From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, June 26, 2009 5:59 PM
To: 'frantav@atlas.cz'
Subject: FW: pokračování # zase nedoručitelná.
Adresátova schránka je přeplněna.


> -----Original Message-----

> From: Mail Delivery Subsystem [mailto:postmaster@becher.mail-atlas.net]

> Sent: Sunday, June 21, 2009 8:17 PM

> To: t.peceny@volny.cz

> Subject: Zprava nebyla dorucena/Sprava nebola dorucena/Delivery failure

>

> Je nám líto, ale Vaše zpráva "pokračování" nemohla být doručena.

> Adresátova schránka  je přeplněna.

> Váš ATLAS.CZ

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, June 21, 2009 8:04 PM
To: 'V František'
Subject: pokračování

 

Dobrý den pane Vilíme,

     na ten Váš dopis jsem si vzpomněl, když jsem byl minulou neděli na Květinové slavnosti Unitářů. Jinému člověku jsem teď psal:

Já sám jsem skoro materialista (to u nich není problém), ale rád se (když tam asi tak jednou za rok jdu) účastním i 'responzivního čtení' (viz příloha), kdy texty (kurzívou) předříkává unitářský duchovní a ty další části vyslovují všichni jako při procesí. (To sem vnesl moudrý mladý duchovní z USA.)

     Váš

          Tomáš Pečený

====================================================================================

> -----Original Message-----

> From: V František [mailto:frantav@atlas.cz]

> Sent: Tuesday, January 20, 2009 7:46 AM

> To: t.peceny@volny.cz

> Subject: RE: zveřejnění? (RE: Reakce na "=?utf-

> 8?B?UGVrw6FyZWsgYnlsIG9iZWNuxJsgcG92YcW+b3bDoW4gemEgdnluaWthasOtY8OtaG8gb2

> Rib3Juw61rYQ==?=")

>

> Dobrý den pane Pečený

> Nějak se poslední mail ke mně nedostal.

> Jen ke zdravotnictví v USA. Tam je také socialistické. Víte kolik je tam

> vládních regulací? To není pro mě žádný vzor :-)

>

> Je to nebezpečné, ale život takový byl a je a bude.  A nevěřím, že cesta

> společnosti je ad hoc porušovat pravidla, která se osvědčila pro vznik a

> udržování společnosti. Trest je za porušení těchto pravidel krutý a

> neúprosný. Není možné vyloučit lásku a nahradit je diktátorem který

> zajistí důchody a sociální podpory. To je neudržitelné. Není možné zrušit

> svobodu jen kvůli případům, kdy se ukazuje pouze nedostatek lásky. Řešením

> je pokání, změna mysli. Je naší povinností hledat spravedlivé řešení.

>

> Přeji krásné dny

> F. Vilím

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]  Tato zpráva z nějakého důvodu nebyla podle zprávy z poštovního serveru doručena.
Sent: Saturday, January 17, 2009 1:59 PM
To: 'Franta'
Subject: RE: zveřejnění? (RE: Reakce na "Pekárek byl obecně považován za vynikajícího odborníka")

 

Dobrý den pane Vilíme,

   děkuji Vám za souhlas i za nabídku podívat se na Vaše názory.

   K těm Vašim názorům: já nejsem teoretik společenských věd a mám jen mlhavou představu o jejich stavu; vzhledem k své pracovní náplni ani nemám možnost se tím směrem soustavně vzdělávat a mé texty o těch věcech je třeba brát jako postoj řadového člověka, který se snaží ty věci pozorovat a posuzovat s praktické stránky.

   V té situaci mi pohled na ty Vaše stránky říká, že se zásadami souhlasím bezvýhradně, sám bych cestu k jejich uskutečňování viděl v jejich propagování v současném politickém a hospodářském systému, který mi připadá zatím nejlepší z vyzkoušených a který podle mého názoru poskytuje dostatečný prostor pro přiměřené uskutečňování i těch ideálů. Nedovedu domyslet důsledky možnosti každého člověka plně se distancovat od státu, zejména v otázce bezpečnosti, spíš bych z nich měl strach, a zdá se mi, že je to jedna z těch věcí, které nelze předem teoreticky rozhodnout. O praktických výsledcích pokusů s takovými "novotami" víme také oba. Takže bych byl v tom směru hodně opatrný.

   Nicméně možnost jednotlivce, vzdát se na celý život třeba sociálního nebo dokonce zdravotního pojištění, byla už požadována (mj. M. Macek, i od příbuzného jsem takový návrh dostal) a kdyby opravdu v našich zákonech byla, byl by to nástroj na výzkum skutečného zájmu lidí o takové uspořádání a také jeho důsledků pro ty lidi, který by doufám nevedl k pokažení společnosti tak, jako kolektivistický shora organizovaný socializmus.

