{V chybách, které jsem udělal v jednání s paní docentkou podle komentáře z 29. 2.12, mi chybí ještě ta, že tu korespondenci, zpočátku docela přátelskou, v které jsme oba stáli na jedné straně, jsem vzal jako korespondenci lidí, kteří toho druhého považují za užitečného a mohu se na ni obrátit s prosbou o informace pro své čtenáře. I v tom mi paní docentka vyšla vstříc s vynaložením svého vzácného času. Když jsem potom přešel k prvotnímu záměru celé té mé publicistiky, totiž upozornění odborníků a vědců, že i politické informace je třeba kriticky hodnotit, když se zapojují do politiky, měl jsem diplomatičtěji jednat ve smyslu, že šlo a jde o 'interview', nikoliv o 'diskusi'. Měl jsem předvídat, že si to paní docentka pro sebeobranu politického postupu vnitřně vyloží tak, že se považuji za rovnocenného partnera i vědecky (nejen v té politice, kterou jsem v tu dobu už čtyři roky soustavně a pozorně sledoval) a svým právem se odvrátí.

      Tomáš Pečený       19.12.15}

 

   {Paní docentky se týká můj dnešní dopis prof. Hořejšímu. Její politickou aktivitu jsem v té věci neviděl a nehledal. Její požadavek serioznosti médií je v té souvislosti významný a bylo by zajímavé znát její názor na ten politický postup pana profesora.

      Tomáš Pečený       28.1.13}

   {Paní docentky se výslovně týká můj článek Šel pštros s pštrosicí....

      Tomáš Pečený       6.11.12}

   {Viz i konec odkazu o slovníčku newspeaku.

      Tomáš Pečený      23. 3.12}

   {Paní docentka Cvrčková a čtenáři budou mít případné další dotazy a komentáře k její politické činnosti nad tímto textem, obdobně jako přírodovědec (viz tam u slova 'vrátit') a další lidé, kteří se angažují politicky, ale zřejmě si představují, že vyžadováním výhod zavedených pro korespondenci osobní nebo vědeckou resp. obchodní udržejí svou převahu v politické diskusi, pro kterou nemají patřičné věcné argumenty.

   Mrzí mne, že ta diskuse, o které doufám, že přinesla čtenářům zajímavé a užitečné informace, takhle skončila; typicky hned po tom, co jsem poprosil vědeckého diskusního partnera o větší pozornost i k pramenům a serioznosti základních informací, na kterých zakládá svou politickou aktivitu. Jistě byla nějaká chyba i na mé straně; snad ta, že jsem ve snaze o posílení vzájemné důvěry "odtajnil" paní docentce jméno anonymizovaného vědce a řekl jsem mu o tom až pak; bez takových problémů se tahle práce těžko obejde; i tu původní korespondenční výměnu s ředitelem Hájkem jsem musel nastartovat takovým předpokladem korektnosti všech partnerů; pořád mám za to, že jsem postupoval přijatelně. Přesto jsem trochu upravil pravidla té své "publicistiky", napsaná pod seznamem korespondujících: po případném odmítnutí už žádné předpoklady vzájemné důvěry.

   Na ta filozoficky obecná
témata teď asi není vhodná doba. Spolehněme se (zatím?) na intuici, opírající se o naše předchozí zkušenosti a nezapomínejme i v jiných oborech než vědě na serioznost a původ základních informací.

   O tom jsem se domníval vidět v doc. Cvrčkové spojence, ale dopadlo to 'jako normálně': jistá si svou převahou či na příkaz kolegy sehrála zapáleně tu roli 'obtěžované slečinky' viz o socializmu; přitom opsala i formu urážlivých odpovědí od toho snad nejhlasitějšího protirežimního agitátora, který kazí mládež z pozice vysokoškolského pedagoga, a od snad nejhlasitějšího sudeťáckého agitátora, který je u vysokoškolských pedagogů v opovržení. Podívejte se, jak snadno se pod záminkou složitosti či pracnosti vzdala obrnění svou objektivností, v kterém vytáhla do boje proti prvnímu občanu naší republiky. A v jaké synergii působějí zase takoví de facto iniciátoři prý jen 'týdne' neklidu (= té další "kulturní fronty" viz v tom textu (nejen) piráti) se zpravodajstvím té snad České televize.

 

   Kdybyste někdo věděli o textu, který o těch obecných tématech jedná filozoficky nebo právnicky (podle Vašeho oboru) soudobě, s odporem proti pavědě a populárně v rozsahu užitečném pro normální smrtelníky, dejte mi prosím odkaz. Dík!

      Tomáš Pečený      28.2.12 a 29.2.12 a 7.12.15}

 

{Moje situace není jednoduchá. Pro patřičnou reakci na takovéhle chování (viz i */ u slova 'přezíravou'; ten její dopis prezidentu republiky už na tom blogu není, ale ještě jsem ho, nebezpečně pro počítač, dostal jinde) působí Sisyfos jako rukojmí, o kterém bych nerad zveřejňoval něco moc nevlídného. Ty obecnosti a to, co jsem považoval za zajímavé osobně, jsem jí poslal v naději, že ji něco z toho zaujme.
      Tomáš Pečený      25.2.12 a 27.2.12}

 

{9.9.09, 24.3.10, 28.3.10, 25.4.10,  21.5.10 a od 23.2.12 jsem tu ve zveřejněné verzi opravil formulaci ve svém textu tak, jak jsem ji měl původně napsat, kdybych byl psal pečlivěji.

      Tomáš Pečený}

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, February 24, 2012 12:31 AM
To: 'doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.'
Subject: RE: Vy máte čtenářům co sdělit

 

Nemusíte,

 nedělal jsem to proto, abych Vás zdržoval, ale abych i Vás upozornil, co to vlastně děláte. Škoda.

     TP

 


From: doc. Cvrčková

Sent: Thursday, February 23, 2012 5:39 PM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: Vy máte čtenářům co sdělit

 

Obavam se, ze s ohledem na to, ze prosba, ani opakovana, na Vas nezabira, jsem nucena nastavit svou mailovou schranku tak, aby Vase vzkazy nadale automaticky mazala jakozto spam.

