Jak zacházet s trhem; role 'neziskových organizací'

 

    Rozplývám se nadšením nad přednostmi kapitalizmu, ale pozor: ono se leccos opravdu musí hlídat nejen kvůli různým nebezpečím. (Podvodníci, ale i právníci; viz také korespondence */ o ceně elektřiny a plynu a o obraně spotřebitelů.) Teď smlouvy platějí, bez toho hospodářství jak víme vadne a vztahy mezi lidmi se hromadně zhoršují, ale je proto potřebí dávat moc pozor na ty, kdo by to mohli zneužít a jestli to, co podepisujeme, opravdu přesně za těch podmínek a s těmi důsledky chceme. Demokratická – tržní společnost je založena na tom, že lidi jsou dostatečně schopni dohlédnout důsledky svého počínání, i politicky při volbách. To může být problém hlavně pro staré nebo jinak znevýhodněné lidi. Duchovní/charitativní a rozumné odborné organizace mohou v té osobní - finanční části problematiky hodně pomáhat, viz i v článku výchova, vzdělání a propaganda u slova 'postarat'. V takových případech jsou užitečné organizace/databáze ochrany spotřebitelů. Spolupracujme s nimi, i s poskytovateli internetového připojení k odfiltrování spamů apod. (Pozor i na sdělení, že na něčem můžeme vydělat; ta jsou teď často podvodná úplně [spamy s ohlášenou výhrou ve věci, které jsme se nezúčastnili, mj. pro ověření, že adresu lze ke spamu používat] a často je podfuk v tom, že ve skutečnosti nejde o nabídku, že za mj. práci nebo službu dostaneme zaplaceno, ale o nabídku zprostředkování, za které budeme muset sami zaplatit. Nedoporučuji ani požadovat zaslání digitálně podepsané smlouvy s výslovnou zárukou ochrany osobních dat a osobní zodpovědnosti podepsaných zprostředkovatelů "daru". 'Žádná odpověď je také odpověď', což používám při jednání s některými politiky, politizujícími lidmi nebo politickými institucemi, by byla slabá náplast na to, že jsme tomu finančnímu podvodníkovi částečně vyhověli. Nedávno jsem tak dostal od německé cestovní kanceláře "výhru" zájezdu do luxusního hotelu v Turecku, k potvrzení že ji přijímám; nevydržel jsem a s poděkováním jsem si vyžádal to potvrzení, že je ten zájezd opravdu bezplatný. Ovšemže mi neodpověděli.)
    Velmi účinná obchodní PRopaganda zneužívá tvrzení o léčebných účincích. Proto pozor na přístroje a léčiva, o kterých píšu v článku výchova, vzdělání a propaganda u slova 'alternativní'. U nich se nám snadno může stát, že zaplatíme tisícinásobek výrobní ceny jen za to, že jim v nejpříznivějším případě naše podvědomí uvěří a zdraví si tak zlepšíme sami. Můj mladší příbuzný prohlašuje: 'homeopatika léčí tím, že jsou drahá'. Prodejní metody takových věcí někdy dokonce zneužívají závislost, tak jako "prodejní metody" drog.
    Ani ten mnou tolik vychválený trh nezajistí úplně všechno tam, kde řadoví lidi do věci dost nevidějí a neuvědomují si, že a jak se o to mají starat. V tom vidím racionální jádro těch projevů o nutnosti občanské společnosti a roli politických (a snad obchodních) neziskových organizací. Něco jiného jsou organizace charitativní a duchovní. Prosím pozor na to, že
PRopaganda je s těmi politickými a obchodními obratně směšuje.

   Ovšem: tu 'neziskovost' politických a obchodních organizací je třeba používat v rozumné míře, ony jsou snadno zneužitelné. To je obdobný problém jako s tím referendem, o kterém jsem se rozpovídal v tom odkazu: lidi i celý systém (stát) se musejí starat o to, aby ty mechanizmy opravdu pomáhaly; totiž tak, aby doplňovaly parlamentní systém a trh, nejlépe "jen" informováním lidí o konkrétních faktech, a umožňovaly jim správně se rozhodovat při nákupu i při volbách; a nenadělaly ještě daleko větší škodu. (Řekl bych, že zatím to tak dopadá často, ale Český klub skeptiků - Sisyfos a hodně i SOS: Sdružení obrany spotřebitelů má mou důvěru; ovšem s tím, že sama sdělení výrobců a obchodníků na jeho stránkách beru jako z jakéhokoliv jiného pramene). V politice je to informování o faktech věcí slušnosti nabízení k výběru; jejím opakem je 'negativní kampaň'.

