Tento článek jsem odeslal odkazem 15.4.10 6:34 redakci Britských listů s návrhem na uveřejnění (formulářem ze stránky, příjem byl potvrzen).  Domnívám se, že má co říci k článku Proč jsou voliči tak zhnuseni?.

 

výchova, vzdělání a propaganda

Tomáš Pečený

 

 

     K textu u slova nelogický v odkazu termíny: Logickým může ten "můj", tedy mj. Masarykův a ideově asi i Havlův recept s výchovou lidí být tím, že výsledky té výchovy budou průběžně testovány a mj. těmi "vychovateli" i "vychovávanými" soustavně hodnoceny (obdoba evoluce v živé přírodě) tak, že bude postup pořád poháněn tím zájmem "vychovávaného" "lidu".

     To potřebné hodnocení je ovšem strašlivě obtížný úkol, protože víme, že věda pro svou správnou funkci potřebuje nezávislost na vnějších (ekonomických) vlivech, jinak nastávají takové jevy, jako vykazování "růstu životní úrovně" (=PRopaganda) za totáče, každý rok procenty růstu těžby tun uhlí a výroby tun oceli. Nebo dokonce jako vzájemná ujišťování výzkumníků globálního oteplování o tom, jak přizpůsobují výběr faktů předem danému účelu (aby dostali další grant na ten výzkum; nebyl-li to přátelský žertík*/). Na tohle jsem narazil ve své práci i sám, jak píšu v těch podstatných vysvětlivkách článku 4/ a od nich odvozené otázce všem levicovým u slov 'svého osobního'. Námět o tom hodnocení jsem napsal ekonomovi.

     Je třeba dávat pozor, aby ta výchova (ani nad rámec rodiny) nebyla moc institucionalizovaná a hlavně ne monopolizovaná; aby totiž nesloužila zájmům někoho jiného než řadových lidí a obecného rozvoje společnosti. V souvislosti se sotva dosažitelnou předpověditelností vidím znova potřebu "pohonu" zájmem "lidu"; ten už svým zdravým rozumem nepřipustí (doufám) preventivní "napravování" stavů, které vůbec nehrozily, například té degenerace lidstva. Takže opatření nápravy by měla počkat, až se škodlivé účinky příslušného jevu (např. drahé energie****/) patřičně (tedy dost dlouhou dobu) prokážou. Demokratický proces (tvorba programů stran, volby a z nich vzešlá opatření, např. daňová) sám je dost pomalý, takže zbytečně nenahrává té již dvakrát katastrofálně uškodivší preventivnosti ("splašenosti", např. s poukazováním na teorii řízení do předem stanoveného stavu, která vyžaduje rychlou odezvu). To je právě pozitivní rozdíl proti způsobu řízení za socializmu, regulováním vedoucí silou ("vševědoucí a všemohoucí") komunistické partaje, který zkrachoval a i tu výchovu moc zprofanoval.

     S tou výchovou, vzděláním, slušností a rozvojem společnosti také souvisí otázka, má-li se zachovávat život lidského plodu za každou cenu. V duchu podobném tomu "tržnímu referendu" z článku jak zacházet s trhem by se podle mne mělo i zveřejňovat, jestli operace na záchranu dětí, narozených i přes krajně nepříznivou prognózu v počátku těhotenství (siamská dvojčata), jsou významnou položkou při financování zdravotnictví, což by vlastně ohrožovalo jiné pacienty. Pokud ano, mělo by být také souhrnně známo, kolik na ty operace přispívají instituce prosazující to zachování života plodu za každou cenu; o tom jsou zásadní informace v dopisech paní docentky Cvrčkové. S tím souvisejí i významnější otázky, jak velkou škodu ve společnosti pak udělá nechtěné dítě narozené do špatné sociální situace rodiny; či jestli výchova k takové zodpovědnosti veřejným pálením kondomů (v Africe) dostatečně vyvažuje zhoršování katastrofy AIDS; ty už se tak jednoduše na kvantitativní hodnocení přes peníze asi převést nedají.