F. Cvrckova

From: Tomas Peceny
Sent: Thursday, February 23, 2012 2:18 PM
To: 'doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.'
Subject: Vy máte čtenářům co sdělit

 

Pardon,

     vím, že byste čtenářům hodně prospěla vyjádřením {jiným, než že je to ohrožování Vaší pozice vědce, obtěžování ženy a otravné zdržování Vaší práce} k otázkám z následujících témat. Pokud jste snad přestala považovat tu mou stránku za dost seriozní, rád bych zveřejnil odkaz k tomu Vašemu sdělení uveřejněnému v patřičně renomovaném médiu {..}.

     Tomáš Pečený

  {..}

    Témata:

    - Jsem já pracovník spolehlivé fyzikální techniky nebo jeden z vypravěčů povídky/povídek o technické fyzice? Souvislost s pravděpodobností. Ve "fuzzy logice" asi neplatí důkaz sporem.

    - Souvislost se společenskými vědami a společenskou praxí, viz moje poznámka přírodovědci 2 u slov 'společenské vědce'. Významný historik {...} mi řekl, že sám nepovažuje historii za vědu {snad ve smyslu 'obdobu přírodovědy'; a jiný, mladý, historik charakterizoval svou práci jako badatelskou, i když já v jeho knize vidím také dobrou analýzu souvislostí}. Supervýznamný {..}, od kterého mám ten výrok se slovy 'tvrdá data o korupci' článku jak zacházet s trhem, mi řekl, že ve společenských vědách jde (hlavně? jen? to jsem s ním nemohl probrat důkladně) o názory lidí. U soudu platí obdoba důkazu sporem ve smyslu 'listina, jejíž jedna část se prokáže jako neplatná, je neplatná celá' {ale ne v každém případě}. Nedávno jsem v televizním pořadu ČT24 'Planeta Země' slyšel Sorosův výklad asi ve smyslu toho, co mi psal ekonom a na co mne upozorňovala paní profesorka Dvořáková.

    - Ta hranice mezi fyzikou/technikou a společenskými vědami existuje a je ostrá nebo fuzzy? Astronomie celá patří na tu stranu k fyzice. Kam, resp. do jaké míry patří biologie/imunologie a kam, resp. do jaké míry evoluční teorie (viz tato korespondence s paní doc. Cvrčkovou a jejím oponentem)?

    - Je současný stupeň poznání (=věda?) schopen lidem s patřičnou pravděpodobností prospěšnosti doporučit, aby eugeniku formulovanou v (?norimberských) rasových zákonech již znovu neaplikovali?

    - Je současný stupeň poznání (=věda?) schopen lidem s patřičnou pravděpodobností prospěšnosti doporučit, aby marxistickou třídní teorii již znovu neaplikovali (viz můj dotaz dalajlámovi a text slovníček newspeaku u řetězce 'Pol Pot')?

    - Je současný stupeň poznání (=věda?) schopen lidem s patřičnou pravděpodobností ukázat, že socialistické hospodaření Československa vedlo k horším výsledkům, než hospodaření obdobného kapitalistického státu? To, že jsem poukázal na ne(možnost)použití tržních cen v článku Hospodaření zločinných komunistů Ing. Nevařila, jsem považoval za důkaz, že ty jeho číselné výsledky nejsou relevantní {ale lepší je o potřebě porovnání toho růstu bohatství, vypočteného stejnou metodou co možná pevných cen, s obdobným kapitalistickým státem; o tom jsem panu inženýru Nevařilovi, Dr. Čulíkovi a paní Dr. Švihlíkové napsal}. 

    - Je současný stupeň poznání (=věda?) schopen s patřičnou pravděpodobností vyvrátit tvrzení, že lepším právním systémem bylo možno u nás lépe udělat přechod od socializmu ke kapitalizmu (viz */ , vysvětlivka [3]  na konci)?

    - Je současný stupeň poznání (=věda?) schopen lidem s patřičnou pravděpodobností prospěšnosti doporučit, aby se neřídili pavědou (viz v článku výchova, vzdělání a propaganda), tedy nepoužívali geologický průzkum proutkařením, neřídili se ve svém životě i politice astrologií a nekupovali tachyonizované výrobky, přístroje na revitalizaci vody ani ty {..} za 30000 Kč na léčení čehokoliv?

 


 

{Lidi, prosím vás, čtěte pozorně a domýšlejte souvislosti.

      Tomáš Pečený            22.2.12}

 


From:  doc. Cvrčková

Sent: Wednesday, February 22, 2012 7:54 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: RE

 

Vážený pane,

nedomnívám se, že bychom si měli co sdělit, a proto Vás (nyní již opakovaně) prosím, abyste mi už žádné další maily neposílal, zejména pak ne úryvky z běžící korespondence s dalšími osobami, kde vůbec nejsem v obraze. Zveřejňujte si, co chcete.

F. Cvrčková

2012/2/22 Tomas.peceny <t.peceny@volny.cz>

Dobrý den paní docentko,
    tohle byl sice mail více lidem, ale kromě Vás jen těm dvěma dalším veřejným adresátům, které jsem v souvislosti se Sisyfos prosil o trochu pozornosti i k závažným politickým sdělením v médiích po stránce původu a serioznosti. Vašemu požadavku, jak jsem ho opsal do poznámky evoluce?, jsem doteď rozuměl tak, že mezi ty vzdělávací instituce patří i Česká televize.

     Samozřejmě se nechystám hromadně agitovat rozesíláním spamů. {...}

    Zveřejňování odpovědí takové úrovně, jako byly ty Vaše, ale také neschopnosti odpovědi, jako od Svazu mladých komunistů a od lidí tam citovaných v dopisu December 22, 2010 2:36 PM, považuji pořád za velice užitečné a právě jako ukázku toho, jak by měla média referovat o všem.

    Prosím Vás, pokud nepovažujete ten svůj mail za nezveřejnitelné osobní sdělení {...}, dejte mi vědět a já tenhle kus korespondence a tu případnou Vaši odpověď zase přidám zavedeným způsobem k těm Vašim sdělením.

