všem věrným Moravanóm

 Prosím uvědomělé Moravany, aby mi pomohli opravit nedostatky mé znalosti moravštiny, aspoň v tomto textu, aby mu vaši krajané mohli porozumět; chodština (hu nich používaná), ostravačtina a hrůzo! ani moravština v mém starém Wordu není.

 

Tomáš Pečený

 

    Prosím přijměte mé dodatečné blahopřání k záchraně Moravanó před strašlivó katastrofó, která vám hrozela ze strany čechoslovakizmu: Jen díky náhodně příznivé mezinárodní situaci jste vevázle ze zkázy, která hrozela už nejen vašemu národu, ale i vaší krásné zemi, když Slováci pocítili potřebu mít zámořské kolonie a rozhodovalo se v rámci Fehlkonstruktion i o vybagrování celé Moravy.

    Rád bych si zase s někým z vás popovídal osobně. S vašimi krajany panem Lukášem Beerem i justičním činitelem jsme se shodli, že lidi z národnostních skupin, které by se na sebe mohly mračit, se mají co možno domlouvat sami.

 

    V době mého narození se používal termín 'srbochorvatský jazyk' ... . Neslyšel jsem, že by někdo navrhoval politika Klause na Nobelovu cenu míru, když zabránil bombardování Brna. Politik Havel to zvoral i slabóčké Pithart by byl jen dál plkal o ústavním dvojdomku.

 

    Že by příští státoprávní uspořádání, inspirované z doby mého mládí, přineslo nejen vám větší jistoty?!