{Podle telefonátu s kanceláří veřejného ochránce práv není můj dotaz předmětem jejich činnosti. Podle neoficielní informace: zákon na ochranu republiky opravdu neexistuje a pomluvy České republiky a nás jejích občanů hromadně je nejspíš potřebí řešit politicky, tedy např. doporučit je jako námět senátorům a poslancům.

      RNDr. Tomáš Pečený   30.9.11}

 

{Pan Minařík mne tím sdělením obviňuje, že těmito svými stránkami šířím nenávist k Němcům. Jsem si jist, že pravda je opak a že se o tom každý může na těch stránkách přesvědčit.

 V postupu pana Minaříka vidím, že při údajné snaze o zlepšení demokracie v České republice vůbec nevyužívá instituce České republiky, jejímž je podle smyslu jeho dopisu občanem. Ani ten jeho počáteční dopis, zveřejněný tady, proto nevnímám jako výzvu k pomoci jak tam píše, ale jako politickou akci ve smyslu činnosti Sudetendeutsche Landsmannschaft. Přesto jsem mu tu pomoc poskytl, jak nejlépe jsem uměl. To, že na ni teď reagují žalobou na mne a nejhrubšími výrazy o České republice, vidím jako potvrzení toho svého pohledu.

      RNDr. Tomáš Pečený   10.9.11 a 15.9.11}

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, September 15, 2011 10:51 AM
To: 'nadacni.fond.BAVORIA@seznam.cz'
Subject: FW: Zaslání dokumentu VOP 1253/2011 VOP

===============================================================

 

-----Original Message-----
From: Kancelář veřejného ochránce práv [mailto:epodatelna@ochrance.cz]
Sent: Thursday, September 08, 2011 3:36 PM
To: 't.peceny@volny.cz'
Subject: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 8.9.2011 14:07:33 v obsahu zprávy: RE:_Zaslání_dokumentu_VOP___1253/2011_VOP doručené elektronickou poštou

 

 

Vážená paní/Vážený pane,

        Kancelář veřejného ochránce práv přijala a zaevidovala Vaše podání s těmito

základními údaji:

 

Datum podání: 8.9.2011 14:07:33

Předmět obsahu zprávy: RE:_Zaslání_dokumentu_VOP___1253/2011_VOP

Datum zaevidování: 8.9.2011 15:34:52

Vaše evidenční údaje: Pečený Tomáš, RNDr.,  ,, t.peceny@volny.cz

 

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

 

        S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv.

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, September 08, 2011 2:07 PM
To: 'Kancelář veřejného ochránce práv'
Subject: RE: Zaslání dokumentu VOP 1253/2011 VOP

 

Dobrý den pane doktore,

    děkuji Vám ještě dodatečně za informaci, kterou jste mně poslal 8.3.11. Tu informaci jsem panu Minaříkovi sdělil, jak je patrné z těch mých stránek , korespondence , textů 'Veřejný ochránce práv - ombudsman k dopisu p. Minaříka', i s vysvětlením. Pan Minařík, či instituce, ve shodě s kterou zřejmě jedná, to však považují za porušení svých lidských práv a podávají na mne žalobu do Strasburgu. Jejich oznámení o tom Vám pro informaci přikládám.

    Prosím Vás, je v České republice instituce kompetentní k tomu, aby požadovala důkaz či omluvu za tvrzení o konkrétních částkách rozkradených u nás korupcí? (Obecně o těch věcech jednám v textu jak zacházet s trhem u výskytů řetězce 'korupc' a v odkazech odtamtud.)

    S úctou,

        RNDr. Tomáš Pečený

 

-----Original Message-----
From: nadacni.fond. BAVORIA [mailto:nadacni.fond.BAVORIA@seznam.cz]
Sent: Thursday, September 08, 2011 10:52 AM
To: t.peceny@volny.cz
Subject: Zpráva

 

Pane Pečený,

 

zaslal jsem Vám můj osobní dopis o mé velmi tíživé životní situaci v této demokratické době a ten byl určen pouze Vám. Vy však jste mou tíživou situaci zneužil a tento vyvěsil na internetové stránky, obvinil mě ze šíření lživé a podvodné propagandě, kterou šířím. Poukazuji pravdivě, co se v této zemi děje, kde kritiky na politiky tyto likvidují tak, jak to dělali komunisté. V dnešní době se toto děje pouze v několika zemích, jako je například Čína, Kuba, Korea, atd. Z Vašich dopisů je zřejmé, že v dnešní demokratické době šíříte nenávist vůči Němcům, což považujeme Váš postoj jako rasisistický vůči jinému národu.

