Kdo požene k odpovědnosti Usámu?

reakce na článek Guardian: Bush a jeho pomahači musejí být pohnáni k odpovědnosti

 

Tomáš Pečený

 

   Zkuste se zeptat pozůstalých po těch, kteří pomalu uhořívali, dusili se a po desítkách minut čekání na smrt byli drceni troskami mrakodrapů Obchodního centra v New Yorku, jak ti teroristi dodrželi všechny válečné konvence, včetně vyhlášení války, povinného označení příslušníka armády a ochrany civilistů. A jak pro ty vražděné civilisty dodrželi civilizované předpisy aspoň pro zacházení se zvířaty; pokud vím, je dnes samozřejmé (snad i podle příslušných zákonů a předpisů), že pokud je třeba zabít obratlovce, musí se tak učinit z jeho pohledu náhle a okamžitě.

Ono je moc šlechetné se z dálky právně a morálně pohoršovat tak, jako "bojovníci za mír" v tom citovaném článku. A moc snadné, když se ti halasní hlasatelé práva a morálky mohou spoléhat na demokracii; že je totiž nikdo nebude zkoušet z toho, jak oni sami se v takové situaci chovají; a že nebudou muset na svých blízkých vidět, kam by vedlo v některých situacích války proti náckovskému režimu a jeho metodám, kdyby ten boj řídili oni. Na vinu Američanů v těch souvislostech si moc stěžoval můj spolužák právník; ale už špatně slyšel na to, že popis ruského válečného zločinu jsme měli jako povinnou četbu. Snad to bylo v románě 'Za námi Moskva', kde se popisuje samozřejmé zastřelení sympatického německého zajatce při rozkazu k ústupu.

Válka a terorizmus je ovšem krajní svinstvo. Ale pozor: i Goebbels , ( Goebbels2, Goebbels3 , Was will eigentlich Amerika , Co vlastně chce Amerika ) a jiní takoví výtečníci se dožadují výhod mezinárodního práva a zvyků pro sebe, když předtím to právo i zvyky sami bezprecedentně ostentativně porušovali. I komunisti se dožadují výsad demokracie po tom, co sami dělali. A ještě ti i oni veřejně vykládají, jak jsou demokracie slabé. A na tom základě si vždycky troufali taková svinstva páchat.

Z takové věci se asi nedá udělat jiný závěr, než že je třeba co nejdůsledněji a co nejvčasněji takovému napadení od nácků všech barev předcházet, aby co možná nedocházelo k situacím, které vedou k takovému dilematu. Viz i v odkazu o metodách boje a metodách nápravy z předchozího článku o socializmu.

.