From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, May 03, 2011 12:30 AM
To: Hájek Petr
Subject: 11.září

 

Dobrý den pane řediteli,

     je-li pravda, co píší Novinky.cz, jde už o druhý Váš veřejně projevený názor, který je v naprostém rozporu s informacemi, které jsem získal. O tom prvním jsme už diskutovali veřejně, rubrikou korespondence na mých stránkách. O tom 11.září píšu v článečku k "demoliční hypotéze" . Spolužák, stavební expert, který žil dlouho v USA, mi tu věc potvrdil ve dvou směrech: jednak technicky a jednak tím, že v USA jsou běžná taková katastrofická obviňování vlastní vlády z nejrůznějších spiknutí, kterými se na sebe někteří lidé snaží upoutávat pozornost a zneužívají k tomu svobodu slova; těm už tam podle něj nevěří prakticky nikdo. Poslední taková zpráva, kterou jsem (nejen) od něj slyšel, byla, že to nedávné katastrofické zemětřesení a cunami v Japonsku udělaly právě USA; to ani nebudu komentovat.

    Jsem přesvědčen, že šíření takových zvěstí škodí naší republice, protože poškozuje vzájemnou důvěru mezi USA a námi ve stejném smyslu, jako píšu i v jiných článcích na těch stránkách. Jsem také přesvědčen, že v názoru na škodlivost mediokracie se shodujeme, jak jsem tom psal mj. paní profesorce Dvořákové.

    Děkuji Vám za pozornost,

        RNDr. Tomáš Pečený

 

{9.9.09 jsem tu ve zveřejněné verzi opravil jednu formulaci ve svém textu tak, jak jsem ji měl napsat, kdybych byl psal pečlivěji. Tomáš Pečený}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Saturday, May 08, 2010 11:29 AM
To: 'Hájek Petr'
Subject: FW: inteligentní záměr?

 

Dobrý den pane řediteli,

    v duchu naší loňské diskuse mám k paní docentce Cvrčkové ještě jeden dotaz, viz následující kopie dopisu.Tím navazuji na svou zkušenost analytika technicko-administrativního systému i na svou představu o praktické nepředpověditelnosti vývoje přírody a společnosti v souvislosti s deterministickým chaosem. Ta věc by Vás mohla zajímat také,

    Děkuji Vám za pozornost,

        Tomáš Pečený

=====

tady viz doc. Cvrčková 8.5.10 .

=====

============================================================================================


From: Hájek Petr
Sent: Monday, September 07, 2009 1:10 PM
To: Tomas.peceny
Subject: RE: RE2: evoluce?

 

Dobrý den,

publikujte cokoli uznáte za vhodné.

Zdraví

Petr Hájek

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, September 07, 2009 11:24 AM
To: Hájek Petr
Subject: RE2: evoluce?

 

Dobrý den pane řediteli,

   paní docentka Cvrčková neprotestuje proti tomu, abych Vám poslal informace, které mi poskytla. Nejlépe to snad půjde výtahem věcí, které se té problematiky týkají, z přehledu mé korespondence s ní, tak, jak ho uvádím dále mezi čarami ========.

   Spolu s tím mým odsudkem argumentu o trávě dávají jasně podložené stanovisko: Ten Giertychův a Zillmerův výklad není, zejména citací těch společných stop dinosaurů a lidí, dost seriozní, aby o něj bylo možno opřít odsudek přístupu velmi mnoha současných vědců-biologů, uznávajících evoluci. Naopak typicky používá postup, který tak dobře znám z pavědecké propagandy: prezentaci na mediálně/politicky významném, ale vědecky bezcenném fóru (Evropský parlament) a mnohost argumentů, přičemž u žádného z těch pozitivních necituje přesně, kde je patřičná vědecká publikace o jeho ověření. Podívejme se i na jeho argumenty o neexistenci mezičlánků vzniku složitých orgánů: nesmírně dlouhá doba a množství "pokusů" mohou snadno způsobit, že si lidé neumějí představit postupný vývoj. [Pro fyzika, který musí strávit taková fakta, jako že čas běží jinak pro předmět, pohybující se velkou rychlostí a jeho délky jsou ve směru pohybu kratší, a také že se principielně nedá současně určit přesně poloha a rychlost elektronu, je jasné, že odvolávání na 'common sense' je v přírodovědě zavádějící, protože ten 'common sense' vzniká zkušeností lidí v jiných podmínkách, než které se projeví v těch zmíněných případech.] Přitom i já při svých nepatrných znalostech biologie (viz */ u řetězce "existuje třeba lev") vím o tom požadovaném 'mezistupni mezi myší a netopýrem' - o plachtících veverkách.