     S tím vším také souvisí přístup lidí k jejich spoluobčanům i lidem jinde v nouzi. Z  textů Opravdu chudáci?, jak zacházet s trhem a (nejen) piráti a Internet u řetězce 'charit', z komentářů u slova 'bohulibé' i z korespondence s ekonomem u řetězců 'duchovní' je snad zřejmé, jak tu věc vidím: kapitalistická společnost se o takové lidi umí postarat nejlépe, ale je k tomu potřebí osobní přispění každého z nás. Krásnou ukázku solidarity našich lidí vidím v článku Čtenáři zachránili stařenku od exekuce, i když bych ještě raději viděl, kdyby jí byl někdo pomohl dřív, než ji neseriozní věřitelé tak poškodili a ohrozili. V takových případech co nejvíc zveřejňujme informace o takových "službách", aby je lidi svým nezájmem zneškodnili tržně.

 

     Ten zmíněný "pozor" si ovšem musejí dávat lidi sami a je to otázka úrovně celé společnosti a jejího všeobecného vzdělání, viz odkazy termíny a výsledek referenda (u jména Masaryk) článku o socializmu. Když lidi nejsou schopni rozeznat vědu od výslovné propagandy, která je zhusta pavědou, a když se dost nechají svádět nenápadnými lživými náznaky PR PRopagandy, je to špatné a vede to k takovým důsledkům, jako byla mj. volba Hitlera. To všeobecné vzdělání má lidem umožnit aspoň odolnost proti PRopagandě, že oni jsou ti nejlepší, kterým mají všichni ostatní sloužit. Samo akademické vzdělání a hodnosti na to nestačí, ani to, že aktivní jsou právě studenti, ani 'kulturní vyspělost národa' (viz Heydrich); to bylo vidět dobře v tom Německu 30 let. Studenti, zákonitě ti neúspěšní, se dávali k levici - náckům - se stížnostmi na rodinkaření vedoucích vědců a jiných studentů (porovnejte teď u nás s protesty studentů, vyvolanými PRopagandou, proti "korupci"; přitom blízký osobní vztah vedoucích vědců k nadaným studentům je nezbytná podmínka dobré přípravy těch mladých vědců) a dožadovali se vyhnání např. Einsteina. Ty tehdejší hnědé levičáky podporovali i mnozí dobří odborníci, a to i přímo z ideologických důvodů, tak jak to známe s podporou levičáků rudých a levicových narudlých a nazelenalých v Česku. To má svou logiku: právě odborníci mohou snadno naletět na PR, že oni jsou ti, kdo vědí přesně, jak se má společnost vyvíjet, a dožadovat se systému s regulací, která jim takový vliv zajistí. V tom Německu i v Sovětském svazu jeli s režimem i mnozí biologové; ti němečtí přitom museli vědět, že rasová eugenika je pavěda = podfuk. Ti nejhorší se podíleli i na těch "pokusech" na lidech, o kterých píšu v odkazu slovníček newspeaku u slov 'vědecké práce'.
     Mám dojem, že společenské vědy ani teď tu úlohu lidem moc neusnadňují, s výjimkou dějepisu zejména nedávné doby, kdy je v silách každého trochu vzdělaného člověka se přesvědčit, jak to bylo doopravdy v několika konkrétních souhrnných údajích a tím poctivou vědeckou souhrnnou práci od propagandistické pavědy rozlišit **/.
     Všimněme si i věcné souvislosti
levicové PRopagandy, vzdělání a pavědy: Ta neschopnost rozeznat vědu od pavědy souvisí s bráněním/neschopností něco správně odhadnout či spočítat: např. poměr škody, kterou nám způsobili Henlein nebo Gottwald, k té, kterou nám způsobil Krejčíř, viz konec textu o socializmu a odkazy odtamtud. Nebo poměr zdravotního rizika, které člověku způsobí snědením jediný řízek (pro Rakušany: ein einziges Wiener Schnitzel), ke všem zdravotním rizikům z jaderné energetiky; či poměr zdravotního rizika z přirozené radioaktivity vč. kosmického záření nebo rizika úrazu elektrickým proudem v běžném životě k riziku vzniklému radarovým signálem odraženým od letícího letadla, viz 4/, ... . Proto ta příchylnost/tolerance levicových k pavědě. Tohle by si podle mne měli uvědomit i někteří ti vědci, které jsem oslovil, a vyvodit si důsledek pro sebe.

