{K této problematice se vztahuje i korespondence (jednostranná?) s(pro?) Ne základnám.

 14.4.09 a 28.3.10 (v dopisu z 30.4.09) jsem tu opravil ve svém textu formulace, jak jsem je měl napsat, kdybych byl psal pečlivěji,

      Tomáš Pečený}

 

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Monday, May 17, 2010 9:15 AM
To:
{...}
Subject: otázka všem levicovým

 

Dobrý den {...},

    ty všetečné otázky i k Vám jsou hodně koncentrované v Otázce všem levicovým. Byl bych Vám zavázán za odbornou odpověď na ni.

    Děkuji Vám,

          Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Sunday, April 25, 2010 10:23 PM
To:
{...}
Subject: číselné hodnocení pokroku - doplněk

 

Dobrý den {...},

    k té 'neměnné lidské potřebě' pro korekci inflace: To by sice asi šlo, ale má to háček: Nevypovídá to vlastně o celkovém pokroku, ale jen o jeho vztahu k pokroku výroby potravin. Kdybyste tak jako ekonom{...} věděl{...} o lepší referenci... Není nakonec přece jen lepší zlato?

    Děkuju Vám za pozornost,

          Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas Peceny
Sent: Sunday, March 28, 2010 3:29 PM
To:
{...}
Subject: číselné hodnocení pokroku; FW2: odhady nákladů

 

Dobrý den {...},

    k těm 'srozumitelným výpočtům, kolik každého z nás stojí to či ono'. Špekuluju o tom, co Vám navrhnout s toho pohledu fyzikálního technika.

    Především mi došlo, že výsledek takového výpočtu nemůže být apriori vědecký, protože celá ta věc zásadně nesplňuje potřebu nezávislosti na vnějších (politických a ekonomických) vlivech. Ale nevidím, proč by věda nemohla stanovit metodiku, která by se pak používala jako technická; v ideálním případě normovaná nadlouho po schválení ústavní většinou ve skoro všech státech.

    Svůj návrh metodiky takového srozumitelného hodnocení jednorázových akcí a historicky krátkých období jsem Vám popsal v předchozí korespondenci v odstavci obsahujícím slova 'majetku státu'.

    Jako takovou míru úrovně společnosti při dlouhodobém posuzování bych viděl 'světovou cenu toho, co její průměrný občan vyrobí*/, dělenou světovou cenou nějaké co možno neměnné jeho základní lidské potřeby'. Tím se také snažím vzít ohled na Vaši námitku, že takové technicko-fyzikální úvahy jsou pro ekonomii sotva použitelné, protože neberou v úvahu vlastnosti a chování lidí.

    K té 'základní lidské potřebě': Pokud vím, existuje norma správné spotřeby energie a snad i bílkovin v potravě a považuji za možné určovat 'efektivní světové menu potravin' (chleba, brambory, "sladké brambory", rýže, ryby...; vážené podle jejich aktuální spotřeby); a tu cenu 'lidské potřeby' jako aktuální cenu množství toho efektivního menu, v němž je aspoň ta energie i to množství bílkovin. (Vitaminy bych asi pro ten přepočet inflace neuvažoval; nezbytná spotřeba informací [mimobiologických] by se asi stanovovala obtížně a nesplňovala by ten [vlastně jediný] požadavek stálosti parametru.)

    Děkuju Vám za pozornost,

          Tomáš Pečený

 

*/ něco jako HDP na obyvatele, včetně "výroby informací"; a inflaci pak zahrnout tím vztahem k lidské spotřebě.

 


From: Tomas Peceny 
Sent: Monday, March 15, 2010 9:18 AM
To:
{...}
Subject: FW: odhady nákladů

 

Dobrý den  {...},

    prosím Vás podívejte se do mého článečku výchova, vzdělání a propaganda. O těch věcech jsme si už psali. Teď jsem tam připsal i úvahu o 'hodně lidských' souvislostech se zachováním života plodu. A znovu se ukazuje, jak důležitá by byla možnost těch kvantitativních hodnocení. Možná by se v tom jednoduchém případě ani nemusely počítat, stačilo by je jen zveřejnit. Ale kdyby společenské vědy, v tomto případě ekonomie, tu rozhodovací úlohu lidem soustavně usnadňovaly právě těmi kvantitativními podklady, viděl bych to jako moc užitečné.

    Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas Peceny

Sent: Wednesday, February 10, 2010 8:18 PM
To:
{...}
Subject: RE: odhady nákladů

 

Dobrý den {...},

     děkuji Vám za odpověď, není ovšem žádný spěch.

     Na ty odhady škod jsem upozornil výslovně i studenty z akce inventura demokracie a tím další lidi ve zveřejňované korespondenci Názory jiných lidí.

     Mám k Vám ještě jednu prosbu: už jsme si psali o tom, do jaké míry (ne)mohou fyzikální modely být vztahovány na ekonomii. Teď vidím, kdoví jestli ne v reakci na můj dopis pro Svaz mladých komunistů, na jejich stránkách článek 'Jak fyzika potvrzuje pracovní teorii hodnoty'. I tomu svému kamarádovi z Ameriky jsem oponoval, když na ekonomii vztahuje termodynamiku; totiž tím, že její pojmy vůbec ve vztahu k ekonomickým veličinám nedefinuje/neupřesňuje a že to nejspíš ani nejde.  Prosím Vás podívejte se na ten můj druhý dopis pro ty komunisty, jestli je z Vašeho odborného hlediska správně. Ten jejich článek uplatňuje i ten (deterministický) chaos, o němž jsme si už psali. (Nejspíš ho uplatňuje nesprávně, ale k tomu jsem se radši už nevyjadřoval; při tom chaosu by asi neplatily ty deterministické vztahy, na nichž je založena klasická statistika.)

 

      Ty komunistické sny bují za účasti mladých lidí doteď. Ony jsou také základem světového názoru toho vědce a inženýra, o nichž píšu v článku o socializmu i jinde na svých stránkách.   Ach jo!

 

     Vaši odpověď bych zase rád přidal do té naší korespondence. {...}

    Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 

 

 


{odklad}

 

----- Original Message -----

From: Tomas Peceny

To: '{...}'

Sent: Friday, February 05, 2010 2:10 AM

Subject: odhady nákladů

 

Dobrý den {...},

    dostali jsme další kolující propagandistický materiál (v databázi podvodných a poplašných zpráv www.hoax.cz ho nevidím). Přeposílám Vám ho k nahlédnutí , že i jiní se snažejí (jednoduše) ukázat lidem náklady nějaké akce v míře každému srozumitelné: co to stálo právě jeho. Že přitom vyzývají všechny k placení svého projektu, je jiná věc.

    Nenalezla by ekonomická věda přece jen cestu k vyčíslování těch výdajů, o nichž jsme si psali?

    {...}

    Děkuji Vám,

         Tomáš Pečený

 

{...}


From: Tomas Peceny 
Sent: Monday, May 11, 2009 8:47 AM
To: '{...}'
Subject: úroveň zdravotníků

 

Dobrý den {...},

     nenarazil {...} jste {...} už na příznaky toho, před čím varuji? Od bývalé sestry z {...} i od pacientky toho {...} jsem slyšel zprávy, že právě v té, dříve tak pověstně excelentní, instituci se ta úroveň dovezených (mj.?) sester už projevuje v tak zničující míře, že se mám tomu {...} na dálku vyhnout (bydlím v blízkosti {...}, kde je).

{pokud možno}     Zdraví a pohodu,

           Tomáš Pečený

 

 

poznámka TP: viz i nové znění odkazu 'zatím' toho článku o socializmu (a články 'Moorehead' a 'rev. Samojský', které připravuji, ale pořád nestíhám dodělat, do rubriky Názory jiných lidí).

 


From: Tomas Peceny
Sent: Thursday, April 30, 2009 3:53 AM
To: '{...}'
Subject: výchova?

 

Dobrý den {...},

    {...} jsem zase špekuloval nad tím tlumením hospodářských výkyvů {...}. A zrovna jsem vyslechl zajímavou úvahu toho unitářského duchovního o tom, jak se k člověku chovají jiní lidé podle toho, jak se člověk staví k nim, a povídal s ním o možnostech výchovy lidí k rozumnému způsobu života, kdyby se opravdu stalo, že energie bude hodně drahá. A o souvislosti takového záměru se zprofanovaným pojmem 'výchova nového lepšího člověka' a s vyčerpáváním a znevažováním takového úsilí teď v USA politickou korektností s newspeakem pro chlácholení feministů (jediný levičák té barvy, s nímž jsem se setkal, byl vážně muž) a obtěžováním lidí společenským dozorem proti alkoholu a kouření.

 

    A tak mne také napadá: nebylo by i pro samo hospodářství dobře, kdyby se lidé chovali k věcem (mj. autům) o hodně víc jako k užitečným předmětům potřeby, než jako k důkazům svého společenského postavení? Pak by ten stádní efekt na začátku recese, zejména v těch podstatných nejbohatších zemích (u nás to zatím podle mne tak zlé není),  také nebyl tak velký: technický stav těch věcí je na tom hospodářském cyklu nezávislý, na rozdíl od toho jejich významu pro reprezentaci. A není tedy i tohle dobrý námět činnosti těch duchovních, konkrétně formulovaný, místo těch neúčinných, planých a neupřímných floskulí o špatnosti konzumu?

 

    Bylo by moc príma, kdybyste pro tu mou stránku souhlas jen s obsahem7 napsal {...} i tu svou podrobnější polemiku o tom pádu vlády.

    Dík za pozornost,

         Tomáš Pečený

 

===============================================================================================


From: Tomas Peceny
Sent: Tuesday, April 14, 2009 9:18 PM
To: 
{...}
Subject: poděkování RE: problém v komunikaci? FW: odhady?

 

Dobrý večer  {...},

     děkuju Vám za odpověď.  {...}.

 

     K těm odhadům: snad aspoň tu část, kterou jsme v těch případech z posledních let přímo prodělali zhoršením ratingů na finančních trzích, by šlo ex post určit odborně a vydělit ji počtem obyvatel? Válečné škody pokud vím třeba Poláci vyčíslili a i premiér Špidla operoval určitými čísly pro Československo. I na ten komunistický totáč by podle mne měl jít aplikovat buď souhrn majetku státu a občanů před a po, nebo pro ty lidi jejich průměrný majetek před a po ve srovnání s obdobnými státy bez toho socialistického intermezza a s uvážením průměrné ceny týchž věcí pro převod číselných hodnot na současné Kč; to by snad mohla být stejná metodika jako pro ty válečné škody a tak jsem se snažil postupovat v těch svých laických odhadech

.

     Tím odstřelením Topolánkovy vlády nadšen nejsem, jak správně píšete. Důvody jsou v odkazu úspěchy vlády a u řetězce "zájmů dělnictva" toho mého občanského kréda o socializmu i v jeho odkazu Benešovy názory ; souvislosti jsem zmínil i v té poznámce  Topolánek versus Klaus? a v prvním odkazu z ní.

       Vítal bych Vaše podrobnější vyjádření do těch  'Názorů jiných lidí' na svou stránku; jako polemiku s těmi mými důvody (to bych ovšem zase anonymizoval). Opravdu Vám ta sociální - protikrizová opatření, tak na hranici rizika nehospodárnosti, že vedla k rozkolu s jedním z hlavních tvůrců Modré šance, připadají nedostatečná? Co měla Topolánkova vláda ve prospěch celé naší republiky a jejích lidí udělat lépe? Nepředpokládám, že byste při své odbornosti považoval {...} za chybu málo předstírání účinnosti aktivity proti krizi Obamovým (nejen) stylem.

       Kdysi jsem četl v Sherlocku Holmesovi, jak mizerná tam byla lékařská péče od imigrovavšího lékaře Inda; a to byl proti tomu, co nám bezprostředně hrozí od Ratha a Paroubka ve smyslu Špidlových záměrů, jen opravdu ale opravdu slabý odvar!

       Dík,

             Váš

                   Tomáš Pečený


 

 


From: {...}
Sent: Tuesday, April 14, 2009 8:02 PM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: problém v komunikaci? FW: odhady?

 

Dobrý den,

 {...} 

Odhad škod je velice těžko kvantifikovat, přiznám se, že nevím, jak by to šlo spočíst.

A upřímně řečeno - politicky jsme na různých břech, já jsem velice rád {...}, že se tato vláda odporoučela.

 {...}

S pozdravem

    {...}

 

----- Original Message -----

From: Tomas Peceny

To: {...}

Sent: Tuesday, April 14, 2009 2:01 PM

Subject: problém v komunikaci? FW: odhady?

 

Dobrý den {...},

    {...}není už ta prosba pro Vás {...} příliš zjevně za mezí možného (tím, jak je vázána na určitý politický postoj; takže nestojí ani za odpověď 'ne')?

    Dík,

         Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas Peceny
Sent: Saturday, March 28, 2009 6:06 PM
To:
{...}
Subject: odhady?

 

Dobrý den {...},

    na konci toho svého článku o socializmu i dalšího Topolánek versus Klaus? , který právě aktualizuji, mám své laické odhady výše škod. Daly by se takové odhady udělat lepší odborně, nebo dokonce jsou někde k dispozici?

    Dík,

         Tomáš Pečený

 

===============================================================================================

 


From: Tomas Peceny
Sent: Sunday, March 15, 2009 8:19 PM
To:
{...}
Subject: poděkování - RE: prosba o další konzultaci
Importance: Low

 

{...},

     děkuji Vám moc za tu konzultaci, je pro mne opravdu zajímavá. Pokusím se {...} zprostředkovat i čtenářům té své stránky tak, aby při tom nezanikla ochrana Vašeho jména v té korespondenci. Zase to narazí na můj nepříjemný pocit, že bez citace autora se chlubím cizím peřím, to je můj stálý problém. Ale ty korespondence se týkají témat, která zřejmě zajímají mnoho lidí a postoje {...} Vašeho kalibru v těch souvislostech by lidi znát měli.

     Na jednotlivé náměty z té korespondence navazuji i při dotazech o té své "publicistické" aktivitě dalším lidem. Ono mi totiž nepřipadá vůbec samozřejmé, že něco takového mám a mohu dělat; původně se jednalo o článek na téma, které mne hodně "dožralo" a Britské listy se k tomu jevily jako (jediné) vhodné; vyvinulo se mi z toho to častější komentování odkazy doplňovanými do referenčního přehledu mých názorů na té mé stránce: možnost reagovat okamžitě a při tom zachovávat/aktualizovat/udržovat konzistentní systém je pro člověka mého typu hodně provokující/povzbuzující.

     Ten Váš názor z dopisu do té zveřejněné korespondence http://www.volny.cz/tpeceny/politika/Nazory jinych lidi/souhlas jen s obsahem7.htm právě přidávám.

     Ještě jednou dík,

        Váš

          Tomáš Pečený

 


From: {...}
Sent: Sunday, March 15, 2009 8:15 PM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: prosba o další konzultaci

 

Dobrý den,

 {...}

Já bych souhlasil {...} s Vaším názorem.

 

Tady je třeba na rovinu říci, že spekulace - v míře, jaká je nyní - je naprosto iracionální.

Projevuje se absolutní neznalost místních podmínek, ale podobně se to dalo pozorovat např. u asijské krize. Spekulanté svá "očekávání" prostě přemístili na další země, tzv. emerging markets", jako Brazílie a Argentina.

My jako ČR, jsme nejspíše pod jejich rozlišovací schopnost, takže nás prostě přihodí do skupiny k Maďarsku a Lotyšsku.

Já se tématu eura věnuji hodně dlouho {...} nejsem pro euro  {...} .

 {...}

snad by se Vám to mohlo hodit?

 {...} 

srdečně zdraví

 {...}

 

 {...}

 

----- Original Message -----

From:Tomas Peceny

To:{...}

Sent: Monday, March 09, 2009 12:39 PM

Subject: prosba o další konzultaci

 

Dobrý den {...},

v poslední době se množí poukazy na to, že by se nám vyplatilo už mít Euro, kvůli pohledu zahraničních investorů, kterým se může jevit podezřelé, že ho zatím nemáme a "těžko chápou", proč ho zatím nechceme.

Napadlo mne, jestli ty zprávy renomovaných finančních tiskovin o potížích východoevropských zemí EU, mezi něž nás (omylem?) zahrnuli také, nejsou příprava útoku na naši měnu, takového, jaké před časem dělal {...} a pak vykládal, že je to výchova k větší finanční kázni. Považuje se za obvyklé, v situaci jako je naše, platit výpalné za takovou ochranu (tím Eurem)?

    Děkuji Vám,

        Tomáš Pečený

 

PS. Vaši odpověď (jistě zase anonymizovanou a {...}) bych rád vyvěsil na tu svou stránku www.volny.cz/tpeceny/politika .

 

 

===================================================================================================================

Dobrý den,

s tím problém vůbec nemám.

 

{...}

Dobrý den {...},

    z té naší korespondence je škoda neuveřejnit aspoň některé věcné části, týkající se témat, která se hodně v takových diskusích vyskytují. Jak byste viděl {...} zveřejnění toho, co posílám v příloze?

    Děkuji Vám,

        Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas Peceny
Sent: Thursday, December 04, 2008 12:54 AM
To:
{...}
Subject: americka mentalita - pokračování

 

{...},  

   ten kamarád mi také dnes napsal o každodenní přísaze loyality ve školách v USA:

Jinak ideologicky tu ve skolach dochazi v tomhle ohledu dost k brainwoshingu. KAZDE rano od prvni do dvanacte tridy ....vstat, dat pravou ruku na srdce a odrikat ....

"I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the Republic for which it stands: one Nation under God, indivisible, With Liberty and Justice for all."

Taková občanská přísaha každé ráno v Česku by neškodila (ona se podstatně liší od zásady 'Ein Volk, ein Reich, ein Führer.') . (Daleko drsnější přísahu musel dříve složit Jan Švejnar: že nebude nikdy hájit zájmy nikoho jiného než USA... .) Loyalitu zmínil i můj první dopis pro Vás a v tom mém článku text u řetězce "s loyalitou lidí ". Když vidím, jak tu každý, kdo chce být 'in', jen nadává, zatímco Američani při zmínce o své zemi slzejí; to je podmínka úspěchu. Škoda, jestli o sílu takového garanta života a demokracie teď (po Clintonovi) s Obamou svět přijde.

   O tom názoru US Američanů na USA mám v komentářích článku ten vtip s mýdlem; mně připadal výstižný a jsem rád, že mi to ten kamarád v dalším textu potvrdil.

   Děkuji Vám za pozornost,

       Tomáš Pečený

 

 

 


From: Tomas Peceny
Sent: Wednesday, December 03, 2008 10:16 PM
To:
{...}

Subject: americka mentalita
Importance: Low

 

Dobrý večer {...},

     psal jsem Vám o americké mentalitě. Tomu kamarádovi z USA jsem psal o 'politické korektnosti' a teď mi od něj  přišla odpověď na můj dopis s fórem z rozedrané mé oblíbené knížky Zdeněk Šmíd :'Proč bychom se netopili'. Psal jsem mu, že by asi v USA ten výrok s písní o Bohu při pádlování na voleji moc vděčně nepřijali (to vím z Werichových vyprávění). Odpověděl mi (to zaujalo mou ženu a mohlo by to zajímat i Vás):

Jojo moc na nekterou srandu tady nejsou.  Chodime tu hrat volejbal. A tak se tam obcas pri tom povida. Nevim jak na to doslo. Asi se mi to zdalo OK v tom okamziku, ze je takova srandovni uvolnena atmosfera.

Cikan Jano bije svoju zenu. “Jano preco bijes svoju zenu?” se ho ptaji?  “Keby som to vedel, tak by som ju zabil”.

Rozhostilo se hrobove ticho. Amici se ani nepousmali. A po volejbale jeden prisel za moji zenou Janou a rekl, ze jestli ma se mnou doma problemy,  jestli ji “abuse”, tak at se neboji a rekne to.

     Ten kamarád (nar. 1952) tam žije od roku 1990 a jistě tedy neměl problém s přesným vyjádřením. Ta praktičnost Amíků, která se hned snaží věci účelně řešit; z pohledu Evropana neuvěřitelné sucharsky a "hrrr".

     Zdraví a pohodu,

          Tomáš Pečený

 

 


From: Tomas Peceny
Sent: Friday, November 28, 2008 3:00 AM
To:
{...}

Subject: doplněné znění, i k Tobinově dani. FW: poděkování (RE: re2RE: bohatnutí bohatých už neprospívá i obyčejným lidem?)

 

Dobrý den {...},

     pokusil jsem se najít, co je to ta Tobinova daň. Našel jsem http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&levelid=DA_483.HTM . Ten můj laický návrh se týkal zdanění nikoliv (jen) mezinárodních transakcí, ale tak, jak je to popsáno v tom odkazu  zatím .Tedy v každém státě danění (asi ve prospěch toho státu, výnos není podstatný, podstatné je to brzdění jimi) každého prodeje akcií, přičemž výši té daně by stanovovala centrální banka toho státu tak průběžně, jako teď úrokové míry. S tím, že by bylo třeba (pak, postupně?) tu věc koordinovat mezinárodně (asi s využitím práva veta pro "neextremistické" státy; to je další laický sen do oblasti mezinárodního práva. Snad tedy pro členy trochu výběrové mezinárodní obchodní organizace; taková/é organizace snad existuje/í. )

     děkuju Vám, zdraví a pohodu,

          Tomáš Pečený

 


{...}

 

----- Original Message -----

From: Tomas Peceny

To: {...}

Sent: Wednesday, November 19, 2008 9:49 PM

Subject: poděkování (RE: re2RE: bohatnutí bohatých už neprospívá i obyčejným lidem?)

 

Dobrý večer {...},

     dík za obě zprávy; mně zdaleka nešlo o konkrétní (astronomická) čísla těch výdajů.

     Já jsem takový "ekonom", že mi připadá dluh jako dluh; a to, z čeho jsem obvinil Clintonovu administrativu, jsou zpožděné důsledky její činnosti.

     (Jen na vysvětlení k tomu laickému návrhu o tlumení: myslel jsem na dodatečné zdanění prodeje jakýchkoliv akcií v tom období určeném centrální bankou nebo nějakou její hypotetickou [aby pomáhala a neškodila] globální obdobou. Ale to je návrh právě opatření toho druhu, o jakých vím, že mívají zničující důsledky. O takových jevech bych jako technik použil termín 'nelineární'.)

Myslíte Tobinovu daň?

    Já jsem bohužel ten termín nikdy neslyšel, takže Vám nemohu odpovědět. Ale odkazem zatím jsem tu formulaci popsal aktualizací toho svého článku doplněním soubůrku "laicky pohled.htm".

To není ani tak tlumicí návrh, ale spíš otázka regulace spekulace.

S pohledu technika konstruujícího měřicí zařízení to tlumení je; to je zřejmě otázka terminologie, 'spekulace' jsou v té mé terminologii 'parazitní zpětné vazby', které mohou rozkmitávat ten systém až do těch nadkritických (nelineárních) stavů recese. (Možná jsem právě Vás v té souvislosti potěšil slovem 'parazitní', ale to je terminus technicus.)

