{V těch sděleních ani odkazech nevidím žádné opatření, které by vyrovnávalo náklady na vzdělání našich lékařů a sester, které EUropský činitel p. Kubek jménem té (odborné či odborářské podle Mussoliniho?) lékařské komory tak láká do bohatších států. EU reguluje kdeco, ale jen když se to Německu hodí. Opravdu musíme Německu z našich daní tolik platit? Řeči o volném pohybu osob zakrývají, že ti lékaři a sestry sebou vynášejí spoustu našich peněz a duševního bohatství. Co kdyby se naši (bohužel zvolení) proevropští vládcové snažili tu hospodářskou stránku věci řešit, třeba půjčkami na studium a jejich splácením těmi, kdo pracují v jiném státě */? Nebo by to byl od nich trestný čin poškozování socialistického vlastnictví hospodářských zájmů EU?!

                        Tomáš Pečený 14.12.16

-------------------------------------------------

*/ S patřičným rozlišováním mezi praxí pro jejich budoucí práci doma či v humanitární misi a prací pro výdělek (a s uvážením rozdílu mezi základním a aplikovaným výzkumem zejména v oborech méně bezprostředně vázaných na akutní potřeby). Doufejme se v lékařských oborech i přitom může republika spolehnout odborně aspoň na pedagogy, když "odborná komora" soustavně postupuje 'revolučně'. }

-------- Forwarded Message --------

Subject:

RE: zdravotni sestry a lekari (Dotaz z Euroskop.cz)

Date:

Fri, 30 Sep 2016 16:53:28 +0200

From:

Mgr. Martina Finková <Finkova@euroskop.cz>

To:

t.peceny@volny.czVážený pane Pečený,

Reaguji na Váš dotaz, který jste zaslal přes portál Euroskop.cz.

Omlouvám se za prodlevu v odpovědi. Informace k Vašemu dotazu jsme od kolegů obdrželi bohužel se zpožděním.

Tuto problematiku se snaží řešit vláda ČR, např. letos schválila návrh novely zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Novela především zjednoduší a zkrátí dobu pro získání specializace. Tato oblast patří mezi jeden ze zmiňovaných důvodů odchodu lékařů do zahraničí. Informace jsou k dispozici zde. V polovině září také vláda potvrdila růst platových tarifů lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví o 10 %, viz zde.

Co se týče Evropské unie, v rámci pracovní mobility navrhla v letošním roce Evropská komise zejména revizi směrnice o vysílání pracovníků.

Volný pohyb pracovníků je jednou ze základních zásad EU. Je zakotven v článku 45 Smlouvy o fungování EU.

Více informací pod následujícími odkazy:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0373&from=EN

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Martina Finková

********************************************************

Mgr. Martina Finková

Bezplatná informační linka o EU Eurofon 800 200 200

Eurofon

Vladislavova 4

110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 455 304

E-mail: finkova@euroskop.cz

www.euroskop.cz/eurofon 

www.euroskop.cz

www.dotaceEU.cz  

 

Oddělení publicity EU

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Služby Eurofonu jsou financovány z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc a ze státního rozpočtu ČR.

_____________________________________________________________________________________________________

-----Original Message-----
From: t.peceny@volny.cz [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, September 10, 2016 3:00 PM
To: eurofon
Subject: zdravotni sestry a lekari (Dotaz z Euroskop.cz)

Jméno: Tomáš Pečený

E-mail odesílatele: t.peceny@volny.cz

Předmět: zdravotní sestry a lékaři

Dotaz:

Dobrý den, prosím Vás, pokouší se EU regulovat vysávání zdravotních sester a lékařů mj. z České republiky do bohatých států EU?

   Děkuji Vám,

     RNDr. Tomáš Pečený