From: Tomas Peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, July 19, 2013 10:18 PM
To: 'Kancelář veřejného ochránce práv'
Subject: panu JUDr. Varvařovskému RE: Zaslání dokumentu VOP 15/2013 VOP

 

Dobrý den pane doktore,

   děkuji Vám za informaci i za Váš zájem o tu záležitost. K Vaší odpovědi prosím uvažte ale, že ty moje dotazy ohledně soudních projednávání se týkaly i toho, který je ten 'dotčený soud'; když to nevím, nemohu se na něj obrátit. Ohledně IZIP mi už odpověděli jménem podniku, že žádný takový soud neprobíhá a nemám důvod jim nevěřit; přitom odsudky v České televizi dokládám přímo v té korespondenci. V případu pana náměstka MUDr. Bartáka, na jehož význam pro nás všechny občany jsem upozornil v textu o tisku s cizími vlastníky a na který jsem se paní RNDr. Seitlové výslovně ptal, to nevím pořád. V tom mohou mí čtenáři vidět jeden konkrétní případ toho, jak vůbec může fungovat demokratická kontrola veřejností. Jak se totiž ta veřejnost/lid o výsledném rozhodnutí příslušné instituce vůbec dozví přesně od té instituce?! Tedy zejména jinak než z médií, nepřesnost jejichž sdělení je nepochybná a ještě ke všemu v mnoha případech nápadně shodná s PRopagandou v něčí prospěch, jak dokazuji na mnoha místech těch svých stránek.

   Děkuji Vám,

        RNDr. Tomáš Pečený

 

> -----Original Message-----

> From: Kancelář veřejného ochránce práv [mailto:epodatelna@ochrance.cz]

> Sent: Thursday, July 18, 2013 2:33 PM

> To: 't.peceny@volny.cz'

> Subject: Zaslání dokumentu VOP 15/2013 VOP

>

> Vážená paní/Vážený pane,

> Kancelář veřejného ochránce práv Vám v příloze zasílá dokument s

> připojeným

> elektronickým podpisem, vedený pod spisovou značkou: VOP 15/2013 VOP

>

> S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv

>

>

> -----

> Zpráva neobsahuje viry.

> Zkontrolováno AVG - www.avg.cz

> Verze: 2013.0.2904 / Virová báze: 3204/6502 - Datum vydání: 18.7.2013

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, April 06, 2013 9:43 AM
To: 'Kancelář veřejného ochránce práv'
Subject: paní RNDr. Seitlové - RE: Zaslání dokumentu VOP 15/2013 VOP

 

Dobrý den paní doktorko,

     děkuji Vám za to sdělení Vašeho osobního názoru na bezpečnost elektronických zdravotních knížek IZIP. Funguje takový systém někde, snad v zahraničí, bezpečněji? To šetření postupu Úřadu pro ochranu osobních údajů, které jste iniciovala, se týká toho postupu, jehož výsledek IZIP zřejmě uváděl na svých stránkách tak, jak jsem pak psal v dopisu jeho generálnímu řediteli September 24, 2012 9:30 PM slovy 'tou firmou, která právě prošla 'na výbornou' kontrolou Úřadu pro ochranu osobních údajů' ? Prosím Vás, jak se my obyčejní lidi dozvíme přesně výsledek toho šetření i jestli byla opravdu podána ta žaloba na IZIP, a pokud byla, jak se o tom rozhodnutí soudu dozvíme? To potřebuji vědět, abych se mohl dále účinně domáhat toho, o co od předání žádosti Ministerstvu zdravotnictví June 19, 2012 usiluji. (Mně připadá škoda, která by mi snad hrozila při prozrazení těch mých zdravotních údajů, bagatelní ve srovnání se škodou, kterou mi už léta působí ta nutnost kolportování laboratorních zpráv všem lékařům i na cestách, dlouhé čekání u lékařů i stres z nutnosti vyjmenovávat podrobně každému z nich znova všechny moje léčebné postupy a léky; a pro ten účel věřím dostatečně sdělení IZIP, že k žádnému porušení té bezpečnosti těch milionů záznamů za ta předchozí léta nedošlo. A už dlouho smutně koukám na to, jak je práce těch lékařů, podřízených tomu Ministerstvu, neproduktivní a tedy zbytečně drahá, když pořád slyšíme, jak zdravotnictví potřebuje víc peněz.)

