Koncept, doplněný o obdobné oficielní údaje německé. O britské už ho asi nebudu doplňovat; příslušné rozsáhlé tabulky jsem sice dostal, článek jsem psal i podle nich, ale musel bych ještě ta čísla vypisovat a pokud možno se víc orientovat o rozdílech těch tříd v údajích různých států.

 

Česko , Kč/hod podle Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

- nepodnikatelská sféra je podle odkazu z použitých zpráv CR_094_NS.pdf, CR_094_NS_V5.xls   (bez detailů): za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým je

a) stát,

b) územní samosprávný celek,

c) státní fond,

d) příspěvková organizace...,

e) školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona, nebo

f) veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení

 

- podnikatelská je podle CR_094_PS_V5.xls a CR_094_PS.pdf

 

 

 

4.čtvrtletí 2009

 

nepodnikatelská

podnikatelská

 

medián

průměr

medián

průměr

celkem, tedy zřejmě všichni

142,10

151,96

122,43

150,56

Lékaři*/, ordináři (kromě zub.)

235,03

255,54

216,02

245,58

Ošetřovatelé, všeob. zdr. sestry

159,50

162,63

140,49

142,69

Učitelé všeobecně vzdělávacích

168,38

175,70

152,65

160,85

Fyzikové a astronomové

168,00

184,85

209,29

235,86

Příslušníci armády

132,23

138,66

 

 

bezpečnost (mj. policisté,strážníci)

162,04

164,69

 

 

Vedoucí zájmových, odborových a společ. organizací

201,19

212,90

 

 

 

 

*/ lékaři u nás mají ve skutečnosti mnohem víc (to vím i soukromě od svých známých lékařů, ten nejbližší byl na výletě na Novém Zélandu a v Číně, na dovolené v Thajsku a v Izraeli a/nebo v Egyptě). Vůbec neexistuje statistika, která by jako podnikatele zahrnovala jen soukromé lékaře; ta uvedená čísla jsou jen mzdy lékařů jako zaměstnanců u jednoho ze zaměstnavatelů. Pro Velkou Britanii jsem dostal jen tabulku ročních příjmů, pro Německo měsíčních a hodinových. Pro Česko vycházím z oficielních tabulek příjmů za hodinu, ty lze lépe srovnávat s tou tabulkou pro Německo. Porovnání příjmů za hodinu také lépe předchází námitce, že lékaři u nás své příjmy mají na rozdíl od jiných lidí hodně z přesčasů.

 

Německo, €/hod a Kč/hod za rok 2009 i se 'Sonderzahlungen' (tomu rozumím jako prémie a podobné odměny), nerozlišuji muže a ženy, z tabulky pro zaměstnané na plný úvazek; přepočet kursem (valuty střed Unicreditbank) k 1.10.09 : 25,270 Kč/€

 

 

2009

 

€/hod, průměr

Kč/hod, průměr

B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich

20,70

523

Q86   Gesundheitswesen

21,42

541

Q861   Krankenhäuser

22,52

569

Q862   Arzt- und Zahnarztpraxen

15,29

386

O841   Öffentliche Verwaltung

19,25

486

P851   Kindergärten und Vorschulen

17,18

434

P852   Grundschulen

20,98

530

P853   Weiterführende Schulen

23,73

600

M712   Technische, physikalische und chemische Untersuchung

25,45

643

Příslušníci armády

nenašel jsem

 

bezpečnost (mj. policisté,strážníci)

nenašel jsem

 

Vedoucí zájmových, odborových a společ. organizací

nenašel jsem

 

 

 

Velká Britanie, GBP/rok a Kč/rok při přepočtu kursem (valuty střed Unicreditbank) k 1.10.09 : 27,632 Kč/GBP

 

 

 

2007

 

GBP/rok, průměr

Kč/rok, průměr

 

 

 

celkem, tedy zřejmě všichni

 

 

Lékaři*/, ordináři (kromě zub.)

 

 

Ošetřovatelé, všeob. zdr. sestry

 

 

Učitelé všeobecně vzdělávacích

 

 

Fyzikové a astronomové

 

 

Příslušníci armády

 

 

bezpečnost (mj. policisté,strážníci)

 

 

Vedoucí zájmových, odborových a společ. organizací