Z. Šamberger: 'Dokument Grundplanung O. A.'  v publikaci V. Kural, Z. Radvanovský a kol.: ' "Sudety" pod hákovým křížem', Ústí n.L. 2002

  a

Z. Šamberger: 'Likvidační protičeský dokument' v: Právněhistorické studie 37, 157-205 (2005)