{Poznámky TP zeleně.}

Jen ještě oprava k mému obecnému souhlasu s textem 'Vážený státe': Nemyslím si, že role Ústavního soudu spočívá hlavně v tom, chránit nás občany před vlastním státem a spolu s Antimonopolním úřadem, Telekomunikačním úřadem, bezpečnostními složkami státu, Grantovou agenturou i Úřadem pro ochranu osobních údajů bych ho v tom textu vynechal. Korektnější terminologii (definici termínu?) by potřeboval i pro sociálně nepřizpůsobivé občany, aby nemátl s agresivním nacionalizmem a snad rasizmem. Viz i poznámky o extremizmu (cynickém levičáctví) v 3/ a v dopisu hejtmanu Palasovi.

           Tomáš Pečený                                                       17.10.10

Náš život bohužel není natrvalo. Teď se mohu jen smutně připojit k tomu, co o tom člověku píší jeho spolupracovníci:

   S velkou lítostí oznamujeme úmrtí našeho spolupracovníka, Dr. {...}, DrSc. ({...}-2010). Byl to náš velký přítel, světově uznávaná osobnost v oboru polymerní fyziky a zejména {...}. Obětavě sdílel své vědomosti a svůj čas se svými studenty a kolegy, kteří měli tu jedinečnou příležitost s ním spoupracovat.

      Tomáš Pečený                          6.10.10

 

 

Nazdar {...},                                                                   2. 5.10

   Tvůj přístup může souviset s textem v odkazu 1/ u slova 'aplikovaný' a v odkazu termíny u slova 'obrana',

           Tom

 

Nazdar {...},                                                                  22. 2.10

   jseš si jist, že se svou pozorností jen pro odbornost a se svými názory nedopadneš lidsky jako prof. Zd. Nejedlý se slovy 'klubko zmijí'?

           Tom

 

 

Nazdar {...},                                                                  18. 2.10

   na olympijském přenosu České televize jsem teď viděl i fejeton-reportáž o prof. MUDr. Josefu Skálovi, onkologovi a moc zajímavém člověku, který žije ve Vancouveru.

     Nebylo by dobře s ním vejít ve styk při uplatňování těch vašich léčebných postupů proti rakovině (či už s ním ve styku jste)?

           Tom

 

Nazdar {...},                                                                  27. 1.10

   k času, který Ty jako vědec a obecně každý člověk potřebuje na orientaci v trhu, je poznámka v podčárníku odkazu úspěchy... toho článku o socializmu.

           Tom

 

     {...}                                                                     26. 1.10

     {...}                                                                     25. 1.10

 

Nazdar {...},                                                                   20. 1.10

   K té vaší administrativě: donedávna neuměla zaplatit po Internetu kartou (asi protože nemůžete dostatečně kvalifikovanou sílu zaplatit; nebo to už umějí?). Já jsem teď koupil program z Německa za asi 1700 Kč a bankovní poplatky byly 1050 Kč !! Teprve pak jsem si zjistil, že jsem neměl šetřit ty 3€ za placení kartou systémem PayPal; ty nejsou kromě bankovních poplatků, jak jsem se domníval, ale podle informace z banky je to jediný poplatek, který bych byl zaplatil.

     Takže všechny vaše zahraniční platby, které děláte zřejmě bankovními převody, se vám nejspíš těmi poplatky tak strašně prodražují!

           Tom

 

 

Nazdar {...},                                                                  18. 1.10

   viděl jsi tenkrát tenhle rozhovor? Pokusili jste se dostatečně při tom vývoji léčebných postupů proti rakovině požádat o grant Gatesovy nadace, jak jsem vám navrhoval? Není ten Gatesův přístup lepší než to Tvoje stálé nadávání?

      Také k té administrativě, o které jsme mluvili a psali si v souvislosti s tím, jak vás zbytečně socialisticky zdržuje: napsal jsem tu před chvílí, že ta vaše moc pružná není, když mi loni přes opakovaná upozornění zase zbytečně strhávala daň ze mzdy a já teď budu muset zbytečně podávat daňové přiznání se žádostí o vrácení a Finanční úřad to bude zbytečně vyřizovat. Jenže dotazem jsem zjistil, že to dělá podle zákona správně. Ne že by se mi takový zákonný postup líbil.

