{Děkuji panu doktoru Sladkému za tu informaci,

     Tomáš Pečený  4.11.13}

 

Krajské státní zastupitelství v Brně

Mozartova 3, 601 52 Brno

_______________________________________________

tel.: 542 427 427, fax: 542 215 004 e-mail: podatelna@ksz.brn.justice.cz ds:feaabdn

1 SIN 4/2013                                                                                   V Brně dne 4.11.2013

Pan

RNDr. Tomáš Pečený {...}

Žádost  o  informace  dle  zák.  č.  106/1999  Sb.  o  svobodném  přístupu  k informacím – podání informace

K Vaší žádosti o informace podané dne 29.10.2013 dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v současném znění Vám sděluji, že věc týkající se kosterních nálezu u obce Dobronín byla prověřována Odborem obecné kriminality SKPV PČR Krajského ředitelství policie kraje Vysočina jako podezření ze spáchání trestného činu vraždy. Věc byla usnesením policejního orgánu ze dne 27.12.2012 odložena dle § 159a odst. 5 trestního řádu, neboť se nepodařilo zjistit skutečnosti, opravňující zahájit trestní stíhání dle § 160 tr. řádu, kdy se provedeným prověřováním nepodařilo ustanovit osobu pachatele. Ve věci nebyl vydán žádný rozsudek, který by Vám k Vaší žádosti mohl být poskytnut.

JUDr. Jan Sladký krajský státní zástupce

 

 

{posláno přes datovou schránku}

 

Krajskému státnímu zastupitelství v Brně

věc: žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

                                                                                                                       Praha, 29.10.13

Dobrý den,

    na svých stránkách se snažím orientovat v politické situaci a přinášet jako novinář ověřené informace. Referoval jsem tam také o Dobronínském hrobě Němců zabitých v květnu 1945.

    Podle doporučení Veřejného ochránce práv se pro oficielní informaci obracím na vaše zastupitelství, protože ta zpráva České televize, kterou se snažím ověřit, se na vaše zastupitelství odvolávala.

    Žádám Vás o sdělení oficielního výsledku projednání toho nálezu Kriminalistického ústavu, zejména o  zaslání případného rozsudku vč. odůvodnění.

    Děkuji Vám,

         RNDr. Tomáš Pečený