Listina lidských práv a svobod vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí.

Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, svyjímkou případů a způsobem, které stanoví zákon.Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízení.

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu

Tyto zákony Listiny lidských práv a svobod porušujete a jste odpovědný za tuto rasistickou činnost proti Německému národu. Dále Vám musím připomenout, trestní zákoník §260/1 kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

§260/2 odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchali čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem.

§261/a kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Nevím, proč poukazujete pouze na fašisty, ale komunistická strana byla stejná, ne-li horší. Tvrdíte, že všichni Němci jsou vrazi a majetek jim byl podle Vás ukraden oprávněně. Je velice zajímavé, že komunisti, kteří tento majetek němcům ukradli, žijí v něm dodnes a těmto komunistům nikdo tento neodebere i když byli podle zákona ve zločinecké organizaci. V této komunistické organizaci KSČ, nebo ČSM byla většina Českých obyvatel, ale tito se v dnešní demokraté době k těmto partajím nehlásí. Můžete se přesvědčit, jak komunisté s těmito německými majetky nakládají a po celou dobu devastují. Podívejte se, do Německa jak tuto zemi vybudovali a jak je krásná, což i v této době naši politici nedokáží.

Vše je rozkradeno a vytunelováno. Ročně se na korupci rozkrade 70 miliard korun a i když se o tomto ví, nikdo s tím nic nedělá a krade se dále. Když už není co ukrást, chtějí politici okrást vlastní národ, tak jak to dělal soudruh Stalin. V Česku se daně budou zvyšovat v Německu snižovat. Je zajímavé, že politici si majetky zabavené Benešovými dekrety vzali zpět, ale pro ostatní platí tento zákon. Tímto se dokazuje, že ČR není právní stát. Vaše napadání na mou osobu a také na Německý národ, podáváme na Vás žalobu k mezinárodnímu soudu pro lidská práva do Strasburgu, pro hrubé porušování Listiny lidských práv a svobod. Vaše nenávist k Německému národu je neomluvitelná a tímto budeme po Vás požadovat omluvu a značné peněžité odškodnění. Mohu Vás ubezpečit, že jsem nebyl ani fašista, ani komunista, válku jsem nezačal a z Aurory také nevystřelil, chci jenom spravedlnost a demokracii v tomto státě.

Nevím, co jste za člověka, který má mnoho času napadat ostatní a tímto se bavit, to budete muset vysvětlovat u soudu.

 

S pozdravem

 

Ivo Minařík

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, March 08, 2011 4:46 PM
To: 'nadacni.fond. BAVORIA'
Subject: RE: dopis

Příloha: Informační leták - V.07.pdf

 

Dobrý den pane Minaříku,

     kancelář Veřejného ochránce práv mi odpověděla; její odpověď připravuji k zveřejnění v té rubrice korespondence Názory jiných lidí na těch mých stránkách, kde už ta předchozí je. Abych Vaši věc co možná urychlil: to podání ani v té Vaší osobní záležitosti nemohu podat za Vás, to byste musel podat sám. K tomu Vám přeposílám informační leták z té odpovědi. V něm jsem neviděl, byl-li by v kompetenci ochránce práv stav, kdy by policie po podání oznámení byla nečinná; zeptal jsem se na to jejich informační linky (číslo z jejich stránek, viz ten leták). Jejich odpovědi rozumím tak, že byste si měl při případném oznámení policii vyžádat, aby Vás informovala o svých dalších krocích; tím byste se oficielně dozvěděl o případné nečinnosti a s tím byste už návrh ochránci práv podat mohl.