 Je to zajímavý koncept, už se o tom dlouho diskutuje. Nevím, jestli by to mělo zničující důsledky a zároveň si myslím, že většina dnešního světa má nelineární podobu, tedy, že vstupy a výstupy nejsou proporční. V ekonomii se začíná také pozvolna aplikovat Prigoginovo paradigma z jeho přelomové knihy Řád z chaosu (to je ovšem spíš Váš obor)

    O těch věcech mám zmínku v tom článku okolo odkazu chaos ; v tom odkazu je popsán můj stav (ne)poznání té věci. Jen jsem tam nerozváděl, že ve fyzice to není jediný princip, který ukazuje, že přesné předpovídání je nemožné. V mikrosvětě atomů a fotonů atd. se, jak nejspíš víte, nedá přesně předpovědět vůbec nic, z principiálních důvodů je známa vždy jen pravděpodobnost přechodu do určitého stavu. Ta pravděpodobnost teprve velkým počtem zúčastněných atomů statisticky přejde v ty přesné 'deterministické' zákony, které jsou základem techniky. Ten 'chaos' (o němž je řeč v té Prigoginově knize) je s tohoto hlediska zvláštní jev: on totiž nastává pro složité jevy v tom našem 'deterministickém' makrosvětě.

     Kdybych si mohl vybrat z charakteristik toho tržního prostředí, které požaduji, asi bych na první místo dal jeho dlouhodobé trvání. To je poznámka k tomu jihoamerickému experimentu a vlastně i k té morálce ve společnosti. Málokterá slušnost se kdekoliv člověku hmotně vyplatí hned. Zdravá mi připadá společnost, kde se i hmotně vyplácí dlouhodobá slušnost. V té zjevné slušnosti jsem za totáče, navzdory propagandě, při tom jednom povoleném zájezdu viděl přednosti západoevropské společnosti proti té totáčové: lidi na ulici zdvořilí a ochotní pomoci. To na mne tenkrát udělalo nesmírný dojem. Ve společnosti, kde se ta slušnost dlouhodobě vyplácí nepochybně funguje samočinný opravovací trend. Z toho mi tenkrát vyšlo přesvědčení, že takový mechanizmus v té demokratické tržní společnosti opravdu je přítomen. A z toho možná plyne můj obdiv k trhu, ke kterému Vy máte ze své odbornosti zdaleka ne tak obdivný postoj. Fakt je, že ta moje laická představa je odvozena od fungování spíš malého společenství, jehož lidé si plně důvěřují. Já mám s takovým společenstvím celoživotní zkušenost ve společnosti českých Unitářů. Ovšem v celostátním/globálním měřítku mají zřejmě velký význam takové jevy, o nichž se domnívám že jim rozumím při výkladu manipulace, např. tím protizákladnovým referendem.

 

Otázka institucionální ekonomiky - nejde jen o dogmata, vzorečky a pod. ale prostě o to, jak se chovají lidé. Právě ti tvoří ekonomiku, a když určité principy nepřijmou za své (např. platíme daně státu, protože je to náš stát), tak to těžko bude fungovat.

   O tom je ten můj článek; právě ti, kdo soustavně zdůrazňují, že všechna naše (zastupitelská) demokracie je jen podfuk těch ošklivých imperialistů, působí, aby si to lidé za své nebrali. Pak by to opravdu těžko mohlo fungovat.

 

     Právě proto byly pro mne ty Vaše informace vztažené přímo k mým představám tak důležité a jsem přesvědčen, že po delší takové diskusi a mém studiu bychom oba viděli a formulovali ty hluboké problémy stejně.

     Škoda, že (ještě?) nevidíme stejně užitečnost odstranění Saddámova režimu. Já jsem zažil, co to udělá, když se takový režim nechá rozdovádět.    

 

Co se  týče odstranění režimu - máte pocit, že teď je v Iráku lépe? To není o tom, že by se mi líbil Saddámův režim. To ani omylem. Ale nechutných režimů je na světě bohužel dosti, ale nikde se neintervenuje, tedy pokud tam náhodou není velké naleziště ropy. Hlavně, kdo by měl mít "povolení" takový režim odstraňovat? Já si rozhodně nemyslím, že demokracie - a už to je na debatu, co to vlastně je - se dá šířit vojenskou silou a vnutit ji nějaké zemi. K tomu si podle mne každá země musí dojít sama. Saddámův režim podle mne žádné světové ohrožení nepředstavoval - byl nebezpečný pro určitou část obyvatel, ale ne pro okolí a už vůbec ne pro západ. Jednoduchá lživá záminka, jak se dostat a udržet se dlouhodobě v oblasti, kde se skrývá přes 60% světových ropných zásob.

    O tom je ten můj článek také. Podle mne Saddám představoval nebezpečí stejným způsobem, jako Hitler, a s důsledkem, který tu zmiňuji dál; některé důvody jsem tam popsal výslovně; možná ještě nebezpečnější byla ta jeho úloha možné rozbušky. A ty argumenty, že se v těch případech jedná o americké hospodářské kořistnictví, používal už Goebbels, viz ten jeho projev. O Američanech vím dost, sice z dálky, ale se zájmem, z vyprávění kamarádů, kteří tam byli na stáži, z diskuse s chytrým unitářským duchovním, který tam studoval, z knih, které si teď znova ověřuji korespondencí s nejbližším spolupracovníkem z let asi 1975 – 1985, který tam žije a teď se mi ozval. Trochu jsem ty své znalosti uplatnil i v tom článku a jeho tón je na nich vlastně založen. Američani nejsou zdaleka takoví kořistníci, jak o nich propaganda hlásá, naopak jsou to ve velké míře idealisti. Šíření demokracie během války ovšem dobře nejde; ale na poválečné nápravě Německa a Japonska Američany a na výsledku 'studené války' je současný svět založen; o tom tam píšu.

    A likvidace rozpínavých režimů, které tam nazývám 'náckovské', je teď, při existenci tolika jaderných zbraní, nervových plynů a mezikontinentálních raket, podle mne naprosto nezbytná podmínka zachování života na Zemi. (Otázku, do jaké míry to v současné geopolitické situaci jde, si radši moc nepřipouštím. Ale jsem si jist, že apriorní odsuzování těch již dosažených výsledků tomu účelu neprospěje.)

 

     Děkuju moc za laskavost i za všechny ty informace;

          Tomáš Pečený

 

PS. Víte, já jsem zažil obě fáze vydatných změn vlastnictví u nás. Když jsem byl kluk, tak jsme nepoužívali termín 'votočil to', ale 'znárodnil to'. Teď k stáru vidím, že se pro totéž používá zhusta termín 'zprivatizoval to'.

     A s důsledky reformních experimentů obecně mám také osobní zážitky: během mé školní docházky jsme se nejen ovšem nikdy neučili zeměpis USA, ale také jsme nikdy neprobírali savce; takže mně se režim de facto pokusil utajit také, že existuje třeba lev.

 

Hezký večer

 

{...}

 


From: {...}
Sent: Wednesday, November 19, 2008 8:30 PM
To: Tomas Peceny
Subject: Re: re2RE: bohatnutí bohatých už neprospívá i obyčejným lidem?

 

Dobrý večer!

 

Musím se přiznat, že takhle z hlavy nevím, kolik z té částky šlo na ten výzkum - hodně se o tom hovořilo, znám články a analýzy M. Simmonse - významný investiční bankéř, věnuje se rovněž problému ropného zlomu - který se o alternativách zmiňoval. to je rozhodně pravda.

USA jsou velice závislé na dovozu jak zemního plynu (Kanada), tak i ropy (asi 2/3 jejich spotřeby).

Ale domnívám se, že skutečně největší část toho deficitu je dána zbrojními výdaji. Prudký nárůst je hlavně od roku 2003 - je to pul bilionu ročně. Plus samozřejmě pak letošní výdaje na krizi. Jen tak na okraj, Clinton nechal vládní výdaje v přebytku. :-)

 

{...}

 

Jinak se ale domnívám, že hlavní je, na co je dluh použit, než kategoricky dluh odmítat jako takový. je třeba to posuzovat individuelně. Jen na okraj - velkými problémem USA, snad ještě větším než vládní zadlužení, je vnější dluh, chronický, naakumulovaný deficit obchodní bilance.

----- Original Message -----

From: Tomáš Pečený

To: {...}

Sent: Wednesday, November 19, 2008 7:07 PM

Subject: re2RE: bohatnutí bohatých už neprospívá i obyčejným lidem?

 

Dobrý den {...},

   když už se tak zastávám toho nepopulárního Bushe: netýkalo se to jeho utrácení také výzkumu pro energetiku? Na to kladl velký důraz. Ta věc mi připadá hodně naléhavá, viz práce Charlieho Halla; sám jsem s tím přišel trochu do styku i odborně: kdysi jsem vlastnoručně dělal sluneční články, teď jsem si posuzoval možnosti větrné energetiky a i jinak tu věc dost sleduji.

Děkuji za pozornost,

     Tomáš Pečený

 

 

 From:  {...}
Sent: Wednesday, November 19, 2008 10:55 AM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: bohatnutí bohatých už neprospívá i obyčejným lidem?

 

Dobrý den,

připsal  {...} jsem reakce rovnou pod jednotlivé body.

----- Original Message -----

From: Tomas.peceny

To: {...}

Sent: Wednesday, November 19, 2008 4:05 AM

Subject: reRE: bohatnutí bohatých už neprospívá i obyčejným lidem?

 

Dobrý den  {...},

děkuji Vám za odpověď na mé otázky, kladené z pohledu ne-ekonoma, který se zajímá o dění ve společnosti. Můžete-li mi věnovat ještě kus času, budu Vám velice zavázán.

 

K Vašemu bodu 1): O tom jsem kdysi četl, že to byla už zásada prezidenta Lincolna, tak jsem to měl za praxí ověřené. Já nemohu nic rozumného říci o autoritách v oboru ekonomie (a jistě udělám lépe, když nebudu studovat jejich knihy, ale držet se svého kopyta). Prosím Vás: on není pravdivý výrok  'Když ve fungujícím tržním prostředí dostanou bohatí lidé víc peněz, spotřebovávají je využíváním výrobků a služeb od těch běžných lidí a tím jim dávají víc vydělat'? Jižní Amerika v 80. letech byla fungujícím tržním prostředím? Nebo nikdy nikde žádné tak fungující tržní prostředí nebylo? Já bych řekl, že třeba první republika ČSR 1923-1928 tu vlastnost měla, podle toho, co o ní vím z knih a od rodičů.

 

Jižní Amerika v 80. letech byla "experiment" MMF neoliberálních tržních reforem. Pokud tedy jde o čistotu tržního mechanismu, tak těžko můžeme najít vhodnější příklad. Otázkou samotnou je, co je to fungující tržní prostředí. Zásady se mohou měnit, je potřeba je odlišit od hesel. Těžko můžete vysvětlit, jak je možné, že vyšší příjmy bohatých v USA rozhodně nevedly k růstu - mzdy střední a střední nižší vrstvy v USA dlouhodobě stagnují. To přelévání bohatství, nebo spíš protekání zeshora dolů byl např. argument McCaina, kritizoval to Obama.

 

   K Vašim bodům 2) a 4): Prosím Vás je opravdu to selhávání ratingových agentur tak zásadním jevem, že zpochybňuje užitečnost trhu? Není to prostě případ nepoctivosti profesní či snad dokonce kriminální? A nejsou teď v krachu ty agentury, které to dělaly? (Vy byste si takovou agenturu najal  {...}, kdybyste o tom ve velkém podniku rozhodoval  {...}? Jestli v krachu nejsou, plynulo by z toho, že všichni ti manažeři jsou tak neschopní nebo žijí v žumpě korupce; to nesedí s informacemi, které o tom mám. Ledaže by šlo o nějaký takový mechanizmus, o jakém píšu dále v souvislosti s přístupem bank v tom bankovním socializmu, a dělaly to všechny.)

 

Je to úplně stejný přístup jako v kauzách Enron - auditorské firmy, které měly objektivně hodnotit účetnictví místo toho mlčely a přestože na podvody přišly, nic s tím neudělaly. To je kriminální aktiivta, samozřejmě, ale má systémový charakter. To není selhání jednotlivců, to je otázka morálního hazardu. Co se týče užitečnosti trhu, trh dokáže slušně vyřešit problém "co vyrábět, i jak to vyrábět", ale není to žádný morální arbitr. To je prostě jeden z mechanismů. Otázka distribuce bohatství je hodně citlivá a žádná společnost to nenechá vyřešit jen trhu. Auditorské firmy nebo ratingové agentury zdaleka všechny v krachu nejsou. Nevím, jaké k tomu máte informace.

 

 

Já si o trhu nemyslím, že je absolutně dokonalý; takové nástroje neexistují. Ale že je nejlepší dosud dosažený a že sotva může být něco lepšího, jak jsem si vyšpekuloval během své technicko-výzkumnické a informatické praxe. O tom píšu v té vysvětlivce [1] na konci článku Pekárek byl obecně považován ... .

   Trh je nástroj regulace a regulace mívají sklon k oscilacím. Takže můj pohled na ty hospodářské cykly je pohledem fyzikálního technika: jsou to divoké oscilace ve složitém systému a bylo by krásné umět je nějak tlumit. (Laický nápad, že by to tlumení měly zařizovat centrální banky v patřičné celosvětové shodě nějakým daněním prodeje akcií v závislosti na fázi toho hospodářského cyklu, tedy nejvíc ten prodej ztěžovat na začátku poklesu, nedovedu domyslet; asi by to vedlo jen k nějaké další deformaci cen a ještě neracionálnějšímu chování celého systému.)

 

Trh jako nástroj regulace - čeho? Obávám se, že aplikujete fyzikální zákony naa chování lidí, které je dost často iracionální, to prostě nemůže fungovat. Proč dochází k hospodářským cyklům, na to existuje řadateorie - většina z nich soudí, že s tím "něco do činění" mají investice, a tedy v určité míře míra zisku a její kolísání. Laický nápad zmírňovt kolísání cyklu, jak jste to nazval, je základem celé makroekonomie. Centrální banka vůbec akcie neprodává, myslíte asi obligace nebo jiné vládní cenné papíry. Globální koordinace by se spíše týkala úrokových měr. Ceny jsou deformovány zcela běžně, jen to běžný občan nevidí. Jsou zatíženy jednak různými subvencemi, spekulací (trh ropy a jiných primárních komodit např.), vnitrofiremními cenami nadnárodních firem, převody zisku mezi pobočkami atd... Málokterá cena se tvoří, jak se studenti ve škole učí prostým střetnutím nabídky a poptávky, řízenou racionalitou aktérů. V mezinárodním trhu stačí zmínit deformované kurzy spekulací carry trade. např.

 

 

K Vašemu bodu 3) a 4): Měl jsem na mysli celkový dluh (součet ). Jestli Vám dobře rozumím, tak ta Velká Britanie si to zadlužení v té době dovolit snad mohla, když jí z těch kolonií teklo bohatství proudem. (Máte na mysli dvacátá léta?Ty příjmy z kolonií jsou v tom udávaném HDP započteny?) A zadlužit se musela, když pak byla bezprostředně ohrožena nacistickou agresí. To mám na mysli bankrot Velké Britanie zbrojením na odvrácení nacistického útoku, o němž jsem se dočetl u prezidenta Beneše.

   V té poznámce o zadlužování levicovými vládami jsem měl na mysli zadlužování "volební"; to mýtus není, pravicové vlády se v tom musejí přece jen mírnit, jak vidíme u nás. Tak vidím ten zásah Clintonovy administrativy. Bushova snad ty peníze spotřebovala na zbrojení; o tom, jestli to vnější riziko bylo opravdu tak velké holt rozhodne až historie; my, co jsme nácky zažili na vlastní kůži, to možná vidíme jinak než mladší lidé. Tu Clintonovu vinu vidím v levicovém vytváření atmosféry optimizmu na dluh: "i ti méně movití mají nárok na slušné bydlení, to jim znemožňovat nebudeme", tedy něco trochu ve stylu Husákova gulášového socializmu; v takové atmosféře by se asi těžko žilo těm bankám, které by tomu optimizmu nevyhověly a tak se nejspíš všechny nakonec spolehly na to, že to riziko ponese de facto stát. Že to končí krachem, jsem viděl (z vnitřku průmyslového závodu) tady, i když to bylo udržováno násilím a direktivním plánováním; proč by to v hypotečních bankách USA mělo končit jinak, když tam platí tržní zákonitosti a ten tržní zpětnovazební mechanizmus tu nereálnost potrestá po první fluktuaci právě tím řetězovým poklesem cen nemovitostí a následným krachem celé té představy?

 

Sčítat jednotlivé typy dluhů s prominutím nelze, každý vzniká v jiném kontextu. Pokud považuje zadlužení Bushe ve výši 10 bilionů (veřejný dluh) za ospravedlnitelné (jaké to nese výsledky), tak ekonomicky je to stupidní. Válka v Iráku stála 3 biliony dolarů. Nevím o tom, že by se tím vyřešila světová bezpečnost, spíš naopak. Optimismus žití na dluh zdaleka nevytváří jen levice, koneckonců právě za Reagana byla míra úspor domácností rekordně nízká, a nyní za Bushe je zadlužení domácností enormní (140% disponibilního důchodu).

Banky mohly být optimistické, ale to nevysvětluje prodávání těch hypoték do dalších balíčků a přelévání do zahraničí. Otázka je, co je optimismus a co je hamižnost. To ,že riziko ponese stát a tedy menší míra opatrnosti - to je právě ten morální hazard. Banky by jim nemohly půjčit, kdyby úrokové sazby nebyly nízké. - viz zahraniční vliv půjčování z Číny a jiných zemí. (Japonska rovněž).

 

(V minulých létech mi vyprávěli kolegové, kteří se vraceli ze stáží v USA, o podivném navykávání Američanů nevyrábět, ale jen obchodovat. Nevím, souvisí-li to nějak s tou politikou. Nedovedu si představit, že by jim to mohlo vydržet na dlouho. Takové nápady slyšeli poslední zaměstnanci Tesla Vakuové techniky od zástupců privatizujícího Kocábova fondu "Hele čoveče potrubí; tady se snad něco vyrábělo?!"; všichni jsme si přitom sahali na čelo a podle toho tak také podnik dopadl: vyhazováním z okna perfektně fungujících, i ze Západu dovezených, přístrojů milionové ceny, které bylo třeba aspoň nabídnout školám. Ale to je jiná záležitost.)

 

POslední poznámka: to není návyk nevyrábět, pokud USA přemístily svou průmyslovou výrobní páteř do Mexika a jiných levných zemí, pak se jednoznačně změnila jejich struktura. Jejich průmyslový sektor je velmi velmi malý, a to i ve srovnání s jinými průmyslovými zeměmi. Pak zbývají, jak jsem psal {...} , právě jen ty služby duálního charakteru.

 

 

 {...}

 

Děkuji Vám,

     Tomáš Pečený


From: {...}

Sent: Tuesday, November 18, 2008 7:45 PM
To: Tomas.peceny
Subject: Re: bohatnutí bohatých už neprospívá i obyčejným lidem?

 

Dobry den,

{...}stručně k té krizi.

 

1) Nevím nic o tom, že by republikánský recept Už nefungoval. Co já vím, nefungoval nikdy. Mikroekonomicky není žádný důkaz o tom, že by bohatství "proteklo." Empiricky takový důkaz už vůbec nenajdete. Stačí se podívat např. na Jižní Ameriku v 80. letech. Extrémní polarizace společnosti, bohatí v řadě zemí neplatili žádné nebo minimální daně a zbytek žil v bídě a rozhodně jim nic neproteklo. Tenhle nápad nemá žádnou ekonomickou relevanci. Je to spíš politický líbivý nástroj pro nejbohatší. Pokud by Vás to zajímalo detailněji, pak se touto problematikou (na úrovni mikroekonomie) zabýval např. nositel Nobelovy ceny Joseph Stiglitz. (třeba v knize Jiná cesta k trhu)

 

2)Tržní mechanismus není dokonalý soukolím. Je k tomu spousta důvodů. Jedná se o tzv. tržní selhání, iracionalitu subjektů (např. spekulace, fenomén herd behaviour - efekt stáda), a z makroekonomického hlediska pak tendence k opakovaným krizím.

 

3)Dluh je něco jiného. Dluhy nepocházejí z hospodaření levicových vlád, to je takový jednoduchý mýtus, který se traduje. Když se podíváte na hospodářské dějiny, zjistíte např. že Velká Británie měla největší dluh (2x větší než její HDP v dobách svého největšího koloniálního rozmachu).

Rovněž v případě USA to byl konzervativní R. Reagan, který USA rekordně zadlužil, v současné době je to Bush a toho jistě nebude podezřívat z levicové politiky.

Dluh navíc neexistuje pouze vládní, ale je i soukromý dluh (domácnosti, firmy) a také dluh vnější. Příčiny mohou být různé, zadlužovat se může být někdy rozumné, někdy ne. To je potřeba analyzovat případ od případu, výši, absorpci trhu, formu splácení, riziko atd. Paušalizace je opravdu dost primitivní pohled, který bohužel řada médií používá k nějaké hloupé zkratce.

 

4) Clintonův nápad na poskytování levnějších půjček by sám o sebe krizi nespustil. Jak jsem psal {...} ve svém článku, kdyby nebyly nízké úrokové sazby a dostatek likvidity na trhu, nebyl by takový návrh nic platný. Můžete nařizovat a doporučovat co chcete, ale musíte na to mít zdroje. Další věc je pak praktická aplikace a nedostatek regulace na trzích s cennými papíry. Nevím, jakou má Clinton vinu na tom, že ratingové agentury, které mají objektivně ohodnocovat bonitu aktiv, dávaly silně rizikovým instrumentům rating AAA. To je naopak další případ selhání trhu (asymetrická informace, vztah principal-agent).

 

Doufám, že jsem alespoň na nějaké Vaše dotazy uspokojivě zodpověděl {...}

.

Se srdečným pozdravem

 

{...}

----- Original Message -----

From: Tomas.peceny

To:{...}

Sent: Sunday, November 16, 2008 8:09 PM

Subject: bohatnutí bohatých už neprospívá i obyčejným lidem?

 

Dobrý den {...},

   jako ne-ekonom mám {...}

 dotaz: Není to, že teď v USA nefunguje ten starý, už za Lincolna známý recept*/ na zlepšování životní úrovně běžných lidí, způsobeno hlavně tím levicovým zásahem Clintonovy administrativy, o němž jsem viděl zprávu v (bulvárním časopisu) http://www.reflex.cz/Clanek33859.html ? To, že si níže postavení lidé patřičně svou prací nevydělají, bych tipoval prvotně jako následek a teprve pak zpětnovazebně jako příčinu dalších průšvihů.

   Mně současná situace nápadně připomíná to, co jsem vídal v praxi: neodborný zásah do složitého soustrojí a pak hledání příčiny v konstrukci toho soustrojí. Vždycky mi připadalo, že uzavřený řetěz dlužníků je moc špatná situace, v níž je těžko se vyhnout krachu celého systému; tak, pokud vím, vznikla tragická krize v r. 1929. Z toho zadlužování mám ovšem tendenci podezřívat teď hlavně levicové politiky. Své názory na ty polické souvislosti jsem zrovna drsně popsal na své stránce www.volny.cz/tpeceny/politika . Právě ten významný přírodovědec, můj známý z pracoviště, o jehož moc levicových názorech se tam nelichotivě zmiňuji, mi před několika měsíci vychválil, s odkazem na svého blízkého příbuzného z centrální banky, všestrannou užitečnost zadlužování.

{...}

 

*/ republikánský recept, pokud snížím daně nejbohatším takto naakumulované bohatství „proteče“ ke středním a nižším vrstvám