Odkaz na tuto korespondenci jsem poslal 5.11.09 18:11 redakci Britských listů; příjem byl potvrzen.

 

     {Na drsně vymáhaný požadavek pana Janýra nechávám v té korespondenci i nevlídné poznámky o Rakušanech, označené dále v hnědých závorkách '{}'; ty poznámky byly určeny jemu k dokreslení mých pocitů. Těm Rakušanům (doufám skoro všem), kteří si ty poznámky nezasloužejí, se tímto omlouvám a prosím je, aby se těm mým pocitům nedivili. Vznikají při čtení Janýrových článků, pocházejících z Rakouska, které vnímám tak, že soustavně a mocensky účelově líčí nás Čechy jako rasistické, nenávistné, nezodpovědné, zaostalé, bezradné, zápecnické, fanatické, nedospělé, nemorální, dezorientované, nedůstojné, cynické, asociální, zlovolně schizofrenní, včetně naší reprezentace zlovolně zločinné, nacionálněsocialistické, nespravedlivé, nedemokratické, neetické, provinilé, zlodějské, vražedné a prolhané svině.

    Třeba v článku o Svatém Jiří si kromě jiného ke své tirádě (viz ' populistická, emocionálně líbivá podání virtuální reality, nahrubo přitesaná pro potřeby narušeného sebevědomí. Nečekaná konfrontace s fakty ...') o odporné neseriosnosti našich historiků ani nezkusil nalézt aspoň jedinou odchylku od skutečnosti v přehledné publikaci významných českých historiků 'Rozumět dějinám' (viz u toho řetězce v +/; já vlastně o jiném takovém přehledu nevím), zahrnující i výsledky práce historiků německých.

    K lidskému přístupu pana Janýra v souvislosti s jeho politickými názory a činností viz i odkaz termíny v článku o socializmu.

        RNDr. Tomáš Pečený, 5.11.09}

 

 

=============================================================================================


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, November 25, 2009 1:49 AM
To: 'Premysl Janyr'
Subject: RE: zveřejnění

 

Dobrý den pane Janýre,

     popravdě jsem se tu zase nechtěl pouštět do podrobností hlubokomyslných teorií toho typu (to bychom museli přesně definovat i  výpověď o tom, co už JE, jako 'o tom, co už můžeme popsat přesně makroskopicky resp. mechanicko-technicky'; s  tím, že ten deterministický chaos je něco navíc v jiném smyslu; vidím, že jsem použil termín 'princip neurčitosti' pro něco jiného, než jsem měl na mysli), ale spíš s Vámi pokračovat v konstatování, že nás oba takové souvislosti baví.

     Ten směr času také souvisí s kauzalitou; ale to už jsem zase ve vznešených sférách aplikace obecných teorií na technické problémy, nebo dokonce na ty společenské, v nichž nejsem odborník vůbec; zejména o nich bych se proto dále držel hlavně praktických experimentálních poznatků, dostupných i společenskovědnímu laikovi. Podobně to vidím s otázkou odkud víme, že informace, která se k nám v nějakém okamžiku dostane, neexistovala již dříve na jiném místě? Na takové otázky se dívám svým pohledem fyzika experimentátora/technika: 'Potřebujeme to vědět pro praktickou předpověď?'. I v té rovině mám už starostí nad hlavu a Vy nejspíš také,

         Tomáš Pečený


From: Premysl Janyr [mailto:premek@janyr.at]
Sent: Tuesday, November 24, 2009 7:18 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: AW: zveřejnění

 

Ja tomu principu ale rozumim tak, ze nejsme schopni presne vypovedi o tom, co uz JE. Ze nejsme schopni vypovedi o tom, co BUDE vzniklo cele nove odvetvi kolem teorie chaosu. Jenomze: odkud vime, ze informace, ktera se k nam v nejakem okamziku dostane, neexistovala jiz drive na jinem miste? Ze je nase vnimani reality principialne odlisne od sledovani noveho filmu? Stephen Hawking ma velice zajimavou uvahu o "sipce case".

 

Zdravi

Premysl Janyr

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, November 24, 2009 12:11 PM
To: 'Premysl Janyr'
Subject: RE: zveřejnění

 

Dobrý den pane Janýre,

     tak jsem to vyvěsil  a omluvil se, podle mého názoru patřičně důkladně {pro zveřejnění dodávám 'i prostřednictvím velvyslanectví'; to jsem pak napsal do dalšího dopisu; také formulaci dále tu trošku upravuji, poznámka TP 24.11.09}.