     Kdybyste mi ta oficielní sdělení institucí České republiky posílal, budu je zveřejňovat v té rubrice k té korespondenci, kterou jste zahájil svým dopisem 25.2.11; na případné Vaše průvodní či další dopisy se vztahuje to moje stanovisko, které jsem i Vám poslal,

          RNDr. Tomáš Pečený

 

 

-----Original Message-----
From: Kancelář veřejného ochránce práv [mailto:epodatelna@ochrance.cz]
Sent: Monday, February 28, 2011 1:46 PM
To: 't.peceny@volny.cz'
Subject: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 26.2.2011 13:15:44 v obsahu zprávy: FW: dopis doručené elektronickou poštou

 

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 26.2.2011 13:15:44 v obsahu zprávy: FW: dopis doručené elektronickou poštou

/The answer to your submission dated - 26.2.2011 13:15:44 in  FW: dopis delivered by email./

---------------------------------------------------------------------------------

Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání) a elektronický podpis v souboru POTVRZEN.P7S.

Ověřit el. podpis POTVRZEN.P7S k souboru POTVRZEN.TXT si můžete na této adrese: http://www.gordic.cz/GSVP/Form.html

/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with the answer to your submission) and an electronic signature in the file POTVRZEN.P7S have been attached to the message./

----------------------------------------------------------------------------

Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru POTVRZEN.TXT

/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vážená paní/Vážený pane,

        Kancelář veřejného ochránce práv přijala a zaevidovala Vaše podání s těmito

základními údaji:

 

Datum podání: 26.2.2011 13:15:44

Předmět obsahu zprávy: FW: dopis

Datum zaevidování: 28.2.2011 13:45:55

Vaše evidenční údaje: Pečený Tomáš, RNDr.,  ,, t.peceny@volny.cz

 

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

 

        S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv.

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, February 26, 2011 1:16 PM
To: 'podatelna@ochrance.cz'
Cc: 'nadacni.fond.BAVORIA@seznam.cz'
Subject: FW: dopis

 

Dobrý den,

     asi v souvislosti s mými stránkami , na kterých se snažím orientovat i v politické situaci u nás a uveřejňuji tam korespondenci o těch věcech, jsem dostal dopis, který Vám ochráncům práv posílám; možná jen pro informaci, protože jeho obsah je nápadně podobný i různým podvodným výzvám o pomoc. Je v něm ale obvinění České republiky z poškozování pana Minaříka institucemi České republiky pro jeho kritiku poválečné náhrady části škod způsobených nám nacistickou okupací. (O těch náhradách pokud vím rozhodl i Ústavní soud, Pl. ÚS 14/94; o tom jsem psal mj. v článku Bohumil Doležal, extremismus a petice.) Různých obvinění je v tom jeho dopisu neuvěřitelně mnoho, všechna ve stylu lživé propagandy, na kterou těmi svými stránkami také upozorňuji.

     Ve Vaší kompetenci by snad mohlo být zjištění, oznámil-li pan Minařík to písemné vyhrožování a fyzické napadení, které zřejmě nastalo v jiné souvislosti než s tou kritikou náhrad, skutečně policii a pokud ano, s jakým výsledkem bylo vyšetřeno. Pokud by k tomu bylo zapotřebí přímo jeho podání Vaší instituci ombudsmana, mohu mu to poradit.

  

     (Tomu jeho líčení případu s penězi v souvislosti s tou kritikou nerozumím natolik, abych poznal, jestli se týká období totality nebo současné České republiky. Pokud se týká současné České republiky, doporučuji mu tímto, aby se na Vaši instituci ombudsmana obrátil přímo.

     Zároveň ho upozorňuji, že tak brutálně, jako ti útočníci s ním, jednali s námi mnozí němečtí občané z českého pohraničí v době mého dětství; doufám, že to nemyslel jako výhrůžku pokračováním takového jednání se mnou.

     Tím svou korespondenci s ním ukončuji do té doby, než nám Sudetendeutsche Landsmannschaft odpoví na ten dotaz o jejich programu; jen ho ještě prosím, aby mi pro tu mou stránku sdělil, podá-li tu svou žádost české instituci ochránce práv a jestli v ní uvede, že žádá, aby kopie stanoviska té instituce byla pak zveřejněna v té rubrice korespondence; a ještě mu sdělím tu potřebu jeho vlastního podání v té jeho osobní záležitosti, poskytnete-li tu informaci mně.)