     Tomu Vašemu sdělení rozumím tak, že ten postup Ministerstva, které se mj. vůbec nevyjádřilo k mému požadavku důsledného průběžného kontrolování i zveřejňování té bezpečnosti, a na jehož byrokratičnost si tím podáním 15/2013 stěžuji, považujete za „dobrou správu“ ve smyslu mého dopisu, na který odpovídáte.

     V té otázce zveřejnění výsledku toho šetření i té žaloby na IZIP mohou mí čtenáři vidět jeden konkrétní případ toho, jak vůbec může fungovat demokratická kontrola veřejností. Jak se totiž ta veřejnost/lid o výsledném rozhodnutí příslušné instituce vůbec dozví přesně od té instituce?! Tedy zejména jinak než z médií, nepřesnost jejichž sdělení je nepochybná a ještě ke všemu v mnoha případech nápadně shodná s PRopagandou v něčí prospěch, jak dokazuji na mnoha místech těch svých stránek. Prosím Vás, sdělte už mým čtenářům, jak se přesně dozvědí ta rozhodnutí (vč. odůvodnění) soudů i v dalších případech, o kterých média referovala, konkrétně v případu pana náměstka MUDr. Bartáka, na jehož význam pro nás všechny občany upozorňuji v textu o tisku s cizími vlastníky.

     Děkuji Vám,

           Tomáš Pečený

 

> -----Original Message-----

> From: Kancelář veřejného ochránce práv [mailto:epodatelna@ochrance.cz]

> Sent: Friday, April 05, 2013 3:50 PM

> To: 't.peceny@volny.cz'

> Subject: Zaslání dokumentu VOP 15/2013 VOP

Příloha:483676142BDC3A.pdf

>

> Vážená paní/Vážený pane,

> Kancelář veřejného ochránce práv Vám v příloze zasílá dokument s

> připojeným

> elektronickým podpisem, vedený pod spisovou značkou: VOP     15/2013 VOP

>

> S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv

 

 


Zástupkyně veřejného ochránce práv

RNDr. Jitka Seitlová

V Brně dne 4. dubna 2013 Sp. zn.: 15/2013/VOP/PH

Vážený pane doktore,

vyjádřil jste přání znát můj osobní názor na danou problematiku.

Vězte, že samotný princip elektronických zdravotních knížek, které poskytovatelům zdravotních služeb umožňují přístup k potřebným údajům o zdravotním stavu pacienta, vítám a jeho praktické naplňování považuji za krok správným směrem. Nesdílím však Vaše nadšení pro projekt spol. IZIP, a. s., neboť dle mého názoru neposkytuje jeho uživatelům dostatečné záruky ochrany jejich citlivých údajů.

Pro Vaši informaci dodávám, že s ohledem výše uvedené jsem z vlastní iniciativy zahájila šetření postupu Úřadu pro ochranu osobních údajů při výkonu státní kontroly u spol. IZIP, a. s., jejímž předmětem bylo plnění povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

              S pozdravem

                                          RNDr. Jitka   S e i t l o v á   v. r.

                                        (dopis je opatřen elektronickým podpisem)

Vážený pan RNDr. Tomáš Pečený

 {...}

Údolní 39

602 00 Brno

tel: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542 112

 


 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, March 29, 2013 4:58 PM
To: 'Kancelář veřejného ochránce práv'
Subject: paní doktorce Seitlové RE: Zaslání dokumentu VOP 15/2013 VOP

 

Dobrý den paní doktorko,

     děkuji Vám za to ujištění. Člověk jako já, který vrtá do obecných společenských souvislostí, totiž dospěje i k otázkám zřejmě považovaným většinou i vzdělaných lidí za skoro tabu. I proto, že analýza potřebná k odpovědi s úrovní odpovídající úrovni tázaného je příliš pracná a/nebo snad ten tázaný sám cítí, že odpověď sama by mohla celému společenství přinést další problémy. Jsem pak samozřejmě dost náchylný vidět i v odpovědích nedostatečný ohled k těm problémům samým i k tomu mému přístupu. Za toto osobní hledisko a z něj vyplývající náznak se Vám omlouvám.

     (Systém informování lidí prostřednictvím médií hraje důležitou roli, protože současně působí na ty city a je otázkou etiky médií, do jaké míry to využívají ve svůj prospěch. Pro jednotlivce je nesmírně obtížné získat konkrétní důkaz o neetickém působení mocného média. Takový důkaz vidím v tom pořadu Hyde Parku 16.5.12 , o kterém píšu v komentáři pokusu o korespondenci s 'Českou televizí'. Rozumím tomu, že zkoumání té věci není předmětem činnosti Vaší instituce.)

 

     Jak píšu v komentáři korespondence s IZIP, dnes jsem se znovu ptal v ordinacích čtyř svých pražských lékařů, jestli používají nebo uvažují o používání IZIP; odpovědi:

1. sestra 'Myslím, že IZIP ne, zkuste si zavolat v úterý, až tu bude vrchní sestra.'

2. sestra  'Nepoužíváme, říkáme Vám to opakovaně, opravdu ne.'

3. sestra  'Nepoužíváme, pořád ne.'

4. sestra i lékařka: 'Nepoužíváme.'

A znovu jsem se do své knížky IZIP přihlásil, vypadá jako dřív, ten můj jediný záznam je tam pořád dobře přístupný a srozumitelný.

Píšu tam také o možnostech, jak postupovat, abychom tu, dávno fungující, službu mohli i s dalším snad milionem klientů VZP používat.

 

     Prosím Vás, odpovězte mi pro to zveřejnění, snad spíš lidsky než jménem instituce: Považujete postup ministerstva nadřízeného těm lékařům, popsaný v té mé stížnosti a té další zveřejněné korespondenci s institucí ombudsmana, za „dobrou správu“?!  ('Dobrá správa je takový postup úřadu, který je v souladu s právem a zároveň mu nelze vytknout nepřiměřenost, svévolnost, účelovost, vyhýbavost, diskriminační chování, odpírání informací, nepřiměřené průtahy, administrativní nesrovnalosti a jiné nežádoucí znaky.') Opravdu není postup ministerstva vyhýbavý, opravdu nám neodpírá podstatné informace, opravdu nepůsobí mně i těm dalším snad milionu klientům VZP nepřiměřené průtahy před možností využívání té služby, zejména tím, že odmítá ukázat těm svým lékařům, jak je ten systém schopen šetřit jejich práci a čas, a informovat o jeho spolehlivosti?!

     Děkuji Vám,

          Tomáš Pečený

 

> -----Original Message-----

> From: Kancelář veřejného ochránce práv [mailto:epodatelna@ochrance.cz]

> Sent: Friday, March 29, 2013 8:08 AM

> To: 't.peceny@volny.cz'

Příloha:Pečený_15-13-PH-3.pdf

> Subject: Zaslání dokumentu VOP 15/2013 VOP

>

> Vážená paní/Vážený pane,

> Kancelář veřejného ochránce práv Vám v příloze zasílá dokument s

> připojeným

> elektronickým podpisem, vedený pod spisovou značkou: VOP     15/2013 VOP

>

> S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv


Zástupkyně veřejného ochránce práv

RNDr. Jitka Seitlová

V Brně dne 28. března 2013 Sp. zn.: 15/2013/VOP/PH

Vážený pane doktore,

ujišťuji Vás, že mé přání „dalšího elánu v záležitostech veřejných“ rozhodně bylo a je prosto jakékoliv ironie. Jsem hluboce přesvědčena o tom, že lidé nezištně vynakládající svůj čas a mnohdy i prostředky na hledání řešení problematických aspektů veřejného života, jsou nezbytnou ingrediencí fungující demokracie.

Vaši výtku, že „se úřad ombudsmana dokázal vyhnout i věcnému ověření, že tu službu budeme mít opravu k dispozici“, však nepovažuji za oprávněnou. Jak jste byl informován v rámci předchozí komunikace s Kanceláří veřejného ochránce práv, působnost ochránce na společnost IZIP, a. s., jako ostatně na žádnou z obchodních společností, nedopadá. Tím, kdo může a má zjišťovat funkčnost nějaké služby, je právě klient, tzn. mimo jiné Vy.

S pozdravem

RNDr. Jitka  S e i t l o v á  v. r. (dopis je opatřen elektronickým podpisem)

Vážený pan

RNDr. Tomáš Pečený

{...}

Údolní 39

602 00 Brno

tel: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542 112


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, March 13, 2013 4:39 PM
To: 'Kancelář veřejného ochránce práv'
Subject: na vědomí paní RNDr. Seitlové; RE: Zaslání dokumentu VOP 15/2013 VOP

 

Dobrý den vážená paní doktorko,

    děkuji Vám za dopis i za přání mého 'dalšího elánu v záležitostech veřejných', snad jste je nemyslela ironicky.

