Reportéři ČT, diskuse k pořadu

   Ten odkaz byl už ze stránek České televize odstraněn. Šlo o následující text (opravil jsem tu překlep a 9.12.09 chybu v názvu a překladu):

 

datum: 9. 3. 2008 05:29                                                        ip: pra8-bl58.adsl.dial-up.cz

od: RNDr. Tomáš Pečený

předmět: jsou nacisti pravicoví?

 

Dobrý den,

   můžete přijatelně vysvětlit nám posluchačům, proč Česká televize soustavně používá označení nacistů (a jejich současných obdivovatelů a propagátorů neonacistů) jako pravicových extremistů?! To je přece součást komunistické propagandy, která úmyslně zaměňuje pojmy 'pravicový' (t.j. dávající přednost svobodnému rozhodování lidí) a 'levicový' (t.j. upřednostňující regulaci lidské činnosti institucemi nadřazenými lidem, tedy zejména státem). Víme, že při té propagandě komunisti záměrně používají zavedený termín 'nacisti', z nějž není na první pohled vidět, o co jde. Ale to je přece zkratka z němčiny, původního termínu 'Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei' (NSDAP, Národně socialistická německá dělnická strana) pro hitlerovskou verzi komunistické státostrany. Ta měla také takovou strukturu: i její členové se označovali jako 'soudruzi', německy 'die Parteigenossen', stejně jako soudruzi komunistické partaje, jejíž činnost a výsledky většina našich lidí pamatuje; ta hitlerovská měla také své ozbrojené složky SS (milice) a její "bezpečnost" také udržovala státní tajná policie (zhruba 'die geheime Staatspolizei', zkráceně gestapo); měla i příslušné mládežnické organizace a znala také pojem 'třídní nepřítel' (Žid). Ve své propagandě také bohatě používala pojmy 'zrada' ('Verrat an dem deutchen Volke'), 'mezilidská solidarita' (k tomu měla termín 'Blut und Boden') či 'imperialistický válečný štváč' ('židobolševický plutokrať) tak, jak to známe od obdobných uskupení v současnosti. Hitler to také 'myslel upřímně' ('Ich meine es ehrlich') a rád používal termín 'veřejný nepřítel číslo jedna'; dával si přitom záležet, aby bylo jasno, koho tím myslí ('Ich - oder Herr Benesch!'). (Jen si nevzpomínám, že by ho byl obviňoval z popírání změn klimatu.).

   Je trapné, že lidem pořád tu "naši" nedávnou státostranu připomínáte, se soustavným podsouváním toho, jako by vlastně šlo jen o malé nedopatření a jinak mohlo být všechno jako v tom slibovaném ráji.

   Co je na komunistické straně (když odhlédneme od nedávného kandidáta na prezidentský úřad) nebo na nacionálně socialistické straně pravicového? Opravdu některá z nich umožňovala svobodné rozhodování jednotlivých lidí?!

   Vezme už konečně i Česká televize na vědomí, že platil extrémně levicový 'Führerprinzip', u komunistů maskovaný jako kolektivní "vnitrostranická demokracie"; podle stejného schématu jako celostátní "lidová demokracie", která nás opakovaně ponižovala (když to neřeknu výstižněji lidově) povinnými veřejnými "volbami" s nabídkou jedné strany (a proto bylo všechno tak, jak jsme my starší zažili; s důsledky, které vidíme ještě pořád)?!

RNDr. Tomáš Pečený