 

   Proto považuji za nesprávné i hodnocení přístupu paní docentky prezidentem Klausem jako jen zapálené příznivkyně jednoho z alternativních názorů; přitom lidsky jeho přístup chápu, uvážím-li v dopisu, na který odpovídal, formulaci provokativní a ukazující přezíravou neznalost/nezájem o obor prezidentův.

 

   Znovu Vás prosím o výslovný souhlas s uveřejněním této korespondence v rubrice Názory jiných lidí těch mých stránek; obdobně poprosím paní docentku o její souhlas.

   Děkuji Vám,

      Tomáš Pečený

 

===============================================================================================================

tady viz doc. Cvrčková od čáry ======= .

===============================================================================================================


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, August 31, 2009 7:53 PM
To: 'Hájek Petr'
Subject: RE: evoluce?
Importance: Low

 

Dobrý den pane řediteli,

   děkuji Vám za odpověď; připravuji opravu té poznámky výslovnou aktualizací a prosím Vás o souhlas, abych tuto korespondenci směl zveřejnit v rubrice 'Názory jiných lidí' té stránky svých názorů . Ona se těch mých zveřejněných textů týká: použil jsem argument o přizpůsobení organizmů kosmickému záření a rozumuji nad souvislostí účinnosti propagandy a blízkých mezilidských vztahů, o nichž jsem tam zmínil, jak vznikaly.

 

   Nesouhlasím s dílčím závěrem toho odkazu http://kreacionismus.cz/node/155 "Dalším příkladem, na který často učebnice poukazují, je schopnost rostlin přizpůsobit se průmyslovým skládkám. Nová skládka je obvykle pustá, protože těžké kovy, které obsahuje, poškozují rostliny a způsobují neplodnost. Nicméně, po určité době skládka znovu zaroste. Rostliny se adaptují na nehostinnou půdu. A o tomto jevu se prohlašuje, že se jedná o probíhající evoluci. Nicméně je známo již více než 50 roků, že toto přizpůsobení neznamená nárůst evoluční hodnoty. Například tráva, Festuca ovina L. (poz.: kostřava ovčí), která roste na skládkách, v půdách bohatých na olovo, získá toleranci na tento kov jako dominantní vlastnost. Avšak jakmile se rostliny dostanou mimo skládku, nastává silná selekce proti toleranci. Proto se v běžných podmínkách tato adaptace okamžitě ztrácí v důsledku přirozeného výběru – tedy stěží poskytuje argument pro evoluci. Je třeba zdůraznit, že tvorba odrůd a plemen není příkladem malého kroku v evoluci. ". Přizpůsobení podmínkám u té trávy dosaženo bylo; to, že se ty podmínky pak brzo změní a nastalá změna přestane být výhodná, není argument proti evoluci, která se týká hodně dlouhodobých resp. trvalých změn podmínek.

 

   Základním problémem těch diskusí na pomezí věda-ideologie je zřejmě to, že takových argumentů je příliš mnoho, protiřečí si a seriozní ověřování je časově tak náročné, že by mohlo zabrat vědcům všechen čas. Nicméně vědci podle mého názoru správně některé významné odkazy těch diskusí na konkrétní data ověřují, aby bránili příliš volnému působení ideologie a snadnému zneužívání propagandou. Je dobře, že věda postupně vytváří konzistentní obraz, který ve svém rámci vysvětluje všechno pozorované se zcela uspokojivou schopností předpovědi. (Proto se ideologické mlžení postupně zužuje do oblastí, kde ta předpověď je obtížná, např. pro ty procesy probíhající miliony let, a využívá prostředky propagandy a pavědy: generalizaci pozorování chybných, zmanipulovaných a náhodných.) Posouzení, zda konkrétní argument je vědecký, je ovšem výhradní záležitostí odborníků příslušného oboru.

   S úctou

      Tomáš Pečený    

 


From: Hájek Petr
Sent: Monday, August 31, 2009 9:29 AM
To: Tomas.peceny
Subject: RE: evoluce?

 

Nabízím něco zajímavějšího a zcela komplexního z poslední doby.

Zdraví

ph

http://kreacionismus.cz/node/155

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, August 28, 2009 5:45 PM
To: Hájek Petr
Subject: evoluce?
Importance: Low

 

Dobrý den pane řediteli,

   podle svého zvyku si Vás dovoluji upozornit na poznámku evoluce? na mé stránce, která se týká i Vašeho projevu pro CEP.

   Děkuji Vám za pozornost,

      RNDr. Tomáš Pečený