{Pan Kubek i všichni ti lékařští odboráři přece musejí vědět, že všechna ta opatření proti korupci, o kterých mluvějí jako o zdroji na ty své platy, by ve skutečnosti šla proti reálným příjmům těch lékařů (kongresovou turistikou atd.), nikdy by nemohla stačit na ty jejich požadavky a zejména by měli přiznat, že právě řízení shora je živná půda pro korupci, viz u toho slova v textu o socializmu a že jediná účinná cesta kontroly i odborných výdajů na léky a přístroje atd. je trh, tedy konkurence i mezi zdravotnickými zařízeními.

          RNDr. Tomáš Pečený 20.1.11

 

O panu Kubkovi by nám měli říci ti, do jejichž rukou skládal Hippokratovu přísahu, jestli je po tom svém televizním vystoupení ještě MUDr. nebo jen adept právnictví, který se snaží napodobovat Fagana a ty americké právníky, co se nepokrytě dělí o peníze s nemocnými, možná vlastní vinou (kouření), které vhánějí do soudů i s lékaři. A tím jsou vinni za ty nestydaté ceny amerického zdravotnictví. V USA už dřív situace dospěla do takového stadia, že lidi se právníků bojejí stejně jako my jsme se báli funkcionářů KSČ a jako lidi u nás za totáče na to reagují vtipy, např. 'Jaký je rozdíl mezi přejetým skunkem a přejetým právníkem? Před tím přejetým skunkem je brzdná stopa.' To jsem slyšel od reemigranta z USA a potvrzoval mi to i přírodovědec, který tam také pracoval .

   Funkce prezidenta České lékařské komory, kterou pan Kubek zastává, mne vede k podezření, že se nám snažejí něco podobného zavést i sem. Pan Kubek a odboráři z toho odborového klubu také vyžírají prestiž všech odborných společností i prestiž, kterou v Česku získali dobří prezidenti republiky. Z toho článku je vidět i že ten rekord, který jsem dopisem panu Kubkovi zmínil, už byl překonán.

          RNDr. Tomáš Pečený 7.1.11, 8.1.11, 10.1.11 a 9.2.13}

 


From: Tomas.peceny [mailto:t.peceny@volny.cz]
Sent: Thursday, January 06, 2011 4:23 PM
To: 'prezident@clkcr.cz'
Subject: upozornění a protest

 

Pane Kubek,

     upozorňuji na článek odborářští vyžírkové a výhledy těch, kdo je poslechnou na mé stránce. Upozorňuji, že jste mně a spoustě dalších občanů naší republiky tím svým televizním vystoupením plivnul do obličeje. Na té stránce je řada ukázek přístupu "inteligentů" k našemu současnému životu; ale tohle byl rekord.

     Bez pozdravu, hodně dopálený

          RNDr. Tomáš Pečený