    Na ty své stránky k tomu připisuji tento komentář:'

   {Ani přes tenhle pokus, udržet úředního šimla regulace ve snesitelných mezích právním zásahem, zřejmě cesta nevede. Když se i úřad ombudsmana dokázal vyhnout i věcnému ověření, že tu službu budeme mít opravdu k dispozici, a dokonce i poskytnutí informace, kde se doopravdy (nikoliv v podání PRolhané mediální propagandy) dozvíme výsledek soudního projednání těch obvinění, na nichž Ministerstvo zdravotnictví zakládá svou zjevnou snahu ten projekt zničit a vyvléknout se z odpovědnosti za miliardové škody našemu zdravotnictví, které tak způsobilo, musejí si lidi zřejmě hledat cestu sami: Dožadovat se u svých lékařů i u VZP používání těch elektronických zdravotních knížek a vybírat si své lékaře a pojišťovnu i podle toho. A podle toho volit ty strany, které nepodporují takového úředního šimla regulace, když vidíme jak svévolně ničí užitečnou práci lidí, kteří něco umějí, a neumí ani poskytnout dobrou informaci o bezpečnosti, potřebnou k našemu tržnímu rozhodování.

    Včera jsem znova zkusil, že ta moje elektronická zdravotní knížka IZIP normálně funguje, vidím tam i ukázku 'demo' jak do toho systému mají vstupovat lékaři, o které jsme si s IZIP psali, a zřejmě funguje i celý ten systém – správně reagoval upozorněním mailem na pokusy o neoprávněný přístup k mým zdravotním údajům.

    Moc pochybuji, že se už změnil ten přístup zdravotnických zařízení podřízených tomu Ministerstvu od 13.2.13, kdy mi v ordinacích čtyř mých pražských lékařů všichni sdělili, že nikdo z nich ty informace v knížkách IZIP nepoužívá, a ve dvou mne přitom ještě ke všemu energicky "upozornili", že 'ta služba je přece zrušená'!

      Tomáš Pečený 13. 3.13}

'.

         Tomáš Pečený

-----Original Message-----
From: Kancelář veřejného ochránce práv [mailto:epodatelna@ochrance.cz]
Sent: Tuesday, March 12, 2013 3:43 PM
To: 't.peceny@volny.cz'

Přílohy: Pečený_15-13-PH-2.pdf, JAK SE OBRACET na veřejného ochránce práv I. 13.pdf
Subject: Zaslání dokumentu VOP 15/2013 VOP

 

Vážená paní/Vážený pane,

Kancelář veřejného ochránce práv Vám v příloze zasílá dokument s připojeným

elektronickým podpisem, vedený pod spisovou značkou: VOP     15/2013 VOP

 

S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv


Zástupkyně veřejného ochránce práv

RNDr. Jitka Seitlová

V Brně dne 11. března 2013 Sp. zn.: 15/2013/VOP/PH

Vážený pane doktore,

tímto reaguji na Vaše elektronické podání týkající se postoje Ministerstva zdravotnictví k projektu elektronických zdravotních knížek spol. IZIP, a. s., a kvality jeho odůvodnění. Uvádíte, že jím chcete dosáhnout zachování možnosti využívání elektronické zdravotní knížky.

Jeho vyřízení jsem se z pověření veřejného ochránce práv JUDr. Pavla Varvařovského ujala já, neboť na mě v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, přenesl některé oblasti své působnosti, včetně státní správy na úseku zdravotnictví a agendy veřejného zdravotního pojištění.

Předně považuji za nezbytné zdůraznit, že spol. IZIP, a. s., byla smluvním partnerem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, a nikoliv Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví tak s touto obchodní společností nemohlo v právním slova smyslu vypovědět smlouvu. Nepochybně však uplatnilo svůj faktický vliv, když vyzvalo členy Správní rady VZP ČR zastupující stát, aby hlasovali pro ukončení projektu. Byť veřejnému ochránci práv obecně přísluší prošetřovat postup Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven při provádění veřejného zdravotního pojištění, není jeho posláním přezkoumávat politická rozhodnutí o alokaci veřejných zdrojů.