    Děkuji Vám,
        zdraví a pohodu,
            Tomáš Pečený


From: doc. Cvrčková
Sent: Wednesday, February 22, 2012 9:08 AM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: anonymita Internetu; 'tržní komunizmus'?
 

Dobry den,

pridavam se k p. profesorovi Horejsimu a take prosim o odstraneni me adresy z Vaseho seznamu prijemcu hromadnych mailu.

Zdravi

F. Cvrckova

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz] 
Sent: Tuesday, February 21, 2012 7:11 PM
To:  ředitel Hořejší  
Cc:  doc. Cvrčková a další přírodovědec

Subject: RE: anonymita Internetu; 'tržní komunizmus'?

 

Dobrý den pane řediteli,

    děkuji Vám za trpělivost, s kterou jste vyslechl mou prosbu s omluvou za to, že jsem Vás oslovil hromadným dopisem. Je mi jasné, že při své práci opravdu nemáte čas na sledování propagandistických her v naší a evropské politice.

    Prosím Vás, abyste věnoval trochu pozornosti té podle mne hlavní, u které mi jde o to, abychom se ve státě, v kterém žijeme, nestali zase pohůnky druhého řádu.

 

    Přeji Vám zdraví a pohodu,

          Tomáš Pečený

 

Tady viz ředitel Hořejší do 15.2.12

 

 

-----Original Message-----
From: Cvrckova Fatima
Sent: Thursday, November 10, 2011 11:33 AM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: poděkování RE: zveřejnění

 

Nemate zac

 

Zdravi

 

FC


From: Tomas Peceny
Sent: Thursday, November 10, 2011 10:45 AM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: poděkování RE: zveřejnění
Importance: Low

 

Dobrý den paní docentko,

   děkuji Vám moc,

      Tomáš Pečený


From: Cvrckova Fatima
Sent: Monday, November 07, 2011 8:10 AM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: zveřejnění

 

Dobry den,

 

namitek nemam, jen doufam, ze nebudu muset prostouravat archivy BBC, 

kde jsem to vzala. Ale mnohem obsahlejsi a kvalifikovanejsi komentare 

byvaly sveho casu na strankach Spiked, ted jsem tam nasla recentne 

napr. toto:

 

http://www.spiked-online.com/index.php/site/article/2878/

http://www.spiked-online.com/index.php/site/article/11164/

 

Odkazy klidne zverejnete

 

Zdravi

 

F. Cvrckova


From: Tomas Peceny

Sent: Monday, November 07, 2011 2:28 AM
To:
Cvrckova Fatima
Subject: zveřejnění

 

Dobrý den paní docentko,

    teď jsem chtěl v aktualizaci článku o trhu a neziskových organizacích použít (v souvislosti s kampaní, instruující tady děti, co si na nich dospělí nesmějí dovolit) Váš postřeh o fotografování dětí ve škole v Anglii. A vidím, že jsem ještě nezveřejnil další Vaše odpovědi, které jste mi laskavě poslala loni. Rád bych to udělal formou, kterou Vám pro jistotu posílám k případnému nahlédnutí; ještě bych tam doplnil tenhle dopis a Vaši odpověď, v kterou doufám.

    Děkuju Vám,

          Tomáš Pečený

{...}

=====================================================================================

{...}

{...}

{...}

From: Tomas Peceny
Sent: Friday, May 21, 2010 3:10 PM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: RE: další průšvih?
Importance: Low

 

Paní docentko,

     moc Vám děkuju za tu odpověď (tou kachnou jsem myslel ten titulek). Ta odpověď by jistě zajímala další lidi, takže nebudete-li protestovat (abych Vám spotřeboval co nejmíň času), zase ji vyvěsím, snad i s odkazem přímo v diskusi toho článku.

     (Já jsem také jeden z těch, kdo sní o tom, že ze zamrzlých mamutů se dá vyrobit prostřednictvím slonice živá replika. Ty mamutí kopie by se uhlídat daly a byly by to kopie, s modifikovanými brambory nevím; bojím se, že s modifikovanými bakteriemi je to uhlídání prakticky nemožné, ale ony už se snad průmyslově využívají. Takže předem v hermetickém systému testovat, testovat, testovat! Snad agendou nějakého Úřadu pro genetickou bezpečnost. Geneticky manipulovat by se směly jen 'vyšší rostliny' a 'středně vysoko postavení' živočichové? Viz i konec filmu 'Zabil jsem Einsteina...'.)

 

     Zdraví a pohodu (doufejme, že se ta skoro totalitní "korektnost" americké provenience tady moc neujme; ale viz i v dopisu pro toho ekonoma u slova 'abuse'),

          Váš

               Tomáš Pečený

 


From: Cvrckova Fatima 
Sent: Friday, May 21, 2010 1:49 PM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: další průšvih?

 

Dobry den,

 

k Vasim dotazum:

 

1) co se Ventera a "bakteriunkula" tyce, prusvih to neni, kachna taky ne - je to dokonce slusny metodicky prulom, ale ne v tom smyslu, jak by se mohlo zdat z tech tiskovych prohlaseni.

 

Venter udelal v zasade to, ze precetl genom prirozene bakterie, synteticky vyrobil jeho kopii (temer presnou, jen s drobnymi upravami, ktere neovlivnuji funkci, ale umoznuji poznet, ze je to ta jeho umela sekvence) a pak tuto kopii vpravil (transplantoval) do jinych prirozenych bakterii, velice blizkych puvodnimu "vzoru" pro jeho synteticky genom, namisto jejich genomu. Cili dokazal neco, co uz se zhruba 30 let vseobecne predpokladalo, ale neumelo se to prakticky udelat. Klicove je, ze

    1) potreboval k tomu existujici bakterialni 

bunku (tu nikdo vyrobit neumi a je otazka, zda to vubec je synteticky mozne) a

    2) transplantace probehla mezi velice blizce pribuznymi druhy bakterii - opet je zcela otevrene, zda by to fungovalo u vzdalenejsich.

