{Náš život bohužel není natrvalo. Pan profesor už nám neodpoví, viz dopis přírodovědce2 .
Tomáš Pečený, 25.9.14}

Subject:Homeopatie
Date: Thu, 12 Jun 2014 16:34:52 +0200
To: Jiří Heřt <jiri.hert@tiscali.cz>
Cc: přírodovědec2

Dobrý den pane profesore
    ono to nehoří; když mi o tom napíšete, přiřadím tuto výměnu dopisů (jako vždy s vynecháním Vašich osobních údajů) k těm informacím od Vás na mé stránce a aktualizuji odkaz k nim z textu výchova, vzdělání a propaganda, abych tak i na tu informaci také upozorňoval.

   
Děkuji Vám a přeji Vám co nejvíc zdraví a pohody,
         
Tomáš Pečený

From: Jiří Heřt <jiri.hert@tiscali.cz>
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Re: Homeopatie
Date: Tue, 10 Jun 2014 11:06:14 +0200

Vážený pane Pečený,

    moc Vám děkuji za zajímavý námět, kterému se chci však věnovat teprve po nějaké době, protože jsem v současné době onemocněl {...} mi nedovoluje jakoukoli větší fyzickou aktivitu, včetně práce na počítači. Další vydání mé knihy se neplánuje, ale nechal bych proto své vyjádření zařadit do naší rubriky Dotazy čtenářů na našem webu. Snad za pár týdnů...

    S pozdravem     Jiří Heřt

From: Tomáš Pečený
Sent: Wednesday, May 28, 2014 10:22 AM
To: Jiří Heřt
Cc: přírodovědec2

Subject: Re: Homeopatie

  Dobrý den pane profesore,
  
před léty jste laskavě svolil, abych uveřejnil Vaše texty o homeopatii pod označením prof. Heřt. Texty na těch mých stránkách v rubrice Názory jiných lidí se týkají nejen odborných témat, ale také obecně politiky. Abych do toho vnesl jasno, změnil jsem pravidla popsaná pod tím seznamem korespondence a ten Váš příspěvek tak při pokračování přejmenuji na 'informace od prof. Heřta' ; proti tomu nejspíš nebudete nic namítat.

  
A prosím Vás o pokračování: na Internetu je stránka Překyselení organismu o placeném centru individuálního odstraňování toho překyselení. Ve Vaší knize o tom nic nevidím; sám se domnívám, že statistika výsledků popisovaných na stránkách toho centra by se při případných klinických zkouškách nelišila od výsledků dosažených psychoterapií či 'duchovní útěchou'. Je o takových zkouškách nebo o porovnání takových statistik něco známo? Nebo považujete za vhodnější se zeptat přímo toho centra? (Nerad bych dělal škodlivou reklamu zavedením oddílu korespondence s kritizovanou hospodářskou institucí.)

  
Děkuji Vám moc,

     
Tomáš Pečený

=========================================================


From: Jiří Heřt

Sent: Friday, May 20, 2011 1:05 PM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: Homeopatie

 

Dobrý den,

    můj text samozřejmě můžete na svých stránkách uveřejnit. Pokud jde o petici, tak prof. Betz svou analýzu vypracoval v březnu t.r. a my jsme začátkem dubna náš doprovodný dopis rozeslali postupně všem našim poslancům Evropského parlamentu. {...}

    S pozdravem

    Jiří Heřt 

----- Original Message -----

From:  Tomas Peceny

To: Jiří Heřt

Cc: přírodovědec2

Sent: Friday, May 20, 2011 3:51 AM

Subject: RE: Homeopatie

 

Dobrý den pane profesore,

   děkuji Vám za to vysvětlení. Smím ho uveřejnit na svých stránkách s Vaším jménem v rubrice korespondence Názory jiných lidí ? Odkazem na to Vaše vysvětlení bych aktualizoval ten odstavec se slovem 'alternativní' v článku výchova, vzdělání a propaganda . Tu korespondenci s Vámi bych uveřejnil s názvem 'prof. Heřt' a anonymizovaným jménem {...} (kterého s jeho globálním souhlasem budu zase citovat jako přírodovědce2; u něj k anonymizaci máme [zatím?] osobní důvody). Za to zprostředkování mu tímto moc děkuji.

