{A tenhle člověk se tak zuřivě brání nařčení z levicovosti definované podle úvodu textu o socializmu a tam odkazu termíny.

     Tomáš Pečený   20.9.10}

 

> -----Original Message-----

> From: Falls [mailto:rosnicka.R@email.cz]

> Sent: Monday, September 20, 2010 8:15 AM

> To: Tomas.peceny

> Subject: RE: nezaměstnannost je úmysl?!

>

> Vážený pane.

> Ta slátanina na kterou mně upozorňujete je jenom svědectvím toho, že se

> neorientujete v základech ani v jednom z oborů, s kterými se pokoušíte

> svým selským/"technickým" mozkem jak se nazýváte, provést jakousi syntézu.

> Vás přece na VŠ museli učit něco o Ludwigovi von Bertalanffy, který s tím

> začal někdy na konci dvacátých let minulého století.

> Tak nejdříve vzdělání. Tím se zabývá jak se dost dlouho ví, pedagogika

> (jen mě nechytejte za slovo, že tento obor studuje také ornitologie). Jako

> první, ale pozor poněkud náročné, doporučuji nějaký úvod:  Rudolf Lassahn,

> Úvod do pedagogiky, Slovenské pedagogické nakladatelstvo, Bratislava 1993.

> Možná, když si to přečtete uvědomíte si, že jako amatér, pokud tomu o čem

> píšete chcete trochu porozumět, máte co dělat aby jste to stihl dříve

> (vycházím z náznaku vašeho věku) než ulehnete do dřevěného spacáku.

> Jinak vám přeji hezké sny.

> Alois Michálek

 

 

From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, September 19, 2010 11:451 AM
To: 'Falls'
Subject: RE: nezaměstnannost je úmysl?!

Pane Michálku,

    nemyslím si, že jsem nebo budu myšlenkový pejsek nějakých utlačovatelů. V té Vaší obecné mlze vznešených a podle mne nekonzistentních výkřiků se svým selským/technickým způsobem uvažování nemohu vyznat tak, aby z toho něco užitečného vzešlo. Rozumím, že máte k dispozici zajímavější a Vám ne tak podezřelé texty, než jsou ty moje. Snad jen ještě upozornění, že pan Sartre ve své snaze o boj vlastním psaním byl nejspíš přesvědčen, že umí předpovědět, jak má společnost konkrétně fungovat. V těch mých rozborech byste si mohl přečíst, že právě v tom vidím hlavní chybu a že je štěstí, že se mu ten boj nedařil. Škoda, že Vás nezaujal můj článek výchova, vzdělání a propaganda.

       Tomáš Pečený

 


From: Falls [mailto:rosnicka.R@email.cz]
Sent: Sunday, September 19, 2010 1:56 AM
To: Tomas.peceny
Subject: RE: nezaměstnannost je úmysl?!

 

Pane Pecený zase do býváte do otevřených dveří!! To co mi nabízíte abych si přečetl jsem v desítkách a sofistikovanějších(pro mně zábavnějších) dikcích než je ta vaše, přečetl. Vždyť já proti logice trhu v jeho abstraktní podobě nenamítám nic jiného než co již před 200 lety formuloval Adam Smith ke své "bibli" liberalismu Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, když napsal ještě útlou knížku Teorie mravních citů. Domnívám se, že tak jak přírodní zákony jsou eticky neutrální, je to stejné s TRHEM.
Dále skutečně "VĚŘÍM" že lidé si jsou v době zrození rovni. Věřím v to, že silnější by měl pomáhat slabším. Že nikdo nemá právo se obohacovat na úkor druhých. Že zaměstnanci mají nejen povinnosti, ale i PRÁVA. Že honba za ziskem by neměla mít přednost před kvalitou života. Dobře vím že to jsou pro hierarchicky uspořádanou společnost smrtelné myšlenky a ještě nebezpečnější praxe. Nacházíte se někde u vrcholu této pyramidy (obslužná elitaRight-click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of this picture from the Internet.
:-Dnebo Right-click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of this picture from the Internet.
:-(()? Jestli ano, nic jsem nenapsal. Jestli ne, přemýšlejte, ať nevypadáte jak psík, který svýma nevinnýma očima obdivně vzhlíží k svému pánovi. Místo tohoto přizvukování všech duševních nádeníků "Co je povoleno Bohu, není povoleno volu".

A k tomu dalšímu... žiju. Když člověk něco dělá, tak se mu něco daří a něco mrší. Také se dívám kolem sebe jak se doba ve které žiji proměňuje v něco co kdysi vypadalo takto:

"Ta doba po nás chtěla zpěv

a vyřízla nám jazyky.

A chtěla víno jež se perlí

leč zarazila špuntíky.

Ta doba po nás chtěla tanec veselý

a narvala nás v gatě z oceli.

A nakonec ta doba měla

ze všeho hovno jak to chtěla".

To není Bulat Okudžava ale Ernest Hemingway v Básni z mládí.

Víte Pečený, Pečený, historie postupuje zamaskovaná. Vrací se na scénu z předcházejících výstupů, že scénu často nepoznáváme. Postižení bývají zpravidla věřící. Prolétl jsme si několik vašich textů a vynořil se mi  Jean-Paul Sartre a jeho knížka Slova..."Dlouho jsem pokládal pero za meč, ale nyní vidím naši bezmocnost". Možná však také dozrajete. Na druhé straně zralá hruška rozpláclá na zemi a plná vos není také pěkný pohled. Ale Right-click here to download pictures. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of this picture from the Internet.
8-)..no a co.

Alois Michálek

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, September 19, 2010 12:21 AM
To: 'Falls'
Subject: RE: nezaměstnannost je úmysl?!

 

Dobrý večer pane Michálku,

     Svatopluka Čecha si vážím za jeho Výlety pana Broučka. Že kousek tvorby toho velmi rozumného člověka spadl do zorného pole levicové propagandy, která ví, co z obecně platného a uznávaného se jí hodí ke zneužití, je smutný osud mnoha výtvorů, o tom byste se na těch mých stránkách dočetl hodně. Ani já či někdo z Vámi tolik odsuzovaných politiků by jistě neřekl ve stylu středověkých španělských grandů, že 'práce je hanba'.

     Ta druhá agitka, pokud jí přikládáte nějakou váhu; neřkuli ta další propaganda proti privatizaci s nadávkou tomu, kdo ví, jak všem lidem prospět, je jasným signálem, že jste vážný adept pro tu mou otázku všem levicovým. O tom už jsem Vám psal; zkuste si to a prosím Vás, pozastavme tuhle výměnu dopisů do té doby. Nemá cenu jen vykřikovat o tom, co je špatně; to chce vědět, co dělat, aby bylo lépe a dělat to. Na to už jsem se vás ptal. Co pro začlenění těch sociálně vyčleněných a pro lepší přístup mládeže k tělocviku děláte Vy, kromě těch planých výkřiků do vesmíru?

             Tomáš Pečený

 


From: Falls [mailto:rosnicka.R@email.cz]
Sent: Thursday, September 09, 2010 11:52 PM
To: Tomas.peceny
Subject: RE: nezaměstnannost je úmysl?!

 

Dobrý večer pane Pečený.
Co to po mně chcete? Radu? Já a radit? Radit když dobře vím, že když slepý slepého vede, oba spadnou do jámy...
Přesto jsem si na něco v souvislostí s prací vzpomněl:
Čest práci každé, která dobro plodí,
nechť mává kladivem neb řídí pluh,
ať prachem, blátem lopotně se brodí,
či perem vzletným ať ji koná duch,
když vodítkem jí nejsou sobců chtíče
ni zištná lest —
té práci péra, pilníku a rýče
buď stejná čest!
Svatoplu Čech, Písně otroka.

To se mi líbí. Stačí?

A jiné...

 

Jiří Haussmann  (30.10.1898 – 07.01.1923)

Krad starý Mates, krad jako straka,
krad u bohatce, krad i u žebráka.
Potom, nerozmýšleje se dvakrát
dal na hromadu vše, co kdy nakrad
pak nápis zhotovil si na to:
Soukromé vlastnictví je svato!

Jak na to ten Hausman přišel? Vždyť úspěšné budování(fuj, zase ten termín. Ještě abych použil výrobní síly...) kapitalismu v Čechách a ještě potmě (teorie zhasnutí a ovládač vypinače, který sídlí na hradě) mohlo být před 90 lety povzbuzující myšlenkou jen u několika vizionářů, pokud vůbec nějací byli.  

A ještě něco co souvisí s vaším okouzlením návrhem pana Jocha o městských průmyslových zónách pro cikány a jinou "verbež", jak ji pro sebe definuje verbež v bílých límečcích, nebo jak ji definuje Thorstein Veblen, Záhalčivá třída. Ten jeho nápad - Jochův, není nápad ale zkušenost, která vzniká na 3 600 km dlouhé hranici Mexika s USA již od založení intergačního seskupení NAFTA. K tomu jsem si dovolil poslat vám v příloze výukovou prezentaci. Sice jen pro středoškoláky, studenty geografie. Já o tom také nic moc nevím... Snad jenom ty ploty co jsou na Rio Grande, jsem mohl před 20 lety vidět denně(Břeclav). Ale to byla přece železná opona!!! 

Loučím se a opět jdu ke dvěma poctivým panákům buchlovské slivovice. Když to tak bude pokračovat dál, za chvíli jsem na suchu.

Alois Michálek  


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, September 07, 2010 11:38 AM
To: 'rosnicka.R@email.cz'
Subject: nezaměstnanost je úmysl?!

 

Dobrý den pane Michálku,

     když se mi tak prohání hlavou, co jste mi psal o tom, jak se (ti) lidi musejí bát. Opravdu si myslíte, že podnikatelé a politici schválně dělají nezaměstnanost? Vždyť je to proti jejich vlastním zájmům profesním i lidským: jsou to lidi v těch příjmových třídách, kterým hodně ubírají daně. Jste-li to Vy z těch Britských listů, tak učíte na škole s ekonomickým zaměřením; to snad nebude názor těch ekonomů?

     Před několika dny jsem vyvěsil parodii, kterou mi na jiný text poslal p. Jánský. Kdybych měl parodovat ten text o zlých kapitalistech, udělal bych to asi takhle

Včera jsem si zase rozbil nos, když jsem upadl. Zatracení kapitalisti, že s tou gravitací něco neudělají! Nojo, ona se jim hodí, aby mohli spouštět vykořisťované horníky do dolů. Podívejte se, oč lepší je to na Měsíci, když tam žádní hamižní vykořisťovatelé nejsou!

 

        Tomáš Pečený

  


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, September 06, 2010 7:35 PM
To: 'rosnicka.R@email.cz'
Subject: Vám princip kapitalizmu nevadí?

 

Pane Michálku,

ještě mi procházelo hlavou, co jste mi psal; v celkové Vaší orientaci ani v tom, co mi konkrétně tak důrazně vyčítáte, se z toho moc nevyznám. Vy nejste ten typ akademického levicového, jak jsem se domníval? Konkrétní cesty k postupné nápravě toho, co Vám nejvíc vadí, zcela pomíjíte; nepochopil jsem ani, jestli toho Hayeka citujete kladně nebo záporně (sám jsem tu knihu ještě nečetl, ale tuším, o čem je). Jste ten, jehož charakteristika je http://www.blisty.cz/aut/1829/bio.html ? Pokud ano, měl bych recept na tělesnou výchovu: Najděte víc takových, jako byl můj táta, na kterého jako na cvičitele v Sokole moji spolužáci s nadšením vzpomínají doteď; pokud ještě žijí.

   Také bychom se mohli někdy sejít. Jste z Prahy? Teď asi týden nemohu,

        Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, September 06, 2010 11:54 AM
To: 'Falls'
Subject: RE: k názorům a aktivitám p. Jocha

 

Pane Michálku,

nepovažujte prosím označení 'levicový' na mých stránkách za nálepku. Je definováno v úvodu mého občanského kréda o socializmu.