     Na tu nedostatečnou vzdělanost nebo ostražitost před PRopagandou doplácejí ovšem lidi nejen prostřednictvím politiky. Placení za takové "služby" založené na pavědě, jako jsou ochrana před "geopatogenními zónami", horoskopy - "kondiciogramy" atd. jsou známé příklady takového vyhazování peněz; i jejich případný pozitivní vliv na psychiku je zcela znehodnocen negativním vlivem jindy, protože souvislost se skutečností je plně náhodná a případná pozorovaná korelace je chyba metodiky: je to jen výběrový jev daný souvislostí pozornosti člověka s pozitivností nebo negativností jeho pocitu. Nebo 'proutkaření': zkuste proutkaři zavázat oči a odvézt ho na místo, o němž neví, kde je; uvidíte, jak "úspěšné" tam budou jeho předpovědi. V textu Milionová cena skončila... vidíme, že ani nabídka 1000000 € nevedla k tomu, aby se v Česku k testování přihlásil, natož uspěl někdo z proutkařů; ani aby uspěl někdo s další takovou schopností. Slyšel jsem i o obdobné odměně 1000000 $ za prokázání paměti vody, která je základem pavědeckého výkladu homeopatie.


     U 'alternativní mediciny' (homeopatie, "biostimulační" např. světelné "lékařské přístroje", "celostní medicina" atd.) je situace složitá, protože jde ve skutečnosti o víru pacienta v uzdravení a možná i podvědomě zlepšenou péči o příslušný orgán či celé tělo; to ('placebo') působí příznivě samo o sobě, jak si zkusí sám na sobě každý student dobré lékařské fakulty. Bylo by škoda ten efekt nevyužívat, ale je otázka, jakou cenu mají lidé za takový amulet platit. O tom píšu v článku jak zacházet s trhem u slova 'léčebných'. A je třeba dávat velký pozor, aby člověk ve víře v ty účinky nezanedbal možnost diagnózy a věcně účinné léčby; s rakovinou je spolehnutí na 'alternativní léčbu' zhoubné, o tom už pokud vím existuje mnoho smutných zpráv. Pro "alternativní léčebný přístroj" neexistuje závěrečná zpráva o klinických zkouškách podle § 11 předpisu 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích. Homeopatická léčiva podle § 28 zákona 378/2007 Sb. o léčivech musejí mít uvedenu na obalu informaci "Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací" a stejná informace musí být uvedena v příbalové informaci. V žádném případě k tomu odlišení 'alternativního' postupu od těch účinkujících nezávisle na psychice nestačí prohlášení jednotlivých léčitelů či lékařů, jakkoli renomovaných, protože u nich není zaručeno, že patřičně respektují vliv neverbální komunikace s pacienty. A nestačil by k tomu ovšem ani certifikát vydaný příslušnými institucemi, např. pro USA FDA a pro naši republiku SÚKL, pokud by konstatoval jen neškodnost a shodu s údaji výrobce bez odkazu na příslušný konkrétní protokol o klinických zkouškách nebo hodnoceních a použité metodice; ta by podle mne měla pro to rozlišení vždycky obsahovat statisticky významné srovnání s pacienty, kteří se (stejně jako lidé v jejich blízkosti) jen domnívají, že byla funkce přístroje opravdu zapnuta. Pochyboval jsem, může-li se pacient či aspoň lékař obsah protokolů o klinických zkouškách nebo hodnoceních (podle závazné metodiky jsou zbaveny osobních údajů) kteréhokoliv léčiva či přístroje vůbec dozvědět, např. na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. O oponenturu a případné doplnění tohoto odstavce i o názor, je-li v této věci legislativa České republiky a EU dostatečná, jsem poprosil příslušné odborníky; na stránkách SÚKL vidím
(28.1.14) podrobné hodnocení klinických zkoušek konkrétních léků. K homeopatii dal mým čtenářům laskavě své vysvětlení pan profesor Heřt. S tou potřebou změny legislativy, kterou nám sem škodlivě vnesla EU zřejmě v něčím ekonomickém zájmu, bezvýhradně souhlasím.
     O státních zdravotnických akcích píšu v tom článku jak zacházet s trhem u slova 'očkovat'.

