Tato korespondence se týká mých politických článků svou souvislostí s poznámkou v dopisu jednoho z čtenářů. Uvažuji o tom, uveřejnit výzvu k rozboru těch perspektiv energetiky, založenému na tom pojmu energetické návratnosti: totiž k získání časové posloupnosti skutečných hodnot té energetické návratnosti v odvětvích globálně reprezentativních a zároveň časové posloupnosti příslušných skutečných nákladů na zlepšování té energetické návratnosti. To je ovšem výzva pro odborníky v energetice a v těžbě fosilních paliv a současně pro ekonomy (kteří by mohli vycházet z publikovaných dat o té energetice a těžbě, existují-li v relevantní podobě; informativní články o té věci byly i v Britských listech). Kombinace těch uvedených posloupností by podle mého názoru (teprve) umožnila patřičně relevantní extrapolaci do budoucna.

   Viz i tady se souhlasem část obsahu9 v blízkosti řetězce "CHARLES A. HALL".

   Nově jsem dostal odkaz na článek http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-globalni-oteplovani-ochlazovani, který s tou problematikou souvisí. (Příbuzný, který mi ho poslal, si přitom vzpomněl na totáčovou příhodu, kdy jsem se při přejímání paliva odvážil požádat o zvážení: dodavatelé praštili lopatami o zem a vykřikovali "Kupte si kožíšky, doma se už neohřejete!!".) {poznámky Tomáš Pečený}


From: {...}
Sent: Wednesday, November 26, 2008 5:13 PM
To: Tomáš Pečený
Cc:
{...}
Subject: Odpoved
{...}

Vážený pane doktore,

 

děkuji za Váš dopis i za odkaz na práce Charlieho Halla, které jsem opravdu nikdy neviděl. Že je to další z „pesimistických“ pohledů v podstatě malthusiánského typu (což neříkám pejorativně), je zřejmé. Nemyslím si, že z nich něco plyne. A nedovedu posoudit metodiku výpočtu dat, které jsou za uvedeným grafickým znázorněním. Jestli je poselstvím kritika snů o významu známých alternativních zdrojů, pak je to dobře.

 

Výrazným prvkem mé argumentace je {posuzování budoucích hospodářských možností ... anotace Tomáš Pečený}, což toto technicistní uvažování vůbec nebere v úvahu. V tom je jádro věci.

 

Moc děkuji za inspirativní text.

 

Se srdečným pozdravem

 

{...}

==============================================================================================

Jde o článek M.Kašík:Čeká nás drastická změna způsobu života?, Vesmír 87,614(2008), který jsem dostal od kamaráda (tímto mu znovu děkuji, Tomáš Pečený).

> -----Original Message-----

> From: Tomas Peceny

> Sent: Wednesday, November 19, 2008 7:05 PM

> To: {...}

{...} i pracemi Charlieho Halla, o

> nichž je ten článek z Vesmíru, který Vám posílám, a které mi připadají

> významné; {...}

>    Děkuji Vám,

>       RNDr. Tomáš Pečený