Jste si jist, že jste se tím a dalšími úkoly, které mi dáváte, jen nevyhnul odpovědi na tu otázku? Prosím pozastavme tuto naši diskusi dokud na tu otázku neodpovíte; mám za to, že je v té souvislosti velmi podstatná.

Vám také přeji pohodu; ale vidím, že jste vzdělaný člověk a tak mi jistě dáte za pravdu, že uhýbání před nepříjemným poznatkem (viz v tom textu o socializmu u řetězců 'vědc' a 'inženýr') je za pohodu příliš velká cena,

        Tomáš Pečený

 

 

> -----Original Message-----

> From: Falls [mailto:rosnicka.R@email.cz]

> Sent: Monday, September 06, 2010 10:12 AM

> To: Tomas.peceny

> Subject: RE: k názorům a aktivitám p. Jocha

>

> Vážený pane Pečený.

> Pospíchám abych ještě dnes něco stihl. Proto jen krátce. Když jsem v roce

> 1990 (Academia) našel na pultě knihkupectví  Ježků překlad Haykovy Cesty

> do otroctví a přečetl jsem ji na "jeden zátah", byl jsem vděčný osudu, že

> jsem ji nedržel v rukou ve svém studentském věku. Při mém studentském

> radikalismu bych na VŠ pobyl maximálně tři týdny. Když jsem ji četl po

> druhé a po třetí, můj zisk z ní nebyl již tak plný radikalismu. Od té doby

> leží v mé knihovně a nemám důvod ji znovu číst. To na okraj. Domnívám se,

> že se změnilo, stalo se robustnějším (termín prof. Vondráčka) mé svědomí,

> a také rozum se naučil komplexněji fungovat.

> A co si vyprošuji je nálepkovat mně plochými nálepkami typu "levičák".

> Vidím kolem sebe jak někomu vyplavuje dávku endorfinů když se sám označí,

> a hlavně když jej někdo označí za "pravičáka".

> Otázka na přemýšlení: Jak se člověk v průběhu ontogenézy naučí vnrímat

> faktor času?

>

> Mějte se hezky a klídek.

>

> Alois Michálek

>

 

{opravuji tu svůj překlep a nahrazuji slovo přesnějším,

       Tomáš Pečený 6.9.10}


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, September 06, 2010 9:13 AM
To: 'Falls'
Subject: RE: k názorům a aktivitám p. Jocha

 

Dobrý den pane Michálku,

bída a slumy se mi nelíbí o nic víc než Vám a těm, jejichž stránky jste mi poslal. Jenže ono jde o to, co s tím. Myslíte si, že v Africe ještě teď někdo vyhání lidi z chýší, kde žili jejich předkové tisíce let, do těch měst (a slumů) násilím? Nebo si to zvolili sami? Protože i to je snesitelnější než bránit se proti lvům a slonům špičatým klackem a občas pomřít hladem, když priletějí kobylky nebo moc či málo prší; a někdo z nich se v průmyslové společnosti orientovat a začlenit nedokáže.

A bylo před kapitalizmem či po něm někde takovým lidem líp jinak, než že je druzí živili? Co byste dělal Vy; živil byste je dál jako tady za totáče a rozvracel jim tím základní životní hodnoty, třeba ty rodinné, a jejich povědomí o tom, že pracovat je potřebí, se všemi těmi známými důsledky? Co se Vám nelíbí na těch podnikatelských zónách, že máte pro p. Jocha jen sprosté nadávky?

Nebo znáte systém, který lidem celkově poskytuje víc než kapitalizmus? V tom případě prosím odpovězte na mou otázku všem levicovým. Moc bych se divil, kdybyste to dokázal, nedokázal to Svaz mladých komunistů a ani se neodvážil mi dát tip na někoho ve světě, kdo by to měl umět. Z toho důvodu se nedivte, že bych považoval studium textu, který začíná slovy 'žene do vzpory proti agresivním spodním vodám debility, podemílající tento stát', z takového zdroje za ztrátu času.

Tuto naši korespondenci teď budu také zveřejňovat; podle obdoby pravidla o té, kterou polemizuji proti politickým názorům a postupům pisatele.