     Na tu pavědu je potřebí opravdu dávat pozor: pověstné jsou nabídky prodeje přístrojů na výrobu "vody, která si něco pamatuje" (např. "energii z vesmíru", kterou načerpala pomocí magických obrazců 3/); nikdo z těch vědců, techniků, právníků a zdravotníků, s nimiž jsem v té věci přišel do styku, nezná případ, kdy by výsledky uváděné reklamou/PRopagandou byly získány jinak než chybou v metodě pokusů (lepší péče o pokusné rostliny ve srovnání s těmi pěstovanými s obyčejnou vodou, špatné statistické vyhodnocení náhodných odchylek atd.) či přímo podvodem. Soustavně se těmi věcmi u nás zabývá sdružení Český klub skeptiků - Sisyfos; ten zorganizoval i testy popsané v tom zmíněném článku o milionové odměně.

     V těch politických záležitostech zase podle "mne", tedy mj. podle Masaryka, Čapka, Bati, Beneše, Klause a literárně Havla, může být žádoucího účinku - rozvoje společnosti - dosaženo jen obecnou slušností, tedy 'kulturou' = 'mravným' přístupem ke společenským jevům, o němž píšu v tom výsledku referenda i u slova 'vyplácí', v odkazu laický pohled a v článku jak zacházet s trhem u slova 'samoopravovací'.

 

==================================================================================================================

*/ K tomu snad ukradenému mailu:

     Soukromá sdělení se ovšem nesmějí zveřejňovat, mj. proto, že v neformálním styku mezi přáteli se používá způsob vyjadřování, který je snadno zneužitelný k nějakému záměrnému výkladu. Radši ani nemluvím o médiích a záměrném falšování, jako v té politické čuňárně se zfalšovanými výroky předsedy Topolánka.

     Žertovat o věci, která je pokud vím největším podvodem a jedním z největších kšeftů (srovnejte s 1/) v historii lidstva je na pováženou. Že by si to ti výzkumníci v té souvislosti uvědomovali? Viz i 2/ u slova 'příkaz'.

 

**/ Ale stojí to hodně práce. I v korespondenci jsem psal, jak PRopaganda používá i takovou mnohost lživých nebo aspoň seriozně neověřitelných tvrzení a klamavých náznaků, že jejich ověřování by zabralo člověku všechen čas. Teď zase vidíme, jak Mečiar oprášil luďácko-náckovsko-komunistickou PRopagandu o smrti generála Štefánika a hned se vyrojili horliví vykladači, jak to podle nich zavinil ministr (tehdy) Beneš. V takovém duchu a s takovou "seriozností" je psána i Krystlíkova agitka 'Zamlčené dějiny'***/, kterou také řada pisatelů spojených s cizími vlastníky tisku a médiem levicových snobů hodně zeširoka probírala, aby snad neupadla v zapomenutí. O panu Mečiarovi si vzpomínám na satirický pořad Česká Soda: 'Nový Jar – MečJar vyčistí váš registr svazků dočista dočista!'; to jen k té důvěryhodnosti pramenů. Zase vidíme, že takovou politickou atmosféru působí levice – luďáci, komunisti a jejich pokračovatelé. A že Krystlík není ve smyslu titulku toho článku o socializmu princem, ale jedním z místokrálů cynické půlky té levičácké demagogie. Viz i v korespondenci s p. Beerem. Něco podobného je Grušova "umělecká" PRopaganda 'Beneš jako Rakušan'. Aspoň otevřít a ukázat tam na první lež už je tak znechucující a škoda času, jak to ta PRopaganda potřebuje. Prezident Beneš se podstatně zasloužil o vznik naší republiky, její renomé ve Společnosti národů a rozhodující měrou přispěl k záchraně našich životů a k obnově republiky po agresi předchůdců těch, u nichž byl Gruša akreditován. Slušní Němci a Rakušani si neměli nechat líbit takového velvyslance, jaký o tom státníkovi svého státu může napsat to, co Gruša! (Jeho sprostý kolaborantský výrok tu ovšem ta média cizích vlastníků také ochotně šířila.) Z pohledu slušných Čechů a Slováků: v té době nebylo diplomaty moc z koho vybírat a teprve postupně se ukazovalo, co je kdo zač, podobně jako ve financích; podívejte se na jeho tvář. A teď si myslí, že už se na nás zase valí cizí nadvláda, viz v odkazu u slova 'kolaborant', a zkouší si přípravu v duchu a slohem Emanuela Moravce?! Také s komunisty (jen tehdejšími?) si tím ovšem moc hraje do noty, viz jejich usnesení; je stejná sorta i jako Biľak? Sotva, nevím o tom, že by se Biľak přestěhoval do Ruska a tam ten svůj kolaborantský postoj uplatňoval dál. Viz i p. Pavel Šimurda a p. Alan Kieslinger .

