nebarevně
barevně
, s mým "barevným výkladem"                               

politických souvislostí, viz v seznamu textů.

Jsme národ kapesních zlodějů, rozhádaných bezcharakterních blbých ulejváckých Švejků a prostitutek?!

Tomáš Pečený

 

    Známý ****/, který tehdy žil v Německu, mi (asi 2011) napsal: 'je chvályhodné, že se snažíš zlepšovat pověst Švejkova národa. Myslím že toho má nutně zapotřebí'  a nepřipadalo mu nijak samozřejmé, že ten ‘Švejkův národ‘ pociťuji jako urážku (a to jsem se držel, abych nenapsal 'vůbec nejhrubší, jakou jsem kdy slyšel')***/. On mi přitom také psal 'V Praze se mi líbí, až na bezpečnost na ulicích. V metru a v autobuse mne okradli už pětkrát. Stále žasnu nad geniální šikovností pražských zlodějů. I tady znám lidi, které v Praze okradli, jednoho hned ve vlaku mezi Holešovicemi a Hlavním nádražím. Pravděpodobně to zažije skoro každý cizinec. Nejde jen o ztrátu peněz, handrkování s úřady stojí spoustu času.' a 'Jezdil jsem do Prahy s dětmi každý rok, už se mnou jezdit nechtějí'.

    To, co jsem vídal v česky psaných novinách když byly v cizím vlastnictví a co tak horlivě opisovali burcovatelé“ Hlaváček a Jehlička, prezident Havel, inventura demokracie a spousta dalších levicových politiků a intelektuálů a co "tvůrčím způsobem rozváděla" Česká televize, mohlo tedy být i osobní přesvědčení těch cizích vlastníků novin, nejen zaplacená PRopaganda zaměřená na zničení České republiky zase něčím jako Mnichovem.

 

    Sám jsem tu nic moc špatného od sametovky neviděl ve větší míře než jinde a přiměřeně jistě, v korupčních indexech minulých let jsme zdaleka nebyli poslední v Evropě a nářky přírodovědce2 a upozornění justičního činitele se daly dobře vyložit jako obdoba postoje jiných lidí. Ale kolem 24.2.14 jsem zažil šok – ono by také něco u nás mohlo být opravdu špatně:

    Když jsem se podíval do článku Tschechien, Hochburg der Korruption (bavorské Mittelbayerische Zeitung 13.2.14), prý tedy Česko, bašta korupce , vidím vedle fotky otráveného výrazu expremiéra Nečase začátek 'PRAHA/BRUSEL. Nic jiného se nedalo čekat: V první zprávě EU o korupci vyšla Česká republika podle očekávání špatně' .Tak jsem si sehnal (přes telefon na www.Euroskop.cz ) tu Anti-Corruption report (tam dole u vlajek, české a aj.), abych se podíval, jestli nás pan redaktor Raab6/ má rád a mám tomu úvodu rozumět jako 'Nojo, bruselští ouřadové nemají Česko moc v lásce, ti jim tam asi napsali pěkné věci'. Ale pak mi ztuhly rysy: Ona by se ta 'zpráva EU o korupci' sice měla spíš jmenovat 'Požadavek EK na zavedení mnoha dalších regulací, odůvodněný nejvýš telefonickou anketou o pověsti'; ale jestli nás takhle opravdu vidí tolik významných lidí v podnikatelské sféře z vlastní zkušenosti, máme hodně co napravovat. Ne, že by sama kvalifikace byla zárukou odolnosti proti PRopagandě. Kdyby ta anketa měla být podkladem pro nějaké objektivní hodnocení států či (fuj, jak nekorektní by bylo) národů (a o takový dojem objektivity se ta zpráva EU o korupci tím přiřazením zjevně snaží), bylo by potřebí ji rozšířit, přinejmenším k otázkám o úplatcích

 -o nějaké ověření, že ti lidé ten úplatek opravdu dali, nebo od nich byl nepochybně požadován, nejen si "mysleli", že je požadován; to je možná to ověření, které nejde z principu, viz jak zacházet s trhem; role 'neziskových organizací', na to se teď ptám statistika; a/nebo

 -o korelaci s intenzitou PRopagandy; i organizační zajištění jejího měření si představuji těžko: To by musela kvalifikovaná instituce analyzovat četnosti klíčových slov ve všech médiích (v EU?!) a současně by musela ta všechna média dělat zadané skoky té intenzity, vše po dobu několika let, s opakovanými těmi anketami o pověsti.

