From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, December 12, 2011 10:29 AM
To: 'secretariat@forum2000.cz'
Subject: dotaz jeho ctihodnosti dalajlámovi a prezidentu Havlovi

 

Dobrý den,

    jeho ctihodnost dalajlámu jsem slyšel v televizi, že se hlásí k marxizmu. Prosím položte mu otázku, kde na světě se už systém založený na marxizmu osvědčil ve prospěch lidí; a pokud o takovém případu neví, tak z čeho usuzuje, že právě on je schopen předvídat vývoj společnosti do té míry, aby ten sociálně inženýrský projekt lidstvu svou morální vahou doporučoval. Anglicky je otázka ve stejném smyslu formulována na mých stránkách jako 'a question to all leftists'.

    I prezident Havel má pokud vím výhrady k volnému trhu. Prosím požádejte i jeho o odpověď na tu otázku všem levicovým; dosud na ni nedokázal odpovědět nikdo, kdo takové názory hlásá a prosazuje.

    (Svůj názor o nemožnosti 'projektovat vývoj společnosti' jsem popsal u těch slov v textu Neuskutečnitelnost prospěšného socializmu .)

    Tyto dotazy vyvěšuji ke zveřejňované korespondenci na těch svých stránkách. Jsem si jist, že odpovědi obou těch super-významných osobností by zajímaly mnoho lidí a rád bych tam proto vyvěsil i ty případné odpovědi.

        Děkuji oběma těm osobnostem i Vám,

             RNDr. Tomáš Pečený