Allain Soubigou: Tomáš Garrigue Masaryk, Paseka 2004, str.292-3 :

' výmluvný je například Masarykův postoj k odpůrcům. K nejzavilejším z nich mezi Němci patřil Rudolf Lodgman von Auen. Masaryk se neobával konfrontace a v dubnu 1921 tohoto nacionalistického německého poslance pozval k politickému rozhovoru na Hrad. Lodgman vonAuen setkání nejprve posunul, pak pozvání úplně odmítl. 21. dubna 1921 v 18 hodin poslanec Lodgman nakráčel do kanceláře prezidenta republiky učinit prohlášení v němčině, které zaznamenal tajemník kanceláře Čihař a jímž Masarykovo pozvání odmítl.'


Po druhé světové válce byl Lodgman von Auen předsedou Landsmannschaftu a za toho jeho předsednictví byl

sepsán a schválen ten jejich program '20 Punkte', o kterém jsou moje dotazy Landsmannschaftu a příslušné vysvětlení.