    Z praktického hlediska má ta 'zpráva EU o korupci' pro nás signál: mnoho významných lidí i v podnikatelské sféře u nás buď

- je nepříznivě nakloněno České republice či jejím institucím, ať už věcně nebo v důsledku PRopagandy; nebo

- nad významem takového průzkumu mávli rukou s tím, že 'korupce je tu spousta, podívej se, kolik ouředníků živím'; tak, jako ten jeden, kterého jsem se zeptal; už se ani nechtěl zdržovat zněním těch otázek, když jsem mu ukazoval, že na tohle tam je jiná škatulka.

Podle mne z toho plyne:

1. Pracujme každý z nás ve svém bezprostředním okolí na tom, aby ty nekalosti, které by nám mohly dělat ostudu, bezpečněji nenastávaly; mj. na tom, abychom je vždycky uměli vycítit a rozpoznat ('Zrovna teď bude dárek spíš milá pozornost pro zlepšování mezilidských vztahů nebo spíš úplatek?') ani když je nezakazují zákony. Tím myslím Masarykovu 'drobnou práci', tedy zejména každého na sobě a v jeho blízkém okolí. Vybírejme si k tomu dobře zdroje informací i těch výchovných, mj. ta média, která nás budou víc informovat pro to naše sebezlepšování a vytvářet nám k tomu pohodové prostředí než aby i to úsilí rozvracela shromažďováním burcujících jednotlivostí k PRopagaci něčí představy sociálně inženýrského vyřešení té naší zkaženosti*/ rozšiřováním úřední regulace.

2. Snažme se každý navazovat osobní kontakty s lidmi podobného životního postavení odjinud, tak jak to Karel Čapek uměl a doporučoval pro zlepšení vztahů mezi národy a národnostmi; abychom se dobře viděli i jejich očima.

3. Dobře vybírejme politiky České republiky, aby nepřispívali k tomu našemu ohrožení, ani přílišným podlézáním vnější moci a zaváděním dalších regulací, viz i karikatura, o kterých se dobře ví, že vedou nakonec spíš ke škodě a zhoršování korupce a tím i na té naší pověsti. Viz i komentář pokusu o korespondenci s "Českou" televizí u sousloví 'dobrá vůle'. A aby byli co možná odolní proti nástrahám.

4. Připomínejme těm podnikatelům a vedoucím v jejich podnicích, že takovýhle podezřele posbíraný a lajdácky vyhodnocený "průzkum" pomluv může znehodnotit výsledky jejich práce i výsledky práce všech občanů Česka a všechny nás ohrozit; když na účast přistoupějí (nebo byla povinná?), ať věnují pozornost tomu, na co odpovídají. A zejména, když už (všichni?!) potřebují ty peníze, které protékají přes Brusel a které nám ta Česká televize a zmíněné Mittelbayerische Zeitung Němcům vykládají tak, že 'nám je EU poskytuje', a "zapomínají" dodat 'velkým dílem i z našich peněz a jen na ty privilegované věci, které bruselští plánovači považují za prioritní a ten svůj recept vtělují do sotva zvládnutelných byrokratických pravidel': Pak holt ty podniky musejí pozorně podstoupit všechny ty byrokratické procedury, které ti, kdo se přiživují na  jejich vymýšlení, vždycky dovedou vyložit tak, že chyba není v nich, ale v našem jejich naplňování. Je jasné, že to vede k soustavnému poškozování našich podniků konkurencí těch cizích. které mají větší finanční rezervy a tedy i výkonnější právní služby.

