Vojenská přesila Hitlerovy armády byla mnohonásobná; československý generální štáb odhadoval, i po perfektně provedené mobilizaci v září 1938, možnosti zadržovat německý útok (ještě i s těmi pevnostmi, o nichž se zmiňuji dále!) na asi čtrnáct dní. Ty pevnosti byly tenkrát letecky nezničitelné, dimenzované na 2000 kg bomby. O účincích bombardování (náckovská zásada 'totální války' proti civilnímu obyvatelstvu tak, jak ji zažili pak třeba Londýňané i přes to, že jako velmoc měli silné letectvo) byla už tehdy dobrá představa podle informací ze Španělska.

 

   I kdyby byl snad býval Sovětský svaz ochoten a schopen nám pomoci (viz jinde v tomto článku), nedovolilo by mu Beckovo Polsko (které si "prozíravě" pak při okupaci ČSR také "zoblo", než ho náckové se Sověty zmasakrovali) ani Rumunsko (v té době už ovládané prohitlerovským režimem) nezbytný průchod vojsk přes své území. (O tom vím ještě od táty.)

 

K té velmoci a silnému letectvu: Britanie byla v době té letecké bitvy už zbrojením v bankrotu, zachraňovaly ji USA. Německo bylo v bankrotu také; i tam to byl důsledek těch Goebbelsových 'práce a chleba' na přípravě války; napravovalo si to pak kořistí i u nás. O jeho hospodaření v poražené "velmoci" Francii a dalších okupovaných územích si iluze nedělám.