 

     Tou souvislostí s propagandou se ten dopis té mé stránky týká a proto ho do té rubriky korespondence vyvěšuji. Pro informaci čtenářům o svém přístupu i s tímto dopisem Vám ochráncům práv.

     Byl bych Vám zavázán i jménem svých čtenářů, kdybyste se pro tu rubriku vyjádřili o tom, byl-li postup policie České republiky vůči panu Minaříkovi v té jeho osobní záležitosti nezákonný. (Jiná věc je, že publikace vydaná tím sdružením Sudetendeutsche Landsmannschaft, o které je ten článek pro Bohumila Doležala, dehonestuje pro účel té propagandy právní stav v České republice jako celek. Tak, jako ten sudeťácký (1/) program, všechna ta propaganda, i p. Janýr, i ten přeposílaný dopis.)  

     Děkuji Vám,

          RNDr. Tomáš Pečený

 

-----Original Message-----
From: nadacni.fond. BAVORIA [mailto:nadacni.fond.BAVORIA@seznam.cz]
Sent: Friday, February 25, 2011 3:50 PM
To: t.pecina@sudetsti-nemci.cz; jan.sinagl@sudetsti-nemci.cz; wolfgang.habermann@sudetsti-nemci.cz; info@sudetsti.nemci.cz; milankocourek@seznam.cz; t.peceny@volny.cz
Subject: dopis

 

 

 

 Vážení přátelé,

 