    A máme těm našim dávat i knížecí radu, ať zejména nepodléhají pokušení udělat za ty peníze nesmysl*/? Byť jim ho příslušný orgán, hodnocený podle "čerpání z evropských fondů", zadá. Tak jak to známe ze socializmu, kdy bylo potřebí vykazovat plánovačům tuny a ne"nějakým ošklivým trhem"užitečnost.Tedy ať nepodléhají pokušení postavit za ty peníze třeba rozhlednu, která za dva roky přeroste lesem, jak mi na to poukazoval justiční činitel. Nebo něco jiného, co nějakým výkladem těch byrokratických pravidel může do té privilegované kategorie patřit. Slyšel jsem, že v Řecku tak vznikly mosty, ke kterým nevede silnice. Ta rada se snadno řekne, ale když na toho podnikatele konkurence tlačí, jeho prostředky taktak stačejí na udržení podniku a i on už moc prohospodařil právním vykládáním, co vlastně je tím přesným výkladem příslušného byrokratického pravidla, je odmítnutí takové zakázky otázka bytí či nebytí jeho podniku a zaměstnávání nebo propuštění všech jeho zaměstnanců. Sice jsem teď viděl i případ obce blízko Prahy, která se hodně vzmohla, má dobře udělané nové komunikace i park a podle informací, které se daly získat, je to hodně zásluhou starosty, který uměl dobře využít evropské fondy (85%), bohaté ruské podnikatele z obce (vytvářejí si tam prostředí hodně pro sebe; podíl obce 3% a zřejmě projekt) a státní fond životního prostředí (12%). Přesto považuji celkový přínos EU pro naši republiku za záporný; každý má žít tak, jak si vydělá a ne jak mu - vrchností vyvolenému – ta vrchnost milostivě přidělí, když přitom všechny tak "bere na hůl".

     (Ta věc s byrokracií souvisí obecně s tím, jak podrobné vůbec mají být zákonné předpisy, aby ještě společenství mohlo fungovat; my, kdo jsme pracovali na konkrétních věcech za socializmu, o tom víme své. A jak je to pak s váhou každého rozhodnutí mezi slušností ke spoluobčanům včetně pocitu prospěšnosti i pro ně, trhem a právním rozhodováním podle přesných pravidel, lidmi pak vykládaných. A je-li tedy, při směřování společenství k prosperitě a pocitu i právní jistoty, správné lidem vnucovat názor, že se má začít od zpřesňování těch pravidel.  Podle mého názoru to není jen otázka 'právního stavu ve společenství/státu', jak ji ovšem hodně vidí ten justiční činitel, ale hodně otázka pocitu sounáležitosti6/ v tom společenství/státu, jak je vidět i v tomto bodu 4. mých návrhů – je to tedy otázka politická, nejde dobře rozhodnout fundamentalisticky a fundamentalistické argumenty jsou právě částí zpětnovazební smyčky, kterou je možno utahovat i zvnějšku.)

     Nenechávejme se svést k protičeskému rasizmu . O tom cestování k nám jsem viděl nejen profesně optimistický pohled 5/ naší turistické agentury, ale i jeho podklady 6/. V 7/ jsem teď četl, že moc málo emigrujeme; proč bychom taky měli? Ty televizní kecy a pomluvy z EU zas tak nesnesitelné nebyly. Ten odkaz jsem ještě neměl, když jsem zval zpátky do Prahy toho, kdo mi pak odpověděl tím kádrovým posudkem z úvodu. Psal a říkal jsem mu že je nám tu fajn, a že sem jezdějí lidi ze Západu za pohodou.

    Neslušnost Evropské Unie v těchto věcech, o které jsem psal tomu statistikovi a která naši republiku soustavně a možná cíleně poškozuje, je ještě zřejmější ve srovnání s federací, jejímuž duchu sounáležitosti by se představitelé EU tak chtěli přiblížit, totiž s USA. Z informace od amerického informačního centra i z tam citovaného dotazu spolužákovi, který v USA žil, jsem si prakticky jistý, že takové průzkumy pomluv o rozsahu korupce, jaké centrum EU pořádá a zveřejňuje jako prý zprávy o korupci v jednotlivých státech, se v USA nedělají; a nedovedu si představit, jak by takovou věc mohly dělat centrální instituce dalších takových vyspělých zavedených společenství, totiž Kanady a Austrálie, zejména jak by je mohly obhájit s hlediska ochrany hospodářské soutěže. Je to tak, jak jsem to vyčítal i České televizi: ten, kdo vydělává na řečech o nadměrné korupci, jmenovitě u nás, se právě tím korupce sám dopouští.