           Tom

      

 

Nazdar {...},                                                                  17. 1.10

   kdysi jsi mi povídal o stížnostech Haiťana, že USA je vykořisťují a nestavějí tam žádné silnice a školy. To jsem plně nepochopil, protože Haiti je pokud vím samostatný stát (a když není schopen zajistit si pořádné hospodářství, musí holt za infrastrukturu platit, na kolik má).

      Teď vidím v televizi tu americkou letadlovou loď s vrtulníky dopravujícími tam humanitární pomoc. Porovnej si prosím náklady na tu věc s tím, co si tam asi ty americké podniky navykořisťovaly.

      Tom

 

 

Nazdar {...},                                                                   5.11.09

   K lidskému přístupu vás levicových viz v odkazu termíny z článku o socializmu.

      Tom

 

 

Nazdar {...},                                                                   15.9.09

   nedávno jsi mi (v dobře zásobeném obchodě s potravinami) vykládal zase o zkáze Česka v tomhle společenském systému a o demonstraci "za vědu". Na to odpovídám poznámkou konec české vědy?. K té demonstraci teď vidím http://www.astro.cz/~grygar/faktaOvede.pdf .

Pominu v něm urážlivou a nepodloženou levičáckou propagandu o tom, koho s kým má to financování vědy rozeštvávat. Ale je opravdu ve 'vyspělých' a vědu dobře provozujících státech obvyklé, že se skoro všechna ta věda dělá ve státní instituci a je hrazena přímo ze státních prostředků? Pokud vím, naopak se jí většina dělá na vysokých školách, kde je i přirozenější vazba na mladou nastupující generaci. A hodně za ni platí (zejména na tu aplikovanou) i průmysl a dělá se tak i v jeho laboratořích.

   O průmyslovém uplatnění výsledků Tvé práce jsme spolu před časem mluvili; můj tehdejší názor se dalšími událostmi, do nichž jsem se "zamontoval", potvrdil v nezlomný. Co Ty na to? Opravdu se pro takový druh výzkumu nemají peníze z průmyslu používat ve větší míře? A nemá se tedy pro tu finanční spolupráci něco víc dělat, tedy mj. odpovědět kvalifikovanému člověku z té branže průmyslového uplatňování léčiv, který projevil ochotu poradit, nebo se mu aspoň omluvit?

 

   V tom odkazu také vidím ...'pořizování přístrojů a platy provozního personálu a kmenových vědeckých pracovníků. Jde o náklady, na něž mohou být peníze z grantů a projektů použity jen ve velmi omezené míře.'

   Opravdu se ti zástupci Akademie v té radě RVVI dostatečně starají o to, aby skončil tak byrokratický způsob rozdělování prostředků, který je podle Tvých informací v naprostém protikladu k praxi v USA a vaši práci hodně brzdí, a podle mého názoru je jen pokračováním plánovacích metod ze socializmu? Nevěřím tomu, že by byl pravicovou vládou nebo těmi zástupci průmyslu prosazován.

      Tom

 

 

 

Nazdar {...},                                                                    8.5.09

   sem by se moc hodil Tvůj rozbor toho, proč nepovažuješ socializmus za pitomost tak, jako já v 2/. (Připsal jsem tam teď kousek i s přímým odkazem na tuhle korespondenci s Tebou a s tím vynikajícím inženýrem.) A nechceš-li tomu věnovat tolik času, tak by se sem hodila aspoň Tvoje odpověď na tu závěrečnou otázku 'podle čeho se má v ne dost tržním systému poznat, co se má vyrábět', na kterou už jsi mi v přítomnosti dalších lidí nedokázal odpovědět.

   A také Tvoje vyjádření, v čem se Tvé názory liší od dokumentů (všech tří autorů) citovaných v posledních dvou odstavcích textu ..\Demokracie v EU a v čem se Tvůj přístup k demokratické diskusi, k naší současnosti a k bezpečnosti naší země (proti změně v radioaktivní a nervovým plynem zamořenou poušť) liší od přístupu komunisty Neorala a s tou bezpečností od dřívějšího přístupu Chamberlaina a Daladiera.

