nebarevně
barevně
, s mým "barevným výkladem                              

politických souvislostí, viz v seznamu textů.


          (V nadpisu je asi hrubá chyba: hyena prý není psovitá šelma.)

Vražedná volnost psovitých šelem demokracie?!

Tomáš Pečený

 

    Média si uměj účinně hrát na svou strunu: Kdysi mne zaujala terminologie jejich agitace proti zákonu, o kterém nepoužívají jiný termín než 'náhubkový'. Tomu tónu jsem přizpůsobil nadpis tohoto článku, podle mého pohledu na tu věc: média mají být svou dobrou vůlí stejně humánní a užitečná naší demokracii jako vodicí psi pro slepé a jako hlídací psi proti vetřelcům do té demokracie; ten termín o sobě používají moc ráda. Takové byly za první ČSR Lidové noviny (bratři Čapkové, F. Peroutka, E. Bass, K. Poláček, O. Sekora, F. Bidlo a další) i Peroutkova Přítomnost a pokud trochu vím i Prager Tagblatt.

     Ale jsou i taková, pro která daleko lépe sedí přirovnání k hyenám. Taková svým zájmem a koupí nepodporujme!

 

1. Média v České republice

     To si člověk hned vzpomene na Voskovovo a Werichovo (televize ještě nebyla, viz dále): 'Teď vycházejí poledníky a večerníky, ale budou jistě vycházet i soumračníky a také půlnočníky. Dva půlnočníky rovnají se obsahem jednomu ... - rovnají se obsahem jedněm novinám; je to totéž a není to tak sprostý.'

     K nedávným Lidovým novinám a Mladé Frontě je tu článek o vlivu vlastníků na obsah a popis závažného důsledku „informace“, kterou „poskytly“ velvyslanci USA. Toho velvyslance aktivně navedli, aby dodatečně mylně obvinil našeho ministra obrany MUDr. Bartáka z pokusu o korupci. V té věci tenkrát jel významně i komunistický státní zástupce. Toho (~Kroupu), který to těžké poškození vztahů České republiky a USA zařídil, pak pan Babiš pokud vím vyhodil; o tom byly ten Kalouskův EUropanský poprask, jak padáme do propasti oligarchistického omezování svobody tisku a „nevyděračské“ výkřiky jak spadneme do ukrajinské bídy.

     Taková PRopaganda je jedním z hlavních cílů mé pozornosti. Některé takové PRopagandistické postupy lze těžko rozeznat od blbosti autora. Ale jsem si prakticky jist, že "referát" o projevu prezidenta Klause v Lidových novinách, který citoval Dr. Macek 4.01.10, nebyla chyba, ale záměr.

 

    O svobodě a zákonnosti, nejen médií, i o motivech lidí, kteří tu svobodu a zákonnost zneužívají (a dávají tím i příležitost Goebbelsům, Jakešům a dalším nepřátelům demokracie kázat, jak je špatná) se dá přemýšlet hodně. (Ale v souhlasu s citátem českého velikána je to také to jediné, co proti tomu můžeme dělat; doufám, že aspoň kromě upozorňování lidí na ty souvislosti a na možnosti obrany proti takové špíně, viz dále.) Např. do jaké míry mají mít individua typu Cibulky možnost veřejně otravovat lidi i při volbách a ještě ke všemu prostřednictvím státního aparátu. Před časem jsem totiž dostal volební lístky do Evropského parlamentu. Roztrhl jsem obálku s pečetí svého volebního okrsku ... a měl jsem dojem, že mne šálí zrak. Byl tam seznam zkratek politických stran a hnutí pro označování příslušnosti kandidátů; a na konci toho seznamu jednořádkových označení těch stran dlouhý odstavec "volební agitace" blázna, která se hemží jeho výkřiky o obelhání, podvedení a okradení voličů všemi ostatními než právě jím a sprostými nadávkami. Snad je to prý "svérázné využití volebního zákona", který nestanoví přípustnou délku či formu názvu strany. Ach jo. Při volbách do parlamentu 29.5.10 a 20.10.17 to vidím zase, zřejmě je to už součást politického folkloru. Ach jo.

   

    Svoboda projevu, vč. neexistence zákona na ochranu republiky, může vyústit i v takové věci, jako akce http://www.lidovky.cz/umelci-se-ptaji-klause-i-na-spinave-pradlo-fgp-/ln_domov.asp?c=A090521_111713_ln_domov_hrn . "Autorem" a organizátorem  té akce byl David Černý, který sice vymyslel hezká miminka lezoucí po věži žižkovského vysílače, ale když se pustil do politiky, tak už by od něj ani dobrý pes buřta nevzal: to je přece on, kdo pro Václava Havla (snad v domnění, že tím podpoří jeho humanistické snahy) vyzdobil Pražský Hrad daleko viditelným červeným tlukoucím srdcem – značkou bordelu.  A vymyslel také tu pověstnou evropskou ostudu České republiky - plastiku ~Entropa, o níž mi psal kamarád, viz 1/ u slova 'Bulhaři'. Od takového výtky nepřípustnosti vyslovení názoru politika na architekturu "opravdu sedí".

