převzato z http://www.vesmir.cz/diskuse/prispevek/clanek/6141

 

[8] Věda a marxistická teorie

(Ad Vopěnkův Veřejný anonym, Vesmír 83, 589, 2004/10)

V letošním čísle 10. je článek profesora Petra Vopěnky, DrSc. 'Veřejný anonym', v němž se tvrdí, že marxizmus byl v nějakém smyslu vědou. Jenže věda musí pokud vím umožňovat verifikaci a co možno správné předpovědi. Prosím nechte to tvrzení zoponovat někomu z renomovaných ekonomů; ať se vyjádří třeba k tomu, do jaké míry je či mohla někdy být vědou marxistická definice hodnoty, s níž celá ta marxistická teorie pokud vím stojí a padá.
Ony totiž řeči (i salonních) komunistů o tom, že netržní systém je možný a záleží jen na tom, jak jsou lidé dokonalí, uvedly naši zem do totality. A stále straší v hlavě 20% našeho národa. Skutečnost, že ani společnost andělů tak nemůže fungovat, protože vyloučením trhu se ztratí jeho hlavní, tj. informační funkce a všichni pak i při nejlepší vůli dělají nesmysly, není zřejmě doteď dostatečně známa.
Tu definici hodnoty mi nedávno připomněl další vynikající vědec exaktního oboru (zhruba věku prof. Vopěnky a mého). Říkal tomu (asi podle marxistů správně) "marxistická teorie hodnoty" a i on to považoval za vědu. Jde o výrok "Hodnota je dána množstvím vložené lidské práce.". Ale už se mu nechtělo odpovídat na mou námitku: Který pár bot má větší hodnotu - boty č. 42, v nichž lidi mohou běžně chodit, nebo obdobně provedené boty č. 75, tak velké, že je nikdo nemůže potřebovat?
Ona se ta marxistická pavěda moc hodí pro mazanou propagandu: i ten citovaný můj známý se zřejmě nemůže smířit s tím, že věda, kterou tak dobře dělá, nevydělává (nikde) tolik, kolik by odpovídalo jejímu morálnímu hodnocení a perspektivnímu významu ve společnosti. Pro většinu lidí je ta propaganda líbivá: ten, kdo se nadře a je za to méně placen než nějaký bílý límeček, který jen ťuká do klávesnice, má hodně blízko k tomu, aby té "marxistické teorii hodnoty" uvěřil.
                                                                                                  RNDr. Tomáš Pečený, Praha