    Proti těm pomluvám ovšem nestačí, že zabráníme těm médiím, která si povinně sami platíme, dělat tu popsanou PRopagandu něčí představy sociálně inženýrského řešení snad i jeho představy o blízkém kolapsu civilizace, která tady otravuje společenskou atmosféru a ničí hospodářství vytvářením "blbé nálady" a odrazováním investorů. Sotva také můžeme do těch našich médií prosazovat nějaké co možná objektivní porovnání procenta nenásilně okradených návštěvníků Česka s procentem surově oloupených a okradených návštěvnic Itálie a Španělska. Takové porovnání by podle toho, co od našich známých vím, rozhodně vyvážilo ten nepříznivý pohled z úvodu tohoto článku. Ale udělat ho a zveřejnit nemůžeme už jen kvůli dobrým mezinárodním vztahům obecně, to by musela také ta vrchnost z EU. Nebo snad jsou takové informace ve veřejných mezinárodních hodnoceních cestovního ruchu hodnověrnější než ta zpráva EU o korupci ?!

   

    Bídně zajde, koho pomluva zlá najde. Možnost obrany České republiky jsem zkoušel hledat dotazem vedoucí politoložce, s výsledkem 'Ty otázky nejsou z oboru politologie.' a Veřejnému ochránci práv v souvislosti s dopisy p. Minaříka, s výsledkem 'zákon na ochranu republiky opravdu neexistuje a pomluvy České republiky a nás jejích občanů hromadně je nejspíš zapotřebí řešit politicky'; demokratický stát tedy zřejmě nemá žádnou instituci kompetentní k tomu, aby požadovala důkaz či omluvu za tvrzení o konkrétních souhrnných částkách rozkradených v tom státě korupcí nebo za tvrzení, že v tom státě je nejvíc korupce a úplatků. Dávejme si proto na taková tvrzení dobrý pozor.

    Změnit svou špatnou pověst je běh na hodně dlouhou trať. A ta špatná pověst existuje i podle mých vlastních zážitků. Když mi tu německá turistka po sametovce nabízela peníze za to, že jsem jí řekl, jak se dostane z dolejška Václavského náměstí do Jungmannovy ulice, dalo se to ještě pochopit jako 'Vás tady pořádně ožebračili, my jsme na tom o hodně líp, mě pár kaček nezabije.'; ale dodnes mám před očima její udivený výraz, když jsem se jí snažil vysvětlit, že takhle to u nás nechodí. Jinou dvojici trapasů jsem zažil před několika lety na koncertě v Anežském klášteře. Žena nemohla jít a tak jsem tam sháněl někoho, komu bych prodal její místo z abonentky. Přihlásila se také paní z Německa; už jsem si na taková nedorozumění začínal dávat pozor, vytáhl tu abonentku a pečlivě jsem jí ukazoval, že je to celkem těchhle pět koncertů, které dohromady stojejí těchle 750 Kč; a že bych chtěl 750:5=150 Kč. Ale než jsem vyslovil to 'dividiert durch', už rozhořčeně protestovala. A to rozhodně nebyla hloupá nebo nějak specielně protičesky zaujatá: pak jsme seděli vedle sebe a já jsem jí svou nemotornou němčinou řekl, že je tam pochován český král Václav, použil jsem snad anglický termín Wenceslas. Zeptala se mne doslova 'War es King Vaclav prvni oder Vaclav druhy?' (jména zapsána česky); to byl ten druhý trapas – já jsem to nevěděl.

 

    Změnit svou špatnou pověst je běh na hodně dlouhou trať.

U začátku musejí podle mne být rázná opatření proti těm, kdo nám tu ostudu dělají:

   - Proti kapsářům, s patřičnou jejich identifikací i co do státní příslušnosti. Vzdělanému člověku jsem psal, že jako … analytik vím o potřebných technických prostředcích a p. Bokovi o právních a etických souvislostech. Nezbytné je také, aby tu zadržení kapsáři nemohli co možno dlouho ve své "živnosti" pokračovat, nejspíš podstatným zvětšením délky trestů vězením i vyhošťováním do domovského státu (je-li tak solidní, aby to pomohlo). Bez ohledu na obecnou poučku, že velké tresty pachatele stejně neodradí. U kapsářů a podobných bych v té naší situaci teď nespoléhal na převýchovu, ale na to, že budou ve vězení, při recidivě opravdu hodně dlouho; a to i za cenu velkých investic do vězeňství, potřeby řešení otázky práce vězňů, i toho, že to obojí nahraje (levicové "lidskoprávní"**/  i protičeské)  PRopagandě, že jsme policejní stát. (Do Tuniska jsem se v r. 2006 nebál jet právě proto, že mělo pověst policejního státu; a osvědčilo se nám to. Němečtí policisté tu mají pověst hodně tvrdých až surových, takže v tom směru by se na nás nemohla EU vytahovat oprávněně. Také v New Yorku se pokud vím hodně zlepšila bezpečnost za starosty Giulianiho tvrdým postihem i drobných přestupků.). Snažil bych se, aby ta technická a administrativní (identifikační) opatření byla v oficielní součinnosti s policisty jiných států EU a tím pod mezinárodní kontrolou, protože velké zvětšování pravomoci policie je vždycky podezřelé ze zneužití současnou vládou i policisty samými; i v tom New Yorku docházelo přitom k sadistickým výstřelkům policistů, skoro podobným situaci v koncentrácích (komunistických; ale ty výstřelky byly i rasistické, čímž připomínají ty koncentráky nacistické; ty ovšem co do rozsahu surovostí obdobu nemají). Vůbec ovšem nestojím o to, aby ta policejní práce přešla přímo do kompetence EU, protože ten zmíněný německý pohled na nás a také pohled z Rakouska na nás podle p. Janýra by měly zrovna takové zpětnovazební důsledky.

   - Proti prostituci takový návod neznám a pokud vím neexistuje; je tu spousta krásných žen. Zase je zřejmě potřebí hodně výchova v rodině5/ i potom, se zdůrazňováním důstojnosti ženství, aby ubývalo těch, které to tak jako za totáče pro devizové cizince snad dělají dobrovolně; nevím, jaký je jejich podíl na té věci. A pro ty donucené ovšem co nejtvrdší a nejdůslednější postih těch, kdo dívkám takhle životy ničejí, podle těch našich zákonů o trestnosti kuplířství, omezování osobní svobody, znásilnění a pohlavního zneužívání. Zase s využitím všech technických prostředků včetně soudně povolených odposlechů a s tou průběžnou kontrolou zabezpečenou každodenní spoluprací s policisty jiných států. A s těmi tresty a vyhošťováním dostatečnými k izolování od řádné společnosti.

   - Při oslavě 17.11.14 na Albertově jsem v televizi viděl i další věc, která tu naši pověst rozhodně nevylepšila: bandu, která podobně jako Sládkovi republikáni při návštěvě prezidenta Bushe 3/, předvedla své pojetí demokracie hrubým vyrušováním prezidenta republiky a prezidentů sousedních států a dokonce házením: německého prezidenta zasáhli do hlavy vejcem. Psal jsem tady v jiných případech, že zaplacená propagandistická provokace se dá těžko hned odlišit od blbosti těch, kteří ji nakonec udělají. Prezident Zeman není dobře zapsán u těch, kteří mne napadli jako možní prvotní iniciátoři; účinnější PRopagandistický výsledek si přát nemohli. Dávejme si na na ty konající pitomce ve svém okolí pozor a snažme se jim vysvětlit, jak nám všem škodějí!
    Přesně v tom duchu hanobení naší republiky, Hradu a prezidentské standarty jako jejích symbolů i prezidenta Zemana vyzněla v r. 2015 akce bandy se slušně“ sprostým názvem. Z čeho to ti pachatelé chtějí ven? Z naší republiky? Doporučujme jim ten odchod všichni, a hodně vytrvale. Příklad jejich předchůdců 4/, kteří nám pak ukázali, co dovedou, právě, když nám bylo nejhůř, ukazuje, co od nich můžeme očekávat.