   Pokud to tak budu smět uveřejnit, {...} posuďte prosím Vás, ve smyslu prosby k čtenářům v seznamu mých politických článků u slova 'současnému', ten zmíněný odstavec a tam i sousední text od řetězce 'poměr zdravotního rizika' až po odkaz Český klub skeptiků - Sisyfos . Ta Vaše kniha obsahuje důkladný odborný rozbor toho, co já jsem mohl jako náhodný pozorovatel – fyzikální technik jen odhadnout. Domnívám se, že jsem to napsal v tom zmiňovaném odstavci článku o výchově a jeho odkazem do článku o trhu správně.

   Těm odborníkům ze SÚKL jsem mezitím ještě napsal o jiném svém pozorování, které se týká toho "marketingu". (Sdružení Sisyfos se jak vidím také drží zásady 'It's impossible to think clearly in understatements', stejně jako prof. Betz, a nazývá tu věc rovnou 'klamáním'. {...}) O tom se Vám zmiňuji pro vysvětlení k těm slovům o závislosti v té pasáži článku o trhu.

    V duchu těch svých stránek Vás také prosím o přesnou citaci i s datem a adresátem (kdo je ten poslanec X?), toho dopisu, kterým jste podle nadpisu té přílohy vyzývali ty české europoslance, a o aspoň přibližné datum toho Betzova rozboru.

     Děkuji Vám moc,

       Tomáš Pečený

{...}


From: Jiří Heřt
Sent: Thursday, May 19, 2011 8:54 PM
To: Tomas Peceny
Subject: Homeopatie

Přílohy:  Homeo EU petice kor Pek , Homeo petice, Betz defin.

 

Vážený pane doktore,

    pan dr. {...} nám předal Váš mail {předpokládám */}, ke kterému si dovoluji podat stručnou informaci, týkající se homeopatie. Záležitost je komplikovaná z řady důvodů. Především, Česká lékařská komora vydala v r. 1992 (a později ještě potvrdila) stanovisko k homeopatii, podle něhož je "homeopatie léčebná metoda, kterou může používat každý, kdo má oprávnění léčit". Je to samozřejmě stanovisko rozporné. To, že metodu komora akceptuje, je vyjádření pozitivní, ale v dodatku, že ji může používat každý, i bez jakéhokoli homeopatického školení, lze mezi řádky číst, že se žádný účinek, negativní ani pozitivní, nepředpokládá. Nicméně, pro Ministerstvo i další státní úřady je toto stanovisko směrodatné a je chápáno jako uznání homeopatie. 

    Za druhé: SÚKL jedná v plném souhlasu s rozhodnutím, resp. doporučením evropského parlamentu, který považuje homeopatika za léky speciální povahy, u nichž se nemusí ověřovat účinnost. Přikládám do přílohy rozbor prof. Betze, belgického skeptika, vypracovaný jako příloha pro petici, adresovanou poslancům Evropského parlamentu. Připojili jsme se i my - rovněž dávám do přílohy.

    Pokud jde o Váš dotaz, proč se homeopatika netestují, pak jej lze odpovědět jednoduše. SÚKL a podobné zahraniční orgány neprovádějí žádné klinické studie, ale jen testují složení léčiv. A protože v homeopatiku žádná účinná látka není, nemá smysl ho testovat. Pokud jde o klinické studie, těch už byly provedeny snad stovky, samozřejmě s rozdílnými výsledky. Studie prováděné homeopaty dávají výsledky pozitivní, studie na seriózních vědeckých pracovištích mají výsledky negativní. Metaanalýzy jsou rovněž rozporné. Moderní studie z posledních let samozřejmě účinnost homeopatik nepotvrzují. Podle mého názoru je však zcela nesmyslné podobné studie organizovat, protože logické argumenty vylučují terapeutickou účinnost homeopatik. Pokud se chcete blíže seznámit s argumenty proti homeopatii, můžete nahlédnout do mé knihy Alternativní medicína a léčitelství, publikované ale jen na webu - viz odkaz na našem skeptické webové stránce www.sisyfos.cz (odkaz je v levém sloupci) nebo v podrobnějším provedení do mé starší knihy "Homeopatie, clustrová a anthroposofická medicína", Nakl. Lidové noviny 1997.

    S pozdravem

    Jiří Heřt

 


 

=========================================================

*/  

From: Tomas Peceny

Sent: Thursday, April 28, 2011 6:51 AM
To: přírodovědci2

Subject: homeopatie a {...}