{Vidím, že to opovážlivé upozornění jsem poslal až po tom, co se pan doktor rozhodl. Tímto mu děkuji za to rozhodnutí a doufám, že i zvolený prezident pak bude tak dbát o zájem České republiky a nás občanů.

                                                                                            Tomáš Pečený}

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, September 27, 2011 11:58 AM
To: 'podani@concourt.cz'
Subject: pro pana doktora Rychetského

 

Dobrý den pane doktore,

    na svých stránkách  se snažím vyznat v politické situaci u nás a formulovat co možno konzistentně a obecně srozumitelně své názory. Jednu hodně drsnou nadsázku tam mám v textu o propagandě cizích médií u slov  'případ s Háchou'. Domnívám se, že by bylo dobře, kdybyste se na ni podíval.

    Děkuji Vám za pozornost,

       s úctou

          RNDr. Tomáš Pečený

 

 

    {Potěšilo mne, že i celostátní instituce naší demokratické republiky přistupuje k mému naivnímu dotazu lidsky. Od mládí se mi osvědčuje zásada 'Když něco nevím, zeptám se toho, kdo tomu může nejlépe rozumět (a ještě mi odpoví)'. Snažím se to nepřehánět – je škoda zatěžovat velice kvalifikované lidi a vysoké instance hloupostmi; tenhle dotaz jsem také zamýšlel pro svou osobní "publicistiku" – tu odpověď tak doufám dostane víc lidí a třeba může někoho i inspirovat.

    Je dobře vědět, že takový korektní a lidský přístup celostátní instituce mohou očekávat nejen zástupci (mocného) informačního média. Pro ty, kdo takový dotaz vyřizují, musí být velké pokušení odpovědět stylem 'Bídný červe, co si to troufáš na naši pevnost ukovanou z paragrafů?!'. Všimněte si, kolik řadových lidí takový styl (ještě?) používá ve svých veřejných projevech na Internetu. Jinak viz i v dopisu mého mladšího kamaráda u slova 'antimonopolnímu'.

    Ten citovaný zákon č. 106/1999 Sb. je, jako všechny ostatní, na vládní stránce Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv . Informatický systém ASPI, který pro právníky zpřehledňuje novelizace (viz často používané 've znění pozdějších předpisů') a bez kterého lze sotva vysledovat aktuálně platná znění, mají k dispozici i knihovny právnických fakult, pražská jistě.

                                                                                            Tomáš Pečený}

  

 

ÚSTAVNÍ SOUD

J O Š T O V A  8 ,  6 6 0  8 3  B R N O

Vážený pan

RNDr. Tomáš Pečený

{...}

Praha{...}

V Brně dne 13. listopadu 2009

Sp.zn.: SPR. ÚS 711/09

Vážený pane doktore,

       dovolte prosím, abych Vás informoval, že Váš dotaz, s nímž jste se 4. 11. 2009

elektronickou poštou obrátil na pana předsedu Ústavního soudu, mně byl panem

generálním sekretářem Ústavního soudu postoupen k reakci s pokynem, abych Vám,

vedle toho, že jemně připomenu, že s ohledem na jeho charakter se rozhodně nejedná o

žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím (viz jeho § 3 odst. 3), tlumočil, že Ústavní soud z principu nemůže zaujímat

stanoviska k hypotetickým otázkám o hypotetických kauzách. Jako orgán povolaný

k rozhodovací činnosti by se k podobnému problému mohl vyjádřit toliko formou

usnesení či nálezu, jemuž by ovšem muselo předcházet řízení zahájené na základě

regulérního návrhu.

       S pozdravem

JUDr. Petr Chládek, v.r.

poradce pro správní agendu

Za správnost: Chrudimská Markéta

Tel.: 542 16 1111, fax: 542 16 1309

podani@concourt.cz

 


From: Tomas Peceny

Sent: Tuesday, November 03, 2009 5:07 PM
To: 'podani@concourt.cz'
Subject: dotaz o retroaktivitě podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Vážený pane předsedo Ústavního soudu,

     mám vážné pochybnosti o tom,  neumožní-li Lisabonská smlouva v budoucnu de facto zlikvidování České republiky i s její ústavou přechodem k evropskému superstátu. Kdyby se po ratifikaci té Lisabonské smlouvy pokusili naši zákonodárci o vytvoření (ústavního) zákona zakazujícího tu likvidaci, nebyl by takový pokus nepřípustný pro retroaktivitu?

     Děkuji Vám,

           RNDr. Tomáš Pečený