   A v osobní rovině (tady by bylo potřebí, abych Ti tu prosbu doplnil ústně a stejně bychom museli většinu odpovědi vytečkovat, nejsem politik či diplomat), jak se důsledek Tvých názorů a toho odkazu na dopis senátu liší pro Tebe a Tvé rodiště od důsledku přístupu dalšího člověka, kterého jsem kritizoval,

        Tom

 

 

Znáš http://www.veda.cz/article.do?articleId=44452 ?                7.5.09

 

Nazdar {...},                                                                    7.5.09

   před časem sis mi stěžoval na bombardování Bělehradu. Teď vychází najevo věc, která můj názor dost mění :

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/168191-organy-zavrazdenych-kosovskych-srbu-zrejme-kupovali-i-bohati-evropane.html (i když nepouštím ze zřetele, že částečkou motivu těch evropských vyšetřovatelů může být i špatné svědomí za špatnou ochranu civilistů při válkách v té bývalé Jugoslávii některými evropskými jednotkami).

   Hodně jsem dřív vycházel z toho, že Miloševičův stát měl na vlajce rudou hvězdu, symbol nenávisti proti všemu {demokratickému; doplněno 8.5.09}, co považuji za rozumné, a hodně se tím řídil; a z toho, že srbské policejní jednotky se podílely na (pokud se pamatuji prokázaných) válečných zločinech proti Albáncům. Tenkrát jsem Ti snad navrhoval začít se zajímat o poměr počtu zabitých v těch bojích a policejních akcích v Kosovu k počtu zabitých při tom bombardování Bělehradu; ten neznám doteď (ale nemyslím si, že jich bylo moc, o to se ty americké síly NATO pokud vím hodně snažily).

   (Z toho článku také vyplývá známá věc, že revolucionáři nemívají daleko ke gangsterům.)

 

   Tahle "soužití" rozběsněných národnostních skupin jsou děsná,

        Tom

 

==================================================================================

From: Tomas Peceny
Sent: Thursday, April 23, 2009 2:30 PM
To:
{...}
Subject: přístup k diskusi

 

Nazdar {...},

   tohle je poslední mail, který ode mne dostáváš ve věcech jiných než služebních, pokud si nevyžádáš změnu. {...}.

   Účelem těch mých posledních dopisů bylo přesvědčit se o tom, že tohle je opravdu Tvé stanovisko k politickým diskusím a zveřejnit to jako doklad Tvého občanského přístupu k demokratické politice; ten přístup považuji pro Tvou kategorii lidí za typický a je to vidět i z další té korespondence 'Názory jiných lidí', vždycky když pisatelům začnou už zjevně chybět věcné argumenty. Kdyby ses chtěl k té diskusi, byť i jen na čas, vrátit, uvítám Tvou věcnou reakci na kterýkoliv text z té mé stránky Politické názory a případné otázky a náměty přímo pro Tebe budeš mít na té mé stránce v tom odkazu se souhlasem část obsahu9 ; reagovat můžeš ovšem buď osobně, nebo zase dopisem, určeným k zveřejnění.

   Zdraví a pohodu,

      Tom

 

============================================================================================

 

> -----Original Message-----

> From: {...}

> Sent: Monday, April 20, 2009 11:46 AM

> To: Tomas Peceny

> Subject: Re: FW: Mrtvička {to byl zdravotnický pokyn z řetězového dopisu, podle mne pro náš věk účelný, který jsem prokonzultoval se spolužákem primářem, zkontroloval, že není v seznamu falešných a poplašných řetězových zpráv www.hoax.cz a poslal i jemu s výslovným sdělením těch faktů.}

>

> Bud tak hodny a vyskrtni moji adresu ze seznamu svych aktivit.

> S pozdravem,

> {...}

 

 

From: Tomas Peceny

Sent: Sunday, April 19, 2009 9:04 AM
To:
{...}
Subject: Aussig gestern

{Neuvědomil jsem si, že bych mu měl připomenout Iglau, o které mi před časem vyprávěl, jak jeho němečtí vědečtí kolegové pochybují, že tam před r. 1945 žil nějaký Čech, případně se zmínit i o mapě, kterou mám z té doby a na níž jsou tak výrazně přetištěny české názvy těmi pro nastupující vyšší rasu: pro mé oči je tam moc lahodně Kschiewsaudow (Křivsoudov).}

 

Nazdar {...},

    tak nám tu včera ti "pravicoví" extremisté zase tak výslovně vyjádřili odpor proti surovým válečným rejdům anglo-amerických imperialistů.

