{Zeleně tu vyznačuji vynechání a úpravy pro zveřejnění.

     K té námitce o rozdílech v polarizaci: kombinací dvou takových regulačních segmentů, vzájemně otočených o pravý úhel, za sebou je pokud vím **/ možno ten rozdíl vyloučit, podobně jako se to využívá ve fotografických objektivech pro kompenzaci barevné disperze skel. Konkrétní potřebné optické dráhy v těch regulačních materiálech pro změnu o jedinou vlnovou délku při běžných intenzitách elektrického pole jsou pro ty materiály, údajům pro které teď rozumím, aspoň 0.1 m: ta regulace může být zřejmě jen jemná a větší změny je potřebí dělat mechanicky; i proto, že ty změny indexu lomu jsou závislé na vlnové délce. Cena toho všeho je proti ceně toho kosmického projektu zcela zanedbatelná, kosmické vakuum ani uvažované toky světla ty materiály pro ten účel prakticky nepoškodí. Při případném poškozování velmi dlouhým provozem by ty díly musely být při udržovacích misích vyměňovány.

------------------------------------------------------

**/ V tomto stadiu nezjišťuji (ani z těch poskytnutých údajů), jestli se jedná v těch krystalech o různou změnu indexu lomu pro kruhové polarizace a tedy o stáčení polarizační roviny, jak to známe z organických roztoků (kyselina askorbová), domnívám se, že ne; kdyby přece, musely by ty dva segmenty pro kompenzaci být i z různých materiálů (obdoby d- a l- těch organických látek).

       Tomáš Pečený   30.1.12}

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, January 26, 2012 9:39 AM
To: '
{...}'
Cc:
přírodovědec2

Bcc:{...}
Subject: poděkování RE: změna indexu lomu
Importance: Low

 

Dobrý den pane {...},

     moc Vám děkuji za ty informace, posílám je teď i přírodovědci2, kterému jsem poslal kopii toho dotazu (mj. proto, že jsem ho tam citoval) a pro informaci neveřejnou kopii i {...} v rámci ČSSF.

     V souhlasu s Vaším přáním uvedu jako původ těch informací při zveřejnění 'odborníka z oboru*/', s vynecháním těch částí, které tu značím zeleně. (Obdobnou citaci jsem použil v jiném textu na své stránce.)

     Zdraví a pohodu,

           Tomáš Pečený

*/ To by bylo v širších souvislostech nejasné a vrátil jsem se k původnímu návrhu 'optonik'; ten jsem později opravil na 'fotonik'.

    TP

 

 

-----Original Message-----
From:
{...}
Sent: Wednesday, January 25, 2012 3:25 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: změna indexu lomu

 

{...},

 

posílám vám odkazy na elementární údaje o nejdůležitějších

elektrooptických materiálech.

 

http://www.kayelaby.npl.co.uk/general_physics/2_5/2_5_11.html

http://cord.org/cm/leot/course04_mod07/mod04_07.htm

http://www.raicol.com/

 

Základní jsou KDP a DKDP, pěstují se z vodních roztoků a lze je tak

vyrobit velké i homogenní. Jsou ale hygroskopické a ve vodě rozpustné.

 

Niobičnan lithný LiNbO3 je vysokoteplotní krystal, chemicky odolný. Je

poměrně drahý a obvykle se u něj vyskytuje tzv. efekt optického

poškození - v osvětlených oblastech dochází k malým změnám indexu lomu

indukovaným optickým zářením. Citlivost k poškození roste pro kratší

vln. délky, v oblasti nad 1 µm je malé.

 

Modernější krystaly (KTP, RTP) aj. jsou kvalitní, ale také dražší.

 

Obecný problém elektrooptických materiálů je, že jsou anizotropní -

různé polarizace budou ovlivňovány různě - což Vaší aplikaci asi bude na

překážku.

 

Jinak, pokud je mi známo, aktivnímu ovládání segmentů zrcadel (či optiky

obecně) se věnovala veliká pozornost už před několika desetiletími v

nejpřednějších světových laboratořích na Západě i Východě (adaptivní

optika).

 

Víc Vám asi k tématu teď neumím říci, a jelikož je toho takto málo,

prosím, abyste mě jako konzultanta neuváděl.

Víc informací byste nejspíš mohl získat ve {...}, na {...} a možná i v {...}.

 

Zdravím,

 

{...}

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, January 23, 2012 1:25 PM
To: '
{...}'
Cc:
přírodovědec2
Subject: změna indexu lomu

 

Dobrý den pane  {...},

    k tomu mému telefonickému dotazu:

    Připravuje se projekt Webbova astronomického dalekohledu mimo atmosféru, složeného z dílčích zrcadel. Asi by bylo asi šikovnější neskládat v takových dalekohledech ta zrcadla vedle sebe, ale dál od sebe, aby se zlepšila rozlišovací schopnost. Rád bych o tom uveřejnil krátký článeček v odborném tisku; o té věci jsme si psali se spolužákem {...}, obecnější části té korespondence zveřejňuji anonymizovaně v rubrice Názory jiných lidí na svých stránkách pod označením přírodovědec2 . Tam mám také výsledek orientačního výpočtu rozlišovací schopnosti modelu takového děleného zrcadla. (A také "Verneovku" o tom, jak by se ta věc mohla rozvíjet perspektivně k ještě daleko větším efektivním rozměrům zrcadla.) V té souvislosti uvažuji i o technice nastavování vzájemné polohy zrcadel resp. relativní optické dráhy. Proto jsem se Vás ptal na přehlednou publikaci, z které bych převzal konkrétní elektrooptické či magnetooptické vlastnosti vhodného materiálu pokud možno i v blízkém infračerveném oboru, změnou jehož indexu lomu by bylo možno tu optickou dráhu korigovat.

    K Vašemu konstatování, že větší rozsah změn toho indexu lomu než elektrickým polem se dosáhne, byť pomalu a také možná ne homogenně, změnou teploty: raději bych přece jen využil to ovlivňování elektrickým polem, totiž jako nejrychlejší část té regulace; změnou teploty se dá ta optická dráha měnit i mechanicky a bez těch problémů s homogenitou optického prostředí – o tom uvažuji jako o hrubší regulaci.

    Proti tomu, že tu Vaši radu bych citoval obvyklou formou v tom zamýšleném článku, asi námitky nemáte. Prosím uvažte, jestli byste svolil k zveřejnění tohoto dopisu a Vaší odpovědi, v kterou doufám, v té uvedené rubrice korespondence; z těch stránek se mi stává i "populárně vědecký samizdat", nejen politický, a bez uvedení zdroje mám hloupý pocit, že se chlubím cizím peřím. I jestli byste v tom případě svolil k uveřejnění Vaším jménem nebo anonymizovaně, snad jako 'optonik'.

    Děkuji Vám moc,

        RNDr. Tomáš Pečený

        {...}