Pochopitelně lze vést debatu o tom, nakolik byla Vámi napadená formulace v přípisu ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ministerstva zdravotnictví Ing. Rögnerové, ze dne 27. 6. 2012, o vynaložení „opravdu velkého množství finančních prostředků ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění“ šťastně zvolena. Každé sdělení, byť je jeho původcem úřad, je však nutno vnímat v daném kontextu. V tomto případě bylo ambicí Ing. Rögnerové nastínit Vám v obecné rovině důvody zastavení projektu elektronických knížek IZIP, které jsou obecně známy ze sdělovacích prostředků. V žádném případě se nejednalo o vysvětlení důvodů určitého rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví – opětovně připomínám, že Ministerstvo zdravotnictví žádné rozhodnutí v dané věci nevyneslo a ani vynést nemohlo.

Stanovisko (tehdejšího) ředitele odboru komunikace s veřejností Ministerstva zdravotnictví Vlastimila Sršně, že Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nelze vyhovět, neboť se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, má z mého pohledu oporu v platné právní úpravě. Záleží pouze na Vás, zda se v dané záležitosti obrátíte s žádostí o poskytnutí informace taktéž na VZP ČR, či nikoliv.

Vážený pane doktore, konstatuji, že ve Vámi předložené záležitosti neshledávám prostor pro působení veřejného ochránce práv.

S pozdravem a přáním dalšího elánu v záležitostech veřejných

RNDr. Jitka  S e i t l o v á  v. r.

(dopis je opatřen elektronickým podpisem)

 

 

Příloha

Jak se obracet na veřejného ochránce práv

Vážený pan

RNDr. Tomáš Pečený

{...}

Údolní 39

602 00 Brno

tel: (+420) 542 542 888, fax: (+420) 542 542 112


   {Paní magistra, která tu mou stížnost se spisovou značkou 15/2013 vyřizuje, před asi čtrnácti dny ty (dvě od 13.2.13) prosby vyslechla i s tím, že se hodně týkají politiky a jsou tím možná mimo obor jejich působnosti a že ji prosím, aby to v odpovědi uvedli.

   Mezitím jsem si potvrdil, že ten můj poslední oficielní požadavek věcného ověření není mimo zvyklosti instituce Veřejného ochránce práv, jak vyplývá z jejich postupu v záležitosti záchrany stavebních památek lázní Kyselka, ke které jsem se neúspěšně pokusil pobídnout Českou televizi. (ČT mi typicky ani neodpověděla; to bylo před tím, než jsem ji začal ostře kritizovat; právě za to, že se nestará o věci, o které by se měla starat, a místo toho jen šíří poplašné zprávy o stavu veřejné správy a politiky u nás; v té záležitosti by totiž byla nejspíš musela "posvítit" na svého významného sponzora = plátce reklamy.)

   Doufám tedy, že se předmětem té stížnosti instituce Veřejného ochránce práv někdy zabývá a že mi o výsledku napíše. Přímé spojení na tu paní magistru není a na další prosbu, aby mi zavolala, jaký je stav a průběh, se neozývá.

   Doufám, že s odpovědí nespěchají právě pro tu souvislost s politikou. Jako odpovědní lidé a odborníci si jistě uvědomují, že právo a politika se může snadno slít v soudcokracii, která by, jako vláda nevolených, byla pro naši demokracii tak zhoubná jako mediokracie a poručníkování velmocí. A že je to věc etiky, tedy sotva precizně formulovatelná. (Že se "naši" levicoví pilně snažejí zneužívat právo k prosazení svých zájmů na úkor České republiky a nás občanů, je v posledních dnech podle jejich žaloby na prezidentovu "velezradu" nepochybné.) Doufám, že moje stížnost na postup ministerstva, přestože jsem k ní došel i v souvislosti s politikou a médii, je u Veřejného ochránce práv i eticky správně, že ten předmětný postup ministerstva totiž opravdu neodpovídá principům dobré správy; a že ta moje snaha nám občanům spíš pomohla a jistě neuškodila.

      Tomáš Pečený 3. 3.13 a 5. 3.13}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, January 29, 2013 6:23 PM
To: 'Kancelář veřejného ochránce práv'
Subject: RE: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.12.2012 13:17:55 v obsahu zprávy: stížnost na postup Ministerstva zdravotnictví doručené elektronickou poštou

 

Dobrý den,

    podle dnešního telefonického sdělení tiskové mluvčí IZIP paní Klapalové: 'IZIP funguje normálně dál, data tam lékaři vkládají a záznamy přibývají'. Podrobněji o tom na stránce mé korespondence s IZIP. Prosím Vás ověřte, že je ta citovaná informace pravdivá a že IZIPu není známo žádné budoucí přerušení nebo zhoršení služby těch elektronických zdravotních knížek IZIP pro nás klienty VZP; je-li pravdivá a není jim známo nic o tom zhoršování, považujte prosím to moje podání za bezpředmětné. Snad pomohlo i tak.