 

2) K tomu umelemu oplodneni: kde to jde bez "stourani do vajicka", dela se to tak. Mikroinjekce se pouziva prave jen tam, kde to spermie sama nezvlada...a nikdo uz se nepta, jake dalsi vady muze takova spermie nest.

 

A diky za upozorneni na ten "netopyri" clanek, treba mne to k necemu inspiruje ... kazdopadne Britove se nechali dost zkazit od americkych puritanu a dost straslive zdetinsteli, toho jsem si vsimla uz kdyz jsem tam byla, a je cim dal hur. Napadlo by Vas, ze v Britanii rodice nesmi fotografovat na skolnich besidkach, protoze "fotografie deti by mohly padnout do rukou pedofilu"?

 

Zdravi

 

FC

 


From: Tomas Peceny
Sent: Friday, May 21, 2010 6:24 AM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: další průšvih?
Importance: Low

 

Dobrý den paní docentko,

    pokrok je dobrá věc, ale všeho moc škodí, i když je titulek Genetická revoluce: vědci stvořili umělý život asi kachna. Ani bych nevěřil, že evoluce je u nás tak žhavé téma, že diskutující lidi takhle rozruší. 'Předběžná opatrnost' je v té věci podle mne potřebí opravdu ale opravdu, kdoví jestli ne hned rovnou zákonný zákaz. Když si vzpomenu, jak důkladná (drahá) opatření se dělala při dovozu vzorků z Měsíce. Možné důsledky si zřejmě lidi uvědomují dostatečně, takže politicky by byl asi průchodný (formulovat bych si ho jako právní a biologický laik ovšem netroufl).

    Ještě jeden dotaz k minulým tématům, smím-li prosit. (Probůh, nedopouštím se harašení? To bychom to ani nesměli zveřejnit!) K těm rizikům umělého oplodnění: Viděl jsem někde dobře, že se k tomu do toho vajíčka šťourá mechanicky? Pokud ano, nedá se pro to vytvořit postup podobnější přírodnímu?

    Děkuju Vám,

         Tomáš Pečený

 

From: Tomas Peceny
Sent: Saturday, May 08, 2010 2:03 PM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: RE: inteligentní záměr?
Importance: Low

 

Dík Vám,

   kdyby tak měla všechna média takovouhle možnost korekce znalostmi vědců...,

      Tomáš Pečený

 

> -----Original Message-----

> From: 'Cvrckova Fatima'

> Sent: Saturday, May 08, 2010 1:04 PM

> To: Tomas Peceny

> Subject: Re: inteligentní záměr?

>

> Ano, pochopil jste

>

> FC


From: Tomas Peceny
Sent: Saturday, May 08, 2010 10:35 AM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: inteligentní záměr?

 

Dobrý den paní docentko,

    v diskusi navazující na projev ředitele Hájka jsme se dostali i k hodně odtažitým tématům na pomezí s teologií; s tím, že činný člověk "světského oboru", natož vědec, by takovými úvahami spotřeboval neúnosně mnoho času.

    Přece jen ale bych rád věděl, jestli ze své odbornosti souhlasíte s mým názorem, že život a příroda moc nevypadají na to, že by byly vytvořeny s předem daným inteligentním záměrem. Že totiž mj. množství vedlejších účinků nějakého zásahu (např. léku) ukazuje spíš na systém "vybastlovaný". Pardon za ten slangový termín, ten technici hodně používají pro to, co bylo vytvářeno zkusmo bez patřičného promyšlení.

    Děkuju Vám,

          Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas Peceny
Sent: Sunday, April 25, 2010 6:15 AM
To:'Cvrckova Fatima'
Subject: "bojovníci za mír"; věda

 

Dobrý den paní docentko,

    mohl by Vás zajímat článek Dr. Švihlíkové v Britských listech, zejména jeho výrok, který cituji v posledním dopisu pro instituci Ne základnám; a možná i ty moje dotazy paní doktorce v souvislosti s tím mým návrhem oprav míry společenského pokroku na inflaci použitím co možná neměnné základní lidské potřeby.

    Dík za pozornost,

         Váš

              Tomáš Pečený

 

 

 


From: Tomas Peceny 
Sent: Saturday, April 10, 2010 12:32 PM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: "ekonom"
Importance: Low

 

{...}  

 


From: Tomas Peceny
Sent: Sunday, March 28, 2010 5:41 PM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: číselné hodnocení pokroku a základní potřeby lidí

 

Dobrý den paní docentko,

    tak jsem to {tomu ekonomovi} napsal. A měl jsem napsat i, že to není návod na spotřebovávání pořád víc a víc surovin, ale na jejich promyšlenější zpracování. A že hodnocení úrovně podle spokojenosti lidí by sotva mohlo sloužit pro porovnávání mezi různými obdobími – nevidím vhodnou referenci a takový výzkum by měl podobné potíže, jako výzkum korupce, viz u toho slova v článku jak zacházet s trhem. K tomu přepočítávání inflace prostřednictvím potřeby: tipoval bych, že ta množství efektivního potravního menu potřebná na den podle energie a podle množství bílkovin počítaná pro stejnou zeměpisnou šířku by byla blízká.*/ V takových věcech se praktické zkušenosti lidstva projevují pokud vím podivuhodně i bez použití vědeckých metod; napadá mne vhodnost výživy rýží a rybami, jak vznikla spontánně ve východní Asii, nebo i naše vepřo-knedlo-zelo pro fyzicky pracující zemědělce. O tom jsem s jiného pohledu fušoval do řemesla filosofům v odkazu inženýr u slova 'předpovídat'. A předtím tam a v tom textu o socializmu u slova 'dominance' mám základ své představy o (obecných) souvislostech politiky s evolucí, které mne vehnaly do té polemiky.

          Tomáš Pečený

 

*/  (Možná by se měla ta zeměpisná šířka do té metodiky zahrnout; ale třeba by tou stálostí vyhověl i jen ten postup s bílkovinami.)

 


From: Tomas Peceny
Sent: Friday, March 26, 2010 11:35 AM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: RE: extrémy a zdravotnický výzkum

 

Dobrý den paní docentko,

    kdyby tak měla média vždycky takovouhle korekci znalostmi vědců... (Dostali jsme se hodně daleko od těch mých původních obecností.)

