Ta Benešova kniha 'Demokracie dnes a zítra' (1939 přednášky v USA, 1941-1942 Londýn a 1946 české knižní vydání, Čin Praha) je pořád aktuální: ukazuje, že Západ vlastně přijímá za svou tu ideu demokracie i sociální, která byla středem prezidentova snažení; tak, jak to prezident předpověděl. Ale Evropa ji přijímá bohužel natolik, že už přehání na druhou stranu, nedbá na Benešovy požadavky rentability a správné míry byrokracie a poškozuje si tak vlastní hospodářství.

     (Ty kladné stránky životní úrovně a svobody  projevu jsme tu viděli dobře už v šedesátých letech. Zmínil jsem se o tom, jak jsem si tenkrát ve Fyzikálním ústavu nedával dost pozor na pusu; zastával jsem tehdy názor 'Socialismus ano, takový jako je v Anglii nebo ve Švédsku!'. Snad mne omlouvá můj tehdejší věk; Churchill dobře věděl, že, volně citováno, 'kdo není levicový ve dvaceti, nemá srdce; kdo je levicový v padesáti, nemá mozek.')

 

     Na prezidenta Beneše jsou různé "pohledy". Hodně se o nich jedná ve Valentově článku, který jsem citoval ve svém dřívějším. Teď jsem viděl i text, který jeho jednání hodnotí jako velezradu (!). O hodnotě toho textu nejlépe svědčí jeho závěr: 'Kdyby byla československá moc vládní a výkonná – president republiky a vláda – respektovala ústavu svého státu, nebylo by asi vůbec došlo k druhé světové válce, nacistický režim v Německu by byl býval svržen na podzim 1938 domácími silami, komunistické Rusko by bylo zůstalo isolováno od střední Evropy pásmem sanitárních států, nebylo by došlo k dekolonialisaci, jejíchž hrůzných následků býváme dodnes svědky, … Stačilo přitom tak málo.

                                                 Martin Petráček, 2009 '. My, kdo víme, že Německo brzy potom smetlo levou nohou velmoc Francii, zahnalo SSSR k Moskvě a (dnešnímu) Sankt Petěrburgu a těžce poničilo velmoc Velkou Britanii spojenou s USA, i že si náckovský režim s pokusem německého důstojníka o zabití fýrera snadno poradil, a máme doklady o tom, jak óbr-náckovští čistitelé evropské rasy litovali, že jsme se do toho ozbrojeného odporu nepustili, můžeme dobře posoudit jak je to s jistotou pana Petráčka, že vsadit bytí a nebytí českého národa na hurá akci proti Německu bylo to jediné správné a bylo by vyhrálo světovou válku. (V posledních dnech už jsem zlehčující hodnocení použil, nemá se to dělat, ale české úsloví 'představuje si to jako Hurvínek válku' je tak výstižné...).

     Jiný způsob propagandy proti prezidentu Benešovi a našim státním a národním zájmům je falšování jeho postoje, např. tímto textem, pocházejícím pokud vím od Sládkových "republikánů":

President Dr. Edvard Beneš v r.1947

Vážení spoluobčané!

V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, tj. dekrety presidenta ČSR.

Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 1938-39.

Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji

před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu, na základě

mých dekretů z naši republiky odsunuti.

Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány

za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou „tak zvaní čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům

za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte.

Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnuti Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat

i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka a jeho

spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost a potrestejte všechny vlastizrádce,

ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

Dr. Edvard Beneš, Praha, Květen 1947

     Všimněte si, že používá tu PR terminologii zavedenou našimi nepřáteli pro boj proti nám a pro naše vyhubení, proti které se prezident vždy stavěl a snažil se ji zpitoměným občanům rozmlouvat a kterou nám teď propaganda soustavně vnucuje. Ten podvržený text také napadá rozdělení Československa, viz u toho názvu v odkazu výsledek referenda. Tím zajímavější mi připadá úloha těch "republikánů". Nikdy neškodí si rozmyslet, kdo mocný může mít z takové akce prospěch, viz u slova 'výmysly' v článku */. PRopagandistický úmysl se v případech, o nichž jedná článek **/ mj. nedaleko slova 'Podkarpatské', dá těžko odlišit od blbosti. Uvažte i v souvislostech Valentova článku, komu všemu se asi mohla hodit ukázka hurávlasteneckými výtržnostmi na Václavském náměstí při návštěvě prezidenta Bushe st. po sametovce, která mi tenkrát připadala tak nepochopitelně škodlivá.

     Viz též článek o českém tisku s německými vlastníky a podčárník článku výchova, vzdělání a propaganda u slov 'Krystlíkova agitka'.