 obracím se na Vás, s prosbou pomoci mě v těžké životní situaci, kdy za mou pravdivou kritiku a mém přesvědčení, na politiky ČR,usilují o mém zmrzačení, či zabitím. Už v minulém komunistickém režimu, jako dítě, jsem byl od této společnosti vyřazen a to proto, že prarodiče byli německého původu a děda sloužil jako důstojník v německé armádě.Tímto činem jsem se stal pro komunistický režim nepřijatelný a veden jako nespolehlivý. Nesměl jsem jako jediný do spolku komunistické mládeže i když vstup byl pro ostatní povinný. Na studia jsem se dostal pouze do černé Ostravy, kde nikdo nechtěl, a ne v mém rodném městě Brně, ačkoli měly ke studiu volná místa. Jako voják jsem nastoupil do pracovních jednotek a to beze zbraně, kterou mi dělnická třída nesvěřila, jenom proto, že jsem měl za železnou oponou příbuzné. Po tak zvané sametové revoluci jsem si myslel, že nastala opravdová demokracie, ale to jsem se velice zmýlil. Začal jsem napadat Benešovi dekrety a požadoval jejich zrušení a navrácení majetků původním majitelům. Upozorňoval jsem politiky, aby tento majetek německých občanů neprodávali, jelikož jim nepatří. Reakce byla velmi rychlá, jednoho rána přišla ke mě tajná policie (bývalí členové STB) a odvezli mě na policejní ředitelství policie ČR. Vznesli na mě obvinění, že jsem v bance vybral své peníze a to 350 tisíc Kč dvakrát. Podle policie jsem první výběr provedl v lednu a druhý v červnu. V červnu jsem si šel pro své peníze do banky a tyto mi byli vydány. Na tomto základě jsem byl obviněn, že jsem peníze vybral dvakrát. Jak je to možné? Na to mi nikdo neodpověděl. Na základě tohoto obvinění jsem byl dán komunistickým soudcem do vazby. Soudce a policisté se kamarádsky domlouvali, co se mnou udělají. Po půl roce vazby teprve za mnou přišel vyšetřovatel a začal psát protokoly, které mě nutil podepsat, což jsem neučinil. Vyšetřovatel vyvíjel na mě psychický nátlak, aby mě zlomil a já vše podepsal. Také chodil sám bez mého advokáta což je v rozporu se zákonem a sliboval mě propuštění, když vše podepíši. Dávali mě do cel mezi uchilné vězně, vrahy a dalšími nebezpečnými vězni. Dokonce si našli dva kriminálníky, aby svědčili proti mě a za odměnu je pustili na svobodu. Na tomto základě mi na cele udělali domovní prohlídku, kdy mi chtěli policisté něco podstrčit do mé skříňky. Tyto praktiky STB komunistické policie se jim ale nepodařilo, protože u této prohlídky byl můj advokát a vězeňská stráž. Přesně za rok jsem měl soud, který mě zprostil viny a druhý den mě bez omluvy propustili na svobodu. Abych mohl své přesvědčení a práva úřadům legálně předkládat, prodal jsem svůj dům a za 500 tisíc Kč jsem založil Nadační fond Bavoria pro Česko-Německé vztahy.Opětovně jsem poukazoval na politiku v ČR, na skutečné problémy republiky a na požadavky milionů nespokojených občanů v naši rozkradené, vytunelované a korupci prolezlé zemi. Kšeft s obrněnými transportéry pro armádu, letadel, minometů a jiné vojenské techniky, bezohlednost bank, okradení milionů řadových občanů, sliby, lhostejnost a pitomost politiků, korupci, která je jim nejbližší.Díky mizerným politikům, kteří se starají pouze o své vlastní blaho a problémy řadových občanů sobecky ignorují. Neustálá kritika na politiky, jejich neschopnosti, nečinnosti, nečestnosti, zbabělosti a sobectvím s jakým se věnují pouze svému blahu. Na kritiku, kdy jsem také poukázal na to, že vládní představitelé, prodávají majetky německých i českých občanů zabavenými Benešovými dekrety protiprávně a který by měli vrátit původním majitelům. Reakce byla taková, že jsem opět dostal to stejné obvinění, jako to první. kdy jsem byl ve vězení, ale tentokrát to bylo ze soudu Pražského. Jelikož jsem byl vážně nemocný a nemohl jsem se ze zdravotních důvodů dostavit, doručil jsem o tomto soudu lékařskou zprávu. Jaké bylo mé překvapení, když mě soudkyně v mé nepřítomnosti odsoudila, uvalila na mě exekuci, ačkoli jsem ji poslal rozsudek, kde jsem plně nevinní. Musel jsem se odvolat k Nejvyššímu soudu, který mě dal za pravdu a jejich rozsudek zrušil. Do dnešního dne a to je 15 let čekám na Krajský soud. nevím co bude, a co si na mě ještě vymyslí. Jelikož jsme nadace a to německá, nikdo nám nedá příspěvek na naší činnost. abychom mohli prosperovat, vymyslel jsem dětské