 

***/Ta agitka např. jako jeden z hlavních důkazů o odporné roli prezidenta Beneše uvádí, že nesjednal s Hitlerem smlouvu o neútočení. Bez komentáře. Teď prý vyšel další díl té agitky. Pozor na něj, pozor na autora a pozor na šiřitele!

 

****/ O technickém hledisku té věci jsme si psali s Ing. Hoškem. Tomu rozvoji techniky a přípravě hromadné technologie slunečních baterií (a jiných dalších zdrojů) pro energetiku fandím v případě, že příspěvek na ten rozvoj je dobrovolný aby mj. neničil trh, jak píšu v článku jak zacházet s trhem. Dotace (= naše peníze vydávané státními úředníky, např. podle směrnic EU) se mi nelíbějí obecně, zrovna tak jejich ekvivalent - předpis, za kolik se musí tak vyrobená energie vykupovat, což výrobce ovšem přenese na zákazníky. O tom se k 28.8.10 ukázalo, že nám i průmyslu přinese další nedobrovolné a veliké zdražení elektřiny a poškodí tak lidi i celkově hospodářství. Měl by tedy být omezen na velmi krátkou dobu. Ta už podle mne uplynula, ale moc bych se divil, kdyby ta směrnice EU opravdu brzo skončila; je to mohutný přísun peněz "vyvoleným". I v tom odvětví je potřebí dobře rozvinutá konkurence.
     Ty předepsané de facto dotace do 'obnovitelných zdrojů energie' má podle mne také stát důrazně a účinně (=veřejně průhledně) kontrolovat nejen jako každou dotaci, ale z technického hlediska i tak, že bude pořád spolehlivý dozor, jestli vůbec jde v celém rozsahu o dodávku energie a ne jen o její převod z levnější na dražší (viz dříve topné oleje); např. větrníky, jestli se při slabém větru v našich podmínkách netočejí někdy elektřinou ze sítě pro uklidnění veřejnosti.
     Je otázka, jestli to jednorázové nesystémové řešení, které Nečasova vláda pro ochranu lidí před tím zdražením navrhla i s vědomím možných potíží, je to pravé; bylo by pak totiž mj. potřebí vynalézat taková řešení znovu a znovu pro obdobné případy a to by nebyl dobrý signál pro investory ani pro zahraničí o politických a právních poměrech u nás. Pozor také na případnou politickou PRopagandu v té věci: nezapomínejme, že ten zákon o dotacích navrhla parlamentu Špidlova vláda a ta Nečasova se teď pokouší aspoň hasit důsledky. Je mi také nepříjemné a považuji za škodlivé, že teď média svádějí to zvýšení ceny elektřiny na sluneční energetiku. Ta je technicky dobrá a perspektivní, chyba není v té technice, ale v "ekonomickém" "řízení", čtěte 'v těch dotacích podle směrnice EU'.