    Teď už bych ten svůj pohled na možný přínos těch extrémů snad uměl formulovat správněji... Pocity jsou dobrá věc, ale když se zajde takhle daleko od přírody (výsledku evoluce), je třeba dávat moc pozor na "řetězovou reakci" a neřešit ani v tomto oboru vlastní potíže na úkor následujících generací.

    A k tomu hodnocení vědeckému a potřebě nezávislosti vědy na vnějších (ekonomických) vlivech: Věda má snad dodat metodiku toho hodnocení, to vlastní hodnocení už pak může být do značné míry technické . Tak jako lékaři nás neléčejí (doufám) vědecky, ale vyzkoušenými technikami. O tom jsem myslel v té spekulaci o pozdních porodech ten termín 'dobrovolnické'; ovšem i v tom případě je dobře (=etické) být před takovými pokusy na lidech připraveni jinými výzkumnými metodami. A teprve moc dobře mnohogeneračně vyzkoušený technický postup by mohl být jasným návodem, jak a jestli řešit uměle třeba tu individuální neplodnost páru, viz ten Váš poukaz na 'předběžnou opatrnost'. (Mezi adopcí a tím umělým přístupem není asi rozhodování snadné: znám případ, kdy adoptivní dcera tu svou novou matku - lékařku plánovitě zavraždila; nevím, v jakém věku dítěte k té adopci došlo.)

 

    To o technickém přístupu teď napíšu {tomu ekonomovi}, u nějž se pořád dožaduji těch srozumitelných výpočtů: kolik každého z nás stojí to či ono.

          Tomáš Pečený

 

 

> -----Original Message-----

> From: Cvrckova Fatima

> Sent: Thursday, March 25, 2010 1:27 PM

> To: Tomas Peceny

> Subject: RE: extrémy a zdravotnický výzkum

>

> Jeste par docela slusnych odkazu - i cesky:

>

> http://www.mediafax.cz/zahranici/2775595-Umele-oplodneni-zvysuje-riziko-vrozenych-chorob

> http://www.osel.cz/index.php?clanek=2459

> Jiny komentar zrejme na tutez studii:

> http://www.fit-centrum.cz/odborne-clanky/3482-umele-oplodneni-poceti-ve-zkumavce-meni-chromozomy.html

>

> a hlavne toto:

> http://www.vrozene-vady.cz/in-vitro-fertilizace/

> - PDF dole na strance - tam zdokumentovano, ze

> "In the IVF cohort there was a higher occurrence of some CA of the

> central nervous system (CNS), heart, lower respiratory tract and

> oesophagus, selected

> anomalies of female and male genital organs, selected anomalies of

> extremities and balanced chromosomal rearrangements."

>

>

> Zdravi

>

> FC


From: Tomas Peceny
Sent: Thursday, March 25, 2010 12:47 PM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: RE: extrémy a zdravotnický výzkum

 

Paní docentko, dík Vám,

    když chce člověk rozumovat, tak má o věci něco vědět. Vaše vyjádření mne už dlouho těší i svou jednoznačností,

         Tomáš Pečený

 

> -----Original Message-----

> From: Cvrckova Fatima

> Sent: Thursday, March 25, 2010 12:35 PM

> To: Tomas Peceny

> Subject: Re: extrémy a zdravotnický výzkum

>

> Je tam ale jeden "drobny" problem: umele oplodneni je spojeno

> prinejmensim se zvysenym poctem mnohocetnych porodu, a vede se odborna

> debata, zda lze zvyseny vyskyt nizke porodni vahy a vyvojovych vad

> svest jenom na tohle.

>

> Ostatne existuje uz nemalo dokumentovanych pripadu siamskych dvojcat

> prave po umelem oplodneni

> (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19878939;

> http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18976995)...

>

> Jinak receno: dle meho nazoru je u umeleho oplodneni podstatne vic

> duvodu k "predbezne opatrnosti", nez u genove manipulovanych brambor.

>

> Zdravi

>

> FC

 


From: Tomas Peceny
Sent: Thursday, March 25, 2010 12:19 PM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: extrémy a zdravotnický výzkum
Importance: Low

 

Dobrý den paní docentko,

     prosím Vás, tohle může být od technika mužského jen ještě víc než navýsost orientační a obecné:

     Samozřejmě pociťuju také jako blbost, když se ženy rozhodují mít dítko v 60 letech; i s ohledem na fakt, že dětí je na světě spíš moc. Ale dovedu si představit, že to s pohledu té ženy je normální využití pokroků ve zdravotnictví ke zlepšení 'kvality života' stejně, jako pro mne to, že ještě docela slušně žiju, ačkoliv už s hlediska evolučních výsledků přesluhuju víc než dvakrát. Když vidím, jak září moje žena s půjčeným mrnětem v náručí a já k tomu nemám daleko. Moji rodiče se dožili věku 90 a 92 let docela v pohodě, i když k tomu byla potřebí každých čtrnáct dní dost těžká taška léků.

     V technice se dělají takové věci, jako závody F1 nebo lety na Měsíc (lepší než válka). Není ten (dobrovolnický) úspěšný porod v 60 také takový praktický test toho, co až je možné, s žádoucím "vedlejším" účinkem podkladu pro výzkum technik a metodik? (U těch siamských dvojčat mi pravděpodobnost těžkého a moc nelidského/neetického neúspěchu připadá příliš velká. S tím výzkumem souvisí i můj pohled na to, co vědci/pedagogové mají dělat kromě vědy*/.)

 

     Ta otázka je, kde na to vzít. Má ta pozdní rodička v analogii s těmi F1 propagovat Marlboro?! (To jako špek pro ty, kdo tak ostře vnímají ' vládu peněz' a nic nedají na skutečně etické počiny skutečně rozumných politiků.)

     Váš

          Tomáš Pečený

{...}


From: Tomas Peceny
Sent: Wednesday, March 24, 2010 11:43 AM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: RE: rychlost nápravy
{...}

 

Dobrý den paní docentko,

    mne ta obecná rovina zajímá hodně – o tom vlastně pořád špekuluju na té své stránce.