pískoviště podle přísných hygienických limitů EU a toto jsem si nechal patentovat. V těchto stávajících pískovištích v ČR se nacházejí injekční jehle od narkomanů, výkaly od zvířat (obsahují roupy, škrkavku, tasemnici a jiné mikroorganismy), atmosférický spad, který obsahuje těžké kovy (dioxiny, rtuť,atd.), které se v organismech dětí nevstřebávají, ale usazují. Pískoviště, prolézačky, skluzavky a veškeré další dětské atrakce, musí být vyrobeny ze zdravotně nezávadných materiálů a splňovat bezpečnostní normy s ohledem na věk dětí, aby nedocházelo k úrazům, nebo pádům. Tímto je ročně ohroženo v ČR na zdraví 400 000 dětí, ale nikoho z politiků toto nezajímá. Na základě těchto povinností jsme zaregistrovali vynález dětského pískoviště u úřadu průmyslového vlastnictví v Praze. Jeho realizací se zajistí zabránění všech nežádoucích elementů vhozených do pískovišť a současně se minimalizuje znečištění atmosférickým spadem. Podstatou vynálezu je pískoviště s poklopem, který se zasouvá pod podlahu altánku, který tvoří se samotným pískovištěm jeden celek. Manipulace s poklopem je jednoduchá, jelikož nejde o náročnou konstrukci i co se týče hmotnosti. Je zabezpečena tak, aby manipulace s poklopem nezpůsobila žádná poranění a mohli s ním manipulovat i rodiče, kteří po odchodu mohli sami toto pískoviště uzavřít. Altánek je konstruován tak, aby celý mini-komplex plnil funkci jak technickou, ale i společenskou a to posezení rodičů a dětí při hrách, tak jako ochrany před nepřízní počasí. Všechna pískoviště tak mohou být pomocí jednoduché manipulace přes noc uzamknutá a nemůže docházet k infikování pískovišť volně pobíhajícími zvířaty.Na realizaci tohoto projektu potřebujeme 5 milionů korun, které by pokryli náklady na výrobu komponentů prototypu. Se žádostí jsme se obrátili na politiky ČR, ministerstva a jiné instituce, které nám buď neodpověděli, nebo nás odkazovali na jiné instituce a tak to šlo stále dokola. Na doporučení ministra financí pana Sobotky který mě doporučil, abych se obrátil s touto problematikou na pana Onderky, který kandidoval na primátora města Brna. Pana Onderky jsem osobně kontaktoval, který mě po našem rozhovoru přislíbil finance, až se stane primátorem. Po volbách jsem navštívil pana Onderky v jeho kanceláři a to poté co se stal primátorem. Pan Onderka nám jakoukoli finanční pomoc i formou půjčky zamítl. Několikráte jsem ho žádal o rychlém řešení situace ohledně dětských pískovišť a on mi písemně odpovídal nic říkajícími dopisy. Když jsem mu ale napsal o tom, že ho zajímá pouze soukromý hokejový klub Kometa, kde hraje jeho syn a kterým slíbil miliony, okamžitě na to reagoval svým způsobem tak, že mě chce nechat zmrzačit. Dne 23.4.2007 jsem podal oficiální písemné oznámení o konání shromáždění maminek s dětmi v parku Lužánky v městě Brně, které se mělo konat dne 25.5.2007 v 15 hod., kde měla být probírána problematika hygieny nevyhovujících dětských pískovišť a zároveň měla být provedeno podepisování petice k této problematice. Dne 27.4. 2007, když jsem procházel parkem Lužánky a prováděl podpisovou akci výše uvedené petice, tak mě zastavili dva mě neznámí muži, kteří znali moje jméno, a řekli mi ať těchto aktivit zanechám, nebo nebudu chodit vůbec. K tomu dodávám, že v té době jsem byl po operaci kyčle a chodil jsem o berlích. Já se v té chvíli zalekl a odešel domů. Zhruba za týden po tomto incidentu jsem procházel kolem Tyršova parku, blízko mého bydliště, zastavil mě znova jeden z těchto mužů z parku Lužánky a zeptal se mě: Doufám, že jste toho napadání už zanechal. V té době jsem pořád chodil o berlích. Já jsem z důvodu obavy o své zdraví zrušil nahlášené konání maminek s dětmi a to i z důvodu toho, že se v té době konalo v městě Brně setkání prezidentů EU a bylo mi řečeno, že možno město schopno zabezpečit bezpečnost tohoto shromáždění. Jak se stal pan Onderka primátorem? Toto nedemokratické zvolení nemá ve světě obdoby, lze je přirovnat k mafiánským praktikám. Už dopředu věděl, že bude primátorem, ačkoli jeho strana ČSSD volby nevyhrála, ale se svou milenkou paní Javorovou měl velice promyšlený plán, který uskutečnili. Komunální volby v městě Brně vyhrála ODS a vytvořila koalici s KDU-ČSL s tím, že primátorkou bude paní Javorová z KDU-ČSL. Tato milenka