From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, September 27, 2013 1:02 PM
To: 'hoschl@reflex.cz'
Subject: K volbě prezidenta Zemana

 

Dobrý den pane profesore,

    k Vašemu článku 'Zeman prezidentem' Reflex 32-13 str.66:

    Prezidenta Zemana jsem volil v druhém kole také. Důvody jsem shrnul u jeho jména v textu Ke Klausově amnestii. Lidé bděte! na svých stránkách. Ty jeho osobní vlastnosti, které Vás znepokojují, bych vnímal (kdyby média měla pravdu) jako trapné narušení odkazu prezidentů Masaryka, Beneše a Klause. Ale daleko větší hrozbu vidím v jeho proklamovaném postoji eurofederalisty, jehož důsledek bychom si měli všichni včas uvědomit.

    V Česku nevidím žádné faktické kroky k omezení svobody projevu, které uvádíte jako hlavní důvod své výzvy. Plná volnost médií má i stinné stránky, k možnosti jejichž řešení v tom textu píšu. O vztahu kulturnosti, politiky a propagandy u nás uvažuji laicky v tom textu. Souhlasil byste se mnou, že nedávná činnost veřejnoprávní České televize sotva dává předpoklady k tomu, aby 50 let podle Masarykova názoru stačilo od sametové revoluce u nás k vytvoření takového vztahu mezi demokratickými občany, jaký si přál?

    Tento politický dopis zveřejňuji v rubrice korespondence Názory jiných lidí těch svých stránek, jak píšu pod tím seznamem u slov 'dopisy resp. texty související s mými názory'.

    Děkuji Vám za pozornost,

        RNDr. Tomáš Pečený