    V tom článku o výchově (a logice její souvislosti s levicovostí a pravicovostí politiky tak, jak ty pojmy definuji) jsem nechtěl říci a doufám ani neřekl, že do těch zdravotnických problémů jednotlivých lidí by měli moc mluvit politici. Ale podle mne by o tom měli mít lidi průběžně přehled*/ i po té stránce nákladů, aby se mohli správně rozhodovat při volbách a při svých dalších aktivitách v občanském životě. S tím, že budou pak volit nejlepší politiky, aby jejich výsledný názor nejlépe uskutečňovali. Z něčeho se přece při řízení zdravotnictví jako celku musí vycházet; jsem si prakticky jistý tím, že dnešní moderní lékařské postupy jsou v prospívání lidem omezeny jen tím, jak jsou pracné (i s uvážením práce při výzkumu, testování a výrobě léků a přístrojů a při výchově zdravotníků), v penězích vyjádřeno tedy drahé. To je vlastně totéž, jako ten Váš názor, snad jen s tím, že nevím, v čem je takové kompromisní rozhodování špatné (o lepším nevím také).

    Děkuju Vám za tu diskusi i za ten souhlas s uveřejněním; zase ty dopisy vyvěšuji,

         Tomáš Pečený

 

*/ Medializace/propaganda je další věc, na kterou se hodně zaměřuju. Ten přehled lidem je potřebí samozřejmě co nejobjektivnější, jak jste od médií požadovala v úvodním textu, na který tahle naše korespondence navazuje. A to souvisí s tou výchovou lidí, aby si vážili objektivních/vědeckých informací a uměli je od propagandy/pavědy rozlišovat a vybírali si tedy (a tím zachovávali jen) ta nejlepší média. Už jsem zase v té obecnosti.

 

    {...}

 

 

 

> -----Original Message-----

> From: Cvrckova Fatima

> Sent: Wednesday, March 24, 2010 6:57 AM

> To: Tomas Peceny

> Subject: Re: rychlost nápravy {...}

>

> Diky za odkaz, buhvi proc jste mi spadl do spamu...

> Nevim, co k tomu rict - v takhle obecne rovine mne tema nevzrusuje, v

> konkretni leckdy ano ... ale pokud jde o lecbu pri nepriznive

> prognoze/jeji rentabilnost/atd., nejsem pro to, aby do toho moc

> mluvili politici. Autonomie lekare a rodiny plus neprima kontrola

> skrze to, co je jeste pojistovna ochotna zaplatit, mi pripada jako

> nejlepsi ze vsech spatnych kompromisu.

> Proc zverejnovat jen naklady na medialni pripady/siamska dvojcata - a

> ne napr. na umele oplodneni ... osoby nad 80 let ... nebo nad 60 ...

> nebo bezdetne zeny nad 30 ... nebo nezamestnane ... nebo Romy? Pro

> kazdou z techto kategorii se jiste da nejak argumentovat, ze jsou to

> vyhozene penize z hlediska "nas vetsiny".Ale nemyslim, ze je to dobra

> cesta.

>

> S pripadnym citovanim ci zverejnenim tohoto navysost neodborneho

> nazoru samozrejme souhlasim.

>

> FC


From: Tomas Peceny

Sent: Thursday, March 18, 2010 12:34 PM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: rychlost nápravy
{...}

 

Dobrý den paní docentko,

      prosím Vás podívejte se do mého článečku výchova, vzdělání a propaganda. O těch věcech jsme si už psali v jiné souvislosti {...}. Znova se mi ukazuje, jak důležitá by byla možnost kvantitativních hodnocení, o nichž jsem psal {tomu ekonomovi}: 'Možná by se v tom jednoduchém případě ani nemusely počítat, stačilo by je jen zveřejnit. Ale kdyby společenské vědy, v tomto případě ekonomie, tu rozhodovací úlohu lidem soustavně usnadňovaly (viz i v odkazu výsledek referenda odkaz u slova 'příležitost') právě těmi kvantitativními podklady, viděl bych to jako moc užitečné.'

      Názory na té své stránce se snažím co nejvíc kontrolovat, proto lidi žádám: Když v těch mých názorech uvidíte něco, co ve Vašem oboru neodpovídá současnému stavu poznání, upozorněte mne. O to teď prosím i Vás {tu část ovšem k zveřejnění}.

      Dík!

      Zdraví a pohodu,

          Tomáš Pečený

 

==============================================================================================

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, September 08, 2009 1:46 PM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: RE: souhlas

 

Paní docentko,

   děkuju Vám za pochopení. Ty odkazy tam samozřejmě budou jako na stránce mých názorů vždycky.

   Váš

      Tomáš Pečený

 

> -----Original Message-----

> From: Cvrckova Fatima

> Sent: Tuesday, September 08, 2009 1:35 PM

> To: Tomas Peceny

> Subject: Re: souhlas

>

> Dobry den,

>

> nevim vlastne, proc se dozadujete meho souhlasu s tim, ze nekde (na

> blogu? v BL??) volne prevypravujete cast nasi korespondence. nicmene

> mne tesi, ze si na takto korektnim pristupu davate zalezet

 

> Proti tomuto zpusobu citovani nemam namitek, jen zvazte, zda by

> (zejmena v pripade, ze Vas text bude zverejnen jako hypertext) nestalo

> za to citovat netoliko mne, ale take zdroj, z nehoz jsem cerpala -

> tedy predevsim verejne dostupne stranky Glena Kubana. Necht si

> anglictiny znaly ctenar klikne a udela si obrazek sam. Ale berte to

> jako navrh, nikoli pozadavek.

>

> Zdravi

>

> Fatima Cvrckova

 


From: Tomas Peceny
Sent: Tuesday, September 08, 2009 11:05 AM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: souhlas

 

Dobrý den paní docentko,

     ten souhlas jsem od ředitele Hájka dostal. Abych mohl tu argumentaci s klidným svědomím uveřejnit, a přitom to nenaznačovalo nějakou souvislost s pravidlem o anonymizaci z úvodu */ , potřebuji i ten Váš, případně s Vaším dalším vyjádřením, možná k věcem z toho mého dopisu Hájkovi.