Taková možnost ovšem do značné míry už existuje (tak mi odpověděl ten vědec, o němž píšu v článku o socializmu; část korespondence s ním je tu jako se souhlasem část obsahu9): 'Poradim Ti jak to zaridit. Odjed do U.S.A. Mame dohodu o danich. Jen se proboha nesnaz nam to implantovat sem.'. On tu situaci v USA dobře zná z akademického stanoviska. Jemu jsem pak popsal i svůj pohled na související věci, to je v tom odkazu také. O zdravotnictví v USA je část komentářů v mém článku o socializmu.

Zdraví a pohodu,

  Tomáš Pečený

 

 

> -----Original Message-----

> From: Franta [mailto:frantav@atlas.cz]

> Sent: Friday, January 16, 2009 4:55 PM

> To: Tomas.peceny

> Subject: Re: zveřejnění? (RE: Reakce na "Pekárek byl obecně považován za

> vynikajícího odborníka")

>

> Dobrý den vážený pane Pečený,

> můžete použít naší korespondenci. Můžete se podívat i na můj blog.

>

> Mějte se krásně.

>

> F. Vilím  (http://ekonsvoboda.blogspot.com/ )

>

> "Život, schopnosti, výroba -- jinými slovy individualita, svoboda,

> vlastnictví -- to je člověk." (F. Bastiat, Zákon,

> http://www.bastiat.kvalitne.cz/Zakon.htm  )

>

>

>

>

> Tomas.peceny napsal(a):

> > Dobrý den pane Vilíme,

> >    na té své stránce http://www.volny.cz/tpeceny/politika jsem zavedl i

> > rubriku 'Názory jiných lidí'. Mám na ní vyvěsit po vynechání svých

> > nepublikovatelných výrazů, pokud možno i s Vaší mailovou adresou, tuhle naši

> > předešlou korespondenci? (Na korespondenci s Vámi jsem si vzpomněl až teď.)

> >    Děkuji Vám,

> >       Tomáš Pečený

> >

> >

> >

> >> -----Original Message-----

> >> From: Tomas Peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]

> >> Sent: Monday, February 11, 2008 12:20 AM

> >> To: 'Franta'

> >> Subject: reRE: Reakce na "Pekárek byl obecně považován za vynikajícího

> >> odborníka"

> >>

> >> Dobrý den pane Vilíme,

> >>    tu 'Antikapitalistickou mentalitu' jsem v létě přečetl (měl jsem ji

> >> půjčenou z knihovny České televize na Kavčích horách; tam jsem v l. 1992

> >> až 1998 dělal; a teď jsem se musel znova podívat do toho svého článku, je-

> >> li od Misese; zřejmě jsem tenkrát použil tip ze stránek prezidenta Klause).

> >> Svůj dojem z té knihy jsem do článku napsal, abych na ni další lidi

> >> upozornil. Já se sice o takové věci zajímám, ale žádný velký znalec té

> >> problematiky nejsem. Ta kniha mne zaujala hlavně tím, jak ukazuje na kořen

> >> takových pocitů, které se nám dnes zase leckdo snaží pod různými

> >> hlavičkami vsugerovat, i když jsme si s jejich důsledky už užili až dost

> >> hospodářského srabu a lidského ponižování; mj. veřejné "volby" s nabídkou

> >> jedné možnosti a s pohrůžkou, že neúčast nás bude stát vyhazov z práce a

> >> otravování celého rodu státním aparátem celý život.

> >>

> >>    Kdybych Vám snad s tou problematikou mohl nějak pomoci, neváhejte se na

> >> mne obrátit s určitějším dotazem, co Vám nejde.

> >>

> >>> Náklady jsou subjektivní a

> >>> lze o nich hovořit jen při rozhodování jednotlivců.

> >>    Já, jak je z toho článku patrné, nejsem ekonom a tedy mám potíže se

> >> správnou terminologií v těch věcech. To, co jsem měl na mysli, je

> >> porovnání naší inflace během transformace s ostatními postkomunistickými

> >> státy (o kolik se nám znehodnotily úspory z doby totáče), porovnání

> >> rychlosti vzpamatovávání se z totáčového srabu; a porovnání

> >> kvalifikovaných odhadů poměru legálních a nelegálních (či "poctivých" a

> >> "nepoctivých") převodů majetku během privatizace. Subjektivní to většinou

> >> je, ale k docela dobré shodě se při neideologizovaném porovnávání různých

> >> těch názorů dojít dá: za nejlepší teď považuji v tom srovnání vycházet z

> >> názorů lidí z těch jiných postkomunistických států, tak jak se je člověk

> >> dozvídá třeba od sousedů v kempu, a ze srovnání toho, jak rychle se

> >> příslušná země z toho komunistického srabu dostává, podle vlastních

> >> poznatků, když ji navštíví. A k těm převodům majetku při privatizaci -

> >> podle známých a příbuzných, kteří pracují v oboru a víc o tom vědí; ty

> >> moje "osobní" zdroje se shodují v tom, že u nás to nebylo jistě horší, než

> >> v té Velké Britanii. Ona holt privatizace se stoprocentně korektně udělat

> >> nedá. Já už žiju dost dlouho na to, abych věděl, o co jde: za mého mládí

> >> se v hovorové řeči pro pojem 'ukradl' používal běžně termín 'znárodnil';

> >> v nedávné minulosti se pro totéž vžil termín 'zprivatizoval'.