 

    I v tržním hospodářství je třeba vynakládat značné osobní úsilí k dosažení věcí, o jejichž užitečnosti jsme věcně přesvědčeni, ale které na první pohled přinášejí pro investory víc rizika než zisku. Tedy starat se i o to, aby si příslušný investor tu výhodnost investice uvědomil (,zkontroloval) a využil. Jako typická ukázka mi připadají léky na rakovinu vyvinuté a částečně vyzkoušené v UMCH AVČR, o nichž píše k mému dotazu profesor Ulbrich. O zavedení takových užitečných věcí, u nichž je ten finanční zisk sporný, se také starají rozumní bohatí lidé svým sponzorováním. Logiku vidím v tom, že při správně fungujícím trhu je jejich vliv úměrný tomu, jak jsou sami lidem prospěšní.

 

    Jiná věc, na kterou je podle mne ještě třeba vynakládat osobní úsilí, je co možno uplatňování našich práv i tam, kde nám trh zatím dost nefunguje, totiž ve styku s institucemi monopolními a těmi s příliš 'velkou tržní silou', tj. skoro monopolními */. Totiž aby si jejich pracovníci neutvrzovali staré zvyky. 24.11.10 jsem narazil hned na dvě takové věci. Na poště Praha 140 02 (podle sdělení jejího pracovníka, na budově ani uvnitř se mi nepodařilo to číselné označení najít; je v ulici Praha 4, Krčská) byla odpoledne fronta až ven a přitom ze čtyř okének pracovala jen dvě a snad jedno na služby, které nikdo zrovna nepotřeboval. Lidi byli ovšem nespokojeni a mluvili o velkých cenách poštovného v protikladu k tomu, jak tam zbytečně ztrácejí čas. Poprosil jsem muže za dveřmi 'vedoucí, reklamace', jestli by nemohli otevřít i další okénka. Reagoval dotazem, proč si (zřejmě já důchodce, mám šedivé vousy) nezařídím takové věci dopoledne. O tom jsem s ním odmítl diskutovat '...už tu nejsme za totáče'. A za chvilku pracovala naplno všechna čtyři okénka pro ty požadované služby. Jinou takovou věc vidím 24.5.11 v rehabilitačním středisku Medicon. Sestra u vířivky mi vyčinila, když jsem si po příchodu později o 5 minut pustil vířivku sám. A hned mi nastavila čas na 10 minut s ponaučením, že holt nemohu dostat předepsaných 15 minut (podle jiné mé informace ne více než 20 minut), když jsem přišel tak pozdě. Tím si nechala na vypuštění vaničky a její otření ještě pořád 14 minut do nástupu dalšího plánovaného pacienta. Tohle by si mohla zkusit v USA nebo v Německu, hned by bylo o jednu nezaměstnanou víc! Ty instituce jsou tu přece pro nás a ne my pro ně! A ti pracovníci musejí co možno vidět, že když bude ten stěžující si zákazník dost důsledný a půjde "nahoru", budou s tím mít o hodně víc potíží než on; to sice není systémově dobře, víme, že za totáče to nestačilo a v dobrém obchodě stačí zmínka majiteli nebo vedoucímu prodejny; ale jako přechodné řešení to doporučuji.
    V prodejně obchodního řetězce jsem 14.8.12 kolem 15 h zase zažil takové socialistické zacházení. Jako zákazník, který u nich za rok platil desítky tisíc Kč, jsem si představoval, že reklamaci sraženého mléka v době vyznačené na láhvi uznají s povděkem jako upozornění. Ale v přítomnosti paní asistentky prodejny a od ní jsem se dočkal výroků 'Jak mají vědět, že jsem to koupil u nich?!' a 'Si nemůžete představovat, že půlku láhve vypijete a pak si ji vyreklamujete.' Naštěstí už žijeme v systému, kdy na takové prodejně nejsme závislí, využívejme to. A nenechávejme se zbytečně ponižovat - v prodejně toho řetězce, kde mají nápadnou výstrahu, abychom nekradli. Podobný přístup v obchodě jsme jako Češi před časem se ženou zažili ve Vídni. Na text tohoto odstavce, který obsahoval i adresu té prodejny, jsem vedení toho řetězce upozornil. 2.9.12 jsem tam nakupoval po několika kusech toho, co u té konkurence nevidím, jako přípravu na zásadní omezení nákupů u nich; ale to zdvořile sprosté upozornění už v té prodejně není a i v předchozích dnech jsem tam viděl jen zdvořilé a ochotné jednání, takže tam asi budu nakupovat dál.
    Jiný nešvar, na který si musíme dávat pozor, bývá ve velikosti či přístupnosti tisku povinného popisu složení výrobku: ona není velká reklama na maso, když si člověk přečte, že je ho tam snad polovina a zbytek je voda, škrob a další přísady. (Za totáče to bylo také tak, ne-li hůř, jenže ta informace byla tajná a i takové upravované, tenkrát aspoň třeba 'mleté', maso tak nedostatkové, že jeho zkoumání nikoho ani nenapadlo.) Ten tisk bývá tak drobný, že si někdy do obchodu nosím lupu, i když vidím dobře; to ovšem dělá málokdo. Na lepší poměr kvality k ceně si holt budeme muset počkat až na ten plně fungující trh (a správně s ním zacházet). Volme své politiky tak, aby
deformování trhu nepřipustili.

    Další takovou věc vidím v pořadu České televize Události 16.12.10 : chybné zařazení dítěte na základě práce psychologa či psychiatra ho poškodilo. Měla Česká televize1/ před tím vysíláním příslušný znalecký posudek, jestli to tak bylo? A zajímá se (v obdobných případech vždycky) i za rok o to, jestli není na svém dosavadním místě ten psycholog současně s ředitelem příslušného zdravotnického zařízení či poradny a příslušným ministrem, a předává případné nežádoucí výsledky veřejně někomu z opozičních poslanců jako námět interpelace? Byl ten psycholog či psychiatr účastníkem toho vydírání naší republiky ? (To bude křiku **/ o totalitních metodách a "dočasnosti"! Ale co osobní aspoň morální odpovědnost jako podmínka dobré svobody a co  loyalita k naší republice a k nám ostatním občanům? A co ta slabost a neschopnost vyčítaná demokraciím při totalitním ohrožení?)  Nepoužívá takové zprávy ta Česká televize jen k rozhojnění těch špatných, aby lépe vynikly reklamy, viz u toho slova v textu o socializmu? Na lepší poměr kvality k ceně si holt budeme muset počkat až na ten plně fungující trh i ve školství a tom poradenství i v médiích (a správně s ním zacházet). Volme své politiky podle toho.

   A také posuzujme
organizátory, podporovatele i účastníky akcí, poškozujících naši republiku, podle toho. Je jen náhoda, že právě ve dnech kolem 29.1.11 jsem se setkal s několika projevy lajdáctví poškozujícího ostatní lidi tak, jak jsem na to byl zvyklý za socializmu (špatně nastavené hlášení stanic v autobusu a pod.)? To vydírání lékařských odborářů mohlo naši republiku poškodit opravdu těžce, lidi totiž začínali zase mít pocit, že ta situace je nad naše síly; a reagovali ovšem stejně, jako za totáče. Toho, že tu byla zase atmosféra rozeštvávání lidí mezi sebou, si všimli i další lidé, s nimiž jsem o tom mluvil. Je třeba si uvědomit, co je skutečným cílem revolucionářů obecně, i když si to asi sami nepřipouštějí, a že právě takový cíl se opravdu uskutečňuje. Vzpomeňte si, jak německý generální štáb dovezl do Ruska Lenina, když potřeboval rozeštvat lidi v nepřátelském státu a ten stát zničit. Viz i u slova 'motiv' v textu o socializmu a u slov 'výstižnou muzikou' v článku o tom vydírání naší republiky.

 

   K tomu fungování trhu s běžnými věcmi: Objevují se zprávy, že třeba v Německu je levné potravinářské zboží kvalitnější. Oni holt si v Česku budou lidi muset zvyknout, že mohou mít i nejlepší věci, ale musejí pro to správně 'hlasovat nohama' a zejména vůbec vědět, že to zboží za tu cenu existuje a že si k němu tak mohou vyšlapat cestu. Žena mi před časem dala podrobnější článek o těch věcech a já jsem jí navrhl, abychom příští zájezd za potravinami udělali do Furth im Wald; moc se jí to nelíbí. Možná (viz dále dotace) zkusím víc uplatňovat argument, že je to i její občanská a vlastenecká povinnost, viz odkaz svoboda článku o socializmu. (Nakupujeme vždycky spoustu najednou a plníme mrazák, protože tu řetězce zlikvidovaly drobné obchodníky a k prvnímu rohlíku to máme v Praze dva kilometry. Ale já ještě pořád chodím jezdím nakupovat moc rád, jak o té radosti píšu v odkazu úspěchy toho článku o socializmu. Ani mi v Bille neuměli odpovědět na otázku, jestli ta 'kachní paštika s portským' za 27 Kč/100 g, která mi tak chutná, je to, čemu Francouzi říkají 'pâté de foie gras', jak o tom jako o velkém luxusu v Paříži psal Somerset Maugham v mé oblíbené knize 'The razor's edge'; spíš ne, soudě podle toho, co obsahuje.) Jenže právě u potravin je třeba co možno sledovat, jestli ochrana trhu proti dotacím funguje, abychom nákupem dotovaných potravin nepomáhali naopak těm, kdo tak ničí naše zemědělství. Moc mi vadějí pastviny zarůstající plevelem, které jsem před časem viděl; i zemědělská půda zakrytá EUropsky dotovanými slunečními elektrárnami, které by podle mne měly stát jen na budovách a také by tam stály, kdyby nebyla pokřivená cena půdy.

    I z dopisu ekonoma (viz u řetězce 'zcela běžně') víme, že ceny jsou už často takhle deformovány. Podle mne je to velká chyba a je potřebí se snažit o nápravu. (Snažil jsem se získat o dotaci potravin souhrnnou informaci, např. existuje-li neziskovka, která takové informace shromažďuje, abych je tu mohl čtenářům nabídnout. Ale nejspíš tomu tak není: odborník mi poskytl jen přehlednou informaci, že ve státech EU jsou ty zemědělské dotace pravidlem a navíc, jak víme i z televizních pořadů, nejsou rovnoměrné. Počítáme-li dotace u našich sousedů Německa a Rakouska jako 100%, jsou v 'nových členských zemích', tedy mj. v Česku a Polsku asi 60%; Poláci ale mají pobídky s úlevami pro rodinné farmy, takže jsou proti našim zemědělcům také zvýhodňováni.) Dobrovolné příspěvky na dobrou věc (tím mám na mysli i ten nákup dražších potravin českých nebo dražší elektřiny z vyvíjených dalších zdrojů energie, jsou-li opravdu šetrnější k životnímu prostředí) mohou té věci hodně prospět, ale je to zase náročné na získávání informací o tom, jestli opravdu nejde o zneužití, to je obdobný problém jako s charitou. Je otázka, kolik času má občan spotřebovat takovým obstaráváním informací o běžných výrobcích, když mu je automatika trhu neposkytuje a kolik peněz má tomu věnovat, aby situace spěla k lepšímu; je jasné, že takový stav je krajně nežádoucí a nehospodárný, o tom mám zejména ten článek o socializmu. O těch dalších zdrojích energie viz i podčárník toho článku výchova, vzdělání a propaganda. Za důležité považuji posilování důvěry v seriozní instituce a dobrou kapitalistickou společnost. Ta je na důvěře založena hodně; např. ústními smlouvami se všechno urychluje. Podle informací, které jsem si sbíral i o USA, ani tam v tom smyslu není všechno jako v ráji; ale ústní smlouvy se také používají. A vidím obrovský pokrok proti době před sto lety – moc zajímavý je cestopis J. V. Sládka po USA, který se té tehdejší (ne)solidnosti hodně věnoval. Z čehož plyne pro mne poučení, že demokracie je opravdu samoopravovací; a také, že útoky na vzájemnou důvěru jsou mohutný nástroj levičácké PRopagandy, která tu společnost ničí; viz ten Goebbelsův projev citovaný v tom článku o socializmu i další podobné akce. Na možnosti postupu demokratické společnosti proti korupci v médiích, která tu důvěru ničí jak záměrně, tak samou svou existencí, se ptám paní profesorky Dvořákové.

 

   Něco proti nedostatkům trhu dělá každý kapitalistický stát: za velice důležité považuji hlídání monopolů; ty fungují zřejmě proti zájmům společnosti. Vzpomeňme si, jak za totáče byla většina zboží pro delší používání mizerná: pro monopol je výhodnější, když může dělat pořád totéž; a tedy, když je to zboží co nejméně trvanlivé a lidi si ho musejí kupovat pořád znova. V socializmu jediné, co tomu bránilo, byla dobrá vůle odborníků a jejich pověst mezi kolegy; viděli jsme, že to nestačí. (Pamatuji se na případy, kdy vynikající technologové odpovídali na můj dotaz 'To , co děláte, se na Západě prodává za horentní ceny; Vy se víc nesnažíte, aby se to dělalo standardně a na ten Západ prodávalo?'  odpovídali 'A proč bych se měl snažit?'.- O důvod víc držet se kapitalizmu.)

   Jenže ten postup se používá i v kapitalizmu, ovšem co nejskrytěji; v té souvislosti znám termín (estéti nečtěte!!) 'kurvítko'; sám jsem nevěděl, jak bývá technicky řešeno v elektronice, "bílé" elektrotechnice a v software; ve strojařině (auta, to není můj obor) se mi to zdálo snadnější: použitím materiálu s měkčím povrchem, který se rychleji opotřebovává. Působivý odkaz o těch věcech mi teď poslal důchodce1; mohl by se týkat i mého vlastního auta, i když si musím dát pozor, abych se tím podezřením sám nestal obětí PRopagandy o špatnosti kapitalizmu. To pokusné řešení, které jsem mu tam popsal, se mi nějaký čas osvědčovalo, ale ukázala se jiná závada, o jejíž souvislosti s těmi hlášeními si sice nejsou odborníci jisti, ale která v mých očích dělá z toho podezření úmyslu jen nepodložený dohad. Z právního hlediska bych to záměrné časované kažení vlastních výrobků nebo jeho předstírání viděl jako trestný čin - ekvivalent kartelu, protože to tak musejí udělat všichni, to si trh ohlídá dobře. Dbejme všichni o to, aby trh správně fungoval; stát sám takové nešvary svou regulací nevyřeší, s tím máme všichni ty své uvedené zkušenosti.

 

   Takové zhoršení kvality při 'přechodu na vyšší technickou úroveň' vidím např. ve zrušení složky VPS televizního signálu při přechodu na digitální vysílání. VPS umožňuje nahrávat si ke sledování v individuálně vhodnou dobu doma televizní pořady opravdu v čase, kdy se skutečně vysílají; a ne v čase, který provozovatelé televize (i "veřejnoprávní"!) poskytují divákům a který zahrnuje i reklamu a nezahrnuje nepředvídané časové posuny. (To pokud vím není situace jen v České republice.) Tady je souvislost s hospodářskými zájmy televizních médií nepochybná a je to námět pro televizní radu a pro kontrolu té televizní rady, viz výše o konkurenci. Základ technického řešení (návrh normy digitálního vysílání VPS) jsem schopen dodat i sám (na organizaci zařazování toho signálu do analogového vysílání České televize jsem pracoval a kdysi dávno jsem programoval v Assembleru a zajímal se o techniku digitálního přenosu informace). Aplikaci té normy v televizorech a set-top boxech by si musel vynutit trh, tím popsaným způsobem.

 

   I u těch, kdo třeba 'neziskově' testují výrobky pro spotřebitele, je ovšem potřebí mít na vědomí tlak výrobců a obchodníků - stejně jako při lobbyingu u politiků; takže zase žádná apriorně větší spolehlivost těch neziskových organizací proti "špinavým" politikům! Naopak: ty "neziskové" instituce se tím živějí (nejdražší vyjde vždycky to, co je "zadarmo", viz ten socializmus a Rathovo zdravotnictví; to je důsledně ono známé 'Nejsem tak bohatý, abych mohl kupovat levné věci.') a proto mnohdy vytvářejí samy tu atmosféru, před kterou "chrání společnost" (ale o Sdružení obrany spotřebitelů a Sisyfosu viz výše): Psal jsem Amnesty International a vidíte, jak k té připomínce přistoupili. Nejzrůdnější to vidím při "výzkumu korupce"; ten už se ani netají tím, že jde (v příznivém případě) jen o výzkum názoru lidí, jinak jen o odhady, které z toho názoru vycházejí; přitom ten zkoumaný názor spoluvytvářejí sami!! Tam patří i Havlova 'blbá nálada' a Zemanova 'vytunelovaná, vytunelovaná, vytunelovaná země'; viz také články o socializmu u řetězce 'vlastní zájem' a nám Čechům vládla u slova 'reprezentace' a korespondence s  p. Jánským u slova 'Sorbonna'.

   Tahle levičácká propaganda "výzkumem korupce" a popsanými "hodnoceními" (viz korespondence hlavně s paní Dr. Šiklovou, ale i se stranou Zelených, s Transparency International (Žádná odpověď je také odpověď!) a s akcí inventura demokracie zmiňovanou v té korespondenci s paní prof. Dvořákovou) zhoršuje nejen dojem lidí o té korupci a působí tak škody tou 'blbou náladou' doma, hospodářské ztráty přístupem zahraničních investorů a obchodních partnerů i politické ohrožení České republiky. Ona přímo působí zhoršování korupčního jednání: Představte si, jak se asi při nabídce korupce cítí člověk, který tu možnost má a řekne si :'Stejně se o nás nebude psát, vysílat a mezi lidmi říkat nic jiného, než že jsme si nakradli!' ; a jak takový člověk bude asi postupovat. Ty očerňující výkřiky mohou jen lidi odradit. Kdyby tak aspoň pomáhaly lidi přesvědčit, že mají volit ty, kdo dosadějí na důležitá místa odborníky-praktiky typu pana plukovníka Kubiceho, kteří se o potírání korupce významně zasloužili. Ale ty výkřiky bývají jak víme spojeny právě se (skrytými) výzvami, aby lidi volili a hlavně jinak podporovali ty, kdo volný trh a související slušnost porušují. Dávejme také pozor, do jaké míry jsou ty výkřiky podloženy skutečnými informacemi, zejména o poměru korupce u nás a v jiných státech; o tom, jak jsou důvěryhodné a komu také mohou sloužit, je výzva ekonomu Prouzovi ze společnosti Partners i informace v článku u sv. Václava 17. listopadu 2010 blízko slov 'Srovnávací údaje'. K těm zahraničním informacím o korupci u nás ze zdroje 'The economist', na které se paní Dr. Šiklová odvolávala v televizním pořadu 'Tah dámou', jsem našel jen 5/, kde není nic než ideologické spekulace typu, že tu komunisté zkazili strach lidí z pekla, který se historicky osvědčil. Autor takové "informace" by si měl přiznat, jak ten strach doopravdy brání kriminalitě v nejkřesťanštějších částech Evropy, v Itálii a jmenovitě na Sicílii. V tom článku také autor spekuluje, že ta (čtěte 'jím postulovaná') korupce u nás je působena i odklady schválení zákona o veřejné službě, jak to snad od něj převzal pan Pehe v tom pořadu, o kterém jsem napsal České televizi. Přitom od odborníka na hospodářskou kriminalitu, teoretika nad jiné povolaného a tak významného, že jsem se ho neodvážil požádat o souhlas s jmenováním, jsem slyšel, že tvrdá data o korupci neexistují z principu, všechno jsou to jen odhady hlavně novinářů, a že je moc dobře, když ten zákon nebyl (ještě) schválen, protože by jen přinesl 'definitivu' i takovým, kteří se té korupce dopustějí. Odkud a proč ten propagandistický vítr o korupci u nás vane, je ovšem z toho citovaného článku zřejmé: Teprve Lisabonská smlouva to podle těch jeho spekulací může napravit tím, že jiné státy (čti: Německo a možná Francie) budou kontrolovat soudnictví (čti: hlavně nás podřadných nových) členů EU. Levicovost EU přesně podle definice.

   Mně by se, jako právnímu laikovi, docela líbilo ustanovení zákona, že tomu, kdo korupcí dosáhl nějaké výhody proti státu a pomůže účinně tu korupci odhalit, bude ta výhoda bez jiných následků ponechána; a prostředky, které na tu korupci dal, připadnou státu, nebo dokonce budou vráceny v případě, že se prokáže, že na tu věc měl právo a byl tím zkorumpovaným činitelem oklamán. Pak by byly pro posuzování korupčnosti objektivnější podklady a bylo by možno její vývoj opravdu sledovat. I tohle jsou známé problémy demokratické společnosti: příliš velké pravomoci policie vedou spíš k zneužívání těch pravomocí a vážnému ohrožování svobody, než k nápravě. Zase je zřejmě nezbytné, aby se na té snaze o poctivost a slušnost i hospodářskou podílela většina lidí, viz odkaz 3/ u jména Masaryk.

 

   Kontraproduktivnost a snaha institucí, které se tím živějí, si ještě ty příjmy zvýšit, se pořád projevuje v jejich úsilí zavádět další a další (drahé, brzdící a tím hlavně korupčně plýtvavé) regulace, které spadají do oboru jejich činnosti. Např. 18.4.2010 v Moravcově diskusním pořadu projev ředitele české Transparency International, i o potřebě těch velkých pravomocí policie. Přitom v témž pořadu se jasně ukázalo, kde skutečná korupce může dobře nastávat: při "porcování medvěda" (p. John uvedl i konkrétní případ s tím, že ho nemůže dokázat), rozhodování o evropských dotacích a fondech a při dalším přerozdělování, které levicová ČSSD soustavně propaguje, požaduje a prosazuje. Ovšem v de facto volebním "vládním protikorupčním balíčku" ("neangažovaného úředníka", čtěte 'pražského volebního lídra ČSSD' Peciny) se potřeba jejich odstraňování vůbec nezmiňuje. Další takovou ukázkou "nepolitické" "neziskové" 'občanské organizace' je Svaz pacientů České republiky , viz nadtitul 2/. O "Alternativě zdola" či 'Ne základnám' ani nemluvím.
    To
levicové zneužívání závisti i nás stojí opravdu moc, peněz i té potřebné důvěry a solidnosti; a mohlo by stát ještě víc. Podívejte se, jak levicové vedení USA už vyhlašuje heslo 'Dohnat a předehnat Čínu' a jako komunisti za totáče tady vidí i potřebu iniciativy a součinnosti svých občanů a nevidí, že právě důsledný kapitalizmus + loyalita byly nutným základem dřívějšího úspěchu.

    V těch souvislostech pozor i na veřejné kampaně proti něčemu. Kam až může vést např. "snaha ochránit děti", zmínila paní doc. Cvrčková u slov 'Britove se nechali dost zkazit od americkych puritanu'. Přitom rozumné státní akce vítám: proti chřipce se nechávám očkovat, i když mne před tím 16.11.11 varuje lékařka - ortopédka; ale sama zrovna chřipku má. Před časem ke mně dorazila i akce, která prostřednictvím osobních mailů to očkování označovala za korupci - nahrávání vlády farmaceutickým firmám. V takových věcech je potřebí používat vlastní rozum a vzdělání, jak píšu v tom článku výchova, vzdělání a propaganda i tady v souvislosti s korupcí u slova 'důvěryhodné'.

 

   Nedejme se mýlit řečmi o starých zlatých časech, kdy si nikdo korupci nedovolil. To snad za Karla IV v osobním dohledu krále pod dojmem toho věšení zlodějů na místě; a stejně se v tu dobu rozmáhal jiný nešvar (v mé terminologii také 'korupce levicovostí'),kterým o generaci později bojoval rektor Hus.

   O úrovni byrokracie, kterou ČSR zdědila po Rakousko-Uhersku je sice obecně asi právem hodně vysoké mínění, ale pamatuji se na vyprávění dědečka o tom, jak ve dvacátých letech pan rada ten-a-ten povolil tomu-a-tomu něco proti (zákonným) předpisům.

 

   Při úvahách o trhu a o referendu mne napadá, že ty demokratické nástroje by se možná daly účinně spojit; tak, aby občané hlasující v referendu nesli svůj díl odpovědnosti. To by byla i výchovná akce zodpovědnosti obdobná kuponové privatizaci, poplatkům ve zdravotnictví a tomu postupu, který zvolili PRE, */ pro podporu obnovitelných zdrojů energie.

   Například pro stavbu Kaplického projektu knihovny: vyhlašme takové "tržní referendum"; nechť odborníci odhadnou, o kolik je ta stavba dražší než střízlivá budova pro tu knihovnu, kterou je zřejmě potřebí postavit z normálních daní a kolik by stálo takové referendum. Součástí toho referenda by byl podle volby každého občana buď závazný příslib zaplacení dobrovolného příspěvku na ten cenový rozdíl nebo přímo příspěvek formou půjčky státu, bude-li ten projekt schválen k uskutečnění; s tím, že nebude-li do určitého data schválen, budou ty peníze neprodleně vráceny; a bude-li schválen, bude pak vrácen úměrný podíl případně nepotřebovaných nákladů. A jako přídavná otázka toho referenda, možná hlavně pro Pražany, názor, má-li ta stavba stát na Letné nebo jinde. Na ministrovi kultury by pak bylo příslušné rozhodnutí, jehož součástí by bylo zveřejnění dosaženého výsledku půjčky a příslibů s tím, že půjčka převyšující ten rozdíl je závazným důvodem pro realizaci a výsledek toho referenda je závazný pro to, bude-li ta stavba stát na Letné. V případě realizace by pak bylo potřebí nejdříve shromáždit i předem určený procentní podíl těch příslibů, snad 95%.

   Takový pokus si snad může stát dovolit, nejspíš současně s některými volbami; a šel by pak velmi dobře vyhodnotit. Mj. pro stanovení toho procenta z příslibů, nákladů na samo to referendum k zahrnutí do ceny dalšího takového projektu a pro stanovení pravidla, má-li rozhodnutí přídavné otázky (jako toho umístění) v příštím takovém referendu být váženo podle výše těch půjček a případně dalších kritérií (jako toho bydliště v Praze).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*/ Podle mne je potřebí tu věc vzít v úvahu i zákonem: obchodní řetězce s příliš 'velkou tržní silou' by měly mít zákonem zakázáno tvořit si pravidla obchodování, zejména vybírat tzv. 'regálné' - tomu slovu rozumím tak, že dodavatel, který chce mít nějaký svůj výrobek v jejich prodeji, jim musí předem (pořádně) zaplatit. Tím způsobem ty řetězce zvýhodňují finančně silné (zahraniční) dodavatele na úkor těch malých, případně začínajících i našich, které je potřebí právě v našem zájmu naopak podporovat. V tom zákazu bych neviděl nějaké poškozování trhu, spíš jeho vylepšení. Konkrétní pravidla si ale netroufám plně formulovat - musela by vlastně obsahovat povinnost těch řetězců prodávat cokoliv jim bude nabídnuto, a to za cenu dodavatelskou + jejich průměrná nebo podobně stanovená marže pro obdobné zboží, pokud nějakým dlouhodobějším konkrétním kontrolovaným způsobem neprokáží, že jim tím vzniká nezanedbatelná ztráta. Ta pravidla by tedy obsahovala regulaci; možná dokonce i kompenzaci těch případných ztrát, tedy dotace; to vše se všemi nebezpečími zneužívání, předstírání a korupce; k tomu je potřebí politické rozhodnutí. Nějaké takové návrhy levicových politiků pokud vím zatím neprošly; pravicoví politici by tu věc měli podle mne uvážit ve všech souvislostech; i té, aby tím nenahrávali propagandě, že jsou ideologicky zaslepení a že jen nahrávají bohatým.

 

**/ vidím, že už bylo 4/. V tom článku je vidět, co také může absolvent politologie na FF UK a student mezinárodních vztahů FSV UK považovat za trh a za občanskou solidaritu, jak opravdu po sametovce (podle Vl. Justa) 'zlevnila odvaha a zdražil ostych' a jak výstižný je Orwellův popis úlohy štěňátek pro revoluci na farmě zvířat. Slyšel ten absolvent politologie někdy slovo loyalita?!