        Tomáš Pečený

 

 

> -----Original Message-----

> From: Falls [mailto:rosnicka.R@email.cz]

> Sent: Sunday, September 05, 2010 9:00 PM

> To: Tomas.peceny

> Subject: Re: k názorům a aktivitám p. Jocha

>

> I já vám přeji něco dobrého. Tedy dobrý večer pane Pečený.

> Přiznám se že mám předsudek. Tvrdá fakta ke všem problémům mi chybí tak

> mně zůstaly staré dobré předsudky. Kapitalismus, jiný lepší termín neznám,

> na problém který je součástí naší výměny obávám s  říci názorů, nemá pro

> mně přijatelné řešení. V učebnicích ekonomie bývalo zvykem poznamenat, že

> nezaměstnanost kolem 6% je motorem hospodářského rozvoje. "Bouchači" se

> musí bát, jinak nemakají. Na to by Joch jistě položil vše co má nejlepšího.

> Učebnice s tímto konstatováním se přestaly vyskytovat. Již ujcih není

> jenom 6% ale tále více a více. Kde se to zastaví?  Jinými slovy systém se

> sociálně vyloučenými počítá jako s nezbytným faktem. Já za těmi kteří jsou

> tak kulantně definování "sociálně vyloučení" vidím konkrétní lidi. Třeba tito lidé:    

http://www.guardian.co.uk/pictures/image/0,8543,-10105140983,00.html

Nebo tato zpráva:

http://books.google.cz/books?id=FToaDLPB2jAC&printsec=frontcover&dq=mike+davis+planet+of+slums&source=bl&ots=GNuOXHFv2k&sig=67wDF1iaw00GSeJ-Pfuct421nR8&hl=cs&ei=TtuDTJnQBsTEswbGs5jmCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCQQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false

Někteří z těch o, kterých zoufale píše Mike Davies žijí také mezi námi.

> Dobře vnímám reakce svých přátel s kterými sedávám u piva nebo běhám v

> tělocvičně. Vyzařuje z nich agresivní pocit hnusu. Před dvaceti lety, tak

> dlouho je znám, nic podobného u nich neexistovalo. Hoši dospěli. Tolik na

> úvod. Na co se připravují?

> Pan Joch jako persona mně nezajímá. Jochů jsou jistě davy nejen v Evropě a

> malém dvorku ČR. Zajímá mě spíše klíma které je pařeništěm pro množení

> Jochů. To že ten pán zmírnil rétoriku v otázkách Václava Moravce je spíše

> důkazem jeho inteligence, než důvodem ke klidu. Pro jistotu v příloze

> posílám jeden starý text Ivana Svitáka který má pár řádků o neustále se

> vyskytujících inteligentních zkorumpovaných(to je otázka zda je nutné lidi

> typu Jocha korumpovat) "darebácích". Ivan Sviták znal své papenheimské. To

> jsme četli jako studenti v novinách zvaných Studentské listy(poznámka na

> okraj).

> Ale k věci. To všechno tu již v nějaké podobě bylo. Historie postupuje

> zamaskovaná. Vrací se na scénu ve škrabošce z předcházejícího výstupu, tak

> že hru již nepoznáváme. Když pan Joch troch ztloustne(podívejte jak

> "nabral" bývalý štíhlý disident pan Vondra) a "olezou" mu vlasy bude z něj

> celkem hezký Emanuel Moravec.

> Trochu hry na závěr nezaškodí. Jednou jsem dělal průzkum, abych líp

> rozuměl studentům. Pokuste si to vyplnit(jmenuje se to Meadowsova mřížka).

> Posílám také v příloze.

> Možná se pobavíte na tomto politickém kompase. Já jsem byl celkem

> překvapený, kam, mě nasměroval.

> ttp://www.politicalcompass.org/ukparties2010

> Podívejte pane Pečený cítím se již dost "dospělý", než abych diskutoval o

> tom, zda je sklenice poloprázdná, nebo poloplná. Proto si jdu nalít dva

> panáky dobré buchlovské slivovice, abych smyl pachuť z dnešního dne, a tou

> byla také polední  diskuse v televizi a zalistuji si jako již mockrát ve

> Století Markéty Samsové.

>    Alois Michálek

>

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, September 05, 2010 3:18 PM
To: 'rosnicka.R@email.cz'
Subject: k názorům a aktivitám p. Jocha

 

Dobrý den pane Michálku,

právě jsem viděl na ČT24 Moravcův diskusní pořad s pány Jochem a Kocábem. Přístup obou diskutujících se mi líbil, považuji ho za zodpovědný, přestože k p. Kocábovi a jeho fondu mám z minula několik nemilých osobních poznatků. Jako obvykle chválím i práci toho moderátora. Možná jste ten pořad viděl a jistě je možno ho znovu sledovat na internetových stránkách www.ceskatelevize.cz .

Shrnul bych to tak, že souhlasím s názory obou těch diskutujících. Velmi se mi líbil návrh p. Jocha na zřizování podnikatelských zón s daňovými  úlevami v místech s velkým podílem sociálně vyloučených lidí, navazující na takovou snahu z USA, i jeho rozbor předností proti dosud obvyklému vyplácení sociálních podpor, hlavně příliš vydatných (viz i můj článeček levicovost v drobném). I ten jeho návrh, že všechny takové instituty mají mít ze zákona určitou dobu trvání, podle potřeby prodlužovanou na další období zase jednáními parlamentu. I jeho stanovisko k antidiskriminačnímu zákonu, jak nám ho ukládají přístupová jednání k EU; i ten příklad s bytnou a její podmínkou, že vezme na byt studentky, ale ne studenty.

Pan Joch jako teoretik se svým vystupováním nemusí některým lidem líbit; já sám jsem ze styku s vědci na ten styl zvyklý a možná bych při veřejném vystoupení působil podobným dojmem. Ale dovedu si představit, že takového mladíka, který rozčileně vystupoval v úvodním záběru, možná zlobí víc, než konkrétní věcné argumenty.

Tahle věc už se politiky týká podle mého názoru podstatněji než moje předchozí sdělení. Co byste říkal tomu, kdybych tu naši korespondenci svým obvyklým způsobem zveřejnil?

        Tomáš Pečený

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Tuesday, August 24, 2010 9:13 PM
To: 'Falls'
Subject: RE: Poznámka

 

Dobrý večer pane Michálku,

    děkuji Vám za mail. Jak dobrá ta rada je neumím posoudit, ale doufám, že mé psavé snažení není převážně (i když expert psycholog by tu domněnku zpochybnil) tréninkem na někom, nýbrž snahou upozornit někoho (pokud možno víc někohů) na něco, co mi připadá důležité. Už jsem lidem psal, že svou stránkou nemohu aspirovat na časopis o průběžném politickém dění. V té souvislosti se Vám přiznám, že teprve teď jsem se podíval, o co vůbec jde. Snad se ta aktivita p. Jocha netýká odpovědi na mou otázku všem levicovým nebo obecněji propagandy. Nerad bych svou činnost ještě víc tříštil.

   Považujete-li za přínosné pro další lidi zveřejnění této výměny dopisů, napište mi to prosím a já ji vyvěsím. Mně připadá moc soukromá. O práci p. Jocha bych se snažil diskutovat s ním, kdyby se naše cesty setkaly, nebo si přečíst něco podstatného pro problematiku mých stránek ve Vaší diskusi s ním.

        Tomáš Pečený

 

> -----Original Message-----

> From: Falls [mailto:rosnicka.R@email.cz]

> Sent: Tuesday, August 24, 2010 11:42 AM

> To: t.peceny@volny.cz

> Subject: Poznámka

>

> Dobrý den.

> Vážený pane trénujte svůj zcela vynímečný intelekt raději na panu Jochovi,

> než na panu Čulíkovi. To že to neděláte je proto, že jej považujete za

> marginální, náhodně shromážděný shluk buněk, nebo je to proto, že Jochovy

> názory (neznám jeho postoje spojené s praxí, ale dovedu si je představit)

> konvenují s některými libými pocity které přinášejí výměšky vašich žláz s

> vnitřní sekrecí?

> Je to dobrá rada. Připadá-li vám špatná, není to moje vina.

> Alois Michálek