> >>    (Všimněte si prosím, že tu používám jiný návod, než ten z článku, kde

> >> jsem doporučoval posudek renomovaných ekonomů; poslední vývoj u nás

> >> ukazuje, že nemusí být tak docela obecně zřejmé, kdo vlastně takovým

> >> renomovaným ekonomem je; a tak kladu větší váhu na to, orientovat se

> >> "demokraticky".)

> >>

> >>    Že se nesmí připustit zničení trhu (ani při znárodnění) věděl už

> >> prezident Beneš v roce 1941 či 42 (Demokracie dnes a zítra, str.339 ve

> >> třetím vydání Čin Praha 1946).

> >>    To jsou věci, které si lidi musejí rozmyslet dřív, než levičácké

> >> postupy připustí; když mají vědět, že fungovat nemohou a proč, a že nikdy

> >> nikde nefungovaly déle, než dokud bylo z čeho brát; a že se to tedy bude

> >> muset časem vracet, což je zdrojem dalších potíží a průšvihů.

> >>    "Obyčejní" lidi se na takových věcech docela shodnou, nejsou-li zjevně

> >> oblbnuti profesionální propagandou. Jedním z motivů, proč jsem napsal ten

> >> článek, bylo, že právě "inteligenti" ({...}) podlehnou

> >> propagandě, de facto komunisticko-zeleno-nacistické, docela snadno; a

> >> pobytem na univerzitě v USA si salonně komunistickou verzi (či v SRN tu

> >> zelenou) toho svého postoje přiživí; hraje v tom roli zřejmě nejen

> >> závistivost a panovačnost (byť právě pro vědu vlastně dost důležité);

> >> nejspíš všechen svůj skutečný zájem věnují té vědě, kde se skoro nepodvádí,

> >> a tuhle svou zkušenost podvědomě přenesou do politiky, kde propaganda

> >> existuje a kde demokracie musí předpokládat, že většina lidí s tím počítá

> >> a umí se v tom dost orientovat; to je známé slabé místo demokracie, ale

> >> lepšího nic není a leckde to funguje už staletí. (Hitler byl řádně zvolen;

> >> Gross, který to také "myslel upřímně", i komunistický nomenklaturní kádr

> >> {...} Paroubek, hojně užívající styl Mussoliniho, i {...}

> >> Bursík byli taky řádně zvoleni; o Rathovi nebo o

> >> {...}, který je zjevně za koryto ochoten prodat bezpečnost naší

> >> republiky, hrát na nacionalistickou strunu a ještě je o tom schopen mazaně

> >> "seriozně" řečnit, radši víc nemluvím.)

> >>    Jinak, než masarykovskou výchovou 'nebát se a nekrást' a snahou skoro

> >> všech lidí brát ty věci tak vážně a zodpovědně jako Masaryk, to holt

> >> nepůjde nikdy.

> >>

> >>    Z toho článku se vyvinula docela zajímavá diskuse, v níž mým zásadním

> >> oponentům (lidi spíš napíší tomu, kdo je svými názory popudil) zjevně

> >> došly argumenty. Za Váš názor Vám děkuji; je to jeden z těch, které mne

> >> opravdu potěšily a, jak vidíte, něco jsem se z něj naučil.

> >>    Zdraví a pohodu ({...}),

> >>       Tomáš Pečený

> >>

> >>

> >>> -----Original Message-----

> >>> From: Franta [mailto:frantav@atlas.cz]

> >>> Sent: Thursday, February 07, 2008 11:45 PM

> >>> To: t.peceny@volny.cz

> >>> Subject: Reakce na "Pekárek byl obecně považován za vynikajícího

> >>> odborníka"

> >>>

> >>> Dobrý den pane Pečený,

> >>> po dlouhé době jsem narazil na článek, který mě potěšil.

> >>> Jen snad k těm skutečně zjištěným "nákladům" privatizace. Není třeba,

> >>> aby je někdo zjišťoval, protože to ani nejde. Náklady jsou subjektivní a

> >>> lze o nich hovořit jen při rozhodování jednotlivců. Každý sám zvažuje,

> >>> co obětuje, když se pro něco rozhoduje. A tedy nemůže nic říci o

> >>> nákladech jiného jednotlivce. Natož, aby to sečetl za národ. Pokud by

> >>> někdo mohl něco k tomu je říci, jsou politici, kteří se jako jednotlivci

> >>> rozhodovali jak na to. Nešlo ale o jejich majetky, tak měli stejně

> >>> nesprávný pohled.

> >>>

> >>> Zdá se, že znáte trochu Misese a že se snažíte své okolí seznámit s jeho

> >>> názory. Sám s tím nějak bojuji, ale výsledky jsou ubohé. Nějak to

> >>> neumím :-(

> >>>

> >>> Mějte se krásně a díky za článek :-)

> >>>

> >>> František Vilím, Praha