     Ještě k té naší počáteční debatě o aplikaci nejobecnějších teoretických poznatků na společnost: Už jako študáci jsme si libovali, že 'princip neurčitosti' kvantovky (poznatek, že pro všechny budoucí stavy nelze znát předem jistotu, ale jen pravděpodobnost, že nastanou) vlastně vysvětluje dávný paradox předurčenosti, s nímž měly předchozí mechanistické teorie velký problém: ono je opravdu těžké přijmout, že stav v nějakém okamžiku by už přesně určoval i myšlenky každého člověka za sto let. Navíc se ukazuje i ten deterministický chaos, z něhož vycházím v tom článku o socializmu a který zmínil ve svém dopisu i ten ekonom.

         Tomáš Pečený

 


From: Premysl Janyr [mailto:premek@janyr.at]
Sent: Thursday, November 05, 2009 1:12 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: AW: zveřejnění

 

OK.

 

Přátelsky zdraví

Přemysl Janýr

 


Von: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Gesendet: Donnerstag, 05. November 2009 02:54
An: premek@janyr.at
Betreff: zveřejnění

Dobrý den pane Janýre,

     respektuji Váš požadavek a pro zveřejnění připravuji tu verzi, kterou Vám posílám tady, tedy s tím požadovaným ponecháním poznámek (nevlídných) o jiném národu než mém a těch, které měly chránit Vás. Ty poznámky o jiných byly jak víte určeny jen pro Vás, abych Vás seznámil se svými pocity. Proto doplním ještě úvodní komentář s omluvou těm (doufám skoro všem) Rakušanům, kteří si ten pohled nezasloužejí a s důrazným vysvětlením, jak ten můj pocit při čtení Vašich článků nejspíš vznikl.

     Zveřejním to podle pravidla, vyvěšeného na stránce té mé korespondence o zveřejňování dopisů s lidmi, které jsem oslovil s polemikou proti jejich politickým názorům nebo postupům, i na základě toho Vašeho předběžného souhlasu.

         Tomáš Pečený

  

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, November 04, 2009 2:43 PM
To: 'premek@janyr.at'
Subject: RE..

 

Pane Janýre,

    opravdu mi chcete tvrdit, že v Čechách je stejný jev jako Haider a ve stejném rozsahu? A že náš prezident tu výjimku vymohl kvůli tomu, aby byli občané v národním zájmu vydáni na pospas absolventům plzeňské univerzity?

         Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Wednesday, November 04, 2009 12:36 PM
To: 'Premysl Janyr'
Subject: RE: k pohledu prezidenta Klause na myšlenkové základy Evropy i k dalším Vašim článkům v BL

 

Dobrý den pane Janýre,

     šířením rozumím veřejné šíření, nikoliv osobní sdělení svých pocitů druhému člověku ve věcném rozboru. "Cenzurování" v tom smyslu považuji za normální společenskou normu: veřejné vykřikování o cizích vinách (= urážky) je podle mne stejně nevhodné, jako veřejné poskytování svých kvantitativně nepodložených názorů o rozsahu naší viny těm, kdo se tím rozdmýcháváním vášní živějí.

 Šířit je o druhých je OK. Tímhle způsobem jsou psané i české dějiny, které jste se učil a na které se odvoláváte.

Nikoliv, tohle je právě (hrubě pomlouvačná a cílená) argumentace těch rozdmýchávatelů. Proto jsem se Vás pokusil na ty souvislosti otevřeně upozornit. Ta Jugoslávie je jasná ukázka, kam ta veřejná "bilancování" vedou. Na vědu věřím hodně, viz ty dopisy s p. Beerem.

Když dovolíte, vnímám výroky o nerasové motivaci zabíjení Cikánů ve stejné perspektivě. Ve věcném nepropagandistickém (a z toho důvodu i nezveřejněném) rozboru vědeckou metodou bych se jim já nevyhýbal.

     Všimněte si prosím, kolik z té Vaší schopnosti analýzy (v protikladu k subjektivnímu pohledu) v těch Vašich sděleních je.  

     Dokážete pro to zveřejnění škrtnout z té naší korespondence věci, které mohou pobouřit jiné lidi než Čechy?

     Dík,

         Tomáš Pečený


From: Premysl Janyr [mailto:premek@janyr.at]
Sent: Wednesday, November 04, 2009 11:30 AM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: AW: k pohledu prezidenta Klause na myšlenkové základy Evropy i k dalším Vašim článkům v BL

 

Zdravím vás, pane Pečený,

 

obávám se, že teď se již jen budeme točit na místě. Shrnu-li základní tenor vašich námitek panu Beerovi i mně, vnímáte nelibě, že z naší interpretace české historie vyplývají pro českou společnost nepříjemné závěry. Hodnotíte to jako "bouření veřejné vášně o ponižujících klišé" a jako "sebemrskačství". Zároveň ovšem jedním dechem hovoříte o "pocitu viny Rakušanů za součinnost s Hitlerem včetně činnosti dozorců v koncentrácích" a zmiňujete "škody a utrpení ... jaké předtím oni způsobili nám". Jenomže tyhle své výroky chcete již v zamýšleném zveřejnění vycenzurovat. Přitom je to velmi signifikantní rozměr naší diskuse: nejde o "ponižující klišé" obecně, pouze o "ponižující klišé" týkající se nás samých. Šířit je o druhých je OK. Tímhle způsobem jsou psané i české dějiny, které jste se učil a na které se odvoláváte.

 

Jenomže nezbytným předpokladem, "aby se takové věci už neopakovaly" je si je a jejich skutečnou váhu v plném rozsahu uvědomit. Rakouské školní třídy mají povinnou návštěvu Mauthausenu, naprostá většina Čechů netuší, že Češi nějaké koncentráky kdy provozovali, abych uvedl jeden jediný rozdíl. Takže není nic překvapivého, když dnes už zase volají po pravici, po vládě silné ruky, koncentrují "nepřizpůsobivé" zatím jen do kontejnerů stranou "slušných" lidí, když si vymohou, aby pro Česko neplatila Charta lidských práv s možností odvolání k mezinárodnímu soudu a aby byli občané v národním zájmu vydáni na pospas absolventům plzeňské univerzity. Bez zpracování vlastní minulosti prostě nemohu mezi lidi.

 

Když dovolíte, vnímám výroky o nerasové motivaci zabíjení Cikánů ve stejné perspektivě.

 

Přátelsky zdraví

Přemysl Janýr

 

 

 


Von: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Gesendet: Dienstag, 03. November 2009 19:12
An: 'Premysl Janyr'
Betreff: RE: k pohledu prezidenta Klause na myšlenkové základy Evropy i k dalším Vašim článkům v BL

Dobrý den pane Janýre,

Opis "pravice" a "levice" jsem převzal z vymezení pojmů v úvodní části vašeho textu. Historickou reflexí jsem mínil například Hitlera, Musoliniho, Schuschnika, Pinocheta, George W. Bushe a dlouhou řadu dalších, kteří se hlásili k politické pravici a rozuměli pod tím vše jiné, než osobní svobody. K levici se naopak hlásí např. anarchisté, kteří ideu osobní svobody dotahují podstatně dál, než celý liberální směr.

     O tom je tam dlouhý výzkum okolo slova a odkazu 'termíny'; ta věc opravdu není jednoduchá; ale měli bychom si dát dobrý pozor, abychom neudělali tu chybu, o níž se v té zmíněné korespondenci o terminologii jedná u slov Ransdorf a těch pořád totéž.

Desítky mrtvých Romů jsem vzal v českém dením tisku. Možná jste to tenkrát tak nevnímal a mezitím raději zapoměl, ale počátkem devadesátých let proběhla celá série útoků na Romy. Romští aktivisté evidovali k nějakému datu - tipoval bych asi na 1993 - 28 smrtelných případů, pokud si dobře vzpomínám. Také na Vietnamce se tenkrát pořádaly v ulicích hony, ale na smrtelný případ si nevzpomínám.

     Rozhodně ne 'raději zapomněl', ale vím konkrétně o dvou a vím také o diskusích, jestli ve většině těch případů šlo opravdu o rasovou motivaci. (To se stává při takových zkoumáních často; mají-li se jejich výsledky rozumně posuzovat, je potřebí, aby pocházely z těch důvěryhodných. O té věci je i moje současná korespondence s p. Beerem.)  Vzpomeňte na fotbalové rowdies ve 'vyspělých zemích'. A že surová rvačka s účastí těch "sociálně nepřizpůsobivých" je daleko pravděpodobnější než mezi těmi ostatními.