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený

 


 

> -----Original Message-----

> From: Kancelář veřejného ochránce práv [mailto:epodatelna@ochrance.cz]

> Sent: Wednesday, January 02, 2013 9:43 AM

> To: 't.peceny@volny.cz'

> Subject: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.12.2012 13:17:55 v

> obsahu zprávy: stížnost na postup Ministerstva zdravotnictví doručené

> elektronickou poštou

>

> Vážená paní/Vážený pane,

>         Kancelář veřejného ochránce práv přijala a zaevidovala Vaše podání

> s těmito

> základními údaji:

>

> Datum podání: 28.12.2012 13:17:55

> Předmět obsahu zprávy: stížnost na postup Ministerstva zdravotnictví

> Datum zaevidování: 2.1.2013 09:42:48

> Vaše evidenční údaje: Pečený  Tomáš, RNDr.,  ,, t.peceny@volny.cz

>

> Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

>

>         S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv.


Podnět veřejnému ochránci práv

1. Stěžovatel:

RNDr. Tomáš Pečený

{...}

E-mail: t.peceny@volny.cz

 

2. Podnět směřuje proti:

  Ministerstvu zdravotnictví

Korespondence, které se stížnost týká, je vyvěšena pod názvem Ministerstvo zdravotnictví, v rubrice korespondence na mých stránkách. Tam jsou uvedena i jména pracovníků, kteří tu záležitost vyřizují.

 

3. Co je předmětem Vaší stížnosti veřejnému ochránci práv:

Ministerstvo mi dopisem 22072_12d.htm z 'Monday, July 02, 2012 10:01 AM' sdělilo, jako jeden z důvodů proč zastavuje práci podniku IZIP na elektronických zdravotních knížkách pro nás klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny, že 'bylo do projektu elektronických zdravotních knížek IZIP vloženo Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky v průběhu uplynulých 10 let opravdu velké množství finančních prostředků '. Vím že ten systém elektronických knížek už dobře fungoval a podle důvěryhodných informací poskytovatele splňuje všechny potřebné bezpečnostní požadavky. Orientační rozbor podle náhodně získaných informací mi ukázal, že náklady na další provoz jsou ve skutečnosti pro každého klienta té pojišťovny tak nepatrné [8 Kč měsíčně, viz dopisy pro (i generálního ředitele) IZIP], že by si je lidi pravděpodobně rádi hradili sami. Proto jsem požádal Ministerstvo (Monday, September 17, 2012 9:51 AM), ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o sdělení, jaké ty náklady, podle nichž rozhodli, jsou doopravdy; jmenovitě jaké byly za první pololetí 2012. Ministerstvo tu žádost odložilo s tím, že ty údaje nemá k dispozici. Domnívám se, že státní instituce je povinna sdělit konkrétní podklad k svému rozhodnutí, nebo konstatovat, že rozhodla nekvalifikovaně. Proto si Vám, veřejnému ochránci práv, na ten její postup stěžuji. Považuji nás klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny za poškozené postupem Ministerstva tím, že ty elektronické knížky nebudeme nadále moci aktivně používat (viz stránka podniku IZIP).

 

4. Čeho chcete podáním veřejnému ochránci práv dosáhnout?

Aby Ministerstvo sdělilo konkrétní číslo nákladů na provoz elektronických zdravotních knížek IZIP za první pololetí 2012, nebo konstatovalo, že rozhodlo nekvalifikovaně. Tím upozornit na potřebu revize té řady rozhodnutí, která vedla k současné situaci a umožnit nápravu: abychom mohli ty elektronické knížky používat aktivně.

5. Komu (jakému úřadu či instituci) byla věc předložena před tím, než jste se obrátil/a na veřejného ochránce práv? Vyzval/a jste některé z nich k nápravě? V případě, že ano, kdy a jakým způsobem se tak stalo, co Vám bylo odpovězeno?

Tomu Ministerstvu, viz ta korespondence  Ministerstvo zdravotnictví.

 

6. Seznam příloh, které k objasnění podnětu připojujete, a všechna rozhodnutí, jichž se Váš podnět týká (kopie, nikoliv originály):

Viz ta korespondence  Ministerstvo zdravotnictví.

 

Datum: 28.12.2012 Podpis: RNDr. Tomáš Pečený v.r.