    A televize to papouškuje a papouškuje a do lidí pořád pumpuje, jací jsou ti pravičáčtí cizáci drzí, když si sem přišli zase zařádit (naši lidé přece dobře vědí, že i po 70 letech to {byli včera} Aussig pořád Reichenberger Buben). Ještě že jim naši "levicoví" ostří hoši v tom trochu brání.

 

    A pak se divíme těm volebním výsledkům s 20% komunistů výslovných a 35% trochu přebarvených. Ti se přece všichni k levici výslovně hlásí a opravdu soustavně vystupují proti těm zlým a drzým "pravičákům, kteří nám tenkrát tolik uškodili a škodí neustále, jenže teď své fabrikantské vykořisťování schovávají za tu jejich demokracii."

 

    Promiň, že Ti zase znečišťuji Tvou věžičku ze slonoviny tou špinavou politikou,

    Tvůj

         Tom

         Tomas Peceny

 

==============================================================================================

telefonát 16.4.09:

   Podle jeho sdělení má časopis BioScience "impact factor" 4.083, což v tom oboru odpovídá dobrému vědeckému časopisu. (To jsem potřeboval vědět kvůli článku

JOHN W. DAY JR., CHARLES A. HALL, ALEJANDRO YÁÑEZ-ARANCIBIA, DAVID PIMENTEL,

CARLES IBÁÑEZ MARTÍ, AND WILLIAM J. MITSCH: Ecology in Times of Scarcity, BioScience 59,321(2009) No. 4 April, který mi poslal ten kamarád, který se těmi věcmi v Americe moc zabývá, v souvislosti s problematikou bez souhlasu6.)

   'Špinavou politikou' se zabývat nechce.

 

==============================================================================================

 

> -----Original Message-----

> From: Tomas Peceny

> Sent: Friday, April 10, 2009 9:53 AM

> To: {...}

> Subject: volba

>

> Nazdar {...},

>    vrtá mi hlavou, jak to, že Američani si zvolili právníka Obamu, když

> jsi mi řekl, jak se právníků bojejí a vyprávějí si o nich vtipy skoro jako

> my za totáče o tajemnících.

>    (Tvou případnou odpověď bych zase rád vyvěsil, anonymizovanou, na tu

> svou stránku, i podstatnou částí toho svého minulého omluvného dopisu.)

>    Dík,

>       Tom

 

====================================================================================


From: Tomas Peceny

Sent: Thursday, April 02, 2009 6:28 PM
To:
{...}

Subject: vědc

 

Nazdar {...},

   podle svého zvyku (dost psychologicky náročného) Ti také tímto píšu, že o Tobě mám na té své stránce Politické názory kousky textu, byť neadresné, a to u několika výskytů řetězce "vědc". Omlouvám se Ti za ten v blízkosti řetězce "Jágr", to mi ujelo v emoci.

   Mám ještě jednoho takového, svého bývalého mladšího spolupracovníka {...}. Ten ty vaše intelektuálské představy formuluje velice přesně a typicky; ke zveřejnění, byť i dobře anonymizovanému, jsem ho ale zatím bohužel přesvědčoval marně {...}

   Dík za pochopení,

      Tom

 

==============================================================================================

Na bezpečnostní opatření v USA žádná odpověď.

 

> -----Original Message-----

> From: Tomas Peceny

> Sent: Tuesday, August 05, 2008 11:14 AM

> To: {...}

> Subject: jak to zařídit...

>

> Nazdar {...},

>    i já vím, že všeho s mírou. Jistě bychom se shodli na potřebě dobrého a

> vykonávaného práva i dobré kontroly odborné úrovně zdravotnické péče;

> > Poradim Ti jak to zaridit. Odjed do U.S.A. Mame dohodu o danich. Jen se

> > proboha nesnaz nam to implantovat sem.

> >                                   {...}

> ale kvůli tomu právu ani zdravotnictví by nebylo nejlepší emigrovat právě

> do USA.

>    Nevíš, jak je tam rozšířeno a jak je účinné hodnocení práce místních

> policistů obyvateli příslušného okrsku?

>    Z bezpečnostních opatření v USA se mi líbí vrátní ve velkých domech;

> anonymita velkoměsta je zásadní potíž třeba i pro volný pohyb dětí.