    Samozřejmě se při návratu svobody vyvalí i svinstvo; ale podle mne rozhodně ne v tom smyslu mrtvých, kteří uvádějí dvacetiletí kapitalismu bez přívlastků ; to považuji právě za tu propagandu, proti níž se snažím agitovat. Útok {skinů, doplněno 5.11.09} na Vietnamce jsem tenkrát viděl v Metru, volal jsem policii (ale to ještě nebyly mobily, takže to nestihli; naštěstí šlo jen o náznak úmyslu). Pak mne policisti pozvali na schůzku s těmi, kdo to tenkrát u nich vyřizovali a i mně je jasné, že to stihnout nemohli.

Já v zásadě nemám nic proti publikování svých textů, konec konců je jako impuls k veřejné diskusi píši. Pokud byste ale chtěl zveřejnit tuhle naši diskusi, pak prosím v původním znění. Bez vaší pasáže o Rakušanech a koncentračních táborech ztrácí smysl nejen má replika o urážlivých klišé, ale vytrácí se celý jeden její podstatný rozměr: nežinýrovaná denunciace milionů jiných a zároveň útlocitná dotčenost nelichotivými výroky o nás samých.

    Děkuji Vám za ten předběžný souhlas, ale budeme se muset dohodnout o těch vynechávkách. Ta. nežinýrovanost podle mne dostatečně vyplývá z těch Vašich článků samých a já bych se na jejím zhoubném vedlejším(?) účinku nechtěl podílet. Ty vynechávky opravdu mohou trochu znejasnit tu Vaši odpověď; ale je to taková závada, abychom kvůli tomu bouřili veřejné vášně o ponižujících klišé jednoho národa proti druhému? Já se naopak moc snažím o tlumení takových pocitů; těžko říci, jestli úspěšně; ale moc. Vás proto prosím, abyste tu korespondenci zredigoval (opravil) tak, aby tam ty nevlídné poznámky o druhých nebyly.

    Také se Vám musím zmínit, že ten sebemrskačský pohled, který předvedl třeba p. Pithart, není to pravé; ten očerňující pohled také perfektně zapadá do propagandy těch, kdo chtějí takové pokusy "nápravy společnosti" opakovat; i o tom je ta prezidentova stať; a mockrát jsem se přesvědčil, viz ty odkazy na vědce atd., že vlastní pocit toho příslušného očerňovatele o jeho úloze při nápravě společnosti je diametrálně odlišný od toho, co z té jeho činnosti zákonitě vyplývá. Nepouštějte prosím tu věc ze zřetele, když jste schopen tak precizně analyzovat a jste ochoten (na rozdíl od nich) o tom vážně diskutovat.

Záleží na tom, co pod vnitřní vyrovnaností rozumíte. Má-li jí být cenzura nepříjemných skutečností, pak k ní mé texty rozhodně nepřispívají.

To opravdu ne.Já si spíše představuji velmi kritický pohled na nás samé, velmi upřímné uvědomění si vlastních negativních sklonů a velmi poctivou snahu se s nimi vyrovnat a do budoucna se jim vyhnout. Pak se také nedostávám do zrádných pastí, kdy musím odvádět pozornost na cizí koncentráky, ale zároveň tím připomínat naše vlastní. To totiž byly ty horší a surovější, od Letů přes Postoloprty až po Jáchymov.

     Na té své stránce jistě vědomě neodvádím pozornost od ničeho, o Jáchymově tam mám takovou hodnotící zmínku ve stejném smyslu výslovně. Ale pozor: Mně v tom připadá hodně důležitý jednak rozsah a jednak přesah do budoucna. O těch Letech si myslím, že hodně souvisely s ponížením Čechů a Moravanů a někdo (Bienert?) možná už mávnul rukou nad tím, že se takhle zabředá ještě dál než v té druhé republice tím, že se tak dostaly k akci vysloveně zločinecké elementy; v té souvislosti jsem četl o bordelu s vězenkyněmi –"dozorci"= pasáci. Nemyslím si, že Černá kronika je v takových případech nejlepší prevence. O tom socialistickém: je mi jasné, že já jsem proplul tím socializmem opatrněji než Vy. Ale ani ten bych nechtěl opakovat.