     [Na náměty z té korespondence navazuji i při dotazech o té své "publicistické" aktivitě dalším lidem. Jak jsem už psal jiným lidem: Ono mi nepřipadá vůbec samozřejmé, že něco takového mám a mohu dělat; původně se jednalo o článek na téma, které mne hodně "dožralo" a Britské listy se k tomu jevily jako (jediné) vhodné; vyvinulo se mi z toho to častější komentování odkazy doplňovanými do referenčního přehledu mých názorů na té mé stránce: možnost reagovat okamžitě a při tom zachovávat/aktualizovat/udržovat konzistentní systém je pro člověka mého typu hodně provokující/povzbuzující.

     Ta někdy potřebná anonymizace naráží na můj nepříjemný pocit, že bez citace autora se chlubím cizím peřím, to je můj stálý problém. Ale ty korespondence se týkají témat, která zřejmě zajímají mnoho lidí a postoje odbornice Vašeho kalibru v těch souvislostech by lidi znát měli. Postoje vědců k publicistice se týká poznámka v druhém odstavci odkazu komentáře na konci toho článku o socializmu. {...} společenských věd, které mají velký problém s potřebnou nezávislostí na vnějších zájmech; přírodovědci mají tu nezávislost mnohem snadnější a narážejí na to právě v takových souvislostech, o nichž právě ta korespondence s řed. Hájkem a Vámi je.]

     Děkuji Vám,

          Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, September 07, 2009 12:11 PM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: FW: RE2: evoluce?

 

Dobrý den paní docentko,

     řediteli Hájkovi jsem napsal tohle {tady viz ředitel Hájek do 7.9.09}. A Vás prosím o ten obdobný souhlas s uveřejněním naší korespondence; totiž přesně tak, jak je dále mezi těmi zelenými čarami ======= a doplněné podstatnou částí tohohle sdělení a tím Vaším případným souhlasem.

     {...}

     Děkuji Vám,

          Tomáš Pečený

 

===============================================================================================================

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, September 01, 2009 5:25 PM
To: 'Cvrckova Fatima'
Subject: závěr2: evoluce?
Importance: Low

 

Paní docentko,

   děkuju Vám za ten odkaz; podíval jsem se do něj a je to tak, jak jsem myslel.

   Pominuli jsme to hledisko Vašeho souhlasu s poskytováním těch informací dál. Já už nebudu skoro nic měnit na tom textu té poznámky, jen tam uvážením toho Hájkova dopisu měním odpor k výkladu vzniku života zázrakem na uznávání evoluce. Ale, nebudete-li protestovat, pošlu mu ty Vaše odkazy, se stručným komentářem a s tím, že je mám od Vás.

   {...}

   Zdraví a pohodu,

      Tomáš Pečený

 

 

 

> -----Original Message-----

> From: Cvrckova Fatima

> Sent: Tuesday, September 01, 2009 10:08 AM

> To: Tomas.peceny

> Subject: Re: závěr: evoluce?

>

> Nemate zac

 

> {...}

>

> S absenci solidnich vedeckych clanku o dinosaurich stopach a jinych

> "dukazech potopy"  je ta potiz, ze vaznym vedcum nestoji za komentar.

> Ostatne o stehovani dusi, perpetuu mobile ci moznostech preziti

> Karkulciny babicky ve vlcim zaludku se toho taky moc nenajde, i kdyz

> neco z toho se obcas mihne v literature historicke ci psychiatricke.

>

> Zasadni potiz je ovsem i v tom, za obvykle PUVODNI udajne nalezy

> nejsou publikovany jinak nez v novinach, a nejsou k dispozici pro

> kriticke zkoumani, a clanek o udajnych fosiliich, ktere autor zna jen

> z doslechu, prakticky ve slusne literature publikovat nelze.

>

> Ale presto mi pripada, ze stranky Glena Kubana jsou dokumentovane (i

> citacne) lip nez leccos publikovaneho v solidnich casopisech. Pro

> jistotu posilam odkaz jeste jednou, neb to minule mozna byla stara

> verze:

>

> http://www.paleo.cc/paluxy/paluxy.htm

>

> Zdravi

>

> F. C.

>

>

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, September 01, 2009 7:46 AM
To: 'Fatima Cvrckova'
Subject: závěr: evoluce?

 

Dobrý den paní docentko,

   dík Vám za odpověď. Tyhle diskuse jsou podobné disputacím o důkazech existence Boha, tím bychom mohli bezúčelně strávit zbytek života.

  (Tu věc mám pro sebe vyřešenu tím, že jsem členem duchovního společenství, které akceptuje i můj přístup s definicí Boha jako souhrnu přírodních zákonitostí, o tom mám zmínky v korespondenci s jinými lidmi. Tím se stává diskuse s tvrdými věřícími jiných směrů záležitostí terminologie a bývá možné dosáhnout docela dobré věcné shody.)

   Já jsem technický fyzik, takže ta Vaše sdělení vítám jako potvrzení svého názoru; ale pro tu mou stránku jsou "měkká" - nejspíš by spustila něčí tirádu o komplotu a byl bych tam, kde nechci (typická hrůzná ukázka je ta diskuse k Hájkovu projevu na CEP).

   Dobře mi tak, neměl jsem se nechat unést a do té diskuse se zamíchat. Ale všechno může být k něčemu dobré: mně tou chybou prezident Klaus (jehož analýzy považuji jinak za brilantní, statečné a pro nás české občany nesmírně užitečné) připadá jako člověk bližší.

   Ještě jednou Vám děkuju,

      Tomáš Pečený

 

 

> -----Original Message-----

> From: Fatima Cvrckova

> Sent: Monday, August 31, 2009 9:44 PM

> To: Tomas.peceny

> Subject: Re: ještě pořád: evoluce?

>

> Dobry vecer,

>

> dekuji za upozorneni na Zillmera - mate pravdu, ze to zni ponekud - az

> velmi - Dannikenovsky. On ostatne i autor sam zrejme je podobneho rodu.