>    Už desítky let sním o tom, že by byly vymezené bloky sídlišť resp. kusy

> ulic ve čtvrtích domků, kde by mohly dětičky volně pobíhat, maminky by na

> ně mohly z okna dohlédnout (už se objevují ulice označené a technicky

> vybavené i pro ten účel), a v tom bloku by stále byli střídavě čtyři

> strážníci, kteří dost znají všechny obyvatele a které také všichni znají a

> patřičně hodnotí a podle toho platí. Po sametovce jsem spočítal, že peníze

> vynakládané na policii bohatě stačí na to, aby dostatečně zaplatily i

> všechny takové strážníky, takže hromadný příspěvek od místních rodin by

> měl jen charakter prémií; a podle 'Julínkovy logiky' by za vykradený byt

> příslušný strážník také platil postiženým pořádnou částku. (Dnes, v době

> mobilů a možné automatizace přivolání zásahové jednotky tím strážníkem,

> nevidím překážku takové obrany i proti gangstersky organizovanému

> přepadení.)

>    S tou představou je současný stav v ostrém protikladu.

>

>    Ten snivý dotaz o odhlášení služeb třeba městské policie jsem dostal

> brzy po tom, co mi na Pankráci někdo ukradl poklici kola auta (500 Kč, dvě

> pochůzky na Pankrác a zamazané ruce montáží). Den potom jsem tam viděl

> odtahování auta, které stálo o půl metru blíž k přechodu než je povolených

> 5 m. (Víš vůbec, že tohle pravidlo platí i na přechodu uprostřed dlouhé

> ulice? Stejně jako to, že Tebou nepodepsaná zelená karta je, jako příznak

> neplatnosti, důvodem k uložení obrovské pokuty za nepojištění auta a že i

> tahle věc se městským policajtům moc hodí k vykazování činnosti významným

> dílem obecního rozpočtu?) Tak jsem se zeptal praporčíka, který tomu odtahu

> velel, jestli by něčemu pomohlo, kdybych jim tu krádež ohlásil; totiž tomu,

> že by pak trochu zahustili pochůzky tím místem. A ovšem jsem  se dozvěděl,

> že 'Přece kvůli nějaké poklici nebudou v ulici hlídkovat!'. Půl roku

> předtím mi kamarád z Libně vypravoval, že obdobně reagovali tamější

> policajti, když jim hlásil vykradení svého bytu. Tomu veliteli odtahu jsem

> radši už ani neříkal, že současná obliba policie a důvěra v ni je menší

> než za totáče; a že dobrá spolupráce s občany je podmínkou úspěchu práce

> policie.

>    (Langrovu snahu hodnotím rozpačitě: sice mi už policisti řekli při

> dopravní kontrole k mému dotazu, jak se někam dostanu, i že "Naší úlohou

> je přece pomáhat a chránit."; ale zdá se mi, že ty zmíněné nešvary mizí

> pomalu.) Jak dobrá byla prvorepubliková snaha co možná přiblížit naše

> policisty londýnským Bobby-ům; levičáky tak torpédovaná a německými a pak

> i českými socialisty přerušená.

>

>    Neefektivnost práce státních (a jak si dnes uvědomujeme, tím i

> monopolních) institucí viděl jasně už K. Havlíček Borovský (velmi mladý,

> vlastním přičiněním bohatý mediální podnikatel; porovnej si ta fakta s

> levičáckou propagandou).

>

>    Proto zavádění prvků konkurence do takových věcí vítám a (na rozdíl od

> Tebe?) propagandisticky nebagatelizuji,

>    Tvůj

>       Tom

 

 

 

 

> -----Original Message-----

> From: {...}

> Sent: Monday, August 04, 2008 3:08 PM

> To: Tomas Peceny

> Subject: Re: Nevíš, jak to zařídit?

>

> Poradim Ti jak to zaridit. Odjed do U.S.A. Mame dohodu o danich. Jen se

> proboha nesnaz nam to implantovat sem.

> {...}

 

 

> -----Original Message-----

> From: Tomas Peceny

> Sent: Friday, August 01, 2008 6:44 AM

> To: {...}

> Subject: Nevíš, jak to zařídit?

>

> Nazdar {...},

>    tohle Vážený státe jsem už v různých obdobách viděl leckde a moc se mi to líbí,

> obzvlášť ta pasáž o městské policii,

>       Tom

 

 {...}