   Tím přesahem do budoucna mám na mysli právě to, aby se takové věci už neopakovaly. Tedy aby si lidi, v neposlední řadě i Vy, uvědomili, že to nejen nevedlo, ale zejména vůbec principielně ani nemohlo vést k ničemu dobrému. O tom je právě celá ta moje stránka. A tam vidím velké pole působnosti pro tu Vaši schopnost analýzy; tím jsme vlastně začali.

    Dík za pozornost, pochopení a předem i za to zredigování; bude moc dobře, když čtenáři uvidějí, jak se dá i při nesouhlasných názorech lidsky spolupracovat směrem k tomu, co je žádoucí.

    Zdraví a pohodu,

         Tomáš Pečený

 


From: Premysl Janyr [mailto:premek@janyr.at]
Sent: Tuesday, November 03, 2
009 2:14 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: AW: k pohledu prezidenta Klause na myšlenkové základy Evropy i k dalším Vašim článkům v BL

 

Zdravím vás,

 

"pedofil má děti opravdu rád" je gradovanější pointa.

 

Opis "pravice" a "levice" jsem převzal z vymezení pojmů v úvodní části vašeho textu. Historickou reflexí jsem mínil například Hitlera, Musiliniho, Schuschnika, Pinocheta, George W. Bushe a dlouhou řadu dalších, kteří se hlásili k politické pravici a rozuměli pod tím vše jiné, než osobní svobody. K levici se naopak hlásí např. anarchisté, kteří ideu osobní svobody dotahují podstatně dál, než celý liberální směr.

 

Desítky mrtvých Romů jsem vzal v českém dením tisku. Možná jste to tenkrát tak nevnímal a mezitím raději zapoměl, ale počátkem devadesátých let proběhla celá série útoků na Romy. Romští aktivisté evidovali k nějakému datu - tipoval bych asi na 1993 - 28 smrtelných případů, pokud si dobře vzpomínám. Také na Vietnamce se tenkrát pořádaly v ulicích hony, ale na smrtelný případ si nevzpomínám.

 

Já v zásadě namám nic proti publikování svých textů, konec konců je jako impuls k veřejné diskusi píši. Pokud byste ale chtěl zveřejnit tuhle naši diskusi, pak prosím v původním znění. Bez vaší pasáže o Rakušanech a koncentračních táborech ztrácí smysl nejen má replika o urážlivých klišé, ale vytrácí se celý jeden její podstatný rozměr: nežinýrovaná denunciace milionů jiných a zároveň útlocitná dotčenost nelichotivými výroky o nás samých.

 

Záleží na tom, co pod vnitřní vyrovnaností rozumíte. Má-li jí být cenzura nepříjemných skutečností, pak k ní mé texty rozhodně nepřispívají. Já si spíše představuji velmi kritický pohled na nás samé, velmi upřímné uvědomění si vlastních negativních sklonů a velmi poctivou snahu se s nimi vyrovnat a do budoucna se jim vyhnout. Pak se také nedostávám do zrádných pastí, kdy musím odvádět pozornost na cizí koncentráky, ale zároveň tím připomínat naše vlastní. To totiž byly ty horší a surovější, od Letů přes Postoloprty až po Jáchymov.

 

Přátelsky zdraví

Přemysl Janýr

 


Von: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Gesendet: Montag, 02. November 2009 18:44
An: 'Premysl Janyr'
Betreff: RE: k pohledu prezidenta Klause na myšlenkové základy Evropy i k dalším Vašim článkům v BL

Dobrý den pane Janýre,

      dík Vám za odpověď,

              s tím VK mi v tom dopisu pro Vás nešlo o to intelektuálství, ale o ty znaky svobodné a prosperující společnosti. Na těch se snad shodnete, nebo ne? Pro osobní hodnocení používám zřejmě jiná kritéria než Vy, viz mj. článek 'Topolánek versus Klaus?' a v korespondenci.

    S tou nejobecnější matematickou teorií aplikovanou na společnost bych se pouštěl na příliš tenký led. Ale o té praktické předpověditelnosti vzhledem k své profesi posledních let něco vím; tak, jak jsem to na té své stránce popsal.

