RESPONSIVNÍ ČTENÍ

Každý z nás je jiný. Každý z nás jinak vypadá, myslí, cítí,

hovoří i jedná.

Nehleďme na rozdílnost jako na něco, co ohrožuje základy

našeho přátelství.

Každý z nás se narodil a žije s trochu jinou barvou kůže, jinou barvou očí a jinou povahou, dokonce i stylem chůze a stiskem ruky.

Naše různost nám připomíná naši vnitřní jednotu. Je dobré, že jsme každý jiný. Tím se naše společenství obohacuje.

Máme rozdílné oblečení, odlišné účesy, lišíme se i v našich

zálibách a touhách.

Uniformitu pokládáme za nedostatek tvůrčí představivosti. Každý člověk je originálem sama sebe, výtvorem velkého Tvůrce.

To, že jsme každý jiný, pokládejme nejen za symbol naší

svobody, ale i za symbol naší rozhodnosti

čelit každému pokusu o zotročení těla nebo mysli, svědomí

nebo duše.

Zde každý může být sám sebou a věřit, k čemu ho vede

svědomí. Stačí jen mít v sobě lásku a toleranci vůči druhým,

aby i oni mohli být tím, kým jsou.