  I tady je svůdný návod na řešení politických záležitostí právní cestou, proti kterému tolik brojím: ale má náš právní řád opravdu tolerovat takovou sprostotu jako vyslovení politického názoru?! Pokud vím, netoleroval by, kdyby na veřejnosti vykonávali svou tělesnou potřebu na naši vlajku. To je ovšem nesnadno řešitelný problém práva, jak se vypořádat s Herostraty, kteří ničením naší důvěry v demokracii počínáním na hranici svobody projevu dostávají ten kýžený pocit převahy nad námi. Snad bych ani na sebe neměl prozradit, že bych rád viděl, kdyby naši politici k té věci zvážili možnost obnovení zákona na ochranu republiky, a to s odnětím občanství České republiky jako sankcí takovým pachatelům, nejspíš po potvrzení rozsudku prezidentem republiky. Vím, že tu věc s odnímáním občanství komunisti zneužívali. Ale ani těm, kdo rozdmychávají nenávist mezi lidmi urážkami nejvyšších symbolů, nijak nefandím. A je škoda násobit propagandistický účinek počínání těch pachatelů a zdržovat státní instituce, snad nějaký výbor parlamentu, projednáváním takových jednotlivostí na politické úrovni. Na to právě ti pachatelé spoléhají. Politická odpovědnost i výjimečnost postupu podle mého pocitu by byla dostatečně zdůrazněna tou podmínkou prezidentova podpisu.
    Za samozřejmé považuji patřičné odsouzení k náhradě prokazatelné hmotné škody. (Našla se ta ukradená standarta? Kolik stálo pátrání?) Ale stamiliardové škody, které taková akce způsobí hospodářství naší republiky, zrovna tak jako je spoluzpůsobila podpora hanobitele českého národa 7/ finančním revolucionářům České televize r. 2000, lze zatím nejspíš jen odhadovat (ekonoma se mi nepodařilo přimět ke kvalifikovanému stanovování) a těžko proto mohou být předepisovány k náhradě. Proto ten můj zmíněný pocit potřeby jiného právního postupu; ten můj snový by ovšem byl dost v rozporu s tím, co vím o platném výkladu lidských práv a svobod, i když sankce by byla primárně morální.

   - Před oslavou 17.11.15 na Albertově jsem v televizi viděl varování akademických činitelů před zneužitím toho svátku a záběry, které naznačovaly účast extremistů. Vzpomeňme i na ty akce „inventury demokracie“. Pokud ti činitelé mají nějaké informace o náboru, snad studentů, zase pro takovou provokaci jako loni, měli by je předat policii; půjde zase o zkoušku její profesionality a účinnosti. Taková propagandistická akce proti prezidentu Zemanovi by se teď mohla i tvářit k němu přátelsky a pak zneužít některý jeho uklidňující výrok k tvrzení, že podporuje extremizmus. 19.11.15 vidím, že jsem to předpověděl přesně, zrovna tak jako dříve výsledek procesu s ministrem MUDr. Bartákem. Lidi, podívejte se, kolik o tom zase uvidíte opakovaných „analýz“!

  Ty snahy o podstatné omezení toho, co nám dělá ostudu, jsou ale jen část toho potřebného. Za první ČSR jsme měli takovou technicko-hospodářskou úroveň, že slovo 'exportní' tu znamenalo 'podřadný' a za špatný pohled Západu na právní a národnostní situaci u nás průkazně mohla jen Goebbelsova a Henleinova lživá sudeťácká1/ propaganda. Ani když jsme pak v socializmech tu úroveň ztratili, izolace v socialistickém skanzenu nás nenaučila respektovat pohled zahraničí na nás a pracovat na tom, aby byl pozitivní. Mimo jiné tím, že se budeme starat, aby tu vše fungovalo dost dobře pro člověka, který to tu nezná. Pořád se mi tak vrací smutný pohled na naše dopravní značení. Jak se tu má, doprčic, cítit dobře cizinec, když já sám, Pražák, jsem zabloudil po cestě autem z pražského letiště domů, nebo i při druhém návratu z téhož místa podruhé zase najel na dálnici v opačném směru a s klením si zajel o 20 km. Něco takového se mi v Německu nestalo ani za totáče v NDR (moc jsem tam ovšem nenajezdil). Já vlastně nevím, jestli se to v posledních letech nelepší tak jako obecný stav našich silnic, jak jsem psal v */ ; na to dopravní značení jsem totiž úplně rezignoval a tam, kde to neznám, jezdím podle navigátoru. Ale považuji za důležité, aby předání dodělané části komunikace bylo vždy smluvně podmíněno (s velkými sankcemi) testem správného projetí lidmi, kteří to tam nemohou znát.

