Otázka všem levicovým

Tomáš Pečený

 

Podle čeho má správně poznávat systém s deformovaným trhem, co se má vyrábět? (ve smyslu 'jaká vstupní data k tomu má používat?')

 

    Pokud snad hodláte odpovědět, že se to pozná plánováním, argumentujte prosím rovnou proti mým poznatkům, založeným na práci programátora a analytika technicko-administrativního systému. Ty ukazují, že

vyloučením nebo těžkým poškozením trhu se ztratí jeho hlavní, tj. informační funkce a všichni pak i při nejlepší vůli dělají nesmysly: nemají jak zjistit, co je potřebí dělat. Plánování jen posune tento problém o organizační úrovně výše: Umožní sice pořídit seznam potřeb (informatika používaná v Československu pro plánování měla prý velmi dobrou úroveň a dnešní stav počítačové techniky by jistě umožnil i další pokrok v té věci), ale neumožňuje objektivně zjistit, kolik práce je potřebí na výrobu konkrétní věci a tedy zejména optimalizovat skladbu toho, co se má vyrábět; to je fatální. Neumožňuje to ani v případě, že všichni by byli takoví altruisté a tak prozíraví, že správně odhadnou množství své vlastní práce; prostě nemají k dispozici informaci o tom, kolik přitom spotřebují práce obsažené ve výrobních prostředcích. Pokus zahrnout takovou informaci do plánování, zejména pro inovace, by vedl k fatálním ztrátám pracovního času při sběru informací a podle mého názoru by se nejspíš zhroutil i pro principiální potíže podobné těm při dlouhodobé předpovědi počasí (chaos).

    Proto při té argumentaci uveďte prosím zejména, kde a jak takový systém, jaký požadujete, už v praxi ve prospěch lidí fungoval.

    (Bez trhu není možné správně určit cenu, a tak se např. na sklad vyrábějí nepotřebné věci a nedostává se těch potřebných; tak, jak jsme to viděli za socializmu. To vychází i z mé osobní zkušenosti z šedesátých let, kdy jako mladý samostatný referent v technickém výzkumu jsem mohl ovlivňovat jeho směr a uvědomoval jsem si jednak, že se nemám podle čeho dobře rozhodnout a jednak silný tlak okolností, abych se rozhodl podle prospěchu svého osobního dalšího vývoje.)