pana Onderky po všech ujednáních s ODS odstoupila od této úmluvy a KDU-ČSL se spojilo s ČSSD a post primátora přenechala svému milenci Onderkovi. Ten si byl zvolením tak jistý, že se s poslancem téže strany vsadil, když post primátora vyhraje, ten si musí oholit knír, což se stalo. Jak pan primátor Onderka vystudoval? S maturitou si troufl na náročnou manažerskou školu UK-MBA na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického, ačkoli byl vždy průměrným žákem. V České republice na školy se zahraničním MBA titulem se mohou hlásit pouze absolventi některých z českých vysokých škol, a umět dobře anglicky, což Onderka dodnes neumí. Ke studiu NTU je nutné, aby studenti hovořili anglicky na urovnivyššího standartu - všechno učivo, hodnocení a všechny práce jsou v angličtině, odpověděla pracovnice NTU Lyndsay Hargreaves. To, že Onderka neumí anglicky je podle paní Hargreaves zcela nepřijatelný postup. Onderka školu vystudoval, složil závěrečné zkoušky a přitom na akademické větvi tohoto studia US-MBA na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického přitom nepřipadávají žádné ústupky v úvahu. Je zajímavé, že vyučující za dva roky nezjistili, že nemá vysokou školu a anglicky neumí. Brněnský politolog Martin Bastl míní, že jde o výhodný obchod mezi universitou a primátorem. Bylo by úctihodne, kdyby chtěl primátor vystudovat vysokou školu, aby byl dokonalejší, a ne podvodem, jen kvůli titulu. Toto se opět odehrává v městě Brně u primátora Onderky. Jeho účast v manažerské škole UK-MBA je deklasování špičkovosti tohoto typu studia, ukazuje, že je možné ho zvládnout bez vysokoškolského vzdělání a bez angličtiny. Známe lidi, kteří tohoto titulu dosáhli a jsou to vrcholový odborníci, což primátor Onderka není. Jedná se tedy o podvodné studium a korupci mezi školou a primátorem. Jeho bývalé zaměstnání bylo na dráze, kdy jako zřízenec kontroloval kola železničních vagonů Na bilboardy si dal heslo, že chce Brno kulturní a vzdělané. To znamená, když v Brně probíhá studium tak hladce, a nemusí mít absolventi žádné vědomosti, tak budeme mít hodně blbců s tituly. Informoval jsem o tomto podvodném studiu politické představenstvo jeho strany ČSSD, ale nikdo mi o oznámení korupce neodpověděl, ačkoli jim to zákon ukládá. Kdo mlčí o zneužívání zákonů je spoluviník. To, že jsem opět upozornil na mafiánské praktiky primátora byl jsem opět upozorněn varováním jednoho z mužů z parku Lužánky. Tento muž, když jsem jel tramvají s nákupem ke své matce, stál u dveří jejího domu. Matka je stará osoba a tento atak by nemusela přežít. Někdo mě musí neustále sledovat. Nahlásil jsem tento incident opět na policii ČR a upozornil jsem politické činitelé ČSSD. Odpovědí mi byl zaslán na náš PO-Box dopis a v něm ostrá nábojnice. Opět vyhrožování, nemohu se zdržovat v místě svého bydliště, do schránky mi vhazují upozornění, ať svých aktivit zanechám. Už ví, kde se skrývám a splní to, co mi slíbili. Je zajímavé, jak se stará o svého strážníka Pavla Trenzela, který za násilnický čin, kdy chlapci ve věku 14 let dával k jeho hlavě pistoli a několikrát zmáčkl spoušť nenabité zbraně. Za tento čin byl odsouzen na dva roky vězení, ale po roce ho propustili podmínečně na svobodu. byl přijat opět primátorem k městské policii a to jako trestaný a v podmínce jako civilní zaměstnanec. Proč se o něho primátor tak pěkně a proti zákoně ač byl trestán postaral? Dělá snad za něho špinavou práci proti jeho kritikům? Městská policie byla zřizována jako pořádková, strážníci. Dnes mají komanda i když nemají pravomoce jako policie ČR a těmto velí právě primátor Onderka. Píši na organizace pro Lidská práva a jiné instituce, ti mi ale odpisují, že chápou mou tíživou situaci, ale nemohou mi pomoci. Je mi 61 let a mám čekat až mě nějaký žoldák přizabije, nebo strčí pod tramvaj, jak je tomu v této zemi zvykem? Díky této politice žiji jako psanec, bojím se vyjít na ulici, abych nepřišel o zdraví. Moje dlouhodobá přítelkyně se bojí se mnou stýkat, bojí se aby ji a dětem neublížili. Já jsem z tohoto stresu onemocněl na srdeční selhání, takže se léčím. Takové nedemokratické jednání se děje jenom na Kubě a Číně. Tímto činem proti mé osobě pošlapávají Listinu lidských práv a svobod. