Pro cestinu je mozna potrebi nejen ted klepnout na tlacitko 'Aktualizovat' ('Refresh').

Reklamu nad tímto textem provozuje poskytovatel stránky. Její obsah nesouvisí s těmito mými stránkami, nemám na něj žádný vliv a nenesu za něj žádnou odpovědnost.
                Tomáš Pečený 13.2.2014

An advertisement above this text is operated by the site provider. Its content is not related to these my pages, I have no influence on it and I am not responsible for it.
                Tomas Peceny 13.2.2014


Please choose the language

 šachy česky. Na těchto stránkách jsou i mé politické názory, z nichž vyplývá otázka všem levicovým, a názory jiných lidí k nim; je tam i pokus se strojovým překladačem.
                Tomáš Pečený

 šachy po slovensky môj program (zatiaľ?) nevie. Prosím niekoho zo Slovákov, ktorí by to považovali za potrebné, aby sa mi ozval a opravil príslušné kúsky textu. Na týchto stránkach je aj otázka všetkým ľavicovým a na tých českých sú i moje politické názory; z nich ta otázka vyplýva. Sú tam tiež názory iných ľudí k nim a tiež pokus so strojovým prekladačom. (Ten by pre slovenčinu najskôr dodal taký preklad, akým sme sa ako študáci bavili použitím česko-nemeckého a nemecko-slovenského slovníka.)
                Tomáš Pečený

 chess English . At this site a question to all leftists is also placed. At the Czech sites, my political opinions are published, resulting in the question, and related other people opinions; there is also an attempt of a machine translator.
                Tomas Peceny

 Ich möchte gerne auch unseren deutschen Nachbarn und Mitbürgern ermöglichen, mein Schachspielprogramm auch in ihrer Sprache zu benutzen. Ich habe ein Konzept der entsprechenden Texte und bitte jemanden von den Deutschen es zu korigieren oder es wieder aus dem Englischen oder Tschechischen zu übersetzen. Auf dieser Seite befindet sich meine Frage an alle Linken .Auf den tschechischen Seiten befinden sich auch meine politische Meinungen , aus denen die Frage folgt, und es befinden sich dort auch Meinungen anderer Leute dazu und ein Versuch mit maschineller Übersetzung.
                Tomas Peceny

 шахматы по-русски . На этой страничке ставится тоже мой вопрос всем левым. На страницах на чешском языке имеются и мои политические взгляды, особенно тот вопрос, и взгляды других людей; есть там и попытка машинного перевода.
                Томаш Печены                 PF 2016