    Já jsem fyzik, pro mne není to co vidím a mohu to měřit apriorní a nezdůvodnitelný předpoklad, takže ten  socializmus tam mám definován. Tu levicovost a pravicovost jsem si tam musel definovat také (když se podíváte pozorněji , tak nikoliv přímo tím, že "pravicovost" je preference osobních svobod, i když i takhle by se to dalo asi formulovat, ovšem bez jakékoliv vazby na "zločinný" systém) a ve svém okolí je vidím, takže pro účel toho mého přístupu a z něj vyplývajících závěrů existují.  Historickou reflexi od začátku dvacátého století tam mám také, o té starší historii tam mám zmínku jen v souvislosti 'humanistické ideály utopického socializmu'; to je něco jiného, než ty systémy, v nichž jsem žil a o nichž je ten článek. Důraz kladu na praktické aspekty, viz v té korespondenci o terminologii s  významným vědcem politologem u slov 'pořád totéž' a ty vysvětlivky [1] [5] na konci */. Kdybyste místo osobního hodnocení jiného autora a místo těch mrtvých, kteří uvádějí dvacetiletí kapitalismu bez přívlastků raději odpověděl na ty otázky za závěru toho textu o socializmu, zejména na tu, podle čeho se má v netržním systému poznat, co se má vyrábět, dostali bychom se dál. Viz ty poznámky u řetězců "vědc" a "inženýr" o tom, jak diskutují: ono se mi tak postupně jeví, že ta levicovost je i psychologická charakteristika, podivuhodně korespondující s tou politickou všech barev.

 

     Z těch Vašich článků nevyzařuje na mne jistota, že se Vám plně daří  nezprostředkovávat urážlivá klišé. A prosím pozor na tu vnitřní vyrovnanost (čí?). Přichází mi na mysl pohled na domácí prostředí, který tak dobře znám od lidí, kteří byli v Sovětském Svazu nebo po sametovce ve 'vyspělých zemích'. Prosím Vás, kde jste vzal ty Desítky mrtvých při protiromských pogromech počátkem devadesátých let a ty řeči o nenávistnosti českého prostředí? Sem jezdějí mladí Zápaďáci za pohodou {; že by se Vídni ta konkurence Prahy nehodila? tohle škrtnu}. Ovšem, když mne někdo vyloupí a pokusí se mne plánovitě zavraždit, tak nebudu předstírat, že ho křesťansky miluji. Ani Habsburkové mi (s takovýmhle pohledem na nás) nepřirostli k srdci.

     Nerad bych tu moc rozumoval o lásce k lidem; to radši přeskočím k vtipu, který mám od ředitele jedné střední školy: 'Jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? Pedofil má děti rád.'.

 

     Zdraví a pohodu (mám vnuka Přemka, už dávno mne přerostl),

           Tomáš Pečený

PS. Máte něco proti tomu, abych tuhle naši korespondenci uveřejnil, v té formě, kterou Vám teď posílám a s Vaší odpovědí? Případně ještě něco škrtněte,

         dík!


From: Premysl Janyr [mailto:premek@janyr.at]
Sent: Monday, November 02, 2009 12:25 PM
To: 'Tomas.peceny'
Subject: AW: k pohledu prezidenta Klause na myšlenkové základy Evropy i k dalším Vašim článkům v BL

 

Dobrý den, pane Pečený,

 

děkuji za obsáhlou reakci. Témat, která zmiňujete je ovšem dost na velmi dlouhou diskusi.

 

Jednou výstižnou definicí intelektuála je, že je to někdo, koho zajímá více stav ducha, než stav bankovního konta. Podle ní asi patřím k intelektuálům, i když ne k těm, kteří "Dávají přednost idejím, které jim zajišťují zaměstnání a výdělek a které zvyšují jejich moc a prestiž", jak si je projektuje VK v článku, na který odkazujete. Není to mé zaměstnání ani zdroj výdělku, těmi jsou prozaické computery, takže jsem ve svém intelektuálství zcela nevázaný. VK ovšem definitivně intelektuál není, i když si vzpomínám, jak vehementně a uraženě se bránil, když to kdosi řekl veřejně. Pro VK jsou na prvním místě peníze (tvrdí on, já se spíše domnívám, že je to především děs z vlastní bezvýznamnosti). Nelze mít všechno zároveň.