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Před komunálními volbami jsem napsal článek Politická mafie a rozeslal všem politickým stranám. Výsledek byl ten, že jsem dostal pro výstrahu v dopise bílý prášek, který šetří hasiči Brno. Bojím se žít v tomto státě, kde zkorumpovaní politici násilím odstraňují své kritiky. To, že jsme chtěli vytvořit pro zdravý dětí skutečně bezpečná pískoviště, a chránit tím jejich zdraví, je výsledek pouze ten, že mě chtějí zmrzačit, či zabít. Politici uvolňují státní peníze na své soukromé aktivity a na ochranu zdravý dětí nechtějí dát ani půjčku. Abychom tento projekt uskutečnili, pokusili jsme se získat půjčku od nebankovního sektoru. Jaké bylo naše překvapení, když od firmy info@startcredit.cz dostali velice sprostý dopis, který uráží nejenom německou menšinu v ČR, ale taky celý německý národ Je to opět jeden z důkazů, jak jsme tady v ČR potlačováni Dopis od firmy, který nám byl zaslán, posíláme v dalším emailu.Kdyby tato pískoviště měla děla a jednalo by se o vojenskou techniku, tak jako transportéry, letadla, či jinou vojenskou techniku, kde provize dosahují sta milionů korun, hned by byl projekt schválen. Oslovil jsem všechny státní instituce, poslance, senátory, ale ani mi neodpověděli, ačkoli jim to zákon přikazuje. Jak můžeme v tomto státě ČR ochránit zdraví dětí, když sami politici tyto zákony nerespektují a tím porušují zákon o hygienických limitech písku v dětských pískovištích, jak ČR tak EU. Politici jsou voleni občany a tímto jim poskytovat záruky poctivého žití, pro obyčejné lidi (jak nám s oblibou říkají), ne jak je to tady běžné, jen pro horních deset tisíc vyvolených, jak to prosazují. Co jsme to za stát,když politikům je jedno, že je ročně ohroženo na zdraví 400 tisíc dětí ! V ČR jsou chráněny zákonem kormoráni, špačci, bobři, kteří ročně napáchají sta milionové škody a nikomu tato ztráta nevadí. Narkomani svou prevencí a nadělání škod státu, je odhadováno na 8 miliard korun. Politici porušují základní listinu lidských práv a svobod. Nikdo nesmí být mučen, ani podroben krutému, nelidskému, nebo ponižujícímu zacházení, nebo trestu. každý má právo. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Příslušnost, ke kterékoli národnostní menšině, nesmí být nikomu na ujmu. Každý má právo na ochranu veřejného zdravý. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon. Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena. Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Lidské žití je velmi krátké, proto by zde měla být sociální upřimná snaha zlepšit ho na maximum, hlavně když jde o děti. Vládnoucí česká politická reprezentace odmítá respektovat základní podmínky právního státu. Politická moc se nadřazuje právnímu státu, což je nepřípustné. Budu stále usilovat o to, aby byly zpracovány temné stránky našich dějin a zasazovat se o to, aby lidská práva v ČR byla respektována a dodržována. Jelikož se v této zemi o svůj život, zvažuji o podání politického asylu v některé zemi EU. Prosím Vás proto, aby jste informovali ve Vaši zemi politické činitelé, média a informovali o mém případu, kdy mě jde o život. Dukazný materiál mohu doložit. Tím, že jsem napsal všem poslancům EU došlo 21.2.2011 asi v 18 Hod. k mému napadení. Když jsem se vracel od matky k mému kamarádovi, který bydlí na okraji města Brna a kde se taky skrývám, napadli mě zezadu tři muži. měl jsem nasazenou kapuci, takže jsem do stran moc neviděl. Jeden z těchto tří mužů mě oslovil jménem a když jsem se chtěl otočit praštil mě někdo do hlavy tak, že jsem upadl. Když jsem ležel na zemi, kopli mě do žeber, ale měl jsem silnou bundu, takže to tento kop utlumilo. Velké štěstí bylo, že mě nekopli do hlavy a nezačal krvácet.Kvůli mé nemoci způsobené stresy (vyhrožování politiků na mou kritiku) užívám lék Warfarin na ředění krve, takže bych bez pomoci vykrvácel. V té době jsem neměl ani telefonní kredit a tak bych si nemohl přivolat ani pomoc. Po velkých bolestech hlavy jsem navštívil svou lékařku a ta mě ihned odeslala sanitkou do nemocnice na pozorování, kde mi zjistili otřes mozku. Tímto Vás prosím o pomoc i radu v mé těžké životní situaci.  Tento dopis rozešleme všem politikům EU, a taky všem ostatním zemím a politikům světa.

 

 Děkuji Ivo Minařík

 předseda správní rady

 Nadační fond Baviria