že tuto svobodu a demokracii je nutno bránit. Právě pro obranu svobody a demokracie jsme se na Národní třídě sešli. Naše současné vláda okázale IGNORUJE 76% svých občanů a je potřeba dát jasně a zřetelně najevo nelibost s jejím působením. Pokud  nebudeme nahlas vyjadřovat svůj názor a postoje, může se nám stát, že přijde ještě horší totalita - a nebude komunistická. Těší mne Váš zájem o věci veřejné a rád bych i  Vás viděl na další demonstraci  s protiradarovým transparentem a odhodláním nedat tuto zemi cizí mocnosti pro její válečné plány.

 

S pozdravem.

 

 {...}