From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, January 07, 2011 12:49 PM
To: 'roztocila@nemji.cz'
Subject: článek o postoji lékařů

 

Dobrý den pane profesore,

     dovoluji si Vás, v souvislosti s Vaší funkcí v Parlamentu a s Vaším vystoupením v televizi, upozornit na článek odborářští vyžírkové a výhledy těch, kdo je poslechnou a na odkazy z něj na mé stránce.

     Děkuji Vám za pozornost, PF 2011 ,

          RNDr. Tomáš Pečený