evoluce?

poznámky  k CEP / články / Petr Hájek: Já z opice nepocházím, k http://cvrckova.blog.respekt.cz/blog/4736/81318/hajek_otevreny_dopis.pdf , k Václav Klaus - Odpověď prezidenta republiky na dopis od Fatimy Cvrčkové a k Petr Hájek, ideolog a tmář

Tomáš Pečený

 

      Plně souhlasím s požadavkem paní docentky Cvrčkové, aby instituce vzdělávací a výzkumné sdílely alespoň něco z obecně uznávaných zásad vědecké publikační etiky, a tedy pro ně bylo nepřijatelné publikovat články, jejichž autor zjevně nemůže s dobrým svědomím ručit za úplnost, ověřitelnost a nezkreslenou interpretaci toho, co sám tvrdí či jak druhé cituje.

      Obvykle se můj názor přesně shoduje s výsledky analýz prezidenta Klause. Ale jsem přesvědčen, že v tomto případě se svou odpovědí mýlí.

      A zejména vůbec nemá pokud vím pravdu pan Hájek svým tvrzením, že uznávání evoluce je příznakem levicovosti a je svými důsledky obdobné marxizmu. Ve věci evoluce plně souhlasím s názorem paní docentky. (Termíny 'levicový'/'pravicový' se zabývá úvod mého článku o socializmu.) Věcné argumenty jsou v korespondenci s ředitelem Hájkem a zejména paní docentce Cvrčkové děkuji za ty rozhodující.

      Ten požadavek serioznosti podle mne mají splňovat i média. Rada České televize (nejspíš zejména její člen - ten vědec, o jehož politických postupech mám na svých stránkách nechvalné zmínky) se o to před časem snažila a docílila zlepšení situace tak, že aspoň o těch nepolitických pavědeckých tématech, např. o horoskopech, proutkaření, potřebě výživy ze zrní bez vitamínu C, geopatogenních zónách, telepatii, magické chirurgii a léčbě rakoviny bez chemie (viz článek výchova, vzdělání a propaganda), se v pořadech té televize už (pokud si všímám) tolik nejedná jako o vážně míněných alternativách odborných/vědeckých přístupů. Ale nemůžeme jásat předčasně, viz dopis pro přírodovědce2.

      Následující poznámka je obecná (neznám dostatečně fakta o soudních postizích v USA uvedená panem Hájkem a paní docentkou):

      Svoboda je důležitá, v jistém smyslu nejdůležitější. Ale musí tu být i patřičný respekt k faktům a tedy i svoboda vyjádřit otevřený odpor k těm, kdo tu svobodu znevažují tvrzeními typu, že podle jejich názoru 1+1=5 a že takový názor má být šířen stejně jako poznatky 'oficiální' vědy. Takovou svobodu šíření pro svá tvrzení totiž vždy požaduje ta pavěda, o jejíž zhoubnosti jsou nezvratné důkazy. Přitom i obecné proklamace o serioznosti bývají součástí její obchodní a politické propagandy.