    Jiná věc, která nám jistě dělá špatnou pověst, se týká alkoholu. U nás, na rozdíl od řady i evropských států, je jeho konzumace omezena skoro jen jeho cenou, věkem a stavem konzumenta a společenskými ohledy na ostatní lidi. To je dobře, protože to zbytečně nezvyšuje jeho přitažlivost, a historie zkušenosti s ním udržuje v lidech dostatečnou představu o následcích jeho nemírného požití. To ale neplatí pro cizince z těch omezujících států. V srpnu 2011 jsem tu viděl vézt do nemocnice Švéda, zpitého do bezvědomí, pokáleného, pozvraceného a (doufám jen lehce) zraněného. Zdravotnice se vyjadřovaly o jeho charakteru nejhrubšími nadávkami; já bych to spíš označil za důsledek jeho nevědomosti o účincích množství alkoholu a zejména nesvědomitosti našich lidí, ať ostatních návštěvníků té hospody či jejího personálu. Snad by bylo dobře cizincům z těch zemí aspoň prostřednictvím cestovních kanceláří zprostředkovat upozornění, aby si na to dávali pozor. A zejména si tu věc sami uvědomovat a nevytahovat se na takového návštěvníka svou "větší odolností získanou tréninkem" a bránit personálu v nalévání takovému člověku i podle našich zákonů - přivoláváním policie (nenápadným, mobil má teď skoro každý). Je hezké, že se sem lidi přijíždějí pobavit, ale jejich představy, že si tady mohou dovolit všechno, je potřebí tlumit. A jiný aspekt: do té nemocnice ho prý vezli proto, že záchytka byla plná. Takže obtěžoval a pak mohl i ohrožovat nemocné lidi i personál. Kapacita záchytek podle mne musí být sezónně dostatečná, aspoň pro ty, kdo si s tou představou nakoupějí alkohol sami; na to celostátně daň za alkohol podle mne stačí; personál záchytky je patřičně vycvičený a účet za záchytku vychovává lépe než účet za nemocnici.

 

    K tomu 'národu Švejků': jak to vidím já, jsem napsal panu Beerovi. To ten můj známý, emigrant do Německa, vůbec nepochopil a psal 'nepovažuji ani Haškova Švejka ani výtvory Škvoreckého za nic geniálního, pro mne je to legrace na dost nízké úrovni. Nenajdeš tam ani jeden pozitivní typ, jen samé darebáky. O první světové válce jsem slyšel od těch, kteří to přežili, něco úplně jiného. '; to mi harmonovalo s jeho zapáleně levicovými politickými názory viz termíny.

    S tím nic neuděláme, ale právě proto bychom měli připomínat výbornou pověst našich lidí-emigrantů v USA a to, že 'zlaté české ruce' nejsou zapomenutý symbol minulosti. Se ženou jsme si připomněli výroky vysokého činitele mladoboleslavské Škody, Němce, o tom, jak dobře naši lidé přistupují k odborné práci a jak mu tím připadají hodně podobní právě jeho rodákům Schwabům.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**/ Pojem 'lidské povinnosti' levicová PRopaganda zřejmě nezná a 'lidskou zodpovědnost' jen zneužívá přeháněním o obraně životního prostředí, proti degeneraci lidstva a proti vykořisťování. Mohu jen doufat, že se ten návrh ve výkladu nějakého kritika nedostane do blízkosti 'Arbeit macht frei'.

***/ Pochází vtip, že „Čech je kříženec včely a prasete, pracovitý, ale svině“, z Čech?

****/ Ale nechtělo se mu odpovídat na otázky z následujícího dopisu: 'Po {...}, Mnichově a Berlínu můžeš pořád chodit se stoeurovkou čouhající z ruksaku a dávat najevo, že se ni nestaráš? (Je to tedy otázka menší šikovnosti nebo větší morálnosti?)', nejspíš proto, že by se už nemohl (levicově) vytahovat. Jde o toho inženýra z textu o socializmu.

5/rozumná výchova, viz jak v Haškově povídce dopadla nevinná, mladá, ctnostná komtesa Julie! A jak je to s rolí mužů a žen, viz 8/ a názorně Staré pověsti centrální Evropské unie – Silák Kazi.

6/ o redaktoru Raabovi pak viz v dopisu p. Beera; o politickém prostředí v Bavorsku a dalších zajímavých souvislostech mj. s p. Schwarzenbergem viz Václav Vlk st.: Poznáte je podle slovíček; tam také o naší krvi, jak jsem psal paní Mgr. Loucké slovy 'co je pravdy na tom (skoro vtipu), že my Češi jsme geneticky méně Slovani, než Němci z býv. NDR'.