    Vztah některých umělců (i vědců i dvou mých známých jednak z vrcholného orgánu velké církve a jednak popularizátora vědy [tomu jsem vyčetl osobně, když se významně podílel na tom puči, viz dále, i když jel v přesně stejné akci proti pozdějšímu prezidentu Klausovi před časem, viz úvodní poznámka v 2/]) k politice je vůbec kapitola sama pro sebe. Od takových výčitky jménem pravice také "opravdu sedí", jako od Cibulky. O tom píšu v článku o socializmu blízko slov 'termíny', 'vědec' a 'umělci'  a (snad se už víc naježit nemohou) také 'inženýr', i s mou představou o tom, jak takové jejich vztahy k významným lidem vznikají. O tom k prezidentu Klausovi jsem před časem viděl výstižnou poznámku jeho tajemníka (volně): 'Takovým, jako vy, prý spíš než veřejné vystupování pomáhá píchání špendlíkem do fotografie'. Také forma toho veřejného vystoupení byla pak i podruhé od těch vzdělanců pozoruhodná: moje odpověď na podobně formulovanou výtku jednomu z korespondujících je v bez souhlasu5 u slova 'otřepaný'. A můžeme zase (jen?) přemýšlet: je ta nadutost, bez náznaku 'podle mého/našeho názoru', specificky česká vlastnost pro takovou "loyalitu"? Viz 1/ u slov 'puč' a 'Svatopluk'.

 

     O roli médií při výrobě skandálu na předsedu Topolánka jsem psal v článku o kulturnosti. Můžeme také uvažovat o tom, do jaké míry šlo o pomstu těch médií p. Topolánkovi za jeho nevlídná slova na jejich adresu a nakolik se musí politik médií bát.

     Před časem jsem znovu slyšel od spolužáka úvahu o 'mediokracii'; a současně jsem zase slyšel z televize ten zmíněný termín 'náhubkový zákon'/8. Váhal jsem, mám-li se dožadovat kroků k větší zodpovědnosti médií, tedy i toho 'náhubku', i když ten sám by jen trochu ztěžoval, nikoliv znemožňoval takové mediální svinstvo. Pak mne upozornil justiční činitel, že postihy za mediální lumpárnu jsou směšné a vlastně proti duchu práva, protože takové sprosté velké médium vydělá na pomlouvačné aféře daleko víc než zaplatí postiženému i když zažaluje. Já bych moc rád viděl těžký postih, nejlépe rovnou (výsledný finanční) zánik média, které průkazně zfalšovanou nahrávku zveřejní, ale praxe demokracie mluví hodně v neprospěch takového řešení, které se pokud vím ukazuje jako příliš snadno zneužitelné státní mocí. To je situace podobná jako s velkým zvětšováním pravomoci policie 3/. Podle mne by ale v zákoně měla být automatická povinnost médií zveřejňovat rozsudky ve věcech veřejné správy, o kterých referovaly, i s plným odůvodněním; tak, jak je to potřebí např. o tom sprostém obvinění ministra Bartáka. A snad i s povinností umožnit vyjádření strany, které dal soud za pravdu, a zveřejnit je stejně jako ten svůj předchozí referát. To by podle mne nijak neomezilo poctivou svobodu projevu, tedy neztěžovalo nadměrně práci médií přílišným podílem takových pořadů či článků, neohrozilo osobní údaje (ve zveřejňovaném rozsudku by musely být nahrazeny jménem a veřejnou funkcí obviněného a svědkové snad s výjimkou činitelů veřejné správy jen číslováni) a hodně odrazovalo média od nepoctivosti. O tom jsem napsal v jiné souvislosti veřejnému ochránci práv, viz u těch slov v /7; stručnou konzultaci, že po právní stránce nevidí na tom návrhu nic špatného, mi teď poskytl justiční činitel. Podivil se i té částce, kterou soud za anonymizaci rozsudku požaduje; varoval mne také, že možnost toho uzákonění nevidí jako reálnou a vyslechl můj názor, že moc médií tu vidím jako příliš velkou. Ta částka stačila odradit i mne, který se o věc hodně zajímám, od využití zákona o povinném poskytování informací; pro placené médium je ovšem zanedbatelná.)

     Lidi se mají učit analyzovat sami, opatřovat si informace, i o názorech a projevech politiků přímo z jejich internetových stránek, a porovnávat je s údaji v jednotlivých médiích. Dávat pozor, kdože má zájem aby tu média šířila paniku o "korupci" našich veřejných činitelů:  neúspěšní adepti (jejich právníci?), tedy konkurence (i zahraniční), viz ty tramvaje/9.

     Zánik nepoctivých médií by měli lidi zařizovat sami tržně – svým nezájmem (ale pozor na omezené možnosti boje s korupcímédiích, která ten trh obcházejí; na to jsem se neúspěšně ptal paní profesorky Dvořákové). A jsem zase naplno v tématu článku o výchově, vzdělání a propagandě u jména Masaryk.

 

     V předchozí verzi jsem tu měl obecnou rozvahu o "veřejnoprávních" médiích, zejména České televizi a navazující poznámku, že mi moc médií a soudní, zejména prokurátorů = státních zastupitelů, teď v naší České republice připadá v mixu mocí naší demokracie příliš velká. Teď je ale světová bezpečnostní situace tak špatná, že pro mne převažuje profesionální kvalita zpravodajství a rozborů a nechávám tu lidem jen doporučení, aby si dobře všímali, jak nás ta "veřejnoprávní" média a prokurátoři účinně vtahují do koloniální poroby typu Rakousko-Uherska.

 

2. Média v našem otevřenějším půlsvětě

     Od r. 2016 pracujeme s řadou lidí i z jiných národů na technické podpoře domlouvání lidí co možno z celého světa, jak si představují řešení světové bezpečnostní situace, a hlasování o těch návrzích; s cílem účinně na ně upozorňovat světové politiky a co nejvíc dalších lidí. Podrobněji jsem teď o tom napsal do odkazu z textu o možném scénáři světového vývoje. Techniku umíme použít důkladně, problém je zatím v moc malém zájmu lidí o tu věc. Prosím sledujme, kdo hlavně udržuje lidi v postoji, že o ‚špinavé politice se bavit nebudou‘, když zřejmě dobře cítěj, že reálný pohled na světovou bezpečnostní situaci by jim pokazil jakýs-takýs pocit pohody.