 

Ten odkaz na Gödelův teorém vyšel v článku příliš kompaktně, ale relevantní je. GT nepopisuje jen symbolické systémy, ale systémy reflektujících vnější, "objektivní svět" obecně, včetně veškerých našich představ, filosofických, politických, kulturních. Na základě výchozích premis jsme schopni vytvářet uzavřené vnitřně nerozporné systémy, uvnitř kterých již nejsme schopni rozpoznat, že - či která - jejich základní východiska jsou arbitrární a nezdůvodnitelná. Trochu může napomoci intelektuální výměna, kritická konfrontace s jinými, vytvořenými na jiných premisách. Vezmu-li jako příklad vaši úvahu o socialismu, je vnitřně logicky konsistentní. Vychází ovšem z apriorních a nezdůvodnitelných předpokladů, že existuje cosi jako Socialismus, že "pravicovost" je preference osobních svobod a "levicovost" paternalismus atd. Stačí ovšem nemnoho historické reflexe nad rámec "zločinného systému" a můžete začít znovu.

 

{V Rakousku žiji,} má převládající identita je česká (proto píši především do českých médií). Tahle poloha "uvnitř" a zároveň tak trochu "mimo" ve vztahu k oběma prostředím je ale jen částečným zdrojem odlišného pohledu - nikdy bych si nedovolil zprostředkovávat srovnatelně urážlivá klišé {ani o jednom z nich}. Snažím se dívat kolem sebe především lidským zrakem a s pocitem spoluzodpovědnosti. To nemusí vyvolávat vždy jen příjemné pocity. Ty ale také nejsou pro stav ducha cílem, tím je spíše vnitřní vyrovnanost.

 

Přátelsky zdraví

Přemysl Janýr

 


Von: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Gesendet: Sonntag, 01. November 2009 01:18
An: premysl@janyr.at
Betreff: k pohledu prezidenta Klause na myšlenkové základy Evropy i k dalším Vašim článkům v BL

Dobrý den pane Janýre,

   k Vašim článkům v BL si dovoluji (Vás upozornit na své názory a zejména) Vám připomenout prezidentův rozbor Václav Klaus - Intelektuálové a socialismus, zejména od řetězce "co dělá lidskou společnost skutečně svobodnou, demokratickou a prosperující." A prosím Vás, abyste rozlišoval termín 'péče o přírodu' resp. 'ekologie' od termínu 'ekologismus'; i obdobně pro ta další ohrožení svobody lidí.

 

   Nejsem si zdaleka jist, že Váš odkaz na Gödelův teorém v souvislosti s úvahami člověka o společenské soustavě v níž žije, je relevantní. Na té své stránce mám v takové souvislosti poznámky kolem slova chaos (a přísl. odkazu) ve svém komplexu textů o socializmu. V něm také dokládám, proč Vaše zřejmé přesvědčení, že blahobyt řadových lidí lze docílit deformováním trhu, není to pravé.

 

   A mám k Vám prosbu: {ve Vašem životopisu jsem si přečetl, že jste strávil dlouhou dobu v Rakousku. Podle tónu Vašich článků soudím, že Váš pohled na Čechy jako jedince i národ je tím hodně ovlivněn. (Nedivte se proto, že se za to na Vás asi mnozí Češi nedívají moc příznivě; nikdo z nás nechce být 'der böhmische Wenzel', který to svou úrovní dotáhne nejvýš na kočího; ani být projekcí pocitu viny Rakušanů za součinnost s Hitlerem včetně činnosti dozorců v koncentrácích či přistoupit na tvrzení, že poválečné vyrovnání, včetně té spontánní odplaty než se československá vláda mohla věci ujmout, způsobilo Rakušanům/Němcům vcelku srovnatelné škody a utrpení s těmi, jaké předtím oni způsobili nám; viz v odkazu slovníček newspeaku toho článku o socializmu u slova ráj.)} Já jsem na rozdíl od Vás v Protektorátu jako kluk žil a mám z toho úplně jiný pocit, než jaký vyzařuje z Vašich prací. Prosím dívejte se svým lidským zrakem na nás i při naší nevíře v automatické výhody těsného podunajského státu.

 

   Děkuji Vám za pozornost,

       RNDr. Tomáš Pečený