k Lisabonské smlouvě

Tomáš Pečený

 

   Přistoupení k Lisabonské smlouvě považuji za obdobu kroků při postupném vytváření mocenského postavení Habsburků od 16.století; a tu Lisabonskou smlouvu samu za něco hodně podobného RVHP; hlavně tím, že dodatečně umožňuje EU i rozhodovat bez ohledu na stanovisko České republiky pro dosažení takových cílů, jako je 'sociálně tržní hospodářství' a 'udržitelný rozvoj této planety'. Můj předchozí článek ukazuje, co se za takovými termíny často skrývá.

   Viz i postřehy dánské poslankyně EU Hanne Dahlové ('From Crisis to Victory'). (Mám k dispozici i překlad do češtiny, který koluje po mailu mezi lidmi. V některých detailech si nejsem jist jeho přesnou doslovností; protože jde o záležitost mezinárodního významu, neuvádím ho tady a předpokládám, že většina čtenářů ho buď má k dispozici také, nebo dostatečně rozumí anglickému znění z té stránky. Jsem připraven ten překlad poslat pro orientaci konkrétním čtenářům, vyžádají-li si ho.)

 

   Mám vážné pochybnosti o tom,  neumožní-li Lisabonská smlouva de facto zlikvidování České republiky i s její ústavou přechodem k evropskému superstátu.

   Zatím máme k dispozici významné rozhodnutí Pl.ÚS 29/09 našeho Ústavního soudu k té smlouvě. (O tom, že Lisabonská smlouva neodporuje či snad dokonce je v souladu s naší ústavou. 18.10.11 jsem tam neviděl popis. V něm byla i zmínka o nevyloučení předsedy Dr. Rychetského pro podjatost, když se předtím v té věci setkal s německým velvyslancem; možná proto, že politická reprezentace Německa nebyla formálně účastníkem toho řízení. 22.10.11 už tam ten popis je, asi šlo o údržbu toho serveru.) Na to, jestli by případná tvorba našeho ústavního zákona zakazujícího to zlikvidování nebyla už nepřípustná pro retroaktivitu, jsem se pokusil dotázat přímo Ústavního soudu podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

 Počet přístupů na tuto stránku: