je EU vyděračská organizace?

Tomáš Pečený

 

    K demokracii v EU jsem tu už kritiku psal. Máme se orientovat podle projevu ministra Kalouska na sjezdu TOP09 22.10.11, který tvrdí, že naše neúčast na hlavním integračním proudu EU (tomu rozumím 'naše neochota vzdát se suverenity nebo dokonce existence České republiky') bude automaticky trestána tak protekcionistickými opatřeními, že zničí naše hospodářství? Emeritní premiér Topolánek (2/) ten den ve svém projevu na sjedu ODS varoval před škodolibostí nad 'potížemi eurozóny', tomu rozumím jako 'potížemi vzniklými neuváženým zaváděním Eura', na kterém se naši politici, s rozhodujícím podílem prezidenta Klause, zatím nepodíleli. Já tady žádnou škodolibost nepozoruji, jen přirozené obavy o ekonomickou zdatnost našich rozhodujících hospodářských partnerů.

   Ta tendence k nepodporování a spíš poškozování České republiky tu skutečně je, o tom jsem psal ve vysvětlivce [3] na konci článku 1/, když jsem uvážil význam kvót na cukr aj., i v článku o trhu obecněji v souvislosti se zemědělstvím. Pan Kalousek vidí řešení v tom, že náš hlas po tom začlenění do evropského superstátu bude natolik významný, aby naši odborníci mohli taková rozhodnutí významně ovlivňovat. Ale daleko lepší takovou možnost než podle Lisabonské smlouvy už jsme tu měli za Rakousko-Uherska a víme dobře, co náš hlas znamenal (viz v korespondenci  3/ u slov 'der böhmische Wenzel' a teď i článek jsme národ Švejků?!).

   Naplňují se mé nejčernější obavy o úloze p. Schwarzenberga a jeho TOP09, nověji viz 6/ a dříve viz v 4/ a 5/ obdobně poznámce u jména 's Háchou'. Já bych se spolehl na to, že mocné státy EU jsou už natolik civilizované, aby (i bez toho našeho "politicky korektního" vlezlého pochlebování) naši svébytnou existenci tolerovaly.

   Podívejte se na výrok p. Schwarzenberga (zpráva z  23.12.12) v 5/: 'Beneš byl už hodně oslabený, měl už druhou mozkovou mrtvici. Jediné, co měl udělat, bylo, že měl proti milicím povolat vojáky'. Představte si, že bychom měli prezidenta, který sám jede v té PRopagandě proti prezidentům Benešovi a Klausovi. A hlavně: vrchního velitele armády, který připustí nebo dokonce sám způsobí rozvrácení našeho národa a státu občanskou válkou v situaci, kdy hrozí masový návrat těch, kdo nám svými činy ukázali, jak nám tu chtějí i za cenu součinnosti s Hitlerem rozkazovat už navždycky!