Vídeňské vydání, je možno dostat v pražské Národní knihovně v Klementinu pod označením Pa 104 /leden 1939.  Severoněmecké vydání z  Berlína je stejné, jen v jednom místě jsem při orientační prohlídce našel rozdíl v interpunkci: souvětí rozdělené čárkou / dvě věty.