> Puvodni profesi je stavar a zivil se dlouho podnikanim ve stavebnictvi,

> biologickym vzdelanim zrejme zatizen neni. To neni pomluva, nybrz udaj z

> jeho vlastniho zivotopisu na www.zillmer.com.

>

> Tudiz se take moc nedivim, ze naletel na "dinosauri a lidske stopy",

> ktere ze vseho nejspis jsou budto mylne interpretovana pozorovani  (i

> ptaci jsou dinosauri, a treba pstrosi stopa se s lidskou potkat muze),

> nebo - a to jeste pravdepodobneji - podvrh. Uz proto, ze jejich

> objevitele (toho, ktery je predvadel Zillmerovi) mimo jine kdosi nejspis

> nachytal, jak se ohani falesnym doktoratem:

>

> http://www.talkorigins.org/faqs/paluxy/degrees.html

> 

 

 

> Velmi podrobny rozbor je zde:

> http://www.talkorigins.org/faqs/paluxy.html

>

> Autor onech stranek Glen J. Kuban ovsem - dle vlastniho priznani - neni

> "vysokoimpaktovy vedec", nybrz vzdelanim stredoskolsky ucitel biologie a

> profesi programator, k tomu paleontolog amater. Jeho konferencni

> prispevek o neduveryhodnosti "lidskych a dinosaurich" stop z r. 1986 to

> ale dotahl na kapitolu v knize, ktera stala Science za recenzi (Science.

> 1990 Feb 9;247(4943):732 - ale nemam to).

>

> Zdravi

>

> F. Cvrckova

 

 

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, August 31, 2009 7:31 PM
To:
Fatima Cvrckova
Subject: ještě pořád: evoluce?

 

Dobrý den paní docentko,

   děkuji Vám za odpověď pro mne, sympatizujícího člověka jiného oboru.

   Bez souhlasu ředitele Hájka Vám posílám jeho odpověď {tady viz ředitel Hájek do 31.8.09}(snad to není v té souvislosti nepřijatelný prohřešek).

   [Základním problémem těch diskusí na pomezí věda-ideologie je zřejmě to, že takových argumentů je příliš mnoho, protiřečí si a seriozní ověřování je časově tak náročné, že by mohlo zabrat vědcům všechen čas. Nicméně vědci podle mého názoru správně některé významné odkazy těch diskusí na konkrétní data ověřují, aby bránili příliš volnému působení ideologie a snadnému zneužívání propagandou. Je dobře, že věda postupně vytváří konzistentní obraz, který ve svém rámci vysvětluje všechno pozorované se zcela uspokojivou schopností předpovědi. Proto se ideologické mlžení postupně zužuje do oblastí, kde ta předpověď je obtížná, např. pro ty procesy probíhající miliony let, a využívá prostředky propagandy a pavědy: generalizaci pozorování chybných, zmanipulovaných a náhodných. Posouzení, zda konkrétní argument je vědecký, je ovšem výhradní záležitostí odborníků příslušného oboru.]

 

   Namočil jsem se do té diskuse a rád bych svou účast přiměřeně uzavřel výslovnou aktualizací té své poznámky.

 

     Nesouhlasím s dílčím závěrem toho odkazu http://kreacionismus.cz/node/155 "Dalším příkladem, na který často učebnice poukazují, je schopnost rostlin přizpůsobit se průmyslovým skládkám. Nová skládka je obvykle pustá, protože těžké kovy, které obsahuje, poškozují rostliny a způsobují neplodnost. Nicméně, po určité době skládka znovu zaroste. Rostliny se adaptují na nehostinnou půdu. A o tomto jevu se prohlašuje, že se jedná o probíhající evoluci. Nicméně je známo již více než 50 roků, že toto přizpůsobení neznamená nárůst evoluční hodnoty. Například tráva, Festuca ovina L. (poz.: kostřava ovčí), která roste na skládkách, v půdách bohatých na olovo, získá toleranci na tento kov jako dominantní vlastnost. Avšak jakmile se rostliny dostanou mimo skládku, nastává silná selekce proti toleranci. Proto se v běžných podmínkách tato adaptace okamžitě ztrácí v důsledku přirozeného výběru – tedy stěží poskytuje argument pro evoluci. Je třeba zdůraznit, že tvorba odrůd a plemen není příkladem malého kroku v evoluci. ". Přizpůsobení podmínkám u té trávy dosaženo bylo; to, že se ty podmínky pak brzo změní a nastalá změna přestane být výhodná, není argument proti evoluci, která se týká hodně dlouhodobých resp. trvalých změn podmínek.

 

     Vám bych byl velice zavázán, kdybyste se vyjádřila k zásadnímu argumentu z toho odkazu, totiž k pasáži o " paleontologovi Dr. Hans Zillmerovi", který prý "Prezentoval skvěle ilustrované informace o nových objevech, které potvrzují přítomnost dinosaurů a lidí ve stejné době" a dala mi svolení to vyjádření v té aktualizované poznámce použít, nebo zveřejnit tu naši korespondenci, nebo o tom napsala vlastní sdělení. Prosím Vás, bylo by moc práce zjistit, jestli někdy někdo z vědců publikujících ve vědeckých časopisech s dostatečným "impact factor"-em viděl ty důkazy a patřičně je ohodnotil? Mně to připadá jako z Dänikena.

 

   Moc Vám děkuji,

      Tomáš Pečený

 

> -----Original Message-----

> From: Cvrckova Fatima

> Sent: Friday, August 28, 2009 6:23 PM

> To: Tomas.peceny

> Subject: Re: evoluce?

>

> Dekuji za sprizneny nazor

>

> F. Cvrckova

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Friday, August 28, 2009 5:58 PM
To:
Fatima Cvrckova
Subject: evoluce?

 

Dobrý den paní docentko,

   podle svého zvyku si Vás dovoluji upozornit na poznámku evoluce? na stránce mých politických názorů, která se týká i Vaší korespondence s Hradem.

   Děkuji Vám za pozornost,